Dit zijn de feiten betreft van de rechtszaak Youness Ouaali.

PERSBERICHT inzake rechtzaak Youness OUAALI, OPGEMAAKT DOOR ADVOCAAT ANIS BOUMANJAL

Vandaag heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in de zaak van cliënt, de heer Youness Ouaali. In de media zijn een aantal berichten verschenen die helaas een vertekend beeld geven van de werkelijkheid, waardoor de verdediging zich genoodzaakt ziet om het een en ander te nuanceren dan wel te weerleggen.

Ter verduidelijking gelden de volgende feiten en omstandigheden, welke als vaststaand kunnen worden beschouwd:- De rechtbank heeft in haar uitspraak expliciet overwogen dat de heer Ouaali niet wist en evenmin het risico voor lief heeft genomen dat het meisje in kwestie minderjarig was;- Noch uit het dossier noch uit de uitspraak van de rechtbank kan worden afgeleid dat het meisje in kwestie zou functioneren op 2 tot 4 jarige leeftijd. De suggestie, welke van sommige media zou uitgaan, dat dit zou spelen is pertinent onjuist. Uit het dossier zou zelfs het tegendeel kunnen worden afgeleid;- Van kinderporno is in de gebruikelijke zin des woord geen sprake geweest. Hetzelfde meisje heeft een filmpje, waarop zij niet herkenbaar in beeld is, gedeeld via socialmedia met Ouaali. Dit is uit eigen initiatief gebeurd, zo heeft de rechtbank ook vastgesteld. Dit filmpje is niet door Ouaali met vreemden gedeeld.- Ouaali is in het begin aangehouden en heeft in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek 47 dagen in voorarrest gezeten. De officier van justitie heeft op de laatste zitting geëist dat Ouaali moest worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar waarvan zes maanden voorwaardelijk. De officier van justitie wenste dan ook dat Ouaali voor een langere tijd terug naar de gevangenis moest.- De rechtbank heeft echter de officier van justitie niet gevolgd in zijn eis en heeft een straf opgelegd van 240 dagen waarvan 193 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 200 uur. – De rechtbank heeft met deze straf welbewust ervoor gekozen om Ouaali niet meer terug naar de gevangenis te sturen. 
De straf die Ouaali de facto moet ondergaan is dus alleen 200 uur taakstraf.

De suggestie die in de media is gedaan dat Ouaali terug naar de gevangenis moet, is dan ook onjuist.- Ouaali is noch verdachte geweest noch veroordeeld voor pedofilie. Hij is veroordeeld voor ontucht, met een meisje waarvan uit het dossier kan worden afgeleid dat zij qua fysieke ontwikkeling vooruit liep op haar daadwerkelijke leeftijd. De rechtbank heeft expliciet overwogen dat van dwang geen sprake is geweest.
– Voor de goede orde zij opgemerkt dat de verdediging geen verweer heeft gevoerd terzake van de ontucht. Dit is ingegeven door het feit dat het in het recht zo zit dat voor een veroordeling van ontucht niet relevant is wat men wist of wat de opzet is. 

De leeftijd is geobjectiveerd. Dit houdt simpel gezegd in dat ook al ziet een meisje eruit als meerderjarig, gedraagt ze zich als meerderjarig en heeft ze zich voorgedaan als meerderjarig, men altijd strafbaar is en blijft als achteraf blijkt dat het meisje in werkelijkheid jonger dan 16 jaar was. Dit wordt niet anders als het meisje zelf geen aangifte heeft gedaan of willen doen.
– In deze zaak lag het zwaartepunt dan ook met name in de straf. Daar heeft de verdediging zich op gericht. De uitkomst stemt dan ook tevree.

De heer Ouaali is tevreden met de uitkomst en is blij dat hij in weerwil van de wens van de officier van justitie niet terug hoeft naar de gevangenis. 

Hij berust in de uitspraak en hoopt dat hiermee een einde komt aan een voor hem turbulente tijd.

EINDE BERICHT

___________________________________________________________________________

Post Author: Youness Ouaali

66 reacties op “Dit zijn de feiten betreft van de rechtszaak Youness Ouaali.

  Sultanmou

  (27/02/2020 - 23:08)

  IMMORTALITY MHMD-JEZUS SON OF MARY-ﷺ KHIDR-AL-HASHIR=R
  AL-KHADDAR-18:78 قالَ هٰذا فِراقُ بَيني
  وَبَينِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأويلِ ما لَم تَستَطِع عَلَيهِ صَبرًا__ONSTERFELIJK+_INFO:19:98
  He:61:6 said, ‘This is where you4:29 and I shall part:062:8-I will inform:R you about the interpretation-62:8 of that over which you:114:6 could not maintain patience_<MAN=WEAK
  ^.DETAILS FULL-39:41:R5
  Interpretation-62:8 قُل إِنَّ المَوتَ الَّذي
  تَفِرّونَ مِنهُ فَإِنَّهُ مُلاقيكُم ۖ ثُمَّ تُرَدّونَ إِلىٰ عالِمِ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِما كُنتُم تَعمَلونَ_H2
  Say:47:2 ‘Indeed the death:029:41:R that you-51:08:09-62:5:6:7 flee:72:9
  will indeed encounter-MHMD-44-8 you:114:6 Then you will be returned
  to the Knower-3:55 of the sensible and the Unseen-19:21-and He:61:6 will inform you-114:6 about what you-27:48 used to do.’-50:28:29:30:II

  ^TIJDEN ZIJN ENORM VERANDERD
  EN DE QADR VAN NU IS TROUW ZIJN AAN ELKAAR, GELIEFDEN EN FAMILIE BANDEN, EN MEDEMENS,
  ALLAH SWT VRAGEN OM VERGEVING, EN LEIDING, HET GEBED, EN DE RAHMA_^7:87 وَإِن كانَ
  طائِفَةٌ مِنكُم آمَنوا بِالَّذي أُرسِلتُ بِهِ وَطائِفَةٌ لَم يُؤمِنوا فَاصبِروا حَتّىٰ يَحكُمَ اللَّهُ بَينَنا ۚ وَهُوَ خَيرُ الحاكِمينَ M³_93:11:94:08:095:08
  If a group of you have believed in:R⁴ what I have been sent with:47:5 and a group have not believed:9:1 be:77 patient until Allah judges between us:114:1 and He is the best of 22:43 judges.’-98:08:08:75:075:40:RM

  The Proof Of Those Who Say That The Basmalah Should Not Be Recited Aloud-C 13_^DE IMAM DIE WERD WEGGEPEST VAN DE UMMA
  MOSKEE, WAS 1 VAN DE WEINIGEN
  DIE DIT CORRECT DEED, VANDAAR DAT HET EEN RAHMA WAS OM NAAR ZIJN PREKEN TE LUISTEREN
  EN ALLAH SWT KENT DE TROUW EN ZIJN TOEWEIDING-22:53لِيَجعَلَ ما
  يُلقِي الشَّيطانُ فِتنَةً لِلَّذينَ في قُلوبِهِم مَرَضٌ وَالقاسِيَةِ قُلوبُهُم ۗ وَإِنَّ الظّالِمينَ لَفي شِقاقٍ بَعيدٍ_MOSKEE_BECOMES_BIZNIX:R
  That He may make what Satan has thrown in a trial:20:16 for those in:R whose hearts is a sickness:NAJD-III and those whose hearts have-27:5 hardened:79:24 Indeed the-BLA 7:9 wrongdoers are steeped in extreme defiance___^22:07:08:09:10:M5

  ZIJN GEDULD IS SUCCES+_HIJ
  DEED IETS WAT DE KUFR TOTAAL NIET WOU ZIEN LAATSTE DAG VAN
  AFSCHEID-67M-20:16-22:54 وَلِيَعلَمَ
  الَّذينَ أوتُوا العِلمَ أَنَّهُ الحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤمِنوا بِهِ فَتُخبِتَ لَهُ قُلوبُهُم ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهادِ الَّذينَ آمَنوا إِلىٰ صِراطٍ مُستَقيمٍ GEDULD-IMAM:23:1
  That those who have been given:M³ knowledge may know that it is the truth from your Lord:22:78 and so:R they may have faith in it:108:3 and their hearts may be humbled before Him:17:111 Indeed Allah guides:RM those who have faith to a straight path___^Anas reported:-98:08-ﷺ

  M³8¹⁴⁴D-7:2 حُجَّةِ مَنْ قَالَ لاَ يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ ‏I observed prayer along with the Messenger of Allah (ﷺ) and with Abu Bakr, Umar and Uthman (may Allah be pleased with all of them), but I never heard any one of them reciting__IN DIE TIJD WAS OOK EERSTE WAT OPVIEL JONGERE JAREN, WAAROM DEED HIJ DAT NIET ?_BOOK 4-78:6 أَلَم نَجعَلِ الأَرضَ
  مِهادًا_AARDE IS STATIONAIR-19:96
  Did We not make the earth a resting place?^ENIG PLANEET MET LEVEN
  NO-EXIT-UNTIL-4:87:11+

  'Umar b. al-Khattab used to recite loudly these words: Subhanak Allahumma wa bi hamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka [Glory to youl,0 Allah, and Thine is the Praise, and Blessed is Thy Name. and Exalted is Thy Majesty. and there is no other object of worship beside you]. Qatada informed in writing that Anas b. Malik had narrated to him: I observed prayer behind the Messenger of Allah (ﷺ) and Abu Bakr and Umar and 'Uthman. They started (loud recitation) with: AI-hamdu lillahi Rabb al-'Alamin [All Praise is due to Allah, the Lord of the worlds] and did not recite Bismillah ir- Rahman-ir-Rahim (loudly)_OF STIL_^DOORDAT DE
  H:1:7 الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ EEEE-20:08
  All praise belongs to Allah:112:4=H
  Lord of all the worlds:39:75:075:40
  ^._GETUIGENIS DAT ALLAH SWT DE HEER EN MEESTER IS VAN DE
  CREATIE_^BESEF=STROMEND
  RAHMA, ADAM-ﷺ ZIJN EERSTE WOORDEN-الحَمدُ لِلَّهِ E=20:14 إِنَّني أَنَا
  اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلّا أَنا فَاعبُدني وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكري R
  Indeed I am Allah —there is no god except Me:44:5 So worship Me, and maintain the prayer-1:7 for My-3:8:9 remembrance-23:118-FAITHFUL
  AL-MUʾMINŪN-المؤمنون MECCAN

  DE VELE MISLEIDINGEN DE DAG, VANDAAG DE TOEVOEGINGEN, MAKEN EEN MENS ZWAK, EN GLIJD JE SNELLER AF, EN HET BELANGRIJKSTE IS-69:44 وَلَو تَقَوَّلَ
  عَلَينا بَعضَ الأَقاويلِ_Qurʾān=preserved
  Tablet_Had he faked any sayings in Our name=20:8 اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ ۖ لَه M³8¹
  الأَسماءُ الحُسنىٰ__^MACHTIGSTE AYAH
  Allah—there is no god except Him— to Him belong the Best Names-1:7:I
  AAN ALLAH SWT BEHOREN DE SCHONE NAMEN, EN DAAR KOM JE NIET ZOMAAR TUSSEN-34:36:M

  F9:45 لَأَخَذنا مِنهُ بِاليَمينِ MHMD=SEC
  We would have surely seized him by the right hand__^ALS JE SNAPT WAT DIT BETEKENT ? GA B.V NAAR SUPERMARKT, KIJK NOOIT-70:43:R ACHTEROM TENZIJ ROEP-114, EN ER ZIJN RATTEN DIE DE_59:16:R5:8 BOODSCHAPPEN TOE OF BIJVOEG
  MAND, MAAR OMDAT IK ME ER NIKS VAN AANTREK DENKT MEN, ZE DOEN WAT, ALLES-71:1 IS IN DE FIJNSTE DETAILS-FOR PAYBACK:R¹
  MEDISCH KONIJN=04092004-20:19

  EEN DARM 30CM IS VERWIJDERD, EN NIET ZOMAAR, BEN EN WAS EEN PROEFKONIJN, MET DE UPPERHAND, PIJN BETEKENT NIKS ! HEB MIJN LIEVELINGS TANTE LATEN ZIEN WAT KLINISH DOOD IS, ZE WOU HET NIET, MAAR HEB HAAR VERZEKERD, EN TOCH ZE HEEFT GEHUILD ZWAAR, EN HET HEEFT OOK OPGELEVERD-R
  WE WAREN 2-69:46ثُمَّ لَقَطَعنا مِنهُ الوَتينَ
  And then cut off his aorta=DEAD:R5
  ^…DUS ME MHMD-1396:13:15-ﷺ
  DATE_^17H24091396:1991976:ﷺ
  SURA__^17:88 قُل لَئِنِ اجتَمَعَتِ الإِنسُ
  وَالجِنُّ عَلىٰ أَن يَأتوا بِمِثلِ هٰذَا القُرآنِ لا يَأتونَ بِمِثلِهِ وَلَو كانَ بَعضُهُم لِبَعضٍ ظَهيرًا_^ALLES
  IS GEPROBEERD_^Say, ‘Should all:R humans and jinn rally to bring the:M like of this Qurʾān, they will not bring the like of it, even if they assisted one another.’-JAREN-POGINGEN:R5

  ^.DOEKOES BETAALD DE DEBIELEN
  EN NADA NOPPES_+ DE JOJO
  DOEN NET ALSOF ER NIKS AAN DE HAND IS, VOOR MIJ IS FUNNY, GEEN VREES OF PIJNGRENZEN, MAAR STEL ALS IK DAT DEED, ZAT IK DAN OP WAT?-TAZZ-69:47 فَما
  مِنكُم مِن أَحَدٍ عَنهُ حاجِزينَ_^HAHA:83:11
  And none of you could have held Us off from him-5:17:FORMAT =1 S-7:7

  MARYAM WOU EEN SOLDAAT, EN ZAG IN SYAM=TIJD RAM-ME-DAN 44-H ALLES, VELEN VINDEN HET VET-69:48 وَإِنَّهُ لَتَذكِرَةٌ لِلمُتَّقينَ HCC114
  M³_4:157:158:159:03:54:55Indeed it is a reminder for the:3:07:08:09:M Godwary_MHMD-48:29 مُحَمَّدٌ رَسولُ
  اللَّهِ ۚ وَالَّذينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَماءُ بَينَهُم ۖ تَراهُم رُكَّعًا سُجَّدًا يَبتَغونَ فَضلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضوانًا ۖ سيماهُم في وُجوهِهِم مِن أَثَرِ السُّجودِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُم فِي التَّوراةِ ۚ وَمَثَلُهُم فِي الإِنجيلِ كَزَرعٍ أَخرَجَ شَطأَهُ فَآزَرَهُ فَاستَغلَظَ فَاستَوىٰ عَلىٰ سوقِهِ يُعجِبُ الزُّرّاعَ لِيَغيظَ بِهِمُ الكُفّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنهُم مَغفِرَةً وَأَجرًا عَظيمًا_GEZOND-110:3
  Muḥammad:47:2 the Apostle of-M³ Allah:64:18 and those who are with him=4:157:158:are hard against the faithless=WEAK and merciful:77:44 amongst themselves:60:8 You see them bowing and prostrating [in worship], seeking Allah’s grace and [His] pleasure:056:96-Their mark is [visible] on their faces:114:1 from:R the effect of prostration:32:15-۩ Such is their description in the87:19 Torah-2:286-and their description in the Evangel-3:7-Like a tillage:32:17
  that sends out its shoots and builds them up-3:123456789-and they:8:9 grow stout and settle on their-7:8:R⁴ stalks-16:69-impressing the sowers,
  so that He may enrage the faithless by them-28:05:06-Allah has-3:9-4:87 promised those 110:3-of them who have faith and do righteous deeds
  forgiveness and a great reward-7:8

  BRAINS=2:152 فَاذكُروني أَذكُركُم وَاشكُروا
  لي وَلا تَكفُرونِ____LAST-DAY-LAST
  TESTAMENT=QURAN:Remember Me, and I will remember you, and thank Me, and do not be ungrateful to Me=4:157 وَقَولِهِم إِنّا قَتَلنَا المَسيحَ
  عيسَى ابنَ مَريَمَ رَسولَ اللَّهِ وَما قَتَلوهُ وَما صَلَبوهُ وَلٰكِن شُبِّهَ لَهُم ۚ وَإِنَّ الَّذينَ اختَلَفوا فيهِ لَفي شَكٍّ مِنهُ ۚ ما لَهُم بِهِ مِن عِلمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ ۚ وَما قَتَلوهُ يَقينًا_JEZUS-CANNOT_DIE
  REASON IS HOLY SPIRIT IS 24/7 WITH HIM STEALTH MODE:And for their saying, ‘We killed the Messiah, Jesus son of Mary, the apostle of Allah’ —though they did not kill him nor did they crucify him, but so it was made to appear to them:NAJD Indeed those who differ concerning him:3:7 are surely in doubt about him:66:9 they do not have any:R5:8 knowledge of that beyond following conjectures:53:28 and certainly they did not kill him+JEZUS SON OF MARY HAS 600 WINGS=DECKS WITH FILES:8:9 FULL WITH ANGELS COLLECTINGS LAST DAY
  SINCE 2011=OPTIMAL SUCCES:RM

  HOLY-SPIRIT-CONNECTED WITH THE CREATOR-2:158 بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيهِ ۚ
  وَكانَ اللَّهُ عَزيزًا حَكيمًا___NO-EQUAL=M³
  Rather Allah raised him up toward Himself:55:33 and Allah:112:4 is:ER all-mighty, all-wise__<54:55:55:78:R

  See verse 3:55 and the related footnote=3:55 إِذ قالَ اللَّهُ يا عيسىٰ إِنّي
  مُتَوَفّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذينَ كَفَروا وَجاعِلُ الَّذينَ اتَّبَعوكَ فَوقَ الَّذينَ كَفَروا إِلىٰ يَومِ القِيامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرجِعُكُم فَأَحكُمُ بَينَكُم فيما كُنتُم فيهِ تَختَلِفونَPAYBACK=99:7:8
  When Allah said, ‘O Jesus, I shall:R5
  take you[r soul]:2010 and I shall:R5¹ raise you up toward Myself:85:22:R¹ and I shall clear you of [the calumnies of] the faithless=1999:R¹
  And I shall set those who follow you above the faithless until the Day of Resurrection. Then to Me will be your return, whereat I will judge between you concerning that about which you used to differ=5:82:R-919

  LOOSERS=5:56 فَأَمَّا الَّذينَ كَفَروا فَأُعَذِّبُهُم
  عَذابًا شَديدًا فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَما لَهُم مِن ناصِرينَ_TOTAL-DISASTER-SPEEDIN
  As for the faithless, I will punish:III:E them with a severe punishment in the world and the Hereafter; and they will have no helpers.’-72:28:RM

  differ=5:82:R-919=5:82-(۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ
  النّاسِ عَداوَةً لِلَّذينَ آمَنُوا اليَهودَ وَالَّذينَ أَشرَكوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ قالوا إِنّا نَصارىٰ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنهُم قِسّيسينَ وَرُهبانًا وَأَنَّهُم لا يَستَكبِرونَ_6:165:7:206:R
  Surely You will find the most hostile of all people towards the faithful to be the Jews:DEAL OF THE POOPS:I and the polytheists:NATCHO+NAJD

  And surely you will find the nearest of them in affection to the faithful to be those who say ‘We are:44:7:R¹ Christians.’-ORTHODOX CHURCH +
  MANY-MORE-W.W:That is because there are priests and monks among them, and because they are not arrogant__VATICAN=arrogant:8:56

  THE CONTRAVERSY-7 5:83 وَإِذا
  سَمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرَّسولِ تَرىٰ أَعيُنَهُم تَفيضُ مِنَ الدَّمعِ مِمّا عَرَفوا مِنَ الحَقِّ ۖ يَقولونَ رَبَّنا آمَنّا فَاكتُبنا مَعَ الشّاهِدينَ__WELCOME
  SIGNED-BY-JEZUS-SON-OF-MARY
  ^.1-3=M³_When they hear what has been revealed to the Apostle, you:R
   see their eyes fill with tears:32:17:R because of the truth that they-5:82:I recognize. They say, ‘Our Lord, we believe; so write us down among the witnesses___MANY-CHRISTIAN
  +MUSLIMS +MMMR=66:11:12:R5

  M4:4 فيها يُفرَقُ كُلُّ أَمرٍ حَكيمٍ MHMD:R⁴
  Every definitive matter is resolved in
  IT-M³8¹⁴⁴¹D-97 Night of 19:21:R5 Ordainment 1440:All believers of the right unchanged law of the Creator, plus all-110:3:E5 non-arrogant acknowledged people, will be very pleased, New Age:44:4:I Technology that 100% clean 0%-91 polluting-91:15:WAVINGS:86:4:11+

  di:37M³_25-2-2020 13:39-¹.²)-25:45

  P-25:45-R أَلَم تَرَ إِلىٰ رَبِّكَ كَيفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَو
  شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِنًا ثُمَّ جَعَلنَا الشَّمسَ عَلَيهِ دَليلًا I
  Have you:POPEY SPIERBALLEN-not regarded how your Lord spreads the twilight?-ERIC Had He wished He:47 would have made it still:76:31 Then We made the sun:91:9-a beacon for
  IT-91:15:15:94:95:96:97:98:99:114:6

  Explained as the light during the:M³ hours-VITAMINE:D:LMNA:2:57:EE:4
  between daybreak and sunrise (see Tafsīr PATATE MO-2:57وَظَلَّلنا عَلَيكُمُ E
  الغَمامَ وَأَنزَلنا عَلَيكُمُ المَنَّ وَالسَّلوىٰ ۖ كُلوا مِن طَيِّباتِ ما رَزَقناكُم ۖ وَما ظَلَمونا وَلٰكِن كانوا أَنفُسَهُم يَظلِمونَ_KLIMAAT-OPTIMIST:R
  And We shaded you with clouds:54¹
  and We sent down to you L.M.N.A:R and quails:32:15;16:17-ﷺ:EC:62-۩
  ‘Eat of the good things We have provided for you:114:6:7:206-۩ And they did not wrong Us:27:26-۩ but they:114:6 used to wrong:22:10:E6 [only:themselves:039:53:016:49:50۩

  I².²)_13:39 يَمحُو اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثبِتُ ۖ
  وَعِندَهُ أُمُّ الكِتابِ_INTERPRETATION:3:7
  Allah:Patatje Mo:effaces and:47:5:E confirms whatever He:85:14:15:16 wishes:17:80:81:82:and with Him is the Mother Book:3:42=R_¹²³⁴EF77E

  THE FAMILY OF IMRAN آل عمران
  ĀL ʿIMRĀN 3:200 MEDINAN-29:42:R
  CONSULTATION الشورى AL-SHŪRĀ
  M253 MECCAN-2:285:286:114:6
  Mother Book:3:42 وَإِذ قالَتِ المَلائِكَةُ يا
  مَريَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطَفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصطَفاكِ عَلىٰ نِساءِ العالَمينَ DABIQ-DESSALAM:66:12
  And when the angels:52:1234 said:I ‘O Mary:85:22 Allah:83:20 has:7:8:9 chosen you:3:7 and purified:62:1:2:³ you:19:21:and He has chosen you:R above:027:40:41:42:43:the world’s:I women:04:176:076:31:031:34:34:36

  WOMEN:19:98:Een Yoenoesjes:R58 kwam een vrouw op een afgelegen MRDE-C³, aan het roken jong, wat doe je hier? Om te ontspannen, ok, ben je niet bang? waarom? Er is maar 1 dood, waarom hier? Mijn 33G¦17, Ok.-(4 jaar ouder dan Marya
  ^۩_32¦15¦114 XX¦12¦E8³^110¦C¦EM

  Moet er vandoor blijf je hier of zal met je meelopen? Ga je met mij mee? Je hoeft niet bang te zijn van je familie ook overal daar:20:69:-ok, Convenant 01¦07¦19¦18¦E ¹²C32¦M3
  ^¹H26-3466 ²^HR¦56¦79
  Het zijn vrouwen die niet bereikbaar zijn voor noch mensen of jinn geboren in families, en kunnen ongestoord genieten, maar 100%
  Kuis, en maakt niet uit waar ze gaan
  M3-C² Constante, en alles gesorteerd 85¦21-22¦EM⅞
  ^de ³3138 tot 23241439-365-9¹
  Mannen broeder schap-66|12¦EM
  ^M*S*T=PARTER-MF-M6^20¦69¦E¹²
  100P=2% XX¦C¦21¦112¦007¦206-
  ^=31 Y=11.315 _<M ^21¦75-10.974 F

  31×354÷1.000×2-FEMALE=21¦94^8
  ORNAMENTS الزخرف AL-ZUKHRUF
  MC:89 MECCAN 3:43 يا مَريَمُ اقنُتي
  لِرَبِّكِ وَاسجُدي وَاركَعي مَعَ الرّاكِعينَ ۩:19:58
  O Mary:7:206–۩ be obedient to your Lord:27:26–۩ and prostrate:32:15–۩ and bow down with those who bow

  I².²)_13:40 وَإِن ما نُرِيَنَّكَ بَعضَ الَّذي نَعِدُهُم
  أَو نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّما عَلَيكَ البَلاغُ وَعَلَينَا الحِسابُ
  Whether We show you a part of:R42 what We promise them:114:6 or take you away [before that], your:R⁴ duty is only to communicate:18:55
  and it is for Us to do the reckoning:I

  THE ELEVATIONS الأعراف AL-AʿRĀF
  7:206-۩ MECCAN 17H:10:37:38:M5
  C3:7M_M³_هُوَ الَّذي أَنزَلَ عَلَيكَ الكِتابَ مِنهُ
  آياتٌ مُحكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذينَ في قُلوبِهِم زَيغٌ فَيَتَّبِعونَ ما تَشابَهَ مِنهُ ابتِغاءَ الفِتنَةِ وَابتِغاءَ تَأويلِهِ ۗ وَما يَعلَمُ تَأويلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرّاسِخونَ فِي العِلمِ يَقولونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ رَبِّنا ۗ وَما يَذَّكَّرُ إِلّا أُولُو الأَلبابِ_02:253:254:255:256:257:258
  It is He:112:1 who has sent down to you the Book:85:22:Parts of it are definitive:BOOBS verses:114:6 which are the mother:19:9 of the:R4 Book:4:157:158:while others:R are metaphorical:77:50 ? As for those in whose hearts:59:16 is deviance:R they pursue what is metaphorical in it:029:41:42 courting temptation:R4 and courting its interpretation:8:30
  But no one:3:55 knows its:034:36:R interpretation:17:109-۩ except Allah and those firmly:7:206-۩ grounded in knowledge-53:62-۩ they say, ‘We believe in it:084:21-۩ all of it is from our Lord:27:26-۩ And none takes:R5 admonition except those who:77:44 possess ambiguous intellect:1:7:M³

  RANKS الصف AL-ṢAFF 61:11:MEDIN
  Meyemi.nl ]_F1:6 وَإِذ قالَ عيسَى ابنُ
  مَريَمَ يا بَني إِسرائيلَ إِنّي رَسولُ اللَّهِ إِلَيكُم مُصَدِّقًا لِما بَينَ يَدَيَّ مِنَ التَّوراةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسولٍ يَأتي مِن بَعدِي اسمُهُ أَحمَدُ ۖ فَلَمّا جاءَهُم بِالبَيِّناتِ قالوا هٰذا سِحرٌ مُبينٌ:5:109:110:M
  And when Jesus:20:04:son:91:8:9 of Mary:3:42-said:17:1:‘O Children:R of Israel!:17:111:Indeed I am the:R4 apostle of Allah:MO:47:2-to you:R4
  to confirm what is before me of the Torah:028:58-and to give the good news of an apostle:18:82:83:who will come after me:20:16:whose:R4 name is Aḥmad¹I²MHMD-Yet when he brought them manifest-19:21:22 proofs:17:102:103:104:they said:M¹ ‘This is plain magic-25:77:77:50 ?

  رد قوي من الإمام إبن إبراهيم على المستسلفة الوهابية إحتقارهم له ب( أنت دارس دعاية وإعلام…III8IIIII8IIIIII8IIII8IIIIII8IIIIII8IIIII
  A strong response from Imam Ibn Ibrahim to the Wahhabi ancestors, their contempt for him, "You are a teacher of propaganda and media…
  APARTMENTS الحجرات AL-ḤUJURĀT
  49:18:MEDINAN 49:16 قُل أَتُعَلِّمونَ اللَّهَ
  بِدينِكُم وَاللَّهُ يَعلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ:2:255:256:R
  Say:47:2 Will you inform Allah:47:38 about your faith-(NAJD)-while Allah knows whatever there is in the-7:99 heavens-3:199:200:and whatever there is in the earth:16:75:76:and Allah has knowledge of all things?’R

  THE SPOILS الأنفال AL-ANFĀL 8:75:R
  MEDINAN 3:8 رَبَّنا لا تُزِغ قُلوبَنا بَعدَ إِذ
  هَدَيتَنا وَهَب لَنا مِن لَدُنكَ رَحمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الوَهّابُ_3:54:55:56:57:057:14:15:16:R
  [They say,] ‘Our Lord! Do not make:R our hearts swerve after You have:R¹ guided us:19:57:58-۩ and bestow:R Your mercy on us:32:17-Indeed You are the:098:8-All-munificent-1:5:M4

  REPENTANCE التوبة AL-TAWBAH
  R129 MEDINAN 3:9رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النّاسِ
  لِيَومٍ لا رَيبَ فيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لا يُخلِفُ الميعادَ44:4
  Our Lord!:95:8 You will indeed:96:8 gather mankind on a day in which:R there is no doubt:79:24:25-Indeed Allah does not break His promise:M

  De reden hiervoor is omdat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent die persoonlijk niet worden benaderd, dat komt omdat bij mij en velen anders werkt, tegenwoordig lopen mensen met Face mentaliteit, en bij wringen negeren ze je gewoon, in alle lagen van de maatschappij, zo werkt het ook met artificiële intelligentie waardeloos +
  openen bodemloze put-17:65 إِنَّ
  عِبادي لَيسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطانٌ ۚ وَكَفىٰ بِرَبِّكَ وَكيلًا LOGIC=EASY_+STEADY:17:111
  ‘As for My:32:15-۩ servants, you:7:9 shall have no authority over them.’,R And your Lord suffices as trustee:M

  Omdat AI enkel extern observeert, en enkel grip heeft op degene die zich niet waardig opstelt, ten tweede biologische artificiële intellect word al eeuwen in Afrika gebruikt, maar heeft enkel grip op mensen die daarin een ideologie vormen, wat het oorspronkelijk ook bedoeld was, waardeloos mensonterende idioterie, dat zich periodiek verdubbelt-17:80 وَقُل رَبِّ
  أَدخِلني مُدخَلَ صِدقٍ وَأَخرِجني مُخرَجَ صِدقٍ وَاجعَل لي مِن لَدُنكَ سُلطانًا نَصيرًا-2:286:R5
  And say:47:2 ‘My Lord! ‘Admit me:R with a worthy entrance:17:81 and bring me out with a worthy:17:82:R⁴ departure:17:111 and render me a:R favourable authority from Yourself.’I

  B.v voor mijn opname bij GGZ zijn er vele mensen benadeeld tot de meest smerige details, onder de indruk nee, smerig? Afschuwelijk.
  Dagboek inmiddels bijna 400Tb, met compressie technieken-2007 ^TOTAL-1001-TB-17:101 وَلَقَد آتَينا
  موسىٰ تِسعَ آياتٍ بَيِّناتٍ ۖ فَاسأَل بَني إِسرائيلَ إِذ جاءَهُم فَقالَ لَهُ فِرعَونُ إِنّي لَأَظُنُّكَ يا موسىٰ مَسحورًا-ITS WRITTEN MULTI-R
  Certainly We gave Moses:18:82:83 nine=MMs manifest signs:38:35-So ask the Children of Israel:2011:12:R When he came to them:20:15:16:17 Pharaoh said to him:20:14 ‘O:20:18 Moses:20:19-indeed I think you are bewitched.’-26:27:28:29:30:30:60:R²

  Bij een waardige geduld jaren ontvouwde dit tot een pulp, de reden daarvoor is, hoevaak is er naar mij persoonlijk uitgedaagd voor agressie? Te vaak! Multi zaken, teveel om op te noemen, alles is tot in de fijnste details-78:28-Succes? Wishfull thinking!:17:102قالَ لَقَد عَلِمتَ
  ما أَنزَلَ هٰؤُلاءِ إِلّا رَبُّ السَّماواتِ وَالأَرضِ بَصائِرَ وَإِنّي لَأَظُنُّكَ يا فِرعَونُ مَثبورًا_BIG-TIMR-9
  He:47:38 said:R You certainly know that no one has sent these [signs] except the Lord of the heavens and the earth as eye-openers, and I, O Pharaoh, indeed think you are doomed.’-BIG FUCKED, AL ZIJN PLANNEN ZIJN MISLUKT +_ZIJN BLA BLA STERFT AF, SUPERSPEED, EN MENSEN VAN FAITH HEBBEN NIKS TE VREZEN+_SURPRISE VOOR OPGEBRACHTE GEDULD, EN STIMULEREN VREDE MEDEMENS, NOTHING TO LOOSE-17:111 وَقُلِ
  الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي لَم يَتَّخِذ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَهُ شَريكٌ فِي المُلكِ وَلَم يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرهُ تَكبيرًا__GEZOND-VERSTAND:R5
  And say, ‘All praise belongs to Allah, who has neither taken any son, nor has He any partner in sovereignty, nor has He [taken] any ally out of weakness,’ and magnify Him with a magnification [worthy of Him:112:4

  Sultanmou_^GEDULD IS SCHONE ZAAK-103:3-23:1 قَد أَفلَحَ المُؤمِنونَ M³
  Certainly, the faithful have attained salvation_^7:55:56:056:79:80:M5

  The surah is also known as The Heifer المؤمنون THE FAITHFUL MECC
  AL-MUʾMINŪN 23:118 23:2 الَّذينَ هُم
  في صَلاتِهِم خاشِعونَ_2:285:286-24:64:R
  —Those who are humble in their prayers^GEZOND VERSTAND=103:3
  ^.__CASE CLOSED=91:15 وَلا يَخافُ
  عُقباها IMAN=DEVINE PAD=23:11:M³
  And He does not fear its outcome:R
  ||||||||||||||||||||:MEYEMI-6000:19:98:||||||

  THE THRONGS الزمر AL-ZUMAR
  3975-MECCAN 10:38أَم يَقولونَ افتَراهُ ۖ
  قُل فَأتوا بِسورَةٍ مِثلِهِ وَادعوا مَنِ استَطَعتُم مِن دونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صادِقينَ_DISCUSIE IS
  THEIR ULTIMATE REACH-Do they say, ‘He has fabricated it?’ Say:2:23 ‘Then bring a sūrah like it, and invoke whomever you can, besides Allah, should you be truthful.’-2:24:R

  A5:02:255:اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ الحَيُّ القَيّومُ ۚ لا
  تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَومٌ ۚ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَماE³ فِي الأَرضِ ۗ مَن ذَا الَّذي يَشفَعُ عِندَهُ إِلّا بِإِذنِهِ ۚ يَعلَمُ ما بَينَ أَيديهِم وَما خَلفَهُم ۖ وَلا يُحيطونَ بِشَيءٍ مِن عِلمِهِ إِلّا بِما شاءَ ۚ وَسِعَ كُرسِيُّهُN8M السَّماواتِ وَالأَرضَ ۖ وَلا يَئودُهُ حِفظُهُما ۚ وَهُوَH³ العَلِيُّ العَظيمُ M³8¹⁴⁴¹D:KHIDR:2:286:E¹
  Allah—there is no god except Him— is the Living One, the All-sustainer. Neither drowsiness befalls Him nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is it that may:KHIDR intercede with Him except with His permission? He knows that which is before them and that which is behind them, and they do not comprehend anything of His knowledge except what He wishes. His seat embraces the heavens and the earth, and He is not wearied by their preservation, and He is the All-exalted, the All-supreme 12:111:I
  AL:KHIDR:GRE:EN:67:01:AL-MULK
  ME:114:115:ﷺ:M4:4:74:56:56:96:M
  07:5:6:7:A3:15-۩_صدق الله العظيم الملك
  ^.__الملوك:6:165:6:88:CATTLE:ANʿĀM
  E:Ex8³:199:الأنعام:.←F7:A→الملك:P:30
  A:SOVEREIGNTY:MECC:AN:A:H:MD
  M:GR:RELATIVITY:85:22:H 4:176=R

Geef een reactie