Dit zijn de feiten betreft van de rechtszaak Youness Ouaali.

PERSBERICHT inzake rechtzaak Youness OUAALI, OPGEMAAKT DOOR ADVOCAAT ANIS BOUMANJAL

Vandaag heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in de zaak van cliënt, de heer Youness Ouaali. In de media zijn een aantal berichten verschenen die helaas een vertekend beeld geven van de werkelijkheid, waardoor de verdediging zich genoodzaakt ziet om het een en ander te nuanceren dan wel te weerleggen.

Ter verduidelijking gelden de volgende feiten en omstandigheden, welke als vaststaand kunnen worden beschouwd:- De rechtbank heeft in haar uitspraak expliciet overwogen dat de heer Ouaali niet wist en evenmin het risico voor lief heeft genomen dat het meisje in kwestie minderjarig was;- Noch uit het dossier noch uit de uitspraak van de rechtbank kan worden afgeleid dat het meisje in kwestie zou functioneren op 2 tot 4 jarige leeftijd. De suggestie, welke van sommige media zou uitgaan, dat dit zou spelen is pertinent onjuist. Uit het dossier zou zelfs het tegendeel kunnen worden afgeleid;- Van kinderporno is in de gebruikelijke zin des woord geen sprake geweest. Hetzelfde meisje heeft een filmpje, waarop zij niet herkenbaar in beeld is, gedeeld via socialmedia met Ouaali. Dit is uit eigen initiatief gebeurd, zo heeft de rechtbank ook vastgesteld. Dit filmpje is niet door Ouaali met vreemden gedeeld.- Ouaali is in het begin aangehouden en heeft in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek 47 dagen in voorarrest gezeten. De officier van justitie heeft op de laatste zitting geëist dat Ouaali moest worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar waarvan zes maanden voorwaardelijk. De officier van justitie wenste dan ook dat Ouaali voor een langere tijd terug naar de gevangenis moest.- De rechtbank heeft echter de officier van justitie niet gevolgd in zijn eis en heeft een straf opgelegd van 240 dagen waarvan 193 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 200 uur. – De rechtbank heeft met deze straf welbewust ervoor gekozen om Ouaali niet meer terug naar de gevangenis te sturen. 
De straf die Ouaali de facto moet ondergaan is dus alleen 200 uur taakstraf.

De suggestie die in de media is gedaan dat Ouaali terug naar de gevangenis moet, is dan ook onjuist.- Ouaali is noch verdachte geweest noch veroordeeld voor pedofilie. Hij is veroordeeld voor ontucht, met een meisje waarvan uit het dossier kan worden afgeleid dat zij qua fysieke ontwikkeling vooruit liep op haar daadwerkelijke leeftijd. De rechtbank heeft expliciet overwogen dat van dwang geen sprake is geweest.
– Voor de goede orde zij opgemerkt dat de verdediging geen verweer heeft gevoerd terzake van de ontucht. Dit is ingegeven door het feit dat het in het recht zo zit dat voor een veroordeling van ontucht niet relevant is wat men wist of wat de opzet is. 

De leeftijd is geobjectiveerd. Dit houdt simpel gezegd in dat ook al ziet een meisje eruit als meerderjarig, gedraagt ze zich als meerderjarig en heeft ze zich voorgedaan als meerderjarig, men altijd strafbaar is en blijft als achteraf blijkt dat het meisje in werkelijkheid jonger dan 16 jaar was. Dit wordt niet anders als het meisje zelf geen aangifte heeft gedaan of willen doen.
– In deze zaak lag het zwaartepunt dan ook met name in de straf. Daar heeft de verdediging zich op gericht. De uitkomst stemt dan ook tevree.

De heer Ouaali is tevreden met de uitkomst en is blij dat hij in weerwil van de wens van de officier van justitie niet terug hoeft naar de gevangenis. 

Hij berust in de uitspraak en hoopt dat hiermee een einde komt aan een voor hem turbulente tijd.

EINDE BERICHT

___________________________________________________________________________

Post Author: Youness Ouaali

408 reacties op “Dit zijn de feiten betreft van de rechtszaak Youness Ouaali.

  Sultanmou

  (28/06/2020 - 21:56)

  DAY 107-FASSAD IDIOTS MIXX-GR
  AID الماعون AL-MĀʿŪN 107:7 MECCA
  MECCAN_»The surah that chastises as irreligious and mean all those who withhold from the helpless and needy of the most basic forms of Aid.__DENK AAN
  AMNESTY ! GREENPEACE ! OPCW!
  WWF ! RODE MAAN OF KRUIS ! EN.
  MUCH MORE OPLICHTERS ZOALS
  NATO +VN GA ZO MAAR DOOR !
  PARTIJDIG IDIOYERIE ! It takes its name from verse 7, in which “the aid” (al-māʿūn) occurs. The surah describes some characteristics of a person who denies the-(NO ESCAP}
  Judgement.« – BILL GATES, Neil Tyson, & Greta_ OBEY…LISTEN TO SCIENTISTS, WE KNOW WHAT’S BEST FOR YOU )-ER IS GEEN GOD !
  ZIJ WETEN DAT ! EEN MENS
  BETEKENT NIKS ! WE ZIJN EEN
  TOEVALLIG DAAR ! EN REFEREERT
  NAAR MENSEN AL WAARDELOOS
  DIEREN, VAN APEN ! EN ZIJ IDIOTE
  ZIJN ONZE LEIDERS ! EN BEPALEN
  WAT GOED VOOR ONS IS ! EN WIJ
  MOETEN KNIELEN VOOR HUN !
  ANDERS BEN JE DE LUL ! EN ZIJ
  KIEZEN GODSDIENST VOOR ONS !
  EN WE HATEN JEZUS CHRISTUS !
  EN WE DOEN ALLES OM HEM OP
  TE RUIMEN ! HIJ IS NIET WELKOM
  OP AARDE, HIJ IS EEN BEDREIGING
  JEZUS SPECIFIEK IS KALAM DE
  WOORD VAN ALLAH SWT, BLATERS
  HEBBEN VEEL PRAATJES ! MAAR
  WAT VERWACHT NA MEKKA DOOD
  SPECIFIEK NU 107 DAYS-AGO
  EN NEW RULE FASSAD ! LUISTER
  ZELF IN YOUTUBE FASSAD-77:50 ?
  Advice to Muslims, your prayers are contrary to what the Prophet-ﷺ MHMD-ﷺ had ?-YOU SATAN !
  KEPT BLA-PROMISE ?-15:42__إِنَّ
  عِبادي لَيسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطانٌ إِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغاوينَ_GRAND-PRIX-F7:1:21091441
  Indeed as for My servants you do:M not have any authority over them:M except the perverse who follow you

  The Nations are Angry…SATAN’S:79 Reign is Over!:57C:10:58 قُل بِفَضلِ اللَّهِ
  وَبِرَحمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَليَفرَحوا هُوَ خَيرٌ مِمّا يَجمَعونَ_BELLETJE STREK-SAVED-BY
  THE BELL-Say:57:20-In Allah’s grace and His mercy—BG:6 let them-7:27- rejoice in that! It is better than what they amass-F114:B689-103:3:41:54
  R:91:15:ELABORATED-فصلت-MA54
  FUṢṢILAT MECCAN-EYE OPENER-!

  EXTRA PROMISE 57C-57:26272829
  النجم STAR AL-NAJM 53:62-۩:MECA
  Hoe het begon ? dit is de Tuin en hier begin en zijkanten muur tot aan de rivier zijn druiven 39:53-(۞ قُل يا
  عِبادِيَ الَّذينَ أَسرَفوا عَلىٰ أَنفُسِهِم لا تَقنَطوا مِن رَحمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغفِرُ الذُّنوبَ جَميعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الغَفورُ الرَّحيمُ 002:283:284:285:286:M
  Say [that Allah declares,] ‘O My:114 servants who have committed excesses against their own souls:R do not despair of the mercy:1:7 of Allah. Indeed Allah will forgive all sins. Indeed He is the All-forgiving, the All-merciful-Alles is te vergeven behalve partners:14:22 naast hem, doordat zodra je dat doet, je afzinkt in logica, en geen wilskracht meer bezit om jezelf uit de “onzin” te trekken en vragen om vergeving, zelfde als rijden zonder te weten dat je remmen defect zijn, en plots moet je remmen, remmen doen het niet, en met paniek een tok:22:10:R

  DAY 105 FASSAD ELEPHANT الفيل
  AL-FĪL 105:5-MECCAN-HOEVEEL
  FASSAD WORT ER NU GEPLEEGD ? VEEL EN OP ALLE SECTOREN !
  MENSEN WORDEN ZWAAR BENAD-
  EELD ! DEZE KUFR BEGON MET
  EEN FASSAD 2010 DIE VANDAAG
  AFLOOPT ! EERSTE HELFT WAS 17
  DAGEN EERDER ! EN MAROC HEEFT SAMEN MET NL VOOR
  GELD SAMENGEWERKT OM DEZE
  FASSAD TE VERBLOEMEN ! BEN OF
  WAS IK ONDER DE INDRUK ? GAAP
  GAAP-GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK ! HISAB IS NEAR MHMD-6 +
  IEDER PERSOON TOT DE EERSTEN
  GAAN SCHIJTEN ! 1 HET BEDROG
  PLUS HET VOLHOUDEN DAARVAN
  REST ! KIJK KUFR EN EXCLUSIF
  FASSAD 10 JAAR MET MIJ MAAR
  PUUR DE ISLAM ZELF :
  Í
  Het Marokkaanse ministerie van Haboes en Islamitische zaken heeft een gids gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe men zich voor het virus kan beschermen__NOU DIT IS
  DE GROOTSTE DOMSTE LEUGEN
  OOIT ! HIV IS DE DODELIJJSTE ! EN HAD NOG TEGEN HET AMC
  GEZEGD DAT HET EEN GROTE
  SCHANDE IS NAAR DE ARTSEN !
  BELACHELIJK TE MAKEN MET
  EEN LEUGENHYPE ! MAROC HEEFT
  ZOVEELHIV MAAR MAROC IS EEN
  ZINKEND SCHIP! EN NIET ALLEEN
  MAROC ! VLOEK 1 IS SYRIE EN 2
  LYBIE EN DERDE VLOEK IS MECCA
  FASSAD EN MAROC HEEFT FASAD
  GEVOLGD! EN GROEI FASSAD IN
  MAROC VOOR DE TROMPET SLUIT-
  ING !-VEEL FASSAD ONDER KAID
  MINISTERS VAN POOIERS TOT
  ALLERLEI HAKKETAK :Volgens een verklaring van het ministerie is de gids bedoeld om ambtenaren te helpen de nieuwe preventieve en noodzakelijke regels te begrijpen die na de lockdown zullen worden opgeleg___KEEP ON DREAMING !
  ______MAROC IS DE VEILIGSTE
  LAND IN RANKING ? KEEP ON
  DREAMING ! DE HELE WERELD IS
  SAFE VOOR IEDER DIE GELOOFT IN
  ZIJN HEER EN LAATSTE DAG !
  DOOD OF LEVEND ! NO WORRIES !
  REST VAN MHMD6 TOT ELKE RAT
  IN DE NATO DIEVASTHOUD AAN
  DODEN GAAN SCHIJTEN ! EN
  DAAR HOORT ELKE RAT BIJ DIE
  MILJARDEN INVESTEREN ! NIKS
  NIEUWS ONDER DE ZON ! OOK
  NIET DE VALSHEID IN ISLAM IS
  EEN OUD DOMHEID VAN DE MENS:
  Deze nieuwe regels moeten helpen de burgers in openbare diensten te beschermen. De gids is gebaseerd op de aanbevelingen van het ministerie van Economie en Financiën voor openbare_ instellingen ? MHMD-ﷺ DE ZEGEL
  HEEFT GEZEGD DAT DE MOSKEEN
  IM DE TOEKOMST MEER EEN VERDIENHUIS DAN EEN GEBED !BV
  HIER IN NL ILLEGAAL GELD
  VERDIENEN ? TURKS LANGE ARM
  MEERDERE TROUWENS CAMERA’S
  ETC ! HET IS FASSAD CAMERA’S
  OPHANGEN ! VOOR DE INBREKERS
  DAAR IS KUFR OP EENKIER !EN
  MAROCCO GHUTBA IS VALS NET
  MECCA HET IS SCRIPT DIE IN BIG
  CITY SAME BLA WAARDOOR DE
  IMAMS WORDEN GEDWONGEN IN
  BLA VOOR GELD ! OOK IN NL zelfs
  NOG ERGER ! MAAR HIER IS FUN !
  SCHEIDING TUSSEN KERK EN
  STAAT ! GROOTSTE ONZIN DIE
  ER BESTAAT EN DIKKE MIDDEL
  VINGER AAN DE IDEOLOGIE 36:76-I

  MECCA IS GESLOOPT VANDAAG
  EXACT 105 DAGEN-van Haboes en Islamitische zaken geeft ook informatie over de nieuwe regels die in moskeeën zullen worden toegepast. 72:18وَأَنَّ المَساجِدَ لِلَّهِ فَلا
  تَدعوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا___^FASSAD RULRS
  The places of worship belong to Allah-17:111 so do not invoke anyone along with Allah-M5:37:M5

  DAT IS EXACT WAT ER IS GEBEURT
  EN GRAP IS ALLES WORDT ONTMA
  NTELT TIJDENS HEKTIEK FASSAD?
  IMPLANTATIE ! HISAB IS NEAR! M5

  CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  النور LIGHT AL-NŪR-24:64-MEDINAN
  23091441-77E:6667:6666_أَصحابُ
  الجَنَّةِ يَومَئِذٍ خَيرٌ مُستَقَرًّا وَأَحسَنُ مَقيلًا-M5
  On that day the inhabitants of-15:46 paradise will be in the best abode:M and an excellent resting place-M5:9

  123-M5:67891011121314151617:H
  ^.SPLIT M-5:ISHA:M+2+1:22:78:M5

  الفرقان CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  MECCAN The surah is also known-I as:-:DISCRIMINATION:29:16_وَإِبراهيمَ
  إِذ قالَ لِقَومِهِ اعبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقوهُ ۖ ذٰلِكُم خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمونَ DOORDRUK-BLA:7:9
  And Abraham:06032011:when he:R said to his people-17:88:89-Worship Allah and be wary of Him:BG:6 That is better for you:I:I should you know

  الفرقان CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  SALVATION:14:27 يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا
  بِالقَولِ الثّابِتِ فِي الحَياةِ الدُّنيا وَفِي الآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظّالِمينَ ۚ وَيَفعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ:BG6
  Allah fortifies those who have faith with an immutable word in the life-R of this world and in the Hereafter-R and Allah leads astray the-14:28:M5 wrongdoers-67H:11×9:19-and Allah does whatever He wishes-F114:B:E

  الفرقان CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  DIFFERENTIATOR 4:155_فَبِما نَقضِهِم
  ميثاقَهُم وَكُفرِهِم بِآياتِ اللَّهِ وَقَتلِهِمُ الأَنبِياءَ بِغَيرِ حَقٍّ وَقَولِهِم قُلوبُنا غُلفٌ ۚ بَل طَبَعَ اللَّهُ عَلَيها بِكُفرِهِم فَلا يُؤمِنونَ إِلّا قَليلًا-34:35:M
  Then because of their breaking their covenant-STOELENDANS-1432-7:9
  BLA-33-34-35-36:76-37-1438-M5
  1439:14:40-1441:45:8:9-their-W.H.O defiance of Allah’s signs:BG:6-69:52 their killing of the prophecy unjustly
  Fadjr-03:46|Dohr-13:38|Asr-17:52-| Maghreb-21:33-|Isha-23:20-CPTLZ
  WIL ALLES CONTROLEREN ?-EN HANS-&-GRID-KNZ:25:77-and for their saying-15:14:15-Our hearts are uncircumcised:5:64:65:66 Rather:M Allah has set a seal on them-II:5:6:7 for their unfaith:24/7:2:100-so they do not have faith except a few:1083

  Ellipsis. The phrase omitted is: ‘We cursed them-EEN BEGEERTE IS EEN
  DWANG DESIRE DIE ALWAYS !-NIET
  MAANDVERBAND !-SPAAKLOOPT !
  MENSEN KIEZEN ER ZELF VOOR OM TE BEDRIEGEN !-EN BEDROG IS
  ZWAKKER DAN-6:7 STINKSCHEET

  الفرقان CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  STANDARD-12:55 قالَ اجعَلني عَلىٰ
  خَزائِنِ الأَرضِ ۖ إِنّي حَفيظٌ عَليمٌ_1999:1441
  He said:11:13:14:Put me in charge of the country’s granaries:11:15:16-I I am indeed fastidious BG:6:ALL-IN¹

  الفرقان CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  FURQĀN:6:62 ثُمَّ رُدّوا إِلَى اللَّهِ مَولاهُمُ
  الحَقِّ ۚ أَلا لَهُ الحُكمُ وَهُوَ أَسرَعُ الحاسِبينَ_BG¹
  Then they are returned to Allah:M5 their real master-71:28 Look! All-M5 judgement belongs to Him:72:28:M and He is the swiftest of reckoners.

  الفرقان CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  CRITERION:39:63_لَهُ مَقاليدُ السَّماواتِ
  وَالأَرضِ ۗ وَالَّذينَ كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ أُولٰئِكَ هُمُ الخاسِرونَBLA ALWAYS-0%V4:09-24/7
  To Him belong the keys of the:M5:8 heavens and the earth:22:1:2:3-and those who disbelieve in the signs of Allah —it is they who are the losers.

  الفرقان CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  Q5-الفرقان-P_85:22_في لَوحٍ مَحفوظٍ-M5
  in a preserved tablet-F114:F211

  DAG 104-SQR KUFR الهمزة 104:9 SCANDAL-MONGER
  ALHUMAZAH MECCAN-THURSDAY
  KUFR CLUELESS !±»The surah that opens with a threat of impending affliction and grief to The Scandal-monger or the slanderous reviler, one W.H.O-±in greediness of wealth and acclaim, defames others. It takes its name from “the slanderer” (humazah) mentioned in verse 1. The surah condemns the greedy backbiter and gives a description of Hell.«_DOOR DE
  DOORDRUK CORRUPTIE OM HUN
  ONKUNDE DOOR TE DRUKKEN WAT
  TOTAAL GEEN WAARDE HEEFT !
  EN MENSEN DE MOND SNOEREN !
  EN VERGETEN GEMAKZUCHTIG
  DE VELE ILLIGALE HANDELINGEN !
  OM ANGST TE HEBBEN VOOR EEN
  MENS ? TZZ GELD STELT GEEN
  REET VOOR ! EN TIJD DAARVAN IS
  PASSIEF 2017 ! EN EEN ZWAAR
  LAST VOOR DIE ERIN DENKEN
  MACHT TE HEBBEN ! IN ZWAKSTE
  SYSTEEM OOIT DE CPTLZME !I
  The surah is also known as: The Backbiter, The Gossipmonger, The Slanderer, The Slanderous Reviler
  GROOTSTE SCHANDAAL OOIT OP
  AARDE_04111441_16:17 أَفَمَن يَخلُقُ
  كَمَن لا يَخلُقُ ۗ أَفَلا تَذَكَّرونَ_4:28:29:30:31
  Is He who creates like one who-M53 does not create? Will you not then take admonition?-H WEAKK

  ALS ME EEN BEDENKER WAS ! EN
  ALLES IS FAKE ! DAN HAD ALLAH
  ME ALLANG VERNIETIGD ! EN DAT
  IS NOG DE ERG(IOISTE TERMINUS !
  MAAR DE 1001 TB WAT NIET TE
  KOPIEEREN IS + ALLE SCHRIJFEN
  ZONDER TOESTEMMING LUKT HET
  GEWOON NIET 16:18 وَإِن تَعُدّوا نِعمَةَ
  اللَّهِ لا تُحصوها ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفورٌ رَحيمٌ 72:28:R
  If you enumerate Allah’s blessings, you will not be able to count them. Indeed Allah is all-forgiving-1999:MI all-merciful-22:72:73:74:75:76:77:78

  ER IS GEEN MENS OP AARDE DIE
  EEN GEHEIM IS OF OOIT WAS ! HEB
  VAAK UITGELEGD DAT EEN MENS
  ZWAK IS ! GELD IS ZWAK ZOALS AÏ
  NU GEBRUIKEN OM HUN ACHTER-
  LIJKHEID TE VERBERGEN ! MET
  HISAB FINAL 16:19وَاللَّهُ يَعلَمُ ما تُسِرّونَ
  وَما تُعلِنونَ______NO ESCAPE-45:28
  Allah knows whatever you hide and whatever you disclose 36:76:77:78

  KUFR LEREN NOOIT 16:20وَالَّذينَ
  يَدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لا يَخلُقونَ شَيئًا وَهُم يُخلَقونَ__1999-2016:17:18:19:20-M5
  Those whom they invoke besides-M Allah do not create anything and are themselves created-76:31:77:50:M5

  A49M³_^SUBIT:36:76-فَلا يَحزُنكَ قَولُهُم ۘ
  إِنّا نَعلَمُ ما يُسِرّونَ وَما يُعلِنونَ_MICRO-SNE
  AKY-RAT:)-So do not let:R their remarks grieve you. We indeed know whatever they hide and whatever they disclose-DITCH-15:2

  A49M³_^2-SUBIT:40:76_ادخُلوا أَبوابَ
  جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها ۖ فَبِئسَ مَثوَى المُتَكَبِّرينَ-R5
  TERMINUS67:8-8:8-8.9-Enter the:R5 gates of hell:BG:81:82:83-to remain in it-109192-Evil is the-2:65-abode of the arrogant-MIETJES:NAJD:2:98

  A49M³_^3-SUBIT:07:76_قالَ الَّذينَ-R6
  استَكبَروا إِنّا بِالَّذي آمَنتُم بِهِ كافِرونَ_NICE F
  ITS YOUR FREEDOM TO BE STUPID
  IDIOT-FREE CHOICE-Those who:91¹ were arrogant said:19:83 We indeed disbelieve in what you have-WALL-II believed-YOUR MASTER-18:49:50:R

  A49M³_^4-SUBIT:18:76_قالَ إِن سَأَلتُكَ
  عَن شَيءٍ بَعدَها فَلا تُصاحِبني ۖ قَد بَلَغتَ مِن لَدُنّي عُذرًا_FATIMA-ZAHRA:67:282930
  He said:20:90 If I question you:BG:6 about anything after this:62:11 do:R not keep me in your company:110:3 You have already got sufficient-31M excuse-BLA:NAJD on my part-7:206

  A49M³_^5-SUBIT:7:152إِنَّ الَّذينَ اتَّخَذُوا
  العِجلَ سَيَنالُهُم غَضَبٌ مِن رَبِّهِم وَذِلَّةٌ فِي الحَياةِ الدُّنيا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجزِي المُفتَرينَ_KFR:RI
  Indeed those who took up the calf:R [COVID-BLA worship-18:20] shall be overtaken by their Lord’s wrath and abasement in the life of the world:M Thus do We requite the fabricators-I

  A49M³_^6-SUBIT:6:76_فَلَمّا جَنَّ عَلَيهِ
  اللَّيلُ رَأىٰ كَوكَبًا ۖ قالَ هٰذا رَبّي ۖ فَلَمّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الآفِلينَ_WAUW-VERPLAATSING-I
  When night darkened over him:85:4 he saw a star and said:18:7 This is my Lord!:BG:50 But when it set:14:6 he said:R I do not like those who set

  A49M³_^7-SUBIT:6:77 فَلَمّا رَأَى القَمَرَ
  بازِغًا قالَ هٰذا رَبّي ۖ فَلَمّا أَفَلَ قالَ لَئِن لَم يَهدِني رَبّي لَأَكونَنَّ مِنَ القَومِ الضّالّينَIIII:76:R
  Then:67:30 when he saw the moon rising:54:9 he said:BG:50‘This is my Lord!:67:8 But when it set:67:9 he:R said:50:28 Had my Lord not guided me:51:11 I would surely have been among the astray lotCPTLZM:7:179

  A49M³_^8-SUBIT:6:78_فَلَمّا رَأَى الشَّمسَ
  بازِغَةً قالَ هٰذا رَبّي هٰذا أَكبَرُ ۖ فَلَمّا أَفَلَت قالَ يا قَومِ إِنّي بَريءٌ مِمّا تُشرِكونَ 18:1234R6789
  Then, when he saw the sun rising:M he said:19:36-This is my Lord! This is bigger!:61:14 But when it set:III:8 he said, ‘O my people:27:50 indeed I disown what you take asI:Ipartners

  A49M³_^8-SUBIT:6:79إِنّي وَجَّهتُ وَجهِي
  لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرضَ حَنيفًا ۖ وَما أَنا مِنَ المُشرِكينَ_POPCORN-SHOW:77:49:50
  Indeed I have turned my face-108:3 toward Him who originated:BG:93:R the heavens and the earth:BOOB as a ḥanīf:55:56 and I am not one of the polytheists-55:57:57:20:20:135-

  SHOW VAULT:55:56_فيهِنَّ قاصِراتُ
  الطَّرفِ لَم يَطمِثهُنَّ إِنسٌ قَبلَهُم وَلا جانٌّSECU
  In them:18:82 are maidens of-II:110 restrained glances-3:55-whom no:E human has touched:1999 before-M³
  nor BILL TOGES-IIII:76-jinn-NAJD:ER

  NAJD-2:98 55:57فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ-I
  So which of your Lord’s bounties:R5
  will you both-20:15:16 deny?-LOSER

  SOVEREIGNTY الملكMULK 67:30:M5
  MECCAN FRIDAY الجمعة_JUMUʿAH
  F211-17:MEDINAN-55:76 مُتَّكِئينَ عَلىٰ
  رَفرَفٍ خُضرٍ وَعَبقَرِيٍّ حِسانٍ_M³8¹⁴⁴¹F:47:5
  Reclining on green cushions-85:22-I
  and lovely carpets-21:112-22:78:7:2

  SOVEREIGNTY الملكMULK 67:30:M5
  MECCAN FRIDAY الجمعة_JUMUʿAH
  F211-17:ME-55:77فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
  So which of your Lord’s bounties:MI
  will you both deny?-3:175:176:177:R

  SOVEREIGNTY الملكMULK 67:30:M5
  MECCAN FRIDAY الجمعة_JUMUʿAH
  F211-17:MEDINAN-55:78 تَبارَكَ اسمُ
  رَبِّكَ ذِي الجَلالِ وَالإِكرامِ_19:21:21:19:M5
  Blessed is the Name of your Lord:M
  the Majestic and the Munificent!:B:5

  DE GESCHEIDEN FAMILIES ? SINDS
  2008 ? ZIJN SUCCESVOL IN LIFE !
  VB 5 BROERS 1 DEATH ! EN DE
  SPLIT ! MAAR DE GODVREZENDEN
  ZIJN STERKER ! OP ALLE FRONTEN
  ZELFS FINANCIEEL EN NIEMAND
  VAN HEN GAAT NAAR HET BUITEN
  LAND ! VELE VOORBEELDEN VAN
  ANDEREN ! DAG 103-CHAPTR 1033
  TIME العصر AL-ʿAṢR MECCAN-»The surah that opens with the oath of the Divine One swearing by the decline of Time and humankind’s absolute loss of every single thing but righteousness_{ EEN PETITIE
  OM BLA LAUTY TE REMOVEN ?
  SINDS 2011_ZIJN ER ZAKEN
  GEBOUWD ZOALS GRAFTOMES
  WAAR LOTJE-SQR GEEN REET BIJ
  VOORSTELT ! LETTERLIJK HONDER
  -DENENDEN ! MECCA FULL HOUSE!
  +MUCH MORE ! FASSAD HAS
  ALWAYS A REASON )-truth, patience, and faith. It takes its name from the phrase “by time” (wal- ʿāṣr) as mentioned in verse 1. The surah shows the way to salvation. The image of a declining day suggests the stage in the day, or in life, when only a short while is left for those wishing to make up for lost time.«_DEBIELEN
  ZIJN VER DOORGESCHOTEN ! ZELF
  WETEN ! MAAR MENSEN VAN
  GEDULD ZIJN GEGARANDEERD
  WINNAARS ! EN NIEMAND KAN ZE
  DAT AFNEMEN ! 22:75:76:77:78:M5
  IIIIIIIIIIII:595-19:21قالَ كَذٰلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ
  عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجعَلَهُ آيَةً لِلنّاسِ وَرَحمَةً مِنّا ۚ وَكانَ أَمرًا مَقضِيًّا59:21:22:23:24:M*M*s
  He said:2:97 ‘So shall it be. Your:M4 Lord says, “It is simple for Me.” And so that We may make him a sign for mankind and a mercy from Us, and it is a matter [already] decided:36:2
  ^.__CASE CLOSED=91:15 وَلا يَخافُ
  عُقباها IMAN=DEVINE PAD=23:11:M³
  And He does not fear its outcome:R
  |||||||||||||||||||||:MEYEMI-478:19:98:|||||||
  ENERGIZR:17:77:22:77-۩:ﷺ
  IIIIIIIIIIIIIII8III-آية الكرسي:3466:﷽
  AMS-MFDS:59:21 لَو أَنزَلنا هٰذَا القُرآنَ
  عَلىٰ جَبَلٍ لَرَأَيتَهُ خاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِن خَشيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلكَ الأَمثالُ نَضرِبُها لِلنّاسِ لَعَلَّهُم يَتَفَكَّرونَ25:77:77:50:50:19:20:20:135
  Had We sent down this Qurʾān:56:9:I
  upon a mountain-52:1234567-you would have surely seen it humbled
  [and] go to pieces with the fear:66:6 of Allah:66:7:8:9:We draw such:14:6 comparisons for mankind:37:182so that they may reflect:16:77:77:18:19

  THE الحج PILGRIMAGE AL-ḤAJJ:22
  22:78:MEDINA-59:22 هُوَ اللَّهُ الَّذي لا إِلٰهَ
  إِلّا هُوَ ۖ عالِمُ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ ۖ هُوَ الرَّحمٰنُ الرَّحيمُ_IIIIII8III-آية الكرسي:3466:﷽
  6:114-1777-114-2:255:E 56:96:96:8
  He is Allah—there is no god except Him—112:4-Knower of the sensible and the Unseen-69:18-He is the:1:5 All-beneficent, the All-merciful:22:2

  THE FAITHFUL المؤمنون MECCAN:E4
  AL-MUʾMINŪN 59:23 هُوَ اللَّهُ الَّذي لا إِلٰهَ
  إِلّا هُوَ المَلِكُ القُدّوسُ السَّلامُ المُؤمِنُ المُهَيمِنُ العَزيزُ الجَبّارُ المُتَكَبِّرُ ۚ سُبحانَ اللَّهِ عَمّا يُشرِكونَ
  He is Allah—there is no god except Him—94:8-8:53-the Sovereign, the All-holy-22:78-the All-benign:22:50:R the Securer:106:4 the All-conserver
  the All-mighty, the All-compeller:7:7
  the All-magnanimous-20:08-Clear is Allah-36:83-of any partners that:R5¹ they may ascribe [to Him]!-82:24:25

  AL-NŪR النور THE LIGHT 24:64:64:18
  MEDINAN-59:24 هُوَ اللَّهُ الخالِقُ البارِئُ
  المُصَوِّرُ ۖ لَهُ الأَسماءُ الحُسنىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ ۖ وَهُوَ العَزيزُ الحَكيمُ_7:34
  He is Allah, the Creator:3:7:8:9:9:40
  the Maker-73:20 the Former-95:8:R¹
  To Him belong the Best Names:1:5
  Whatever there is in the heavens:M¹ glorifies Him-13:43-and [whatever
  there is in] the earth-10:109-and He is the All-mighty, the All-wise:66:12:I

  Minister BZ-MAROC& heeft maandag in het parlement laten weten dat-Marokkanen die deze zomer naar Marokko willen komen, bij hun aankomst zullen worden getest en in quarantaine geplaatst ?
  __Quarantaine 9 dagen met fassad
  Food is gratis ! Maroc betaald dikke
  Lul ! Als je niet door france bent gep
  -lukt de adder ! En spanje ? Je word
  Getest again in Maroc ! Ze vertrou-
  Wen elkaar niet ! Fraude test en
  Ze rekenen zich rijk ? Met Fassad
  Manieren ? 34:44 وَما آتَيناهُم مِن كُتُبٍ
  يَدرُسونَها ۖ وَما أَرسَلنا إِلَيهِم قَبلَكَ مِن نَذيرٍ M5
  We did not give them-102-DAYZ any scriptures that they might have studied-67:28 nor did We send them any warner before you:BG:93

  MET DE AUTO GAAN IS ZO EXTRA
  TILT PORTEMENEE TENZIJ JE
  MEER DAN ZAT HEBT ! MAAR HOE
  DAN OOK ONVERSTANDIG ! BEL JE
  GELIEFD FAMILIE EN ZEG DIT JAAR
  HEEFT GEEN ZIN ! EN MAAK EEN
  AANZIENLIJK BEDRAG OVER !
  BETER AAN HEN DE BARAHAH
  DAN DE PLUK ZE KAAL 34:45 وَكَذَّبَ
  الَّذينَ مِن قَبلِهِم وَما بَلَغوا مِعشارَ ما آتَيناهُم فَكَذَّبوا رُسُلي ۖ فَكَيفَ كانَ نَكيرِ_SQR-DEVID
  Those who were before them-2010- denied [the apostles], and these have not received one-tenth-47:1 of what We had given them:2011:12 But they denied My apostles:77:50 so how was My requital!-1999:2019

  VERRY SIMPEL QURAN IS PEACE
  AND GEZONHEID ! CONTRA VANGT
  BOT MET TEGELIJK DECOHESSIE
  IN EEN LIJN DIE CONTRA SLOOPT
  TOT L-DAY 34:46 ۞ قُل إِنَّما أَعِظُكُم
  بِواحِدَةٍ ۖ أَن تَقوموا لِلَّهِ مَثنىٰ وَفُرادىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّروا ۚ ما بِصاحِبِكُم مِن جِنَّةٍ ۚ إِن هُوَ إِلّا نَذيرٌ لَكُم بَينَ يَدَي عَذابٍ شَديدٍ_109:123456-M
  Say-F114 ‘I give you just a single advice:99:7:8 that you rise up for Allah’s sake:76:31 in two-4:1:2:3:4:5 or individually-48:5 and then reflect: there is no madness in your-23:1:2 companion: he is just a warner to you before a severe punishment 3:9

  DE HADITH WAAR ELKE PROFETEN ALLAH SWT FOR WAARSCHUWDE!
  EN MHMD-ﷺ HEEFT ONS DUIDEL-
  IJK HEID GEGEVEN ONTELBAAR
  IN DE QURAN ! DAT HET ZWAKKE
  CLOWNS VAN REBELLIE ! EN JUIST
  KALM MOET BLIJVEN ! NIKS AAN
  DE HAND NET VOOR LAST DAYZ !
  EN HET ECHT HENZELF DIE ZE
  ZWAAR ONWETEND BEDRIEGEN !
  ITS NEAR-I have several names. I am-ﷺ MHMD-ﷺ and AHMD-ﷺ, and al-Maahi-ﷺ(the eraser) by means of whom Allah erases kufr, and al-Haashir-ﷺĮU (the gatherer) at whose feet the people will be gathered:R58 and al-‘Aaqib-ﷺ (the last) after whom there will be no other.”-67:ﷺ LOGISCH DAT MEN
  DE SUNNA ALTERED OM MENSEN
  TE CONTTOLEREN ! NOG STEEDS
  ZWAKKE DEBIELEN ! NO ESCAPE !
  ZE HEBBEN GEENEENS RESPECT
  DODEN ! LAAT STAAN LEVENDEN !

  MUḤAMMAD محمد 47:38-MHMD
  MEDINAN 34:47قُل ما سَأَلتُكُم مِن أَجرٍ
  فَهُوَ لَكُم ۖ إِن أَجرِيَ إِلّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهيدٌ__33:70:71:72:73-39:75:M5
  Say:BG:6 Whatever reward I may have asked you is for your own good:47:38 My [true] reward lies only with Allah:112:4 and He is witness to all things-72:28:73:20:MI

  THE الكهف CAVE: 199-O%BLA
  AL-KAHF………M_^GOAL-2014:PEAC
  MECCAN_20:18_قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّأُ
  عَلَيها وَأَهُشُّ بِها عَلىٰ غَنَمي وَلِيَ فيها مَآرِبُ أُخرىٰ_MIJN-MOJO-3:54:55:56:57;58
  He said, ‘It is my staff. I lean upon it, and with it I beat down leaves for my sheep-:HALLO MARYAM 22:36.
  .144-R-12:15-and I have other uses for it.’-HALLO SCHOONHEID 2×212
  WELDONE:E³:DANK:CATTLE:ANʿĀM
  E:Ex8³:199:الأنعام:.←F7:A→الملك:P:30
  A:SOVEREIGNTY:MECC:AN:A:H:MD
  26:27۩RELATIVITY:25:60۩20:19.قالَ
  IIIIIIIIII:15_ أَلقِها يا موسىٰ____M³77:50 ?
  He said:40:15 ‘Moses:3:55-throw it down.’-56:91فَسَلامٌ لَكَ مِن أَصحابِ اليَمينِ
  Then ‘Peace be on you,’6667:77:779
  [a greeting] from the People of the Right Hand!:110:3-3:55:18:9:10:M5

  DAY 102-RIVALRY التكاثر TAKĀTHUR
  102:8-MECCAN The surah criticizes man’s preoccupation with worldly wealth and stresses that he will be brought to account on the Day of Resurrection.«_VELEN ZIJN DE
  BESTE METHODES GEGEVEN OM
  ONDANKS TIJDSBESTEK HET
  BESTE VAN TE MAKEN ! VOOR
  TAWBA ! EN SUCCES ! MAAR NEE
  HOOR ! HIJSHE WEET HET BETER ?
  MAAR SPELEN MET SUNNA
  ALLAH SWT IS ZO STUPPOR !
  HOE GA JE UITLEGGEN DE DODEN?
  WAARVAN DE BEGRAFENIS IS
  ONTNOMEN ? VELEN CREMATIE ?
  GEEN MAKKELIJKE ESCAPE
  IN HISSAB ! OF DE MARKT REGULE
  REN ? IN EEN DOOD SYSTEEM DE
  GRABL-CPTLZME 16:105 إِنَّما يَفتَرِي
  الكَذِبَ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِآياتِ اللَّهِ ۖ وَأُولٰئِكَ هُمُ الكاذِبونَ__22:1234567891011121314
  Only those fabricate lies who do not believe in the signs of Allah:1396:M and it is they who are the liars-41:04

  Overvolle bussen in Casablanca ondanks coronacrisis_^JE MOET
  ECHT EEN DEBIEL ZIJN ! ALS JE
  CASABLANCA KENT! EN NOG VAST
  HOUD AAN BLA EPIDEMIE ! MAAR
  DE SECRET OM DE IDIOTERIE TE
  VERBLOEMEN ! IN NL HEEFT HET
  OVER V.O.C INDISCHE BLA ! WAT
  GEWOON GESCHIEDENIS IS ! EN IN
  MAROC PETITIE OM STANDBEELD
  TE VERWIJDEREN VAN LAUTY ? OP
  PRIVÉ GROND FRANKRIJK IN CASA
  MENSEN HEBBEN DE DOMHEID !
  ALS EEN TROEF ? TAZZ DE MAROC
  GRONDWET IS PER DEFINITIE EEN
  FRANS KUTSYSTEEM ! EN DAAR-
  ONDER VERNEUKEN SUNNA VAN
  ALLAH SWT EN ZIJN PROFETEN !
  SAUDI TAGNA ARABIE GA ZO AL
  DE RIJTJE AF ! 16:51 ۞ وَقالَ اللَّهُ لا
  تَتَّخِذوا إِلٰهَينِ اثنَينِ ۖ إِنَّما هُوَ إِلٰهٌ واحِدٌ ۖ فَإِيّايَ فَارهَبونِ__DAG 101-FASSAD-CLOSE
  ILLIGAL MECCA+MOSQUE W.W EN
  STILL MUTHAKBIR ?-And Allah has said-123M5-Do not worship two-II:5 gods-36:9 Indeed He is the One God:BG:6 so be in awe of Me-3:8:9
  CATASTROPHE القارعة AL-QĀRIʿAH
  101:11 MECCAN TOTAL KAPUT !
  RAMADAN IS FOR EEN STRONG
  YEAR ! KUFR IS FINISH ! 22:10

  BASHAR AL ASSAD WERDT BESCH
  -ULDIGD VAN KUFR ! HIS ANSWER?
  IEMAND DIE MET DWANG SHAHDA
  ADWINGT EN BASHAR DE LEIDER
  IS MET KUFR BEZIG ! EN DIENT
  LES TE KRIJGEN OVER FOUT ! EN
  DAT IS NOU NET HOE OMAR IBN
  AL-GATTHAB DEED MET MARKT
  KOOPLUI ! OM DE MARKT TE BESC
  -HERMEN ! EN HIJ ZEI ALS DE
  SCHRIFTGELEERDEN FISQ DOEN
  GAAN ZE NAAR JAIL PUNT ! EN
  ZEI LATEN WE NET DE PROFEET
  MHMD-ﷺ DOEN EN ZIJN HOUDA
  VOLGEN PERFECTE OPLOSSING !
  ZOALS NADAT RUSLAND OPGEB-
  OUWD IS EEN KRACHTIGE NAAM
  KREEG DE FEDERATIE , ER IS VEEL
  WAT MEN NIET WEET ! OVER DE
  2 LANDEN ! HET GAAT MEER OM
  GEBIED+YEMEN-الطور MOUNT
  AL-ṬŪR 52:49-MECCAN 16:52 وَلَهُ ما
  فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ وَلَهُ الدّينُ واصِبًا ۚ أَفَغَيرَ اللَّهِ تَتَّقونَ_52:12345678910111213-II
  To Him belongs whatever is in the heavens and the earth:2:5 and to Him belongs the enduring religion. Will you, then, be wary of other than Allah?-EEN ZWAK DOM MENS DIE

  NOOIT ZIJN FOUTEN TOEGEEFT ?
  EN WERELDWIJD HYPES ? EN
  ALLES ENCYCLOPEDIE VAN GE-
  REGISTREERD ! MANY MANIEREN
  MAAR TOEN KWAM A NOTE 26
  DAYZ AGO ! 2 DAGEN NA VERJAAR
  DAG MEDIADAJJAL ! ___HEB DUS LODEN PIJPEN ? EN
  RISICO GEZONDHEID ? IK NEEM DE RISICO ER IS 1 DOOD EEN SECOND
  EERDER OR UREN JAREN LATER !
  INTERRESEERT ME GEEN RUK !
  ALS IK DOOD BEN MAG JE HET VERVANGEN EN TIP ! SLEUTEL WATER IN TOILET IS ZIEKTES UP RISING !-NOG ERGER DAN LODEN PIJPEN ! WATER TOTAAL ONGE-
  SCHIKT VOOR REINEGING ! OF
  DRINKEN ! TE VEEL FASSAD FOR
  MR BIJDEHAND ! 40:26 وَقالَ فِرعَونُ
  ذَروني أَقتُل موسىٰ وَليَدعُ رَبَّهُ ۖ إِنّي أَخافُ أَن يُبَدِّلَ دينَكُم أَو أَن يُظهِرَ فِي الأَرضِ الفَسادَ_R5
  And Pharaoh said-1999‘Let me slay Moses-2020-and let him invoke his Lord:F114 Indeed I fear that he will change your CPTLZM-0%V-religion or bring forth 27:48-corruption in the land -DE MAAND JULI iS EEN

  OPLICHTMAAND MET FRANKRIK
  ALS ADDERS ONDER HET GRAS !
  WAT HET ALTIJD WAS ! SOMMIGE
  VERKOPEN ZICH CHEAP ! MHMD6
  IS GETUIGE FASSAD ! MAAR GAAT
  TOCH MEE IN BLA HYPE ? WAUW !
  SOEPEL DOMHEID ! 40:27 وَقالَ
  موسىٰ إِنّي عُذتُ بِرَبّي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤمِنُ بِيَومِ الحِسابِ_ITS-NEAR-HISAB-R
  Moses said:M5:9 ‘Indeed I seek the protection of my Lord and your Lord from every arrogant one who does not believe in the Day of Reckoning.’
  ____HOE ZWAK MOET JE ZIJN
  OM AÏ NAAST ALLE ANDERE ZAKE
  OM HET LICHT TE DOVEN ??
  TIP ! SLIJMCURSUS ! IMMA SAVON
  ITS VERY NEAR ! 40:28 وَقالَ رَجُلٌ
  مُؤمِنٌ مِن آلِ فِرعَونَ يَكتُمُ إيمانَهُ أَتَقتُلونَ رَجُلًا أَن يَقولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَد جاءَكُم بِالبَيِّناتِ مِن رَبِّكُم ۖ وَإِن يَكُ كاذِبًا فَعَلَيهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صادِقًا يُصِبكُم بَعضُ الَّذي يَعِدُكُم ۖ إِنَّ اللَّهَ لا يَهدي مَن هُوَ مُسرِفٌ كَذّابٌ_INDEED-7:6:7
  Said a man of faith from Pharaoh’s clan-36:76 who concealed his faith, ‘Will you kill a man for saying, “My Lord is Allah,” while he has already brought you manifest-2011-2020:R5 proofs from your Lord? Should he be lying:77:50 ? his falsehood will be to his own detriment-22:1 but if he is truthful:BG:6 there shall visit you some of what he promises you. Indeed Allah does not guide someone who is a-W.H.O profligate,
  _______a-24/7 0%V- liar-101_DAYZ !
  Marokkanen bij aankomst in Spanje aan drie coronatesten onderworpen
  _VERGEET NIET DAT VELE MAROC
  ZIJN GENAAID DOOR DE SPANJE !
  ZE HADDEN NIEUWE AUTOS VORIG
  JAAR JULI ! ZE HEBBEN DE BMP
  DUBBEL BETAALD ! SOMMIGEN
  NIET ! EN DIT IS NIET EERSTE NAAI
  ACTIES ! SINDS JAREN 80 ! EN DE
  TESTEN ZIJN VALS ! EN CORRUPT
  EN EEN GOED INKOMSTENBRON !
  MAAR HOPELOOS IDEE IS EXTRA
  ARROGANTIE ! EN HET HEEFT NO
  ZIN OM TE REIZEN MET REBELLIE
  OVERAL ! EN DE DAG VAN HISAB IS
  NEAR ! NO ESCAPE ! ER IS GEEN
  ZAAK WAAR FASSAD ZICH NIET
  HEEFT GENESTELD ! MAAR LET OP
  HUN ZWAKHEID HEEFT ZE ZWAAR
  IN DE GREEP ! 51:45فَمَا استَطاعوا مِن
  قِيامٍ وَما كانوا مُنتَصِرينَ NO-CLUE 14:28
  So they were neither able to rise up,
  nor to come to one another’s aid:MI

  LAATSTE QURAN ALGHORITM
  DE LAATSTE VIDEO’S OOK OUALLI
  ONTVING HEM ! WAARBIJ HET
  EINDIGDE MET AGENT SMETHA
  MET ZIJN HAND LAATSTE WAAN-
  HOOPSDAAD Í HEM STAK MET
  ZIJN FASSAD WATER ! EN ZIJN
  HELE KANKERSYSTEEM STIERF !
  MAAR MOSKEEN DICHT IS 1_NIET
  ZO ERG ! MAAR MECCA +RAMADN
  BLA HEEFT GEEN CLUE ! EN AQUA
  VERVUILING ? IS PAS TOPPUNT
  VAN SNEAKY IDIOTERIE ! JUST
  WAIT AND SEE ! SQR-POPPEN !
  EN HET WAS NIET ZOMAAR IN DE
  VIDEO TE ZIEN ! 19:123456789
  PALM المسد FIBRE:ALBIN8:15:42_إِنَّ
  عِبادي لَيسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطانٌ إِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغاوينَ_FORBIDDEN-MOSQUE13:12
  E²I GARANTIE:19761396:13:14:15.۩
  Indeed as for My servants you do:M not have any authority over them:72 except the perverse who follow you,
  31−8+31+30+31+30+31+31+29+31+7=274:027:4:5:TERMIN:53:282930

  AL-MASAD-PERVERSE:BG:04إِنَّ الَّذينَ
  لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنّا لَهُم أَعمالَهُم فَهُم يَعمَهونَ_DAVID:SMIURFS;02:099:100
  As for those who do not believe in the HereafterTERMIN:5:82:83:84:85 We have made their deeds seem decorous to them, and so they are bewildered-DEAL+NO-DEAL:20:69:R
  ^.46331R-NAJD:III;Eأُولٰئِكَ الَّذينَ
  لَهُم سوءُ العَذابِ وَهُم فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخسَرونَ_5:31:32:33=5:73:113:5:9:9
  They are the ones for whom there is a terrible punishment, and they are the ones who will be the biggest COVID-7:179-losers in the-79:24:25 Hereafter-15:3132333435:35:5:9:46

  WAT HEEL VEEL MAROKKANEN
  NIET WETEN ! ANDEREN WEER
  WEL IS DAT NA STARTSCHOT FISQ
  2008-NA EID UL ADHA 2007-FAMIL
  IES GINGEN SPLITTEN BEZITTING
  NIET ALLEMAAL MAAR VEEL !
  OOK IN ALGERIJE +MEERDER
  LANDEN BEHALVE LIBYA DIE EEN
  EENHEID BLEEF ! DAT LIEP ZO DE
  SPLIT VOOR DE ARABIC SPRING
  STARTE ! EN DE MENSEN DIE
  SCHEIDEN VAN HUN FAMILIES
  ZIJN NU DE BIGGEST LOSERS !
  DOOR MISLUKKING SNEAKY PLAN
  ARABIC SPRONG ! NAMELIJK
  MARRAKECH IS IN FASSAD GEG-
  ROEID ! TANGER EEN ZELFMOORD
  SUPERHOOG ! ESSOUIRA HEKSEN
  STAD CPTLZM ! WHY ? ISLAM
  IS EEN OPLOSSING VOOR ALLE
  ZIEKTES BEHALVE DE DOOD! VOOR
  EEN GEZOND MAATSCHAPPIJ !
  EN NIET ALLEEN MAROC IS GEEN
  ISLAMITISCHE LAND MAAR MEER
  DEREN ! HET ZIJN TWEE STATEN
  SYSTEEM ! EN MARKT REGULEER
  IS JEZELF WAARDELOOS MAKEN
  ALS LAND ! EN EEN ERDOGANZ
  EEN MAN MET VEEL BLOED AAN
  ZIJN HANDEN! ROEPEN OM TE
  INVESTERENIS FASSAD VERDUBEL
  MAAR SLUITING NEAR-FUṢṢILAT ELABORATED فصلت 41:54-MECCAN
  MECCAN 41:41 إِنَّ الَّذينَ كَفَروا بِالذِّكرِ لَمّا
  جاءَهُم ۖ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزيزٌ_2014:2020-M5
  Indeed those who defy the-2011:12 Reminder when it comes to them-M Indeed it is an mighty Book-M5:37-I

  IN DE EERSTE INSTANTIE VORIG
  JAAR GEEN WINTERTIJD RAMADN
  ADVIES-IDEMDITO DIT JAAR ! EN
  TOCH ! WAT EEN EXTRA STROP IS
  VOOR MOTOBOLISME LICHAAM !
  IN SEIZOEN ZOMER ZIJN DAGEN
  LANGER ! EN NACHT KORTER !
  EN NIET ZOMAAR ! EN DAN KOMT
  ADVIES SCHAF EID UL ADHA AF
  DIT JAAR ! MAAR NEE MARKT IS
  REGULEERP-POPS ! EN DAT GAAT
  ZEER VIES TEGENVALLEN ! WANT
  MEKKA IS GESLOTEN DOOR FASIQ
  DAAD ! WAAR ALLE LEIDERS EEN
  ZWAAR ZULLEN SCHIJTEN !
  1 HET IS STRIKT VERBODEN OM
  MARKTEN TE REGULEREN! EN DAT
  WAT MECCA WAS ! JAREN !
  CONSULTATION الشورى AL-SHŪRĀ
  42:53-MECCAN 41:42لا يَأتيهِ الباطِلُ مِن
  بَينِ يَدَيهِ وَلا مِن خَلفِهِ ۖ تَنزيلٌ مِن حَكيمٍ حَميدٍ
  Falsehood cannot approach it-BG:6 from before it nor from behind it-M5 a [gradually] sent down [revelation] from One all-wise:112:4 all-laudable

  MENSEN DIE EEN EENHEID ZIJN
  GEBLEVEN ZIJN NOG STEEDS! EEN
  STERK FRONT! EN EEN STROMEND
  NA3MA ! ANDEREN UITGEKLEED
  IN 2016_NOG OPSCHEPPEN ! EN
  NU SCHULDEN HOOG ! EN DAT
  SOORT GAAT DAN WERKEN ALS
  KLIKSPAAN VOOR GELD ! EN ZIJN
  NOG ERGER AAN TOE ! ZELF WETE
  MET SQR ALS DESTINY ! M5:28-M5
  ORNAMENTS الزخرف AL-ZUKHRUF
  43:89-MECCAN 41:43 ما يُقالُ لَكَ إِلّا ما
  قَد قيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذو مَغفِرَةٍ وَذو عِقابٍ أَليمٍ_41:123456789101112
  Nothing is said to you except what has already been said [earlier] to the apostles before you:21:112 Indeed your Lord is forgiving and One who metes out a painful retribution-M5:6

  VALS SPELEN IN HET LEVEN! EEN
  EIGEN GEMAAKTE KEUZE! EN ECHt
  AAN JEZELF TE DANKEN 16;45أَفَأَمِنَ
  الَّذينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأَرضَ أَو يَأتِيَهُمُ العَذابُ مِن حَيثُ لا يَشعُرونَ
  Do those who make evil schemes feel secure that Allah will not make the earth swallow them-99:8 or the punishment will not overtake them whence they are not aware?-17:77-II

  MENS IS ZO ZWAK ! SPECULATIF
  BLA BLA 16:46 أَو يَأخُذَهُم في تَقَلُّبِهِم فَما
  هُم بِمُعجِزينَ____? 77:46:47:48:49:50
  Or that He will not seize them in the midst of their bustle-8:1 Įwhereupon they will not be able to thwart-22:1

  KUFR LOOPT NAAKT ROND ! DE
  ECONOMIE IS DEATH! EN HERSTEL
  IS NIET MOGELIJK ! OOK NIET MET
  MENSEN UITKLEDEN ! EN CPTLZM
  TE STIMULEREN ! JE DENKT VAN
  WEL MET KLAWIVOORDELEN ?
  GA JE GANG DEJAVUÉ ! 16:47 أَو
  يَأخُذَهُم عَلىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُم لَرَءوفٌ رَحيمٌ-II
  Or that He will not seize them amid panic-22:2 Indeed your Lord is most kind and merciful-47:12345678910-

  NO-2899= 28:36فَلَمّا جاءَهُم موسىٰ بِآياتِنا
  بَيِّناتٍ قالوا ما هٰذا إِلّا سِحرٌ مُفتَرًى وَما سَمِعنا بِهٰذا في آبائِنَا الأَوَّلينَ__AL-QAṢAṢ-القصص
  MECCAN:028:88-THE STORY:3:55:R
  When Moses brought them Our-3:9 manifest signs, they said, ‘This is:R⁴ nothing but concocted magic. We:R never heard of such a thing among:I our forefathers.’-22:08:09:10:114:6:I

  THE STORY 78:34 وَكَأسًا دِهاقًا-M 37:1
  And brimming cups-79:46=23:11:R4

  IMAN=78:35 لا يَسمَعونَ فيها لَغوًا وَلا كِذّابًا
  Therein they shall hear neither vain talk nor lies__STEALTH-16:77:M³

  IMAN=78:36 جَزاءً مِن رَبِّكَ عَطاءً حِسابًا R
  —A reward from your Lord:7:206-E¹
  a bounty well-deserved_32:15:16:17

  57C_78:37 رَبِّ السَّماواتِ وَالأَرضِ وَما
  بَينَهُمَا الرَّحمٰنِ ۖ لا يَملِكونَ مِنهُ خِطابًا 47:38:R
  The Lord of the heavens and the:R4 earth-3:9-and whatever is between them:20:12345678-All-beneficent:R
  whom they will not be able to-8:1:R³ address-79:46:114:6:RM

  67M-78:38يَومَ يَقومُ الرّوحُ وَالمَلائِكَةُ صَفًّا ۖ
  لا يَتَكَلَّمونَ إِلّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحمٰنُ وَقالَ صَوابًا-I
  On the day-3:9-when the Spirit and:I the angels:25:25-stand in an array:R
  None shall speak-3:55:except-3:42:I whom the All-beneficent permits:M¹
  and who says what is right-32:17:R⁴

  AT-78:39 ذٰلِكَ اليَومُ الحَقُّ ۖ فَمَن شاءَ اتَّخَذَ
  N8__إِلىٰ رَبِّهِ مَآبًا___<N8-67:30?
  That is the day of truth:036:83:So:R let anyone who wishes take resort:R with his Lord_18:110:110:3:RM

  BLA-KFR=78:4إِنّا أَنذَرناكُم عَذابًا قَريبًا يَومَ
  يَنظُرُ المَرءُ ما قَدَّمَت يَداهُ وَيَقولُ الكافِرُ يا لَيتَني كُنتُ تُرابًا-25:25:26:27:28-27:85:R
  Indeed We have warned you-1441:R
  of a punishment near at hand-22:10
  —the day when a person-114:6 will observe-79:46-what his hands have sent ahead-69:18-and the faithless one will say-14:21:22-‘I wish I were dust!’____<77:48:49:50_?_114:6:RM

  Zwarte dag voor Marokko, 539 coronabesmettingen-EEN ZWARTE
  TIJD VOOR DE OVERHEID ZELF ! DE
  99-DAG LEUGENS- QUAKE 99:8 ZALZALAH الزلزلة_MEDINAN-ZELFS
  MHMD-6 HEEFT CORONABESMET
  EN HET HELE PARLEMENT ! EN AL
  HET AMBTENAAR SYSTEEM KORT-
  OM IEDEREEN DIE OOIT GRIEP HAD
  IN ISLAM IS HET VERPLICHT OM
  JE VOLK DE WAARHEID TE VERTEL
  LEN ! MUHAMMAD-ﷺ-HADITH :
  ZEGEL ! WORDT GEEN KAFIR
  NA MIJ ! HET ZAL VERDEELHEID
  STIMULEREN + TOENAME DODEN!
  EN DAT GAAT ZO DOOR TOT LAATS
  DAG ! EN HIJ ZEI NA DE 4-RECHT
  GELEIDEN KOMEN ER NOG 8 ! IN
  RECHTE LIJN DUS 12 ! EN REST IS
  KONINGEN ARROGANTIE LIJNEN!
  NOGMAALS DE ISLAM ZELF DE
  WOORD VAN DE PROFETEN-ﷺ
  HEBBEN GEEN LAST VAN IDIOTEN!
  EN DE IMAN MENSEN EVENMIN !
  DOOR SECURITY WAT EEN MENS
  VAN BLA BEGEERTE NIET KENT !
  WAS DAT WEL ZO ! DAN ZOUDEN
  ZE NIET ZOVEEL LEUGENS GENER
  EREN-24/7-16:33 هَل يَنظُرونَ إِلّا أَن
  تَأتِيَهُمُ المَلائِكَةُ أَو يَأتِيَ أَمرُ رَبِّكَ ۚ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم ۚ وَما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلٰكِن كانوا أَنفُسَهُم يَظلِمونَ_? 20:07:20:08:09-PLAY
  Do they await anything but that the angels should come to them-69:52 or your Lord’s edict should come? Those who were before them had acted likewise-9:19 Allah did not wrong them:49:4 but they used to wrong themselves-HOE ? IN
  SPEECH 2008 ZEI 11 SEPTEMBER
  IS GEDAAN DOOR BLA MET PAAR
  UUR VLIEGERVARING ? EN DE BLA
  WIST HOE HIJ IN MANHATTAN
  MOEST KOMEN ? EN DE VLIEGTUIG
  HEEFT 2 TOREN GESLOOPT ! DIE
  NIET ALLEEN BUGS BUNNY MAAR
  MEERDERE DRAWINGS LIETEN
  ZIEN DAT HET IJZERSCELET IS !
  BEFORE BETTON ! VELE AMERIKA
  NEN IS DE MOND GESNOERD ! VAN
  HET BEDROG OVERDUIDELIJK !
  MAROC HEEFT TOEN NIET ZIJN
  VOLK DE WAARHEID GEZEGD ! DIE
  BEKEND WAS DE SLOOP TWIN
  TOWERS + ANDERE MET EXPLOSIE
  FEN ! DAN ZINK JE IN EEN LEUGEN
  + ONWETENDEN MENSEN RAKEN
  EMOTIONEEL BIJ DE 3000
  DODEN ! EN GAVEN DE ISLAM
  DE SCHULD ! TERWIJL HET EEN CIA MOSSAD SHIN-KLAWI CPTLZM
  ACTIES WAS VOOR INVASIE
  LANDEN ! MHMD-6_ONTKENNEN
  HEEFT GEEN ZIN ! TENZIJ JE TOE
  GEEFT DAT JE ACHTERLIJK
  BENT !-16:34 فَأَصابَهُم سَيِّئَاتُ ما عَمِلوا
  وَحاقَ بِهِم ما كانوا بِهِ يَستَهزِئونَ09062010
  GRAP IS KUFR IS ZO ZEKER VAN
  ZIJN FASSAD DAT HET LUKT ! EN
  DE MISLUKKINGEN ZIJN NU A BIG
  STONE HEAVY ROCK !-So the evils of what they had earned visited them-23091441 and they were besieged by what they used to deride-FASSAD TO THE TRUTH !-7:8

  Een griepvirus dat in 2009 een pandemie veroorzaakte. Het virus behoort tot een nieuwe stam van het H1N1 varkensgriepvirus en had zijn oorsprong in Mexico in maart 2009.
  Nieuwe Influenza A (H1N1)-ER WAS
  GEEN LOCKDOWN ! OMDAT DE BI
  SEXUELE HERO DEMOCRACKS ZEI
  WE GAAN HET REGELEN ? MAAR
  EEN VARKEN IS NOG GIFTEGER DAN EEN ZWIJN ! DOORDAT EEN
  VARKEN IS ONTDAAN VAN ZIJN
  HAAR DE GENETISCHE PLAYS ! EN
  ZIET HIJ ER ROSE UIT ! EN HET IS
  DAT DE TESTS MENSEN CORRUPT
  ZIJN ! MAAR VIA HAAR+ MENS OF
  DIER AL IS HET AL GESTORVEN OF
  NIET ! KAN JE WETEN WAT HET AT
  DRONK VERZAMELDE QM-TOXICS
  ALCOHOL ALLES WAT HET
  LICHAAM IS BINNENGETREDEN !
  EN ALS BLA WATTENSCHAP 24/7
  WIST HOE DAT WERKTE ! DAR ESS
  ALAM LES AAN VERTROUWELINGE
  MET WILDE ZWIJNEN ! EN REST
  SPECIAL DIEREN TOT IN SAHARA !
  EN NU ! HEBBEN WE DUIDELIJK !
  VERSCHIL BLA EN ALLAH SWT
  SUPPORT ! EN AFGANG BLA
  DIE DIEREN HEBBEN VERZIEKT
  MET GENETISCHE PLAY + VELE
  GROENTEN ETC 16:35 وَقالَ الَّذينَ
  أَشرَكوا لَو شاءَ اللَّهُ ما عَبَدنا مِن دونِهِ مِن شَيءٍ نَحنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمنا مِن دونِهِ مِن شَيءٍ ۚ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم ۚ فَهَل عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا البَلاغُ HET LEVEN IS EEN SPEL-29:6
  BEN JE EERLIJK WELDONE ! BLA
  IS DE SQR-POP !-The polytheists say:1441 ‘Had Allah wished:BG:6 we would not have worshiped anything besides Him—22:1 neither we:2011 nor our fathers—1911 nor would we have held anything holy besides Him:BG:6 Those who were before them had acted likewise:M³ Is the apostles’ duty anything but to communicate in clear terms?-29:18

  RASIME TALES UIT DE GROOTSE
  LEUGEN VOOR DE TWEEDE CORON
  A-IDIOTERIE NAGEBOORTES BLA
  VERHALEN TERRORISME DIE
  DOOR HUN EIGEN MENSEN
  ALBERT PYKE IN HUN SCRIPT! OM
  ISLAM VERVUILEN MET VUNZIGE
  PRAATJES-MET NIEUW WOORDEN
  BV-die hem aanzagen voor jihadistische terrorismeverdachte
  _^OXYMORON ! JIHAD HEEFT NIKS
  MET TERREUR TE MAKEN ! EN ER
  BESTAAT IN DE ISLAM GEEN PREC
  EDENT ! OM EEN MENS AAN TE VALLEN ! OOK NIET ALS MHMD-6
  DAT VRAAGT ! HET IS HARAM STR
  IKT VERBODEN ! HET ZIJN JUIST
  FASIQEEN DIE DAT DOEN BV CIA
  MOSSAD KLAWI EN ALLE AANGES
  -LOTEN IDIOTERIE! TOT DE 4 WETB
  LA ! COPY 4_RECHTSGELEIDEN !
  JIHAD IS HUMBLE EN NIET LIEGEN
  EN HETZELFDE EEN ANDER
  WENSEN WAT JE ZELF WILT !
  EN GEVEN MET DE RECHTER
  HAND WAT LINKS NIET KAN ZIEN !
  DAN ZIT JE GOED ! EN BLA IS
  ZWAKTE ! HEB JE EEN AUTO? NOW
  VOOR HET RIJDEN ! JE IDENTITEIT
  RIJBEWIJS APK TOT WAT EEN
  JE KAN VRAGEN + INKOMSTEN OM DISCUSSIE TE VERMIJDEN !
  OOK NIET VLUCHTEN ! ALLEEN
  EEN MIETJE VLUCHT ! BV-Bij de aanhouding reed het zwaarbewapende team de auto van Grouwels klem. Een agent trok bij het openen van het portier van de destijds verdachte in één beweging zijn pistool. Volgens justitie is dit gebruikelijk in dergelijke situaties en dus "terecht".__<? NOU NIET WAAR!
  ____EEN SLECHT GEORGANISEERD
  DOOD SYSTEEM ! KOM DE LIFT
  UIT ! DEUR GAAT OP AFSTAND
  OPEN ! HELE ARRESTATIETEAM
  OP STOEP ! MAN EN VROUW MIX
  MET ZWAAILICHT ENKEL ! EN
  GETROKKEN PISTOLEN ! NIET 1
  2_3 OF 4 GESPANNEN TUSSEN
  HEN ! EN LACHTE ZWAAIDE EN
  GING BOODSCHAPPEN -16:36 وَلَقَد
  بَعَثنا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ ۖ فَمِنهُم مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنهُم مَن حَقَّت عَلَيهِ الضَّلالَةُ ۚ فَسيروا فِي الأَرضِ فَانظُروا كَيفَ كانَ عاقِبَةُ المُكَذِّبينَ_2018:M5
  Certainly We raised an apostle in every nation [to preach:] ‘Worship Allah-GEZOND HANDELEN-and keep away from the Rebels-NAJD:R Then among them were some whom Allah guided-EERLIJK 114:3 and among them were some who deserved to be in error-FASSAD-7:9 So travel over the land and then observe how was the fate of the deniers-BIGGEST LOSERS ! MANY

  PLAYS OP VELE FRONTEN EN OPB-
  OUW CORTUPTIE ! ME GA HEN
  AANKLAGEN ? WELNEE ! LAAT ZE
  SPELEN ! EN VELEN HET GEDULD
  GELEERT ! WAT EEN SUCCES IS
  ONDANKS MACHTSVERTOON BLA!
  WAT NIKS VOOTSTELT ENKEL EEN
  PUINHOOP IN HUN EIGEN GECREE
  LEUGENS-EN DE EINDOORDEEL
  DAARVAN ITS NEAR 16:37إِن تَحرِص
  عَلىٰ هُداهُم فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهدي مَن يُضِلُّ ۖ وَما لَهُم مِن ناصِرينَ___4:86:87:88:M5:27:28
  If you are eager for them-MHMD-6 to be guided:22:78 indeed Allah does not guide those who mislead [others], and they will have no helpers-EN DAN KOMT IEMAND EN
  ZEGT ZAGZAGI HEEFT GELIJK!
  OOK HIJ IS EEN SQR RAT ! OM ZIJN
  FASSAD ! DE SLOUH ZIJN IN HET
  ECHT NOG MEER FASIQ DAN DE
  FASIQ IN RIF ! DE SOUS TOT 80%
  DOOR BIZZNOX OOK DE RIF MAAR
  DAAR IS EEN OVERTURN EN NIET
  ZO HOOG ! VEEL KUFR DAG VAN
  VANDAAG ! MAAR HET IS DE
  SLOUH WAAR DE IMAN HET STERK
  STE IS GEGROEID SINDS 2015!
  WAAR DE KUFR STIEKEM ZWAAR
  STARTE JAREN 70 ! BV ALS ER
  IETS GEBEURDE BV HIER IN NL
  GA ECHT NIET ZEGGEN DIE VLOEI-
  STOF IS ……DAAROM WIL IK HET
  NIET ! GEWOON SIMPEL LOOK !
  OF JE HAALT HET WEG OF TREK
  DE SLANG ERUIT ! EN GONE ! IN
  MAROC MIJN TANTE ! HEB SPECIA
  LE KAMER VOOR JOUW AL JE
  GEHEIMEN ZIJN DAAR VEILIG ! ZE
  BEDOELDE BAGGAGE +AANKOPEN
  EN ZEI HIER HEB JE SLEUTEL ! EN
  ZEI ALLAH KENT ONS VERTROUWE
  SLEUTEL BLIJFT BIJ UW ! ALS IK
  ER WAS KAMER OPEN ! EN BIJ
  GAAN GESLOTEN NOOIT GEVRAAG
  DOE DE DEUR OPEN OF DICHT ! NU
  NOG STEEDS TROUW ! MAAR BLA
  MEDIA BV RADIO OF TV MAROC
  MR TEBBOUNE IS GROEI FISQ
  OP DE LEIDER IN DE LAND ! ZE
  ZEGGEN MAAR HIJ HEET ZO ! EN
  DAT ZAL VIES TEGENVALLEN !
  LAATSTE DAG 16:38وَأَقسَموا بِاللَّهِ جَهدَ
  أَيمانِهِم ۙ لا يَبعَثُ اللَّهُ مَن يَموتُ ۚ بَلىٰ وَعدًا عَلَيهِ حَقًّا وَلٰكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ لا يَعلَمونَ_16:77
  They swear by Allah with solemn oaths that Allah will not resurrect those who die-77:50 ? Yes indeed, it is a promise binding upon Him:BG:6 but most people do not know-M5:9

  VASTGELOPEND OPBOUW FASIQ
  SYSTEMEN W.W-16:39لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذي
  يَختَلِفونَ فيهِ وَلِيَعلَمَ الَّذينَ كَفَروا أَنَّهُم كانوا كاذِبين___CPTLZM-DEATH-31122017
  That He may clarify for them what they differ about-GMO's+GENPLAY and that the faithless may know that they were liars-24/7-1999:2020

  ALLE MENSEN DIE ONTERECHT
  VERMOORD ZIJN ! MOSLIM OF
  NIET ! DOOR CPTLZM SYSTEEM !
  OF WAT DAN OOK ! HEBBEN GEEN
  HISSAB ! EN ZIJN WINNAARS NET
  DE JIHAD HUMBLE MENSEN VAN
  GEDULD EN NIKS AANTREKKEN
  VAN BLA KUFR ! EN DAAR ZITTEN
  OOK MANY NIET RELIGIEUZEN BIJ
  DIE OOK RECHTVAARDIG ZIJN ! EN
  LAATSTE DAG ITS NEA,R A640 إِنَّما
  قَولُنا لِشَيءٍ إِذا أَرَدناهُ أَن نَقولَ لَهُ كُن فَيَكونُ
  All that We say to a thing-34:30:M5 when We will it-75:40 is to say to it ‘Be!’ and it is-3:123456789:09:129:R

  السلام على المسلمين _ نحن مع من..؟! الإمام صلاح الدين بن إبراهيم_رجالٌ آمنوا بالله وصدَّقُوا المرسلين_09061999-33:39:40
  399-Peace to the Muslims. Imam Salah din ibn Ibrahim-Men who believed in God and believed the messengers-FAMILY OF IMRAN
  ĀL ʿIMRĀN آل عمران_3:200 MEDINAN
  __MEDIA IS EEN ROT SYSTEEM DIE
  FASSAD ZWAAR STIMULEERT! EN
  TEGELIJKERTIJD BRAINWASH
  SUBTIEL MANY PEOPLE ! EN
  SCHUURPAPIER ! BV IN NL IS ANDE
  RS DAN NOORDAFRIKA ! RESPECT
  OUDERS IS EEN MUST VOOR SUCC
  ES ! MAAR TV OF KRANT OF WHAT
  SO EVER "ABDELMAJID"=TRANSLA
  ^Servant van All-glorious
  TEBBOUNE ! MAAKT JE
  EEN LEIDER DER ONGELOVIGEN !
  ONBETROUWBAAR MEDIA 24/7 !
  MET WEET SATANISME ! KEUS
  VAN FASIQ PROPAGANDA ! ZELFS
  KUFR IN NL ZIJN ZE VERSTELD OM DE KUFR ! ZOALS "AZIZ BOUTFLIKA
  EXACT ZO GENOEMD ! ZONDER
  ABDU-DUS EEN MACHTIG SPLIT ?
  REELE MUSLIMS W.W DIE IMAN
  HEBBEN GAAN NOOIT IN DISCUSSI
  HET HEEFT GEEN MET MENSEN
  DIE KUFR OMARMEN ! WANT BLA
  LOOPT NAAKT ROND ! EN SOMMIG
  ZIJN NIET TE REDDEN VAN DOMH-
  EID ! O.A EXPLOSIE VAN FASSAD
  RAJAB SHABAAN EN RAMADAN !
  ITS NEAR-13:05-۞ وَإِن تَعجَب فَعَجَبٌ
  قَولُهُم أَإِذا كُنّا تُرابًا أَإِنّا لَفي خَلقٍ جَديدٍ ۗ أُولٰئِكَ الَّذينَ كَفَروا بِرَبِّهِم ۖ وَأُولٰئِكَ الأَغلالُ في أَعناقِهِم ۖ وَأُولٰئِكَ أَصحابُ النّارِ ۖ هُم فيها خالِدونَ_START OPRUIMING SNEAKY
  N-AFRICA 2007-71:23:24-IF you are to wonder-2:243 then wonderful-0% is their remark-2:96 When we have become dust-1441 shall we be [ushered] into a new creation?’ They are the ones who defy their Lord:M5 they shall have iron collars around their necks-77:50 ? they shall be the inhabitants of the Fire-22:73 and they shall remain in it-3:56-M5:28:M

  MEDIA DUS FASIQ NEWS KOMT
  NIET VOOR IN BESCHAAFD EN
  NETTE MAATSCHAPPIJ ! ALS BV
  ERKENDE BEDRIJFEN OM EID UL
  ADHA TE ORGANISEREN ? ZE ZIJN
  GEEN EENS MOSLIMS +FASIQ EN
  SMARTER DAN VERDOOFD SLACH
  DOOR ANDER TACKTIEK ! EN DAT
  IS ZELFS ERGER DAN ONVERDOOF
  SLACHT ! GEEN SMAAK ! VLEES
  NET SCHUIMVET CHEMIE + NOG
  MEER GEINTEGREERD IN VLEES !
  ONTKENNEN HEEFT NO ZIN ! BLA
  IS AAN EINDE LATIJN ! EN HEBBEN
  WE HET NIET EENS OVER FASSAD
  SUNNA 17:777879-13:06وَيَستَعجِلونَكَ
  بِالسَّيِّئَةِ قَبلَ الحَسَنَةِ وَقَد خَلَت مِن قَبلِهِمُ المَثُلاتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذو مَغفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلىٰ ظُلمِهِم ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَديدُ العِقابِ77:48:49:50
  They would press you for evil-22:73 sooner than for good-22:78 though there have already gone by before them exemplary punishments-7:176 Indeed your Lord is forgiving to mankind despite their wrongdoing:R and indeed your Lord is severe in retribution-45:28-14:20:21:22:M5:9

  WIE GOED DOET ONTMOET 6:155
  وَهٰذا كِتابٌ أَنزَلناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعوهُ وَاتَّقوا لَعَلَّكُم تُرحَمونَ_ELK SECONDE STAAT VAST
  And this Book that We have sent:M³ down is a blessed one:11:13:14-so follow it-GEZOND HANDELEN-and be Godwary so that you may-15:99-I receive mercy-BG:06070809101112

  ONTKENNEN=NUTTELOOS 6:156 أَن
  تَقولوا إِنَّما أُنزِلَ الكِتابُ عَلىٰ طائِفَتَينِ مِن قَبلِنا وَإِن كُنّا عَن دِراسَتِهِم لَغافِلينَ_4:157:158:M
  Lest you should say:4:159 The Book was sent down only to two-3:33:34-I communities before us:31:33-and we were indeed unaware of their:M³ studies-31:34:034;27:28:29:30:31:M

  AVONTUUR START 31121999:AND
  MANY HERSTELS-6:157 أَو تَقولوا لَو أَنّا
  أُنزِلَ عَلَينَا الكِتابُ لَكُنّا أَهدىٰ مِنهُم ۚ فَقَد جاءَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُم وَهُدًى وَرَحمَةٌ ۚ فَمَن أَظلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنها ۗ سَنَجزِي الَّذينَ يَصدِفونَ عَن آياتِنا سوءَ العَذابِ بِما كانوا يَصدِفونَ_NEGATIEF ALWAYS-LOSER
  Or [lest] you should say:50:27:28-If the Book had been sent down to us, surely we would have been-20:18:M better-guided than them-48:28:29:M There has already come to you a:M³ manifest proof from your Lord and a guidance and mercy:2:285:286 So who is a greater wrongdoer than:MI him who denies the signs of Allah:R and turns away from them? Soon:M We shall requite those who turn:M5 away from Our signs with a terrible punishment because of what they used to evade-SNEAKY TALE:17:50

  EEN WEIRD OMWEG ! WAAR ZE DE DWANG EROP ! WIJ WETENSBLA
  WETEN HET BETER ?-25:34 الَّذينَ
  يُحشَرونَ عَلىٰ وُجوهِهِم إِلىٰ جَهَنَّمَ أُولٰئِكَ شَرٌّ مَكانًا وَأَضَلُّ سَبيلًا-HANSEL-GRETAL:7:9
  Those who will be mustered on44:9 their faces toward hell:83:11:12:13-I they are the worse situated and-IIII:I further astray from the-23:118 way-I

  Onderzoek: Obesitas bij kinderen heeft vaker medische oorzaak dan gedacht-NO MEDISCHE RESULTAAT
  DOOR OORZAAK !-SMEERPASTA's
  SIROPEN-FRISDRANKEN
  ZUIVELPRODUCTEN-VLA FLIP
  CHOCO-VLA MELK MET CALCIUM
  KIP-FASTFOOD !-ROOD VLEES
  GROOTSTE OORZAAK_^DOOR
  VERDOOFD SLACHT !-IS FONTIJN
  AAN ZIEKTES !-EN SUIKER VERVANGERS DUBBEL-OBESITAS
  EN SO MUCH HANS EN GRIETJE
  VERDIKKING-VOOR FARMACEUT !
  1 POT NAT BIZZNIX-29:36 وَإِلىٰ
  مَديَنَ أَخاهُم شُعَيبًا فَقالَ يا قَومِ اعبُدُوا اللَّهَ وَارجُوا اليَومَ الآخِرَ وَلا تَعثَوا فِي الأَرضِ مُفسِدينَ_ITS-ALL ABOUT MONEY-9:9
  And to Midian We sent Shuʿayb:37:8 their brother:47:38 He said:BG:6-O my people! Worship Allah:6:1:2:3:4 and expect [to encounter] the Last Day, and do not act wickedly on the earth causing-24/7:176 corruption-I

  Terwijl in medische literatuur over ongeveer 5 procent wordt gesproken ?-Baby Peuter Kleuter tiener.^_wat mist er in deze rijtje?
  A¹ B4 C8___
  0-1 1-3 3-5______10-15-IN LATIJN
  ^BREACH 18-K _<18:20
  Je hebt 4 potentiële personen maar wat mist er? niks? 5 procent ?
  5 JAAR PLAY !-CPTLZM !
  DOOD MANY IN 1999 !-2:97:98:99
  1999+5=2004+5=2009+5=2014
  +E=2019:END STORY BLA
  SNEAKY BIZZNIXS-Oja hoe noem je die potentiële persoon tussen kleuter en een tiener? Gemiste Intel die mogelijk 5 jaar onbezet vrijloopt
  HANS:GRID15:92فَوَرَبِّكَ لَنَسأَلَنَّهُم أَجمَعينَ
  By your Lord:BG:6 We will question them all-الحجر ḤIJR-MECCAN 15:99
  Stoneland=KOP IN HET ZAND !
  The Rocky Tract=ARROGANTEN !
  The Stone Valley=BLA NORMAAL !
  Rocky Tract 92:15لا يَصلاها إِلَّا الأَشقَى
  Which none shall enter except the most wretched:7:9:ARROGANTEN:R

  النحل BEE 16:128–AL-NAḤL-MECCA
  MECCAN 92:16 الَّذي كَذَّبَ وَتَوَلّىٰ-P18:R
  ONZIN KRAMERS 24/7—He who denies and turns back:KOP IN HET ZAND !-STONELAND 7:17:18:M5:9

  Tot heden heb vele deskundigen-M5 gevraagd met een antwoord te-25:1 komen, ook advocaten-1999-2018:R

  De beste "enige" heb gehoord is
  "kliener" 23:114 قالَ إِن لَبِثتُم إِلّا
  قَليلًا ۖ لَو أَنَّكُم كُنتُم تَعلَمونَ_1396:13:15-۩
  He will say:13:15-۩ You only-22:1:2-I remained a little:F211 if only you:M³ had known-20:15:16:17:18:19:20:MI

  الأعراف ELEVATIONS 7:206-۩_I AʿRĀF
  MECCAN-23:115_أَفَحَسِبتُم أَنَّما خَلَقناكُم
  عَبَثًا وَأَنَّكُم إِلَينا لا تُرجَعونَ_EINDHALTE:R¹
  Did you suppose that We created:M you aimlessly:29:64:65 and that you will not be brought back to Us?-M5

  The Heights 3:49:50:51:52:53:54:55
  The Battlements PLUS & MIN:99:7:8
  The Faculty of Discernment 22:78:R
  The Ramparts 78:34353637383940
  Wall Between Heaven and Hell:BG:6

  Er werden veel verschillende zeldzame erfelijke aandoeningen geconstateerd. "Bij deze kinderen zit de oorzaak van de obesitas dus echt in de genen-DIT IS REGEL RECHT ONZIN ! JE BENT WAT JE EET ! EET JE ONZIN BEN JE ONZIN!
  ALLES IS AF TE LEREN MET NIEUWE HOOFDSTUK !-EN EEN KIND IS JONG AND EASY ! JUST BE

  KINDEREN ZIJN EASY IN BEGRIP, HET IS KWESTIE VAN GEDULD EN COMMUNICATIE, GEWOON EERLIJK ZIJN___ VANAF VANDAAG GAAN WE ZAKEN ANDERS AAN___ PAKKEN, DOE JE MEE ?____________
  ^…WIL GRAAG DAT JE SLIMMER WORD DAN MIJ____EN WAT JE____ HEN OPDRAAGT IS NATUURLIJK DE OUDERS IS VOORBEELD_ALS JE NETJES BENT, DAN HEB JE STRAKS MINDER MOEITE MET JE TOEKOMSTIGE PARTNER EN______ KINDEREN, BESEF KIND GEEFT INTERRESANTE ONTWIKKELING, SCHOOL IS 1 BUT STERK BAND MET OUDERS, KAN GEEN ENKELE SCHOOL EVENAREN, GAAT GEWOON NIET, DAAROM WEES GOED VOOR JE OUDERS=MULTI
  VOORDELEN, BETERE PARTNER, EN MAKKELIJKERE TIJDEN, MEER MOORKOPPEN IS BETER DAN INDIVIDUE KIJK, MAAR WEL MET MATE=LOGIC:M³__^MIJN KIND WIL DAT JE EEN STERK PERSOON WORD, WAS ZELF VROEGER EEN BEETJE DOM, EN WIL JOUW IN EEN STERKTE ZIEN 17:24وَاخفِض لَهُما جَناحَ
  الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَةِ وَقُل رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا_,44-8:046:15:015:99:099:5:6:7
  Lower the wing of humility to them, out of mercy, and say, ‘My Lord!:M5 Have mercy on them, just as they reared me when I was [a] small:19:9 [child]!_______55:1234567910:109:R

  The touted reasons for genetically modifying foods vary from making a fruit larger and seedless to resisting pesticides, herbicides, and insecticides. Millions of dollars are invested in this bioengineering process annually by many, with Bill Gates most notably investing into CORONA-VIRUS-30:29 بَلِ اتَّبَعَ الَّذينَ
  ظَلَموا أَهواءَهُم بِغَيرِ عِلمٍ ۖ فَمَن يَهدي مَن أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَما لَهُم مِن -DISASTER SPEEDING
  4TH-OF JULY-2019:Rather the:38:34 wrongdoers follow their own:2:113 desires without any knowledge. So who will guide those whom Allah has led astray? They will have no helpers_<29:41:SPIDER-COLLAPSE

  FRIDAY الجمعة AL-JUMUʿAH 62:11:R¹
  MEDINAN-R_10:62 أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لا
  خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ7:55:56:57:58
  Look! The friends of Allah will-JACK
  NISCHAN-indeed have no fear nor:R will they grieve_99:8:8:75:75:40:R8

  _IN DE ISLAM IS HET VERPLICHT__ OM EEN LEIDER OF WHAT SO EVER TE GEHOORZAMEN OOK IN NL !
  MAAR STEMMEN POLITIEK IS NIET
  TOEGESTAAN ! NERGENS ! OOK NIET IN MOSLIMLAND ! TENZIJ JE
  HET NIET WIST IS ER NIKS AAN DE
  HAND ! MAAR GEZOND VERSTAND
  ZEGT : SLIJMTIJD POLITIEK ! EN
  DAARNA VERKRACHTRONDES W.W
  DUIDELIJK ! 04:59 يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا
  أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم ۖ فَإِن تَنازَعتُم في شَيءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسولِ إِن كُنتُم تُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأويلًا__F114:F211:M5
  O you who have faith! Obey Allah:MI and obey the Apostle and those vested with authority among you:M³ And if you dispute concerning anything-CORONAHYPE OM HUN
  CPTLZM ARROGANTIE DOMHEID !
  TE VERBLOEMEN NA STELEN VIA
  PRIVATISERINGEN DOOR RIJKEN !
  OM HUN MACHT TE GEBRUIKEN
  OM ANDEREN TE OVERWELMEN !
  BV-ALS JE DIE TROEP NIET VER-
  WIJDERD ! TREK IK DE NAALDEN
  ERUIT ! MENSEN DIE NIET WETEN
  ZIJN GESTORVEN ! OM DE POEP
  EPIDEMIE GROOT TE LATEN LIJKE
  EN OUDJES ONNODIG ZIJN GEST-
  ORVEN MISLUKTE JOKE)-refer it to Allah and the Apostle-{ LEIDERS
  HEBBEN TOTAAL EEN LEUGEN GE-
  INTRODUCEERD EN HUN NIEUWE
  LAW ! BV IN MAROC 5,4 MILJOEN
  DIEREN BIJ 224_DUIZEND ERKEND
  BEDRIJFEN ! EN SHEEP KRIJGEN
  SPECIAAL WATER ? 5 MILJOEN
  MOOI AANTAL VOOR VOLGEND
  POEPPIDEMIE FASIQEEN)-if you have faith in Allah and the Last Day. That is better and more favourable in outcome-22:73:74:75:76:77:78:M

  MAAR ONZIN VOLGEN OP-BKABLA VERZOEK IS NIET TOEGESTAAN !
  VOOR JE EIGEN VEILIGHEID ! OF JE
  LAAT FASIQEEN JE LEVEN VOOR-
  SPELLEN ! ALS IK ME IN BEPAALDE
  DETAILS GA IN FOOD ! MAAR ITS
  NEAR SQR 04:60 أَلَم تَرَ إِلَى الَّذينَ
  يَزعُمونَ أَنَّهُم آمَنوا بِما أُنزِلَ إِلَيكَ وَما أُنزِلَ مِن قَبلِكَ يُريدونَ أَن يَتَحاكَموا إِلَى الطّاغوتِ وَقَد أُمِروا أَن يَكفُروا بِهِ وَيُريدُ الشَّيطانُ أَن يُضِلَّهُم ضَلالًا بَعيدًا__VERRE ROT STADIUM
  MHMD IS VERDWENEN BIJ HEN !
  EN IBRAHIM EN ZIJN ZOON ZIJN
  DE FINAL ACT ?-TOZZ-Have you not regarded those who claim that they believe in what has been sent down to you-872017 and what was sent down before you?-87:19 They desire to seek the judgment of the Rebel-THALMUD-36:76 though they were commanded to defy it-22:3:4 and Satan desires to lead them astray into far error-15:43:44-IS
  GELUKT VOOR HEN ! DOMHEID
  KENT GEEN GRENZEN ! WIST MEN
  WAT ER OP HECTARES WORDT GE-
  PLAND ! MAAR DAT STELT GEEN
  REET VOOR ! MET KUFR MET HET
  ALTEREN WOORD ALLAH SWT EN
  ONTKENNEN MET SUBPRAATJES!
  RAMADAN IS NOG ERGER EID UL
  ADHA DOOR WENS IBRAHIM ZELF
  LET MAAR OP ! 04:61وَإِذا قيلَ لَهُم
  تَعالَوا إِلىٰ ما أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسولِ رَأَيتَ المُنافِقينَ يَصُدّونَ عَنكَ صُدودًا57:19:20:21
  And when they are told:23091441:R Come to what Allah has sent down and [come] to the Apostle:M5:6 you see the hypocrites keep away from you aversely-BLA LEADERS-W.W-2:9

  WAAROM DE RAMADAN ERGERS
  IS IN KUFR ?-CPTLZM NOEMT
  NOOIT EEN CRASH BIJ DE NAAM !
  VINGERTJE ? EN NU SALAH AL-
  JAMA3A 5×7=8 + FRIDAY الجمعة
  F211-JUMUʿAH MEDIN AFSCHAF ?
  1 POT NAT KUFR 04:62 فَكَيفَ إِذا
  أَصابَتهُم مُصيبَةٌ بِما قَدَّمَت أَيديهِم ثُمَّ جاءوكَ يَحلِفونَ بِاللَّهِ إِن أَرَدنا إِلّا إِحسانًا وَتَوفيقًا_M5
  But how will it be when an affliction visits them because of what their hands have sent ahead?-FASSAD ! Then they will come to you-3:55:56 swearing by Allah:BG:6 ‘We desired nothing but benevolence and comity-18:4:5:6:7-JA MAAR VEEL
  OVEREENKOMSTEN MET KUFR !
  VROEGER VOOR 2011-IS ALLEEN
  KIJKEN EN REGISTRATIE 199924/7
  EN TALK WITH BORDER ! EN ER
  ZIJN VERBETERAARS MANY EN
  KUFR MORE THAN MANY ! EERSTE
  SPEECH RIJDEND MET ZIJN 5-EN
  2 SUCCES ! EN 2_FASIQEEN ! DAT
  WAS 1_JAAR VOOR DIKKE CRASH
  EN PRECIES ZO 04:6 أُولٰئِكَ الَّذينَ يَعلَمُ
  اللَّهُ ما في قُلوبِهِم فَأَعرِض عَنهُم وَعِظهُم وَقُل لَهُم في أَنفُسِهِم قَولًا بَليغًا_32:29:30:M5
  They are the ones whom Allah:M5:6 knows as to what is in their hearts. So let them alone, and advise them, and speak to them concerning themselves far-reaching words-8:8

  1 VAN DE GOEIE 5 IS EEN MAN GE-
  WORDEN EN ZEER GELIEFD ! DOOR
  ZIJN RESPECT EN VEEL FUN ! EN
  NR 2 ALSO HIJ HEEFT EEN BROER
  -TJE DIE HET VERSCHIL BETER
  KENT TUSSEN EEN FASIQ EN EEN
  HONEST MAN VAN ZIJN BROER
  VAN SPEECH 2 JAAR EERDER ! EN
  KEEK MIJ ALTIJD VRAGEND AF! EN
  ZEI VRAAG IN PLAATS VAN SERIEU
  S STRAK BLIK ! EN HIJ HEEFT ZIJN
  VRAGEN BEVESTIGD GEKREGEN !
  EN SNAPTE VAN ZIJN SITUATIE
  JEGENS FASIQ FOLKS 04:64 وَما
  أَرسَلنا مِن رَسولٍ إِلّا لِيُطاعَ بِإِذنِ اللَّهِ ۚ وَلَو أَنَّهُم إِذ ظَلَموا أَنفُسَهُم جاءوكَ فَاستَغفَرُوا اللَّهَ وَاستَغفَرَ لَهُمُ الرَّسولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوّابًا رَحيمًا
  We did not send any apostle but to be obeyed by Allah’s leave:M5:20 Had they:7:27 when they wronged themselves:44:09 come to you and pleaded to Allah for forgiveness:M5 and the Apostle had pleaded for forgiveness for them-39:75 they would have surely found Allah all-clement, all-merciful-33:70:71:R4

  THE TIDING النبإ_AL-NABAʾ 78:40:M³
  MECCAN:The surah is also known as: The Announcement, The Great News, The Important News, The News__11:13=R48-أَم يَقولونَ افتَراهُ ۖ قُل
  فَأتوا بِعَشرِ سُوَرٍ مِثلِهِ مُفتَرَياتٍ وَادعوا مَنِ استَطَعتُم مِن دونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صادِقينَ2:24
  Do they-BLA say:16:61 He:BG:6 has fabricated it?-78:40 Say, ‘Then bring ten sūrahs like it=BIG:FUCK:CPTLZ4 fabricated, and invoke whomever you can, besides Allah:2:23-should you-COVID-18:19 be truthf:47:38:M¹

  Jesus two point zero is a dragon?
  Who the balls are obtained from, and this is all? And Artificial stupidity can only observe externally, and only has a grip on the person who is not worthy, Satan teaches them, biological artificial stupidity is bragging in rights, have been used in Africa for years, but only has a grip on people who form an ideology in it, whatever it was originally intended, worthless-86:17
  IMMORTALITY MHMD-JEZUS SON OF MARY-ﷺ KHIDR-AL-HASHIR=R
  AL-KHADDAR-11:14_فَإِلَّم يَستَجيبوا لَكُم
  فَاعلَموا أَنَّما أُنزِلَ بِعِلمِ اللَّهِ وَأَن لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ ۖ فَهَل أَنتُم مُسلِمونَ_1999:STILL-NONE-R
  Hoe herken je mensen die-10:38:M5 waarheidsbevinding, praten?-20:15 Mensen die altijd gefocust zijn-7:8 doordat de leugen meerder-BLABLA compagnon heeft, die een verhaal doen die geen knooppunt bevat-7:9
  En het met elkaar-IIII:7 unaniem een verbond aangaan !!??-But if they do not respond to you, know that it has been sent down by Allah’s-31:34:M5 knowledge, and that there is no god except Him. Will you, then, submit ?

  EN GEKKE IS SOMMIGEN ZIJN BANGER VOOR BLA, TERWIJL HET EEN SIMPEL WET IS, DAT DE WAAR HEID DE LEUGEN DECIMEERT, EN NU IS HET ZELFS TAKE IT OR FACE
  IT-AN EYEOPENR-11;15_مَن كانَ يُريدُ
  الحَياةَ الدُّنيا وَزينَتَها نُوَفِّ إِلَيهِم أَعمالَهُم فيها وَهُم فيها لا يُبخَسونَ___? 77:50_54:55:M
  As for those who desire the life of this world and its glitter:COVID-BLA We will recompense them fully for their works therein, and they shall not be underpaid in it-45:28-38:77:R

  Straks in de ondervraging zullen mensen proberen om te wringen om toch de RAHMA te krijgen, maar is dat dan eerlijk tegenover een persoon die wel zijn Heer omarmd heeft, in de goede tijden en slechte?
  ALLE SOCIALE MEDIA ONZIN NU, BV TEN EERSTE RELIGIEUZE BLA ZAKEN NEGEREN, HET IS DAJJAL
  ONTWRICHTINGEN, EN MEESLEEP
  IN KUFR, EN GEDULD IS AN CLEAN
  DESTINY+NEAR:3:10_إِنَّ الَّذينَ كَفَروا لَن
  تُغنِيَ عَنهُم أَموالُهُم وَلا أَولادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيئًا ۖ وَأُولٰئِكَ هُم وَقودُ النّارِ_DAJJAL=22:3:4:R
  As for the faithless-SOCIAL:7:179
  PUSSY-29:41-MEDIA:Neither their wealth nor their children-INOVATIE shall avail them anything against:M Allah-SUNNA-MHMD-47:38-it is-7:9 they who will be fuel for the Fire-AÏ

  Sommige proberen goed te komen voor het publiek en vergeten hun heer, en hij vergeet hun, en hoe kan je dan rechtvaardigen dat je goed bezig was?_3:11كَدَأبِ آلِ فِرعَونَ وَالَّذينَ
  مِن قَبلِهِم ۚ كَذَّبوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنوبِهِم ۗ وَاللَّهُ شَديدُ العِقابِ_^VORIG-RAMADAN
  IS ER MASSA-FASSAD GEPLEEGD, EN DE PERSOON DIE DAT BENOEM
  NEEM DIT JAAR DE STOKJE SNEAK
  OVER, EN REDEN DAT HIJ DAT ZIJ OM VERTROUWEN TE HARKEN, EN DAT WERK ENKEL BIJ VELEN IN EU
  HIJ PREEKT IN ENGELS-As in the:R case of Pharaoh’s clan and those:E¹ who were before them-NAJD:2018 who denied Our signs-INKORTEN
  RAMADAN IN ZELF BEDACHTE TIJDEN-So Allah seized them for:M³ their sins, and Allah is severe in retribution__MEANING RAMADAN
  MISBRUIKEN OM HUN ECONOMIE
  TE STIMULEREN-BUT SINDS 20:16
  IS ER EEN BLOCK-JINN WAARDOOR
  HET FAALT, EN IN 2017-EEN NIEUW
  POGING-MISLUKT EN 2018 OOK, EN 2019-DE LAATSTE RAMADAN DE SLUITING-BUT SHIT-MAN vind het prachtig dat mensen komen met hun eigen bedachte Islam-2:44
  ^.SPLIT C-M:ISHA:M+2+1:22:78:M5
  ORNAMENTS الزخرف AL-ZUKHRUF
  43:89-MECCAN_10:43 وَمِنهُم مَن يَنظُرُ
  إِلَيكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهدِي العُميَ وَلَو كانوا لا يُبصِرونَ I
  And there are some of them who:R5 observe you:7:27 But can you guide the blind even if they do not-22:15:R perceive?_22:123456789:99:8:8:56

  SMOKE الدخان AL-DUKHĀN 44:55:56
  MECCAN-10:44 إِنَّ اللَّهَ لا يَظلِمُ النّاسَ
  شَيئًا وَلٰكِنَّ النّاسَ أَنفُسَهُم يَظلِمونَ_21:112:P
  Indeed Allah does not wrong people in the least; rather it is people who wrong themselves_38:34:35:35:5:R¹

  MAN الانسان AL-INSĀN 76:31:MEDIN
  M=10:76 فَلَمّا جاءَهُمُ الحَقُّ مِن عِندِنا قالوا
  إِنَّ هٰذا لَسِحرٌ مُبينٌ_M:47:38:38:74:E
  When the truth from Us came to:N8 them, they said, ‘This is indeed plain magic!’__79:46:80:26:26:225:25:77

  P:7:3 اتَّبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن رَبِّكُم وَلا تَتَّبِعوا
  مِن دونِهِ أَولِياءَ ۗ قَليلًا ما تَذَكَّرونَ29:123456
  Follow what has been sent down to you from your Lord:103:3 and do:M¹ not follow any masters besides-7:9 Him-3:7 Little is the admonition that you take!:3:7_هُوَ الَّذي أَنزَلَ عَلَيكَ الكِتابَ
  مِنهُ آياتٌ مُحكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذينَ في قُلوبِهِم زَيغٌ فَيَتَّبِعونَ ما تَشابَهَ مِنهُ ابتِغاءَ الفِتنَةِ وَابتِغاءَ تَأويلِهِ ۗ وَما يَعلَمُ تَأويلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرّاسِخونَ فِي العِلمِ يَقولونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ رَبِّنا ۗ وَما يَذَّكَّرُ إِلّا أُولُو الأَلبابِ_MEYEMI_A7:88:89:90:91-I
  It is He who has sent down to you the Book. Parts of it are definitive-R verses-29:6 which are the mother of the Book-74:4:5:6:7 while others are metaphorical-29:41 As for those in whose hearts is deviance-29:42:43 they pursue what is metaphorical in it-19:83 courting temptation and:M³ courting its interpretation:BG:6 But no one knows its interpretation-8:9 except Allah and those firmly-19:98 grounded in knowledge-19:9:10:11 they say-F114 We believe in it-3:58-I all of it is from our Lord-3:59:60:61-I And none takes admonition except those who possess intellect-103:3:II

  Waarom MHMD ¹Sec 9:1:18:110
  HUMAN:HEIRS:93:11 l وَأَمّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ
  M2 فَحَدِّث And as for your
  Lord’s blessing, proclaim it!:1:5:R7¹

  For example, an iterative process can converge to one value, Embrace the good, reject the bad and the evil, and then the Creator will reward you, work for a good destination, Best Result, One and Devine 3:45 إِذ قالَتِ المَلائِكَةُ يا مَريَمُ إِنَّ
  اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنهُ اسمُهُ المَسيحُ عيسَى ابنُ مَريَمَ وَجيهًا فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَمِنَ المُقَرَّبينَ
  When the angels said, ‘O Mary, Allah gives you the good news of a Word from Him whose name is Messiah, Jesus-18:82:83 son of Mary-3:42:M distinguished in the world and the Hereafter-79:46 and one of those brought near-3:54:55 [to Allah]-7:6:7
  II:1234EF78910___ 3:545556:79:80

  THE EMISSARIES المرسلات MECCAN
  AL-MURSALĀT 7750-10:77 قالَ موسىٰ
  أَتَقولونَ لِلحَقِّ لَمّا جاءَكُم ۖ أَسِحرٌ هٰذا وَلا يُفلِحُ السّاحِرونَ_50:192021222324252627
  Moses said, ‘Do you say of the truth when it comes to you [that it is-5:82 magic]? Is this magic? Magicians do not find salvation.’-108:3-3:18:19

  A5:02:255:اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ الحَيُّ القَيّومُ ۚ لا
  تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَومٌ ۚ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَماE³ فِي الأَرضِ ۗ مَن ذَا الَّذي يَشفَعُ عِندَهُ إِلّا بِإِذنِهِ ۚ يَعلَمُ ما بَينَ أَيديهِم وَما خَلفَهُم ۖ وَلا يُحيطونَ بِشَيءٍ مِن عِلمِهِ إِلّا بِما شاءَ ۚ وَسِعَ كُرسِيُّهُN8M السَّماواتِ وَالأَرضَ ۖ وَلا يَئودُهُ حِفظُهُما ۚ وَهُوَH³ العَلِيُّ العَظيمُ M³8¹⁴⁴¹D:KHIDR:2:286:E¹
  Allah—there is no god except Him— is the Living One, the All-sustainer. Neither drowsiness befalls Him nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is it that may:KHIDR intercede with Him except with His permission? He knows that which is before them and that which is behind them, and they do not comprehend anything of His knowledge except what He wishes. His seat embraces the heavens and the earth, and He is not wearied by their preservation, and He is the All-exalted, the All-supreme 12:111:I
  AL:KHIDR:GRE:EN:67:01:AL-MULK
  ME:114:115:ﷺ:M4:4:74:56:56:96:M
  07:5:6:7:A3:15-۩_صدق الله العظيم الملك
  ^.__الملوك:6:165:6:88:CATTLE:ANʿĀM
  E:Ex8³:199:الأنعام:.←F7:A→الملك:P:30
  A:SOVEREIGNTY:MECC:AN:A:H:MD
  26:27-۩_RELATIVITY:85:22:I-16:50-۩

  WAAROM HET CPTLZME DOOD IS?
  EN NOOIT MEER ZAL TERUGKOME
  OOK AL HUN TEGENWOORDIGE
  ACHTERLIJKHEIDSHOW 0%-V4:09
  CPTLZM VERDIENT OP BASIS VAN
  FASSAD ! MENSEN UIT ELKAAR
  HALEN ! VROEGER WAS HET EASY!
  BUT MOSLIMTIJDPERK MOEST
  ALS JONGSTE 3 OPTIES ! OF DE
  MAN WORDT GELEMINEERD NA
  KORTE VERBINTENIS ! 2 RUZIE EN
  3 WIG ! EN DAAR WORDT GROF
  AAN VERDIEND ! DAAROM IS
  DE STROP OP CPTLZM SINDS
  1999-EN NU MUURVAST ! WANT
  DE TIJD IS EEN LES ! WANNEER DE
  FLY KWAM PAKTE HIJ WAAR
  ALLAH SWT HEM STUURDE IN HET
  MIDDEN SECTES KUFR MIX-2000
  EN NEEMT WIE HIJ LEUK VOND !
  EN BIJ SUCCES MOETEN ZE VAN
  JE AF OM HUN CPTLZM TE DIENE
  MAAR IDIOTERIE IS STUPPOR EN
  ZE SNAPPEN NU PAS HOE HUN
  STAND VAN ZAKEN IS PROTOCOL
  24-ZION ELDERS SQR ! EN NA 5
  JAAR NEMEN POLYTHEIST HET
  OVER MET 4_JAAR HUN EIGEN
  VERDOEMENIS ! DE SNELLE
  AFBRAAK CPTLZM MET SPOTTEN!
  ZEI NOG DOE NIET MEE AAN JULLI
  SHOW SCHEIDING TROCHT IN DE
  FAILIETE BANK ! EN HUN BLA
  HEEFT NOG KANT NOG WAL
  BEREIKT ? OMDAT Maryam is the wife of the right hand, does not have to marry her__AND THATS
  PAS FUN 3:58 ذٰلِكَ نَتلوهُ عَلَيكَ مِنَ الآياتِ
  وَالذِّكرِ الحَكيمِ_NO EQUAL-22:77:78:M5
  These that We recite to you are-85² from the signs and the Wise-112:4 Reminder-M5:37-EN HEB NOG IN
  2016 EEN EXTRA GAME MEE
  GEDAAN MET COPY BLA AKD
  NIKAAH DIE NIET EENS IN MIJN
  BEZIT WAS ! EEN RONDE NOG
  LATEN DOEN IN TROCHTBANK IN
  RABAT VIA MOLLENSYSTEEM
  VOOR 150 EURIE ! EN NOG IS
  KUFR GEGROEID VAN LEIDERS
  TOT BIG LOSERS ! IEMAND DIE IN
  ALLAH SWT GELOOFT ZOU NOOIT
  TWIJFELEN AAN DE DEBIELEN IN
  MOLEN ! 3:87أُولٰئِكَ جَزاؤُهُم أَنَّ عَلَيهِم
  لَعنَةَ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجمَعينَ_F114-M
  Their requital is that there shall be upon them the curse of Allah-57:20 the angels, and all mankind-M5:28-I

  POLYTHEISM ZIJN MEELOPERS !
  EN ZOIEZO CLUELESS ! EN BIJ ISLAM LEIDERS W.W KOZEN VOOR
  KUFR ONDANKS HET FATAAL IS EN
  BIG LOOSE ! MAAR NIET MEE
  BEMOEIEN ! EN AFSTAND ! HET IS
  JUST AN EYEOPENR-3:106 يَومَ تَبيَضُّ
  وُجوهٌ وَتَسوَدُّ وُجوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذينَ اسوَدَّت وُجوهُهُم أَكَفَرتُم بَعدَ إيمانِكُم فَذوقُوا العَذابَ بِما كُنتُم تَكفُرونَ__KUFR-1441-36:76:77
  On the day-L-D:34:30 faces will turn white and faces will turn black-7:9 As for those whose faces turn black Did you disbelieve after your faith? So taste the punishment because of what you used to disbelieve-1441

  MENSEN DIE EEN INTEL KUFR HER
  -KENNEN EN VERDER VOLLEDIG
  AFSTAND ! EN GEEN INMENGING
  HEBBEN GEEN BALAST ! EN IMAN
  WORDT STERKER ! EN WORDT
  KUFR NET EEN INSECTEN NEST !
  NETALSOF JE IN ARTIS KIJKT ! EN
  ITS A SHOW 3:107 وَأَمَّا الَّذينَ ابيَضَّت
  وُجوهُهُم فَفي رَحمَةِ اللَّهِ هُم فيها خالِدونَ_R5
  But as for those whose faces become white-110:3 they shall dwell in Allah’s mercy-F211 and they will remain in it-57:14:15:MMs

  HEB VAAK UITGELEGD DAT ALLAH
  SWT BELOFTE NIEMAND KAN
  VERBREKEN ! VELEN GEPROBEERD
  ACHTER DE RUG EN STIEKEM
  SNEAKY ! VOOR HEN DE GLIM
  LACH ZO WERKT HET MET DE
  MOLLENSYSTEEM ! EEN OUD
  FENOMEEN BIJ HEN 2017-7:99
  Maryam is the wife of the right hand, does not have to marry her, and is a lofty station, look but not for sale, and 1 bad word about her, is so retarded-4:156_وَبِكُفرِهِم وَقَولِهِم
  عَلىٰ مَريَمَ بُهتانًا عَظيمًا:1916Mocking the
  most exalted-19:21-woman? You have to be tough to dare something like that, it's more of a sad act, and calling the holy spirit gabriel a-114 woman is to donate yourself to eternal damnation, and believe it or not, it's almost time–:And for their:E faithlessness, and their uttering a-III monstrous calumny against Mary:R

  251:8-PRIME DIRECTIVE FĀṬIR 35-R
  ORIGINATOR _ALLAH 8-19:1:ZEGT ! PATATJE MO-25:76:77:50 ?-ALS
  JE VAN DE BOOBS-SCHEID !-NIET
  MARYAM'S-EN DE REST VAN DE BOOBS-!-NO MAN !-MAAR MENSEN
  DIE MIJN PARTNERSCHAP WILLEN AFDWINGEN !-MARYAMIES IS EEN BELOFTE !-فاطر_ORIGINATOR HIJ DOET WAT HIJ WIL !-IK WIST NIETS
  NADA NOPPES !-EN HIJ ZIJ 112:M
  IK MAAK JOUW:24091396:1991976
  MIJN LIEVELING:EN M5 MAG MIJN
  VERVOLG LIEVELINGEN !-KIEZEN
  DIE HIJ:8:12345678910_AL KENT
  DAAROM ZEGT HIJ:16:74___فَلا
  تَضرِبوا لِلَّهِ الأَمثالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعلَمُ وَأَنتُم لا تَعلَمونَ_NOT BIONIC WOMAN-SKY
  CHANNEL-OR MANIMAL TIGER HUMAN ?-NO-! ITS EASY KNIP:3:6:7
  END PLAK:3:7:WERK:So do not:5:66 draw comparisons for Allah: indeed Allah knows and you do not know:M

  EN HAD EEN SHUNT IN LINKER ARM EN BRAK GLAS 2×1,2M² EN HAD MEERDER SNEE 2.CM EN BLOED SHUNT IS VERSNELD IN MINUTEN STROOM-16:75-(۞ ضَرَبَ
  اللَّهُ مَثَلًا عَبدًا مَملوكًا لا يَقدِرُ عَلىٰ شَيءٍ وَمَن رَزَقناهُ مِنّا رِزقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنهُ سِرًّا وَجَهرًا ۖ هَل يَستَوونَ ۚ الحَمدُ لِلَّهِ ۚ بَل أَكثَرُهُم لا يَعلَمونَ
  EEN SHOCK IS 2-MINUT:Allah:66:9 draws a parable:RESTORE-فاطر a chattel who has NATHANHUE-no power over anything:5:120 and one whom We have provided a goodly:R provision and who spends out of it secretly and openly:NADAT DE SCHERVEN VERWIJDERT PAPRIKA
  POEDER 200-GRAMD HEET-KWAM
  LATER ACHTER !-Are they equal? All praise belongs to Allah. But most of them do not know-PAPRIKA ZUIGT STOLLING EN LINKERARM KLAAR 1 MINUUT-EN HANDOEK "TOWEL"
  SOUTH PARK 15-KM VERDEROP !
  TO EAST !-NIEMAND BIJ DIYALISE
  HEEFT GEMERKT:19:76_وَضَرَبَ اللَّهُ
  مَثَلًا رَجُلَينِ أَحَدُهُما أَبكَمُ لا يَقدِرُ عَلىٰ شَيءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلىٰ مَولاهُ أَينَما يُوَجِّههُ لا يَأتِ بِخَيرٍ ۖ هَل يَستَوي هُوَ وَمَن يَأمُرُ بِالعَدلِ ۙ وَهُوَ عَلىٰ صِراطٍ مُستَقيمٍ_AVONTUUR HYDRALIN
  6-GETUIGEN MOMENT SPEEDY:6:7
  M³_Allah draws [another] parable: Two men-P:7:8 N:7:9=21:1:M one of whom is dumb:99:8 having no:5:66 power over anything and who is a-III liability to his master-8:PRIM’84:21۩ wherever he directs him he does not bring any good:25:60-۩ Is he-8¹
  8-QM:PRIME -8¹-0%V4:4:5:equal ? to someone who enjoins:F114:F211 justice and is:BO:EF-on a straight:M path? P:7:8-27:26_اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ رَبُّ
  العَرشِ العَظيمِ ۩_M:19:21:21:19;19:58
  Allah—20:01:02:03:04:05:06:07:08
  There is no god except Him—112:M The Lord of the Great Throne-59:24

  A Dark Night is coming Fast upon the World…This may be the ONLY Time we have before it's too late
  TODAY IS 96-D PLAYS ! +1D=97
  TODAY IS 97 DAYS KUFR ! VAN
  MENSEN BETER MOETEN WETEN !
  NA MANY MISLUK 66:7 يا أَيُّهَا الَّذينَ
  كَفَروا لا تَعتَذِرُوا اليَومَ ۖ إِنَّما تُجزَونَ ما كُنتُم تَعمَلونَ__FORGING ISLAMIC LAWS-R
  O faithless ones!-31122019-Do not make any excuses today-57:20:21-II
  You are only being requited-FASSAD
  for what you used to do-26:224:225

  JAAR DAT ZE DEED WAS 2000 DE
  TWEEDE EN LATER ZELFDE JAAR
  DE DERDE HEKS-HAAR HARTVRIEN
  DIN EN TEGEN HAAR DAT HEKS 2
  EEN MEESTGELIEFD VROUW IS
  OM DE RARE BLIK WAT ZE KEEK TE
  VERMINDEREN ! NIET DAT IK
  LAST VAN HAD MAAR OM HAAR
  ONBEWUST TE VERBLINDEN !
  BENOEMDE NOOIT WAT ZE DEDEN
  EN LIET ZE SPELEN ! EN BIJ
  ZEGGEN LIEVELING GING ZE ME
  JUIST OPZOEKEN ! EN IN 2010
  HEEFT ZE SAMEN MET DE DERDE
  GROOTSTE FASSAD GEPLEEGD !
  NOG DIEPER IN KUFR! DE TIJD VAN
  DAJJAL ASSIMILATIE ! BV. HULP
  AAN MENSEN EXPORT VOOR
  SEXUELE DOELEINDEN ! OUD
  GEBRUIK ! MANNEN+VROUWEN !
  EN NU IS DE SECRETS MUURVAST
  MAAR SOMMIGEN HEBBEN DE
  GRENZEN OVERSCHAT-2:88 وَقالوا
  قُلوبُنا غُلفٌ ۚ بَل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفرِهِم فَقَليلًا ما يُؤمِنونَ____KUFR-GROWINGS 2007:M
  And they say-22:09 Our hearts are uncircumcised:2:18 Rather Allah has cursed them for their unfaith:M so few of them have faith-20:08:09?

  MAN IN EEN STAD ! WIL JE NAAR
  BUITENLAND DIRECT MET PRIVÉ
  JET ! EN ZE CHECKECKEN ZIJN
  PENIS GROTE EN HIJ WAS INTERR
  ESSANT VOOR HEN ! UITEINDELIJK
  NA HET ZIEN ! KWAM HIJ TERUG
  OP VERSTAND EN VLUCHTE ! EN
  HIJ ZEI TEGEN MIJ ZO EN ZO NA
  DAT HEM MOEST BELOVEN ZIJN
  GEHEIM TE HOUDEN ! NOOIT
  IEMAND WIST ERVAN EN ZO'N
  PERSOON GENEREERT EEN LIE
  ABOUT ME ! EN VERDIENDE
  ERAAN VALSE VERKLARINGEN !
  MAAR WAT MEN ZAAIT OOGST
  MEN ! EN VELEN VOOR HEM ! EN
  NA HEM ! 66:10 ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذينَ
  كَفَرُوا امرَأَتَ نوحٍ وَامرَأَتَ لوطٍ ۖ كانَتا تَحتَ عَبدَينِ مِن عِبادِنا صالِحَينِ فَخانَتاهُما فَلَم يُغنِيا عَنهُما مِنَ اللَّهِ شَيئًا وَقيلَ ادخُلَا النّارَ مَعَ الدّاخِلينَ____MANY-SECTS-CPTLZM
  Allah draws an example for the faithless-31122009-the wife of Noah2000 and the wife of Lot-2011
  They were under two-61:6 of our righteous servants-F114-yet they betrayed them-1999-2000-2001
  2002-03040506070809+M:2019
  2020-So they-24/7:9 did not avail them:F211 in any way against Allah,
  and it was said-CPTLZM-Enter the Fire:7:18 along with those W.H.O enter-77:45:46:47:48:49:50 ?-50:05-I

  IMAN IS EASY ! WIE GOED DOET
  ONTMOET ! REST HEEFT ENKEL
  ZICHZELF ONTEIGENT VAN-BESTE
  RESULT 64:9يَومَ يَجمَعُكُم لِيَومِ الجَمعِ ۖ ذٰلِكَ
  يَومُ التَّغابُنِ ۗ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعمَل صالِحًا يُكَفِّر عَنهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدخِلهُ جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها أَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الفَوزُ العَظيمُ___ITS-NEAR-2:285:286 M5:6
  The day when He will gather you
  for the Day of Gathering-M5:28-that will be day of dispossession-31:33
  And whoever has faith in Allah and acts righteously-47:38-He shall absolve him of his misdeeds-7:9
  and admit him into gardens-8×8:M5
  with streams running in them-7:8-to remain in them forever-85:22-That is the great success-23:118-SALVA

  NOK-IN-HAVENS-DOOR 22:7 وَأَنَّ
  السّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيبَ فيها وَأَنَّ اللَّهَ يَبعَثُ مَن فِي القُبورِ 70:32:33:34:35:36:37:38:39:40
  And the Hour is bound to come:H4:¹ there is no doubt in it, and Allah will resurrect those who are in the:7:99 graves-08:52:53:54:55:56:056:81:R5

  REAL DEAL UITLEG-Multiple Scientists:  C0R0NAVlRUS Altered in Lab to Better Attach to Humans-(OLD NEWS MHMD-ﷺ ZEI
  IN EEN HADITH DE TIJD VAN DE
  DAJJAL! DUS OPLICHTER NIET
  REIZEN ! EN FERM AFSTAND KUFR!
  CORONAVIRUS WORDT HET GEN-
  OEMD ! OM HET CATCHY TE MAKE
  EEN ANGSTITEM ! EEN TWEEDE
  FASIQA MET HAAR MAN DEED IN
  2000 EEN POGING ! EN DETAILS
  HOE IS VEEL GEAVANCEERDER
  DAN KWAKZALFERS DAG VAN
  VANDAAG ! ZE DEED HET MET KIP
  WAARBIJ DE BOT RAUW BLEEF !
  VAN EEN MARKT WAAR DE NAAM!
  AFIJN NA AANTAL UUR BEGON DE
  BACTERIE TE VERNAUWEN ! EN
  NEUS NET DICHTGEKNEPEN EN
  GEEN ADEM + WAS 02:00 NACHT
  EN DOOR DE MOND ADEMEN
  VOERDE BENAUWDHEID OP ! IN
  SNELLERR TEMPO ! EN HAD EEN
  HARDSTILSTAND MOETEN KRIJGE
  EN DE HYPOCRIETE ODIOTEN
  WORDEN ZA3MA WAT IS ER MET
  JE ? DOOR DE DICHTE NEUS OP-
  GEZWOLLEN OGEN DOOR LUCHT !
  TEKORT ! EN ZEI MOET DIRECT
  NAAR EEN APOTHEEK ! WAAROM ?
  MOET DIRECT NAAR APOTHEEK !
  EN ZE ZEIDEN ALLES IS DICHT !
  EN ZEI MOEEET NAAAR EEN APO
  THEEK ! EN DE ZOON ZEI WE
  GAAN NAAR EEN NOODAPOTHEEK
  EN HIJ HEEFT ME GEDRAGEN
  LOPEND ZOEKEND ! EN NA KM's
  LOPEN EENTJE GEVONDEN ! EN
  BIJ HEN EEN CHEMISCH PRODU-
  GEKOCHT OM DE LUCHTWEGEN
  TE STABILISEREN ! EN HEB DE PRO
  BLEEM IN 5 MINUTEN OPGELOST !
  HIJ ZEI HOE VOEL JE ? EN ZEI JIJ
  BENT EEN MAN ! EN ZEI WIL
  VOORDAT WE TERUG HOME
  GAAN NAAR EEN NATUURPARK
  WAAR ALLES WERDT VERNIETIGD!
  HEB IK HAAT NAAR DIE HEKS HIS
  MOTHER ? NEE ! NERGENS VOOR
  NODIG ! HEB MEER MEDELIJDEN
  VOOR BLA GEKOZEN DOMHEID !
  "KARHAN" WOORD UIT QURAN !
  WORDT ALS HAAT VERTAALT
  DOOR FASIQEEN BIJ BLA TALKS !
  KARHAN=AFSCHEIDEN ERVAN !
  GEEN AANDACHT AAN SCHENKEN
  ALLE KUFR IS HAATZAAIERIJ
  DOOR AFGUNST ! ALS DE
  SHOCK WAS GELUKT DAN WAS
  HET BESLOTEN GEREGELD ! EN
  ZIJN MEERDERE PERSONEN TOT
  DE DAG VAN VANDAAG ! MAAR
  NU ZIJN HET MODERNE KLEUTERS
  BOEK DADEN-50:28 قالَ لا تَختَصِموا
  لَدَيَّ وَقَد قَدَّمتُ إِلَيكُم بِالوَعيدِ_2011-2020
  He will say:BG:6 Do not wrangle in My presence-8:67-for I had already warned you in advance-20:08:09 ?

  THE SPIDER العنكبوت AL-ʿANKABŪT
  29:69-MECCAN 50:29 ما يُبَدَّلُ القَولُ
  لَدَيَّ وَما أَنا بِظَلّامٍ لِلعَبيدِ___1431-1441:M
  The word-22:15 is unalterable with Me-112:4-and I am not tyrannical to the servants-31121999-14:21:22:R5

  THE ROMANC-الروم AL-RŪM 30:60
  MECCAN 50:30 يَومَ نَقولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ
  امتَلَأتِ وَتَقولُ هَل مِن مَزيدٍ_A5MCM&M's
  The day when We shall say to hell:R
  Are you full?-R23+G:179-It will say:R ‘Is there any more?-17:88:89:89:24

  LUQMĀN لقمان LUQMĀN 31:34:M5
  MECCAN 50:31وَأُزلِفَتِ الجَنَّةُ لِلمُتَّقينَ غَيرَ
  بَعيدٍ_____ITS-NEAR-2:285:286-M5:20
  And paradise will be brought near for the Godwary-64:12345678-not distant-64:9101112131415161718

  PROSTRATION السجدة AL-SAJDAH
  32:30-MECCAN 50:32 هٰذا ما توعَدونَ
  لِكُلِّ أَوّابٍ حَفيظٍ_HUMBLE GEDULD-7:8
  ‘This is what you were promised:M5
  for every penitent and dutiful:110:3

  THE CONFEDERATES الأحزاب 33:73
  AḤZĀB-MEDINAN 50:33 مَن خَشِيَ
  الرَّحمٰنَ بِالغَيبِ وَجاءَ بِقَلبٍ مُنيبٍ_22:77:78
  Who fears the All-beneficent in
  unseen, and comes with a penitent heart-8:75:75:40:40:85:85:22:22:78

  298:19=M:M-2:98 __مَن كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ__
  وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبريلَ وَميكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلكافِرينَ_| THE SPOIL:22:78:78:40
  Whoever is an enemy of Allah:BG:6 His angels and His apostles:F114:R and Gabriel and Michael, [let him know that] Allah is indeed the-77:9 enemy of the faithless-70:43:44:59-I

  Multiple Scientists:  C0R0NAVlRUS Altered in Lab to Better Attach to Humans-(OLD NEWS MHMD-ﷺ ZEI
  IN EEN HADITH DE TIJD VAN DE
  DAJJAL! DUS OPLICHTER NIET
  REIZEN ! EN FERM AFSTAND KUFR!
  TIJD START PLAY MET GENETICA
  WAS 1996-Better Attach to Humans
  _MAROC HAD EERDER DAN EU BIO
  METRISCHE PASPOORT! EN LOOPT
  OOK NU VOORUIT OP REIS DAAR
  NAAR TOE ! EEN BEWIJS DAT JE
  GETEST BENT ! EN IN MAROC
  BEHOUD EEN AMBTENAAR HET
  RECHT OM JETE TESTEN IN ONZIN
  EN ALS JE ZEGT BEN EEN MUSLIM
  JULLIE ZIJN MET FASSAD BEZIG !
  DAN KOMT VAN HEN 79:24 فَقالَ أَنا
  رَبُّكُمُ الأَعلىٰ___NEW-RULLER-36:75:76
  Saying:18:4 I am your exalted lord!

  NU IS TIJD VAN FASSAD ! DUIDELIJ
  DE ISLAM HEEFT EEN OPLOSSING
  VOOR ALLE PROBLEMEN ! MAAR
  DE LEIDERS ZIJN CORRUPT ! EN
  HET IS NIET ONS TAAK OM ZE TE
  BEKRITISEREN ! ENKEL WAARSCH-
  UWING DAT DE SYSTEMEN CORRU
  PT ZIJN ! WIE VERBETERT HEEFT
  GELUK ! REST IS DE LUL ! EEN MAR
  OC VROUW IS ONTVOERD UIT EEN
  KAMP MYSTERIEUZE WIJZE ! EN
  MEN WEET DAT ZE MISHANDELD
  IS !?! EN WEET NIET WAAR ZE IS ?
  EN ZE LAAT 3 JARIG DOCHTER ?
  EN ZE NOEMEN HET SYRIEKAMP ?
  ZE IS VERKRACHT OP EEN TROL !
  MANIER ! NIET ENIGE ! GRAP IS AL
  S EEN MOSLIMORIGINEEL LAND
  ZIET DAT EEN ANDER LAND WORD
  AANGEVALLEN MOET JE HEM BE
  -SCHERMEN MAAR NU IS ER EEN
  SMOES MIX WETSCHOLEN ! ERDO
  GANZ HEEFT VEEL BLOED AAN
  ZIJN HANDEN ! MASSAMOORDEN
  MAAR ITS EEN VRIJE KEUS OM
  DOMHEID STEUNEN 20:130 فَاصبِر
  (عَلىٰ ما يَقولونَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ غُروبِها ۖ وَمِن آناءِ اللَّيلِ فَسَبِّح وَأَطرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرضىٰ__ITS-NEAR-39
  So be patient with what they say-I:9 and celebrate the praise of your Lord before the rising of the sun:M5 and before the sunset, and glorify Him in watches of the night and at the day’s ends-47:11 that you may be pleased-11:123-12:111-13:43:M5

  LOCKDOWN WORDT ZO SNEL
  MOGELIJK AFGESCHAFT ! EN EID
  AL ADHA ZAL DOORGAAN ? OM
  FASSAD REDENEN ! MAAR KUFR is
  NOU EENMAAL GEBAAT VOOR
  MEER CORRUPTIE ! EN MENSEN
  MUSLIMS NEMEN AFSTAND VAN
  DE OPENBARE LEUGEN ! HAD AL
  IN 2015161718-LATEN ZIEN WAT
  EN HOE FOOD PLAYS-20:131وَلا تَمُدَّنَّ
  عَينَيكَ إِلىٰ ما مَتَّعنا بِهِ أَزواجًا مِنهُم زَهرَةَ الحَياةِ الدُّنيا لِنَفتِنَهُم فيهِ ۚ وَرِزقُ رَبِّكَ خَيرٌ وَأَبقىٰ____ITS-NEAR-M5:27:28:29:30
  Do not extend your glance toward what We have provided certain groups of them as a glitter of the life of this world:11:15 so that We may test them thereby-22:15 And the provision of your Lord is better and more lasting-18:110-19:98:3:9

  SUCCES MET KEUZE:25:16-لَهُم فيها
  ما يَشاءونَ خالِدينَ ۚ كانَ عَلىٰ رَبِّكَ وَعدًا مَسئولًا__LAATSTE BERICHT:060320
  There they will have whatever they wish:JUISTE KEUZE-abiding:25:1:2 [forever], a promise besought:29:18 [binding] on your Lord-L-DAY:75:40
  IIII:SUCCES-GEWENST:III:47:38:M7
  AL-MAʿĀRIJ ( المعارج )_70:44:MECCA
  IIIIIIIIII¹:15:LOFTY STATIONS:3:18:III
  ^.__CASE CLOSED=91:15 وَلا يَخافُ
  عُقباها IMAN=DEVINE PAD=23:11:M³
  And He does not fear its outcome:R
  |||||||||||||||||||||:MEYEMI-478:19:98:|||||||
  ENERGIZR:17:77:22:77-۩:ﷺ
  IIIIIIIIIIIIIII8III-آية الكرسي:3466:﷽

  JONAHيونس YŪNUS 10:109:ME
  MECCAN_E20:110E يَعلَمُ ما بَينَ أَيديهِم
  وَما خَلفَهُم وَلا يُحيطونَ بِهِ عِلمًا-2:254:255
  He knows that which is before them and that which is behind them, but they cannot comprehend Him in:M5 their-AÏ:BLA 10:36-knowledge:53:30

  JOSEPH يوسف YŪSUF 12:111:CC:R4
  MECCAN-20:111-{۞ وَعَنَتِ الوُجوهُ
  لِلحَيِّ القَيّومِ ۖ وَقَد خابَ مَن حَمَلَ ظُلمًا-8:30
  All faces shall be humbled before:M the Living One-2:254:255 the:3:5455 All-sustainer, and he will fail who-AÏ bears [the onus of] wrongdoing:7:9

  CONSULTATION-الشورى_AL-SHŪRĀ
  42:53-MECCAN 17:42_قُل لَو كانَ مَعَهُ
  آلِهَةٌ كَما يَقولونَ إِذًا لَابتَغَوا إِلىٰ ذِي العَرشِ سَبيلًا___MET-AÏ-BLA-TRANSGRESSIE
  IS ENKEL JEZELF_DEGRADEREN IN
  DOMHEID_^Say:MENING?)-Were:M there [other] gods besides Him:3:9 as they say-(POPPENKAST-24/7)-AÏ they would surely encroach on the Lord of the Throne:IIII:83-ZELF III:E WETEN-MAAR-GEEN-TERUGWEG:R

  ORNAMENTS-الزخرف_AL-ZUKHRUF
  43:89 MECCAN-17:43_سُبحانَهُ وَتَعالىٰ
  عَمّا يَقولونَ عُلُوًّا كَبيرًا-24/7-BLA=22:73
  Immaculate is He, and greatly:2:99 exalted above what they say!:2:100

  ISLAM HEEFT NIKS TE MAKEN MET STOELENDANS-GECREËRDE
  ONZIN-IN MAATSCHAPIJEN, IS HET ZO MOEILIJK OM EEN ORDENTELIJKE KIJK TE NEMEN NAAR DE VOORAANDE TIPS GRATIS+_AL 1441-YEARS EEN FACT, EN PROBEER MAAR EEN BERICHT TE PLAATSEN OP MEYEMI.NL ITS-EEN BLOKADE ONE
  AND DEVINE, ZODAT STRAKS NIEMAND KAN BEWEREN DAT HIJ OR ZIJ NIET GEINFORMEERD ZIJN, IS HET ZO MOEILIJK OM EEN MENSELIJKE NUCHTERHEID TE BEKENNEN OP DE VERHEVEN STATION-MEYEMI NL ?-17:44تُسَبِّحُ لَهُ
  السَّماواتُ السَّبعُ وَالأَرضُ وَمَن فيهِنَّ ۚ وَإِن مِن شَيءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَلٰكِن لا تَفقَهونَ تَسبيحَهُم ۗ إِنَّهُ كانَ حَليمًا غَفورًا-40:84:86:R
  The seven heavens glorify Him:52:4 and the earth [too:MANY:114:1-and whoever is in them:3:7:8:9 There is not a thing but celebrates His:15:22 praise, but you do not understand their glorification:16:49-Indeed He:R is all-forbearing, all-forgiving-39:75

  WAAROM-DE AGRESSIE NIET SUCCESVOL IS NU-44-YEARS
  EXACT ?-17:45_وَإِذا قَرَأتَ القُرآنَ جَعَلنا
  بَينَكَ وَبَينَ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ حِجابًا مَستورًا-MEYEMI=3:54:55:56:57:58:R
  When you recite the Qurʾān-1048-B4 We draw between you-GEZONDE
  VERSTANDIGEN-and those who do not believe-(AÏ:MEDIASPECTACEL)_ in the Hereafter a hidden curtain:R5

  Politiek over bestrijding racisme: 'Zou ook willen dat het sneller ging
  ____^IN MEDIA CATCHY WORDS !
  BEDOELING IS OMZEILEN ONKUN-
  DE MACHT 0%V ! HAD IN 2018 EEN
  PERSOON LANGE TIJD GESPROKE'
  EN HIJ ADVISEERDE EEN KLACHT
  IN TE DIENEN ! VOOR HALEN VAN
  RECHT EN ZEI VOOR MIJ HOEFT
  HET NIET ! EN VIND HET NIET ERG
  WAAR ZE MEE BEZIG ZIJN ! HET IS
  MEER EEN PROBLEEM VOOR DE
  GRAFDELVERS SINDS 2007-HIJ ZEI DOE HET TOCH EN KIJK ! EN ZEI
  ZAL UW IN DE BCC ZETTEN ! EN
  HEB EEN EMAIL MET DETAILS ! EN
  IS BINNEN 24-UUR RETOUR EN GA NAAR CIVIEL RECHT ! WAT ZE
  ZELF ZIJN IN ONDERWERP ZELF !
  VELEN W.W ZAGEN DE ZOVEELSTE
  ALTERING RULES SINDS 20:08:09 ?
  2010 EN 11 BUT 74:36 نَذيرًا لِلبَشَرِ-M5
  NO EQUAL—A warner to all humans

  SALAF EN REST LAWSCHOOLS
  ARE PLAYING WITH ALLAH SWT
  WORDS-20:08-HE HAS THE BEST
  NAMES ! SALAF AL SÆUD IS LIKE
  GESTORVEN BUSH HW-5122018
  WAHAB PLAYS REST ! STILLETJES
  BUT ERGER DAN ERG ! BASHAR AL
  ASSAD ALS LAND IS BETER GE-
  CONCENTREERD EN RELAX ONDA-
  NKS 24/7 ONRECHT BLA ! WHY ?
  JE KAN IMAN NIET DOORBREKEN ! ALGHADDAR HAD DAAR RUST IN
  EERDER TIME 74:37 لِمَن شاءَ مِنكُم أَن
  يَتَقَدَّمَ أَو يَتَأَخَّرَ_NOW POPS OUT KUFR
  IS IN FATALITY ! EN DUIDELIJK IN
  FASSAD=CORRUPTIE ! For those of you who like to advance ahead:7:9
  and those who would linger behind.

  9 maart 2010-Tweede lezings voorstel constitutionele toetsing ingediend :
  Artikel 120: Constitutionele toetsing

  Grondwet van 2008-CPTLZM DEAD
  Hoofdstuk 6: Rechtspraak
  Artikel 120
  De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen

  ___^DUS RECHT IS PARTIJDIG !
  EN NIET ONAFHANKELIJK ! ZO
  OOK IN VELE MUSLIMLANDEN !
  1 POT NAT ! CPTLZM PLAYS DE
  ZWAKSTEN DER ZWAKSTEN ! 2:99

  In eenvoudig Nederlands

  De rechter mag niet beoordelen of wetten en verdragen kloppen met de Grondwet.

  Uitleg

  De Grondwet is onze hoogste wet. Andere wetten en verdragen moeten altijd kloppen met de Grondwet. Maar de rechter mag hierover niets zeggen. De rechter mag dus niet zeggen dat hij een wet niet goed vindt, als deze wet naar zijn mening niet klopt met de Grondwet.

  Waarom mag de rechter dat niet? De rechter mag dat niet omdat de Eerste en Tweede Kamer en de regering de wetten hebben gemaakt. Alleen de regering en de Eerste en Tweede Kamer mogen iets te zeggen hebben over de regels die voor iedereen gelden. Want de Tweede Kamer is door ons allemaal gekozen. En als kamerleden niet de goede dingen voor ons doen, dan kunnen we ze gewoon wegstemmen bij de volgende verkiezingen. De rechter mag zich daar niet mee bemoeien. De rechter moet gewoon doen wat in de wet staat ? EERSTE ERVARIN
  G 2011 MET € 250 EURO TOTO !
  EEN TONEELSTUK MET WIE BEN
  JE EN PROBLEEM ! ONDANKS
  FEIT NIET RELEVANT ! DUS EEN
  PARTIJDIG MENSONTERENDE
  PRAKTIJK UIT FABELTHEORIES !
  MAAR IMAN IS NOOIT ONDER DE
  INDRUK FASSAD 74:38 كُلُّ نَفسٍ بِما
  كَسَبَت رَهينَةٌ__FREE CHOICE IN LIFE
  Every soul is hostage to what it has earne-W.W-B/W-HUMAN IS WEAK !

  EERLIJK VERSTANDIGEN MENSEN
  BOEK +REST DIE GEEN GATEN
  HEBBEN IN HUN R-HAND ! ZIJN
  IN SUPPORT ALLAH SWT 74:39 إِلّا
  أَصحابَ اليَمينِ_56:96:F114:F211:M5
  Except the People of the Right Hand-17:111:018:110:19:98:98:08

  SALVATION 24/7-74:40 في جَنّاتٍ
  يَتَساءَلونَ___BEFORE THE LAST DAY
  AMAZING IS KUFR ZO GEZONKEN !
  In gardens, questioning-22:11:12;13

  DIT WAT NU GEBEURT IS A LONG
  TIME AGO GESTART ! MAAR NIET
  TE ZIEN ! BEHALVE DE SCHRIFT
  OMARMERS IN FULL IMAN !
  KUFR STARTE IN 2000-MET EEN
  OUD MAN HIER ! DIE ZEI PAS OP
  EN HET VERHAAL LIEP EERDER!EN
  ZEI NIKS ! EN VOLGDE DE SPOREN
  IN HET SPEL 74:41عَنِ المُجرِمينَ_M5:9
  Concerning the guilty-20:01:02:03:4

  NO ESCAPE 74:42 ما سَلَكَكُم في سَقَرَ-R⁴
  ‘What drew you into Hell?-NOU! HET
  WEIZIGEN SUNNA MHMD HARDCO
  -RE EN BRDROG OP BEDROG ! EN
  ZWAAR VERGREIP 74:43 قالوا لَم نَكُ
  مِنَ المُصَلّينَ__OPLICHTERS-2:99:100
  They say-2020-We were not among those who prayed-17:77:78:79:80:R
  __^SUNNA BEHOUD !
  VAN DE ZEGEL DER PROFETEN !
  EN TRAMSLATE TO NIET RELIGIEU
  IEMAND DIE MET ALLE WINDEN
  MEEGAAT IN BEDROG 74:44 وَلَم نَكُ
  نُطعِمُ المِسكينَ__LEVEREN VALS INFO
  ALS BLA PROF ! VELEN TOO MUCH
  MEDIA O.A-OF EXPER ?-Nor did we feed the poor-77:49-ANGSTZAAIER

  CPTLZM ORDER OF FORCING BLA
  TALKS ! 74:45وَكُنّا نَخوضُ مَعَ الخائِضينَ
  We used to gossip along with the W.H.O-gossipers-28112018:19:M59

  EN RAMADAN SINDS 1432 VER-
  NEUKT IN STILTE ! EN 2020 MET
  BLA W.H.O-HYPNOSE VAN MEER
  DEREN-74:46 وَكُنّا نُكَذِّبُ بِيَومِ الدّينِ-M5
  And we used to deny the Day of Retribution-22:10-REMOVING VRIJ
  HEID VAN MOSKEEEN EN ALTER
  MET ONZIN WETTEN ! DUS ALLAH
  SWT WEGDRUKKEN ? VERDIENSTE
  OP DE BORD VAN DE KUFR ! NOU
  EINDE IS NEAR 74:47حَتّىٰ أَتانَا اليَقينُ
  until death came to us-31:32:33:34

  WADA+C 51:44 فَعَتَوا عَن أَمرِ رَبِّهِم
  فَأَخَذَتهُمُ الصّاعِقَةُ وَهُم يَنظُرونَ EXIT:POLL
  Then they defied the command of their Lord:MHMD 13+5=M 52:12345
  so the thunderbolt seized them
  as they looked on 29112019:77:18:I
  WADA+D 51:45 فَمَا استَطاعوا مِن قِيامٍ
  وَما كانوا مُنتَصِرينَ SINKHOLE-77:48:49
  So they were neither able to rise up,
  nor to come to one another’s aid:R,5
  AS-THE-GLOBE-TURNS:8:30:M³
  Weer zo'n onzinnig onderzoek. Als een slager zijn eigen vlees keurt zal hij ook niet zeggen dat de kwaliteit slecht is 2:275 الَّذينَ يَأكُلونَ الرِّبا لا
  يَقومونَ إِلّا كَما يَقومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُم قالوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ۚ فَمَن جاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهىٰ فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَن عادَ فَأُولٰئِكَ أَصحابُ النّارِ ۖ هُم فيها خالِدونَ 51:41:43:44:45:46 71:23:25:R
  Those who exact usury will not stand but like one deranged by the Devil’s touch:3:54:That is because they say, ‘Trade is just like usury.’ While Allah has allowed trade and forbidden usury. Whoever, on receiving advice from his Lord, relinquishes [usury], shall keep [the gains of] what is past, and his matter shall rest with Allah. As for those who resume, they shall be the inmates of the Fire and they shall remain in IT:85:22:De slager komt erachter dat het slechte vlees inmiddels is weg gegooid. Wij hebben slechts goed vlees. Tja slechte e-mails zijn zo weggegooid natuurlijk. En een forensisch 71:28:I onderzoek in de krochten van de systemen worden niet gedaan zolang het onderzoek niet:59:12:13 onafhankelijk geschiedt 2:285:286:I

  WADA+E 51:46 وَقَومَ نوحٍ مِن قَبلُ ۖ إِنَّهُم
  كانوا قَومًا فاسِقينَ ¹.²:811=15:43 ².²:M
  ^.812=66:7:And the people of Noah aforetime. Indeed they were a transgressing lot 1999-2000-2001:R

  MHMD=1404+51:47 وَالسَّماءَ بَنَيناها
  بِأَيدٍ وَإِنّا لَموسِعونَ I LOVE IT WHEN AS
  COMES SPLENDID:19:21:114
  We have built the sky with might,
  and indeed it is We who are its expanders OF IT:UITDIJENDE:85:22
  ^.-WELCOME 8877:6667:77:77:50?

  E8³E9³E1³E2³-51:48 وَالأَرضَ فَرَشناها
  فَنِعمَ الماهِدونَUMMA 2-67M77E+EXTR
  And the earth We have spread it out
  so how excellent spreaders We have been! 1999-2019:SPLENDID:H
  ___________________________________
  HMPM_<7M:074:50 كَأَنَّهُم حُمُرٌ مُستَنفِرَةٌ
  As if they were terrified asses ³¹⁴I¹:R
  ^.I.18:99-(۞ وَتَرَكنا بَعضَهُم يَومَئِذٍ يَموجُ في
  بَعضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي الصّورِ فَجَمَعناهُم جَمعًا 74:9
  That day We shall let them surge over one another, and the Trumpet will be blown, and We shall gather them all 57C24:67M:4:176:076:31:R
  ___________________________________
  M2:285F آمَنَ الرَّسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَبِّهِ
  وَالمُؤمِنونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ ۚ وَقالوا سَمِعنا وَأَطَعنا ۖ غُفرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيكَ المَصيرُ 1:7
  The Apostle has faith in what has been sent down to him:BOOBS:32:1 WITH BRAINZ:from his Lord, and all the faithful. Each [of them] has faith in Allah, His angels, His scriptures and His apostles. [They declare,] ‘We make no distinction between any of His apostles.’ And they say, ‘We hear and obey. Our Lord, forgive us, and toward You is the return-CR³
  M-2:286-P لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها ۚ لَها
  ما كَسَبَت وَعَلَيها مَا اكتَسَبَت ۗ رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولانا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرينَ66:11
  Allah does not task any soul beyond its capacity. Whatever [good] it:8:30 earns is to its benefit, and whatever [evil] it incurs is to its harm:85:1920
  ‘Our Lord! Take us not to task if we forget or make mistakes! Our Lord! Place not upon us a burden as You placed on those who were before:R us! Our Lord! Lay not upon us what we have no strength to bear! 25:77 Excuse us and forgive us, and be merciful to us! You are our Master, so help us against the faithless lot!
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||:85:22:H
  ENERGIZR:17:77:22:77-۩:ﷺ
  IIIIIIIIIIIIIII8III-آية الكرسي:3466:M=19:1
  1:7:H.←.Sura:7:1:H.→.الفاتحة:A688:E
  OPENING:FĀTIḤA:MECCA_^16:88:R
  CM66-بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ-CM:30:M³
  B464_النور LIGHT_AL-NŪR MEDINA
  M424_وَاترُكِ البَحرَ رَهوًا ۖ إِنَّهُم جُندٌ مُغرَقونَ
  And leave the sea calmly:47E57:29
  they will indeed be a drowned host I
  CRITERION الفرقان_FURQĀN 1-67:30
  ME BE77:44:25كَم تَرَكوا مِن جَنّاتٍ وَعُيونٍ
  How many gardens and springs did they leave behind!_ER ZIJN MULTI
  MOGELIJKHEDEN FREE ENERGY IN
  MINERALS EARTH EXAMPLE JUST 1-MOLTEN DIAMOND-CRYSTALS:R¹
  REAL SECURITY+_QM-85:22:M529
  MOST EXALTED STYLE MAXIMUM
  AL-AʿLĀ الأعلى_MECC-44:26_وَزُروعٍ
  وَمَقامٍ كَريمٍ EARTH=99,36% HIDDEN:R
  Fields and splendid places-44:59:R1
  THE POETS 0,64%-الشعراء NAJD 5:66
  AL-SHUʿARĀʾB6227:MECCAN:5:56
  G 0,64%:26:224وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الغاوونَ
  As for the poets-W.H O-TOGGES:R5 the 15:MC44-perverse follow them.
  ___^A5:01الر ۚ تِلكَ آياتُ الكِتابِ وَقُرآنٍ مُبينٍ
  Alif:1396-65رمضان Lām:31:34 Rā:15 These are the signs of the Book and a manifest Qurʾān:11:12345678910
  P0857:65:08M:MVI:111:114:118:MI
  IIIIIIII:49:1:2:3:IIII:DOUNIA:BATMA:III
  FRI:47 1 M-8 2020 \ 8P:1819:رمضان I
  I:15:02رُبَما يَوَدُّ الَّذينَ كَفَروا لَو كانوا مُسلِمينَ
  Much will the W.H.O-faithless wish that they had been muslims:PEACE

  MODELS PREDICT CATASTROPHE – Climate of Freedom #4-MODELLEN
  ZIJN GEFABRICEERDE DOORDRUK ONRECHT ! DAT WAS AL IN 2011 DUIDELIJK TOEN MR BIJDEHAND
  MAXIMAAL IN ONRECHT WERD BENADEELD ! EN SINDS 2012! RECHTZAKEN VOOR MIJ EEN
  SHOW WAS !-QURAN ALGHORITHM
  EN IN 2016-EEN NIEUW RONDE
  MET NOG MEER ONRECHT DWANG
  NAAR ANDEREN ! EN ZEI NIKS ! BEHALVE BENADEELDEN MANY TE
  STIMULEREN VAN GEDULD ! VOOR DE BLA CYPHER-37:95 قالَ أَتَعبُدونَ ما
  تَنحِتونَ__W.W-OP ALLE FRONTEN-R
  He said:2011:12:13:14:15:16Do you worship what you have yourselves carved-FALSEHOOD 31122010;M5

  ER ZIJN SOMMIGEN NIET RELIGIE
  UZEN DIE HET ADEQUAAT AANPAK
  KEN EN VERZETTEN ONDANKS MOGELIJK DOOD ! TERWIJL ZE
  NIET WETEN DAT EEN FITNA EEN GROOT SCHEIDING IS ! WAARBIJ EEN LEUGEN ZWAAR VERLIEST ! GA NAAR EEN BLA RECHTZAAK IN 3 DELIG PAK EN AT M&M's ! EN
  POLIZEI AANWEZIG ! WAAROM ?
  OVERDRIJFEN you have yourselves carved-FALSEHOOD ! EN GA NA 5
  MINUTEN WEG UIT DE SHOW ! ER
  IS VERSCHIL TUSSEN BLA BLA EN
  UITKOMST 37:96وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَما تَعمَلونَ
  When Allah has created you and whatever you make?-MINERALS &

  GRONDPRODUCT ! ONTKEN MAAR!
  MAAR NO ESCAPE TO IT ! DO ΥOU
  ΚNΟW HOW IT WILL ALL ΕND? YEP
  BLA IS A WASTE 37:97 قالُوا ابنوا لَهُ
  بُنيانًا فَأَلقوهُ فِي الجَحيمِ_24/7-SINCE 10
  YEARS ! NIET ONDER DE INDRUK
  VAN BLA VERGROOT RATTENPLAG
  2010-They said:77:50 ?-Build a structure for him and cast him into a huge fire-2011:12:13:14:15:16:17
  2018-NEW CHANCE BUT THEY
  WASTE IT DOUBLE 2019:20-DO ΥOU ΚNΟW HOW IT WILL 0%-VBLA
  ALL ΕND? 37:98فَأَرادوا بِهِ كَيدًا فَجَعَلناهُمُ
  الأَسفَلينَ____? LOSERS-W.W-77:49:50
  So they sought to outwit him:BG:6 but We made them the lowermost:R

  Eid ul-Adha zal volgens astronom- ische berekeningen op 31 juli !
  ___KUFR HEEFT ZEKERHEID ? DE LEUGEN GOES ON ! RAMADAN
  VERNEUKT ALLANG FORGOTTEN !
  Advice to Muslims, your prayers are contrary to what the Prophet-ﷺ
  JAREN VAN KUFR UITROL 2:9
  250-,JAAR LEUGEN UITROL !1
  MHMD-ﷺ had ?-YOU SATAN !
  KEPT BLA-PROMISE ?-15:42__إِنَّ
  عِبادي لَيسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطانٌ إِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغاوينَ_GRAND-PRIX-F7:1:21091441
  Indeed as for My servants you do:M not have any authority over them:M except the perverse who follow you

  DE HOLLYWOOD HAD AL EEN FILM OMEGA CODE GEMAAKT ! WAAR
  BIJ 2 MAN DE DAJJAL AANSPRA-
  KEN ! EN IN ARABIC LENTE DE EERSTE EGYPT ZIJN ER MUSLIMS DIE WERDEN BELACHELIJK
  GEMAAKT ! OM KUFR POLITIEK
  SYSTEEM TE DOORDRUKKEN ! EN GRAP VAN HOLLYWOOD IS DAT
  MENSEN MET IMAN IN PAAR SECONDEN DOORPRIKKEN ! EN DIE
  SINDS 2012-ZWAAR ARROGANT
  WERD ! MAAR BLA HEEFT ENKEL
  PRAATJES ! EN HUN REAL TIME
  ZIEN VAN HUN 0%-V ZULLEN MEE
  MAKEN ! NO ESCAPE 37:99 وَقالَ إِنّي
  ذاهِبٌ إِلىٰ رَبّي سَيَهدينِ_25:74:75:76:77:R
  He said:19:36 ‘Indeed I am going toward my Lord, who will guide me-I

  Van Gezondheid worden nog 816 coronapatiënten in ziekenhuizen verzorgd en blijft het dodental gelijk met 212 overlijdens ?-DIT IS EEN
  KUFR DIE ZWAAR WORDT AANGE-
  DIKT ! EN GEBASSEERD OP PSYCH
  DISORDENING! DUS SECULIER BLA
  DUS ALLAH ONTKENNEN ! DOOR
  DE BLA! ZELF WETEN ! EN ZE
  WETEN DONDERSGOED VAN DE
  KUFR JAREN ! MAAR WE MUSLIMS
  DONT CARE! BLA THERE OWN FRE
  CHOICE 37:100رَبِّ هَب لي مِنَ الصّالِحينَ
  ‘My Lord! Give me-95:123-one of the righteous-23:123456789101112

  Van Gezondheid worden nog 816 coronapatiënten in ziekenhuizen verzorgd en blijft het dodental gelijk met 212 overlijdens-1=nog 81:6 وَإِذَا
  البِحارُ سُجِّرَت_,31122020-66:6:7:7:175
  When the seas are set afire-66:10:R

  OVERDRIJVEN IS EEN ZWAAR VER
  GRIJP ! ZO WERKT CPTLZM NOU
  EENMAAL ! 8:16 وَمَن يُوَلِّهِم يَومَئِذٍ دُبُرَهُ
  إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ أَو مُتَحَيِّزًا إِلىٰ فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأواهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئسَ المَصيرُ-R
  RAMADAN EN SHABAAN RAJAB
  EN MUHARRAM 1433-KORT TIME
  GELEDEN ! Whoever turns his back [to flee] from them that day —36:76
  unless [he is] diverting to fight or retiring towards another troop—8:75 shall certainly earn Allah’s wrath:M5 and his refuge shall be hell:44:49 an evil destination-AANPASSEN KALM

  BEHAVE IS OWN STUPPOR ! het dodental gelijk met 212-2:12 أَلا إِنَّهُم
  هُمُ المُفسِدونَ وَلٰكِن لا يَشعُرونَ_55:19:20-R
  Look! They are themselves the agents of W.H.O-corruption:24/7:48
  but they are not aware-2:18:19-HU ?

  ZE WETEN HET NIET ? HOWCOME?
  GEEN SUPPORT ! COMPLEET BLIN
  DHEID ! ALLAH SWT ONDERSTEUN
  GEEN BLA KUFR 2:18 صُمٌّ بُكمٌ عُميٌ
  فَهُم لا يَرجِعونَ_ALLE KUFR AUTO 24/7
  RESULTS-Deaf-2011 dumb-2013:14 and blind-2015:16-they will not come back-2020-78:40:79:46:MMs

  IN 2013-2014-WAREN ER IN EGYPT
  +2015-DAAR WAS DE START VAN EEN GROEP DAJJALA FASIQEEN DIE ZEIDEN LETTERLIJK TEGEN !
  HUMBLE MOERSALIEN DIE AYAH
  UIT DE FURQAAN RECITEERDEN ! HIJ DE DAJJAL WAS 1 PERSOON WIJ ZIJN EEN POLITIEK SYSTEEM !
  EN INTERRESSEERT ONS NIET WAT JULLIE MURSALĀT المرسلات
  77:50 MECCAN-25:77-ZEGGEN ! EN ONDANKS HUN PRAATJES ! ZIE JE ZE DIEPER ZINKEN IN BLINDHEID !
  EN ZIJN LOSERS-,SQR-15:43:44:49

  NU KUFR IS OVERDUIDELIJK IN TRANSGRESSIE W.W-MEDIA ! EN AAN EINDE LATIJN ! MUSLIMS ZIJN SAFE ! OOK IN MAROC DIE OPSCHEPT IN ROLLERENDE DOM HEID MET VERWIJZINGEN NAAR 5 JAAR GELEDEN ! EN EEN DAG VOOR 0%-V TRUCK 3:90إِنَّ الَّذينَ كَفَروا
  بَعدَ إيمانِهِم ثُمَّ ازدادوا كُفرًا لَن تُقبَلَ تَوبَتُهُم وَأُولٰئِكَ هُمُ الضّالّونَ_FASSAD-PLAYS-7:9
  Indeed those who turn faithless-R6 after their faith-31122020 and then advance in faithlessness-49:16-2:99 their repentance will never be accepted-22:73 and it is they who are the astray-17:77:78:79:80:81:82

  ____^EIGEN KEUS ! EN DOEN IN ONSCHULD MUSLIMS IS EEN HEEL
  ERNSTIG DELICT SUNNA! NIET MEE BEMOEIEN ! MAAR WEET DAT ALLAH SWT KUFR VORIG WEEK HEEFT GESCHUD ! EN ONDANKS DAT HYPOCRIET 3:91 إِنَّ الَّذينَ كَفَروا
  وَماتوا وَهُم كُفّارٌ فَلَن يُقبَلَ مِن أَحَدِهِم مِلءُ الأَرضِ ذَهَبًا وَلَوِ افتَدىٰ بِهِ ۗ أُولٰئِكَ لَهُم عَذابٌ أَليمٌ وَما لَهُم مِن ناصِرينَ_SINKHOLE 7:48
  Indeed those who turn faithless-7:9 and die while they are faithless-77E a world of gold will not be accepted from any of them should he offer it for ransom-66:7 For such there will be a painful punishment-8:56 and they will have no helpers-72:27:28-II

  PASSIVE POSSEBILITY ! VOORAL BIJ BELEDEGING OP FASIQ WAYS
  MAAR KUFR TREKT ALTIJD AAN KORTSTE EIND ! BIJ EERLIJK VERSTANDIG ADVIES DOEN ZE JUIST MEEST FASIQ-3:92 لَن تَنالُوا البِرَّ
  حَتّىٰ تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ ۚ وَما تُنفِقوا مِن شَيءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَليمٌ3:175:176:177:178:179
  You will never attain piety until you spend out of what you hold dear-MII and whatever you may spend of anything-5:41 Allah indeed knows it.

  Vroeger Voor De Industriele-57:19:R Tijdperk, Maalden Vrouwen Met Een Maler Van Steen, Waarvan De Top Verwijderd Word, Om Graan Te Malen, En Het Werd Naar Rechts Gedraaid Voor De Meel, De Maler Heeft De Bovenkant Lijkt Op Een Tajine Kop Met Een Gat Om De Bovenkant Via De As Te Bevestigen Met Begane G
  ____ITS NEAR________^IMAN FOLS ! M5

  EN ZEI SPINT DE GAREN ? MAN MAN ! STEKELBLIND AS THEY ARE!
  AANPASSEN ISLAM ?-49:04:M
  Erdoğanz how he sees the world and how he has become increasingly authoritarian in his Abu Jahl’s Attempt To Assassinate The Prophet MHMD-SUNNA-ﷺ DONT BE FOOLISH_17:76وَإِن كادوا لَيَستَفِزّونَكَ
  مِنَ الأَرضِ لِيُخرِجوكَ مِنها ۖ وَإِذًا لا يَلبَثونَ خِلافَكَ إِلّا قَليلًا__SYRIA=3:54:55:DABIQ
  They:ABU JAHL-67M-8102019:R-M¹ were about to hound you out of the land, to expel you from it, but then they would not have stayed after you but a little_<17:88:89=15:44:R4
  PASSIVE PLAYS 31122019:M5:28
  ABU JAHL STAAT SYNONIEM VOOR ARROGANTIE:54:9-(۞ كَذَّبَت
  قَبلَهُم قَومُ نوحٍ فَكَذَّبوا عَبدَنا وَقالوا مَجنونٌ وَازدُجِرَ 2017:71:23:24:017:102:99:8
  The people of Noah impugned before them. So they impugned Our servant and said, A crazy man,’ and he was ostracized-26:27:28:29:30:R
  R-54:10 فَدَعا رَبَّهُ أَنّي مَغلوبٌ فَانتَصِر M³I²¹
  Thereat he invoked his Lord:112:4:R
  [saying,] ‘I have been overcome, so help [me]…17H:20:01:02:03:04:05:R
  R-54:11 فَفَتَحنا أَبوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنهَمِرٍ R⁴
  Then We opened the gates of the:R¹ sky with pouring waters-55:19:20:R⁴
  ___________________________________
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  ONE-الأحد 03051441H-40:40 مَن عَمِلَ
  سَيِّئَةً فَلا يُجزىٰ إِلّا مِثلَها ۖ وَمَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثىٰ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولٰئِكَ يَدخُلونَ الجَنَّةَ يُرزَقونَ فيها بِغَيرِ حِسابٍ 99:6:7:8:034:36
  Whoever commits a misdeed shall not be requited except with its like, but whoever acts righteously:85:03 whether male or female, should he be faithful —such shall enter:23:11:I paradise, provided therein without any reckoning-23:123456789:11+

  ΜΟSES ΤΕLLS ΥΟU ΕXΑCTLΥ ΗΟW THE ΝΕPHΙLΙM:14:22:R RΕTURΝΕD
  MECCAN FRIDAY الجمعة_JUMUʿAH
  SOVEREIGNTY الملكMULK 67:30:M5
  F211-17:108:109:111:MEDINAN:M5

  ARTIFICIELE:51:1110_قُتِلَ الخَرّاصونَ-II
  Perish the liar-ZAG TWEE MEISJES

  SPEL ONZIN DE 24/7-AÏ-RATS-NOU
  WAT EEN PRAATJES-POWER-99:8
  EEN 0%-V ZINLOZE IDIOTERIE
  VORIG MESSAGE 389-INTEL
  SPEEL GEEN VALS SPEL ! IN EIGEN NADEEL BIJ VALSHEID ! MET GEVOLGEN DIE EEN MENS MET MORAAL NOOIT IEMAND TOEWENST ! ONDANKS JAREN!
  NEUSPEUTERIJ ARROGANTIE :

  STIKSTOFBELEID MOET VOOR 2030_GEREDUCEERD TOT 0%-DE
  BEDOELING OM DE WAKKEREN UIT
  TE SCHACKELEN NA BAKCESS IN
  LAW OV ?-DIT ZIJN MENSEN DIE DWANGMATIG ACHTER DE FEITEN
  LOPEN CPTLZME! BV DJ TRUMP IS DOOR DE RUSSEN AAN DE MACHT
  EN HELE MEDIA CIRCUS ACHTER !

  EN EINDIGT MET VOLGEND INTEL :
  P5 116 203:55:08:أَلّا تَطغَوا فِي الميزانِ
  Declaring, ‘Do not infringe the balance!:ENERG:ZONDER:REDUCE
  GRAVITEIT:WAVE:CORE:LAATSTE DAG ZICHTBAAR PERMANENT:559
  وَأَقيمُوا الوَزنَ بِالقِسطِ وَلا تُخسِرُوا الميزانَ:F4
  Maintain the weights with justice7:²
  and do not shorten the balance!:MD
  ZONNEPANEEL 1MM ENERY:24/7
  PLASMA:07:76:ALMS:المص:محرك:A9
  M:07:77:R:3:7:MUHA:P:77:التكامل:FP
  QUANTUM:Slipstream:06:100:M³
  C4-AE-M5-28:31:¦^M:2:8:5:1:2:3:4:E¹
  R القرآن الخوارزميات:27:93:M³:E¹:85:15
  القران الكريم:17:77:النسبية:REL¹TIVITY
  E:6:76:QUANTUM:M³ميكانيكا الكم:MVI
  E 59:24:الهندسة المقدسة:SAC:57:27:C4
  SHUTDOWN:לכבות:0:09:غلق:2:5:M³
  ^OVER I:T IS ¹II:38:57:76:95:114 F4
  _E 74:30:عَلَيها تِسعَةَ عَشَرَ E8³:76:77:78

  _____^EERLIJKHEID DUURT HET
  LANGST ! 74:31 وَما جَعَلنا أَصحابَ النّارِ
  إِلّا مَلائِكَةً ۙ وَما جَعَلنا عِدَّتَهُم إِلّا فِتنَةً لِلَّذينَ كَفَروا لِيَستَيقِنَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ وَيَزدادَ الَّذينَ آمَنوا إيمانًا ۙ وَلا يَرتابَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ وَالمُؤمِنونَ ۙ وَلِيَقولَ الَّذينَ في قُلوبِهِم مَرَضٌ وَالكافِرونَ ماذا أَرادَ اللَّهُ بِهٰذا مَثَلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشاءُ وَيَهدي مَن يَشاءُ ۚ وَما يَعلَمُ جُنودَ رَبِّكَ إِلّا هُوَ ۚ وَما هِيَ إِلّا ذِكرىٰ لِلبَشَرِ_M5
  We have assigned angels-66:6:7 as keepers on people of the Fire-7:99
  and We have made their number
  merely a stumbling block-1999 for the faithles-24/7-51:11-and that those given the Book may be reassured-BLA IS WEAK-and the faithful may increase in [their] faith,
  and that those given the Book may not doubt-7:178-and the faithful [as well]:22:73-and that those in whose hearts is a sickness may say-2:26
  and the faithless [along with them],
  ‘What did Allah mean by this description?-FORGING SINKHOLE !
  Thus does Allah lead astray-M5:09 whomever He wishes-15:02-and guides whomever He wishes-M5:6
  No one knows the hosts of your Lord except Him-M5:37-and it is just an admonition for all humans-R

  ____LINKS DEMOCRACKS ZIJN
  VEEL MEELOPERS ! EN DUS EEN VERLOREN TOTAAL "NEVER" EEN PROMISE NAKMEN ! EN ER WORDT
  VEEL VERGETEN ! EXCUSES IS VER
  TE ZOEKEN ! MAAR DAT HOEFT OOK NIET ! IEDEREEN DRAAGT ZIJN EIGEN ONZIN ! 23:62 وَلا نُكَلِّفُ
  نَفسًا إِلّا وُسعَها ۖ وَلَدَينا كِتابٌ يَنطِقُ بِالحَقِّ ۚ وَهُم لا يُظلَمونَ_50:123456789101112
  We task no soul except according to its capacity-2:286 and with Us is a book that speaks the truth:22:10 and they will not be wronged-M5:28

  VRIJE KEUS-M 23:63 بَل قُلوبُهُم في
  غَمرَةٍ مِن هٰذا وَلَهُم أَعمالٌ مِن دونِ ذٰلِكَ هُم لَها عامِلونَ______111:12345-5:64:65:66
  Rather their hearts are in a stupor in regard to this-99:8 and there are their other deeds besides which they perpetrate-12345:55:31:32;33-I

  ITS NEAR TOK-23:64 حَتّىٰ إِذا أَخَذنا
  مُترَفيهِم بِالعَذابِ إِذا هُم يَجأَرونَ_4:159:R5
  When We seize their affluent ones with punishment-7:99 behold:R they make entreaties-93D-90D-89:24:M5
  THE ELEVATIONS الأعراف AL-AʿRĀF
  7:206-۩ MECCAN_»The surah that depicts the final separation of the believers and unbelievers on the Day of Judgment by an unscalable edifice called The Elevations that veils them from one another-99:7:8
  WIE GOED DOET AFSTAND BLA ZIET DE KLUNGELS SHRINKEN !
  GEEN MENING OVER VORMEN !
  DIRECT BAN DE KUFR !
  EN ASTAGFIRULLAH !
  PROOF II-24/7:179 58:19 استَحوَذَ
  عَلَيهِمُ الشَّيطانُ فَأَنساهُم ذِكرَ اللَّهِ ۚ أُولٰئِكَ حِزبُ الشَّيطانِ ۚ أَلا إِنَّ حِزبَ الشَّيطانِ هُمُ الخاسِرونَ
  Satan:19:44:45 has prevailed upon them-19:46 so he has caused them to forget-11:15;the remembrance of Allah:11:123:026:224:They are-IIII:9 Satan’s confederates-7:27-Look!:7:9
  Indeed it is Satan’s confederates:R5 who are the losers!-8-PRIEM:8:48-C

  But upon it stand men and women who can see both the people destined for Paradise and those fated for Hell:7:179 while their own harrowing verdict remains as yet undeclared by God-M5__SIMPLE DOOR OPGEBOUWDE ONZIN ! EN GROEI IN ARROGANTE VERHALEN !
  EN EEN KLAKKELOOS EENHEID IN
  VERBOND ! WAT VELEN NIET WILLEN SNAPPEN ! ALS ER EEN
  LEUGENS IS EN ER WORDT OVER
  GESCHREVEN GEVLOGT ETC ! DAN
  IS DE MEDIUM DE ZWAKKE MET DE ARROGANTE LEUGEN ! 49:16:R4
  Aantijgingen, geframe en halve waarheden bestrijd je alleen met steekhoudende tegenargumenten. Gescheld of gehuil doet niets meer dan de karakterisering en onzin over ons waarde toekennen 99:7فَمَن
  يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ 44:54:55:56:57
  So whoever does an atom’s weight of goodwill see IT:056:78:79:80:81:I
  R9:8وَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ III:E 7:9
  And whoever does an atom’s weight of evilwill see IT:067:27:28:29:30?

  It is named after “the Elevations” (al-Aʿrāf) mentioned in verse 46 ff. The surah begins by addressing the Prophet Muḥammad, reassuring him about his revelations, and closes emphasizing the fact that he merely repeats what is revealed to him. It warns the disbelievers of their fate via numerous stories of disobedient communities of the past, in the hope that they may take heed and repent before it is too late. Both subjects also serve to give encouragement to the Prophet and the believers.«_The surah is also known as: The Battlements-28:5:6 The Faculty of Discernment-M5:5:6 The Heights-7:46 The Ramparts:M5 Wall:3:55 Between Heaven and Hell

  M³THE MESSAGE الرساله-P:7:55ادعوا
  رَبَّكُم تَضَرُّعًا وَخُفيَةً ۚ إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُعتَدينَ M³
  Supplicate your Lord, beseechingly and secretly. Indeed He does not like the transgressors 77:18:19:11+
  P:56 وَلا تُفسِدوا فِي الأَرضِ بَعدَ إِصلاحِها
  وَادعوهُ خَوفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحمَتَ اللَّهِ قَريبٌ مِنَ المُحسِنينَ LD=57:14:014:52:052:1234
  And do not cause corruption on the earth after its restoration, and:7:34:I supplicate Him with fear and hope: indeed Allah’s mercy is close to the virtuous_RT:30:60:060:08:08:75:11+

  ABU JAHL STAAT SYNONIEM VOOR ARROGANTIE:54:9-(۞ كَذَّبَت
  قَبلَهُم قَومُ نوحٍ فَكَذَّبوا عَبدَنا وَقالوا مَجنونٌ وَازدُجِرَ 2017:71:23:24:017:102:99:8
  The people of Noah impugned before them. So they impugned Our servant and said, A crazy man,’ and he was ostracized-26:27:28:29:30:R
  R-54:10 فَدَعا رَبَّهُ أَنّي مَغلوبٌ فَانتَصِر M³I²¹
  Thereat he invoked his Lord:112:4:R
  [saying,] ‘I have been overcome, so help [me]…17H:20:01:02:03:04:05:R
  R-54:11 فَفَتَحنا أَبوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنهَمِرٍ R⁴
  Then We opened the gates of the:R¹ sky with pouring waters-55:19:20:R⁴
  ___________________________________
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  ONE-الأحد 03051441H-40:40 مَن عَمِلَ
  سَيِّئَةً فَلا يُجزىٰ إِلّا مِثلَها ۖ وَمَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثىٰ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولٰئِكَ يَدخُلونَ الجَنَّةَ يُرزَقونَ فيها بِغَيرِ حِسابٍ 99:6:7:8:034:36
  Whoever commits a misdeed shall not be requited except with its like, but whoever acts righteously:85:03 whether male or female, should he be faithful —such shall enter:23:11:I paradise, provided therein without any reckoning-23:123456789:11+

  STIKSTOFBELEID MOET VOOR 2030_GEREDUCEERD TOT 0%-DE BEDOELING OM DE WAKKEREN UIT
  TE SCHACKELEN NA BAKCESS IN LAW OV ?-DIT ZIJN MENSEN DIE DWANGMATIG ACHTER DE FEITEN
  LOPEN CPTLZME! BV DJ TRUMP IS DOOR DE RUSSEN AAN DE MACHT
  EN HELE MEDIA CIRCUS ACHTER !
  SCHOONFAMILIE VAN DONALD J TRUMP EN ZIJN ADVISEUR IS EEN JEWISH RUSS ! DIE NA DE VAL VAN DE SOVJETUNIE ! ZIJN VERHUISD!
  HIS FAMILY ! VOOR DE USSR WAS ER EEN ZIEKTEVERSPREIDERS OM EU TE VERKLEINEN ! EN DE JOKE VAN AMERICA NET NU VAN CHINA BLATRICKS ! EN IN DIE TIJD IS MECCA VEROVERD 9 JAAR LATER EEN DEPRESSIE ! EN SECOND W.W
  EN DAARNA IS HET KALM GEWORDEN VAN DE 2_JEWISH FAMILIES ZOALS NU ! UIT IRAN UIT EUROPA EMIGRATIE TO AMERICA !
  ER ZIJN VEEL ISRAELISCHE PRESIDENTEN UIT IRAN ! REALY ?
  MANY ! DE VOORBEREIDINGEN VAN USSR-VEEL RUSSEN WAREN AAN HET EIND DOODZIEK ! EN ALLES IS HERSTELT NA 30:02 غُلِبَتِ
  الرّومُ____19:18-FORGINGS EVANGEL
  Romanovs has been vanquished-MI
  ___^DAT WAS 1918+3_JAAR LATER MECCA DUS QURAN FORGE NAJD+ SAYYINGS ?-19:21قالَ كَذٰلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ
  عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجعَلَهُ آيَةً لِلنّاسِ وَرَحمَةً مِنّا ۚ وَكانَ أَمرًا مَقضِيًّا_NO-EQUAK BLA=SQR
  He said:2:98 So shall it be. Your Lord says-1:7 “It is simple for Me:MI And so that We may make him a sign for mankind and a mercy from Us-5:120 and it is a matter [already] decided-M5:37:182-3:123456789-R

  NA DE KOMST 19:21-MATTER 1396 FIRST TIME 21-YEARS OLD M 2.0
  EN 21-YEARS OLD MARY 3.0 IS DECOHESSION BLA 30:03 في أَدنَى
  الأَرضِ وَهُم مِن بَعدِ غَلَبِهِم سَيَغلِبونَ_30:60:R
  In a nearby territory-2004+R=2013 but following their defeat they will be victors-1999-M³8¹⁴⁴¹D-47:38:M5

  EN DE SUCCES GROEIT EN CPTLZM HOOPT OP BEHAALD RESULT ! MAAR ZE ZIJN ZO DIEP GEZONKEN ! PAX JUDAICA IS UITG
  ESPEELD EN AL HUN TROEVEN ZIJN UITGESPEELD ! BLA SAYS I DONT BELIEVE YOU ! HOEFT OOK NIET ! LET MAAR OP ! DIT WAS JAREN GELEDEN 30:04 في بِضعِ سِنينَ ۗ
  لِلَّهِ الأَمرُ مِن قَبلُ وَمِن بَعدُ ۚ وَيَومَئِذٍ يَفرَحُ المُؤمِنونَ__2015-STREEP RAMADAN
  in a few years:BG:6 All command belongs to Allah:BG:6 before and after-20:15:16:17:18:19:20 and on that day the faithful will rejoice:1:7

  WAAROM WORDT ER NIET TOE GEGEVEN DAT DJ TRUMP ADVISEUR DE LAATSTE EMIGRATIE UIT BEZETTE GEBIED ! KUFR ! DOORDAT BESTUURSROTKUNDE EENMAAL ZO WERKT ! TONEEL !

  Men are afraid that women will-114 laugh at them. Women are afraid that men will kill them__^This is positive discrimination in suspicion, or political colors in reverse psychology, both a retarded stimulance in human rights, its dum feminism, destroying families, thus a peaceful existence for financial
  purposes-75:20-كَلّا بَل تُحِبّونَ العاجِلَةَ:R
  No Indeed! Rather you-COVID-love this transitory life_2:33:08:55:56:R5

  Elders of Zion is a document which should be read by all. No other single document provides us with such a clear understanding of why the world is gradually moving towards a One World Government, controlled by an irreproachable hidden hand___^REALY ?-This is a story people you have to laugh at, small talk is not a indication in power, some measure more power, it's an psychology for morons, just market merchant talk, small talk is not a substitute reality 75:21_وَتَذَرون
  PAYBACK-54.000-YEARS الآخِرَةَ_H=6
  And forsake the Hereafter-3:200:E:5

  MOZESﷺTHORA 1 RULE:62:05 مَثَلُ
  الَّذينَ حُمِّلُوا التَّوراةَ ثُمَّ لَم يَحمِلوها كَمَثَلِ الحِمارِ يَحمِلُ أَسفارًا ۚ بِئسَ مَثَلُ القَومِ الَّذينَ كَذَّبوا بِآياتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لا يَهدِي القَومَ الظّالِمينَ
  THORA=SAFE BUT BLA=EXIT:The:R example of those who were-77E:98- charged with the Torah:19:58-۩-7:8-I
  then failed to carry it-PRAATJES-is that of an ass carrying books-19:46
  0%-V4:09:Evil is the example of the people who deny Allah’s signs-BG:6
  and Allah does not guide the-BLA wrongdoing lot-19:48:BELOOFDE MI LAND IS DYING ?-HOWCOME ?

  0%-SECURITY ?-NATHANYAHOOO
  TZZ-Burning Ring Of Fire 62:6_قُل يا
  أَيُّهَا الَّذينَ هادوا إِن زَعَمتُم أَنَّكُم أَولِياءُ لِلَّهِ مِن دونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا المَوتَ إِن كُنتُم صادِقينَ_R
  VEEL PRAATJES EN SNEAKY !-TALE
  Say:19:46-O Jews!:MACROCHIP ?
  If you claim that you are Allah’s:BG6 favourites:5:120-to the exclusion of other people-(Burning Ring Of Fire -I (SONG-Brother Nathanael)-then:M5 long for death-M5:28-should you be truthful:Brother Nathanael:40:54:M⁴

  Voor degenen die het niet weten, Mozes:ﷺ heeft de Furqan-3:12345- gekregen, nadat hij zijn BLA-Goliath heeft verslagen za3ma verzameling georganiseerd misdaad, zoals David:ﷺ nadat hij de Goliath heeft verslagen-Maar de Farao was simpel voor Mozes:ﷺ probleem is Samiri:DAJJAL 24/7-BLA EYEOPNR
  DAT ALLAH-8-DE REAL DEAL:62:8
  EN BLABISTEN:62:7 وَلا يَتَمَنَّونَهُ أَبَدًا
  بِما قَدَّمَت أَيديهِم ۚ وَاللَّهُ عَليمٌ بِالظّالِمينَ_M5
  Yet they will never long for it-29:41:I
  because of what their hands have sent ahead-1999:2020-7CM-HOLES
  and Allah knows best the-24/7:48:9 wrongdoers-77:18192021:021:98:R¹

  Verbleven de Israëlieten enige-309Y honderden jaren na Abraham:14:52- in Egypte waar ze na verloop van:M⁴ tijd door de toenmalige farao-10:92 werden onderdrukt:1999-waarop:M de uittocht uit Egypte volgde:2000:II het vertrek uit Egypte op weg naar dit "land van belofte". Na veertig jaar rondgezworven te hebben in de Sinaïwoestijntrokken ze onder aanvoering van Jozua Kanaän ? binnen ? In de loop der eeuwen zouden ze een groot deel van dit land op de daar wonende volken hebben veroverd ? Deze verovering werd geïnterpreteerd als een vervulling van Gods belofte ?
  Als het een Real Deal belofte was
  Dan waarom zoveel waai-onzin ?
  REAL DEAL:5:21يا قَومِ ادخُلُوا الأَرضَ
  المُقَدَّسَةَ الَّتي كَتَبَ اللَّهُ لَكُم وَلا تَرتَدّوا عَلىٰ أَدبارِكُم فَتَنقَلِبوا خاسِرينَ MOZES-WORDS
  O my people, enter the Holy Land:M which Allah has ordained for you:M³ and do not turn your backs or you will become losers-2020:44:46:47:R

  1911-TOT NU IS-VEROVERD:19:46-I
  land op de daar wonende volken hebben veroverd ? 5:22 قالوا يا موسىٰ
  إِنَّ فيها قَومًا جَبّارينَ وَإِنّا لَن نَدخُلَها حَتّىٰ يَخرُجوا مِنها فَإِن يَخرُجوا مِنها فَإِنّا داخِلونَ-R
  They said:MC O Moses, there are a tyrannical people in it:MC:44 We:6:7 will not enter it until they leave it:M5 But once they leave it, we will go in.’

  REAL DEAL 5:23 قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذينَ
  يَخافونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيهِمَا ادخُلوا عَلَيهِمُ البابَ فَإِذا دَخَلتُموهُ فَإِنَّكُم غالِبونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلوا إِن كُنتُم مُؤمِنينَGARANTEE:74:5
  Said two men from among those:M who were Godfearing and whom:R5 Allah had blessed:66:8 ‘Go at them by the gate! For once you have:M5 entered it:92:21_you will be victors. Put your trust in Allah:BG:6 should you be faithful:GARANT-44:58:59:R4

  NEE WILLEN NIET SAMEN DELEN !
  MAAR ALLES-AFPAK:5:24 قالوا يا
  موسىٰ إِنّا لَن نَدخُلَها أَبَدًا ما داموا فيها ۖ فَاذهَب أَنتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنّا هاهُنا قاعِدونَ_SINKHO
  They said:85:3-O Moses, we will:M5 never enter it so long as they-32:30 remain in it:29:64 Go ahead, you:M5 and your Lord:BG:6 and fight! We will be sitting right here-8:47:48:M5

  Farao was simpel voor Mozes:ﷺ probleem is Samiri:DAJJAL IS
  24/7-BLA-5:25 قالَ رَبِّ إِنّي لا أَملِكُ إِلّا
  نَفسي وَأَخي ۖ فَافرُق بَينَنا وَبَينَ القَومِ الفاسِقينَ_2011121314151617181920
  He said:1999 My Lord! I have no:7:9 power over-39:41 except myself:BG and my brother:BG:40 so part us:33 from the 24/7-transgressing lot:6:7

  Vertrek uit Egypte op weg naar dit "land van belofte". Na veertig jaar rondgezworven te hebben in de Sinaïwoestijntrokken ze onder aanvoering van Jozua Kanaän ?
  Sinaïwoestijn ?-5:26 قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ
  عَلَيهِم ۛ أَربَعينَ سَنَةً ۛ يَتيهونَ فِي الأَرضِ ۚ فَلا تَأسَ عَلَى القَومِ الفاسِقينَ BLABIST-0%V-R
  He said:BG:6 It shall be forbidden:M them for forty years:40:84:85 they shall wander about in the earth So do not grieve for transgressing lot:R

  DUS SINDS RAMDAN 1432-FASSAD
  NU 1441-UITERMATE HUN BEST !
  MILJARDEN INVESTERINGEN EN ENIGE WAT ZICH OPSTAPELT IS
  MANY_TRAMALANT:29:26-۞ فَآمَنَ
  لَهُ لوطٌ ۘ وَقالَ إِنّي مُهاجِرٌ إِلىٰ رَبّي ۖ إِنَّهُ هُوَ العَزيزُ الحَكيمُBLINDHEID-KRAAKT TO
  ALL SIDES-29:41:42-Thereupon Lot believed in him:85:1:2:3 and he said, ‘Indeed I am migrating toward my:M Lord:BG:6 Indeed He is the-BG:7778 All-mighty:62:6:7:8:9 the All-wise:M¹

  TIME العصر AL-ʿAṢR 2:103 وَلَو أَنَّهُم
  آمَنوا وَاتَّقَوا لَمَثوبَةٌ مِن عِندِ اللَّهِ خَيرٌ ۖ لَو كانوا يَعلَمونَ_____¹⁴:⁴¹_M³7¹⁴⁴¹D=66:7:M5
  Had they been faithful:110:3 and:R5 Godwary, the reward from Allah would have been better; had they known!=103:2 إِنَّ الإِنسانَ لَفي خُسرٍ R5:5
  Indeed man is in loss=20:78=78:40

  TIME العصر AL-ʿAṢR 103:3 إِلَّا الَّذينَ
  آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَتَواصَوا بِالحَقِّ وَتَواصَوا بِالصَّبرِ___GEDULD IS SCHONE
  ZAAK_^Except those who have faith
  and do righteous deeds, and enjoin one another to [follow] the truth,
  and enjoin one another to patience I

  ṢĀD ص ṢĀD-38:88:MECCAN QM:29
  THE RANGED ONES AL-ṢAFFĀT=M³
  37182-MECCAN الصافات
  JONAH يونس YŪNUS 10:109:N8
  TABEL_10:37وَما كانَ هٰذَا القُرآنُ أَن يُفتَرىٰ
  مِن دونِ اللَّهِ وَلٰكِن تَصديقَ الَّذي بَينَ يَدَيهِ وَتَفصيلَ الكِتابِ لا رَيبَ فيهِ مِن رَبِّ العالَمينَ I
  This Qurʾān could not have been fabricated by anyone besides Allah; rather it is a confirmation of what was [revealed] before it, and an elaboration of the Book, there is no doubt in it, from the Lord of all the worlds_^TIP_ONLY ONE ! EYE-OPNR

  DE MENSEN RELIGIEUZEN ZULLEN NEVR HERSTELLEN! TOT AFSTAND
  DOMHEID CPTLZM ! EEN SYSTEEM
  DIE ZINKEND IS ! BV. DE LANDEN MAGHREB HEEFT 2 ECONOMIES ! EXTERN EN INTERN ! EXRTERN IS CPTLZM HOPELOOS GEVAL ! OOK VEEL EUROPEANEN KLAAGDEN OVER VELE NIEUWE REGELS ! ZOALS SPERMAVRIES EN DUUR HEID VAN NORMAAL CHEAP ! BOERENLEVEN ! ZIEKTES KOMEN ECHT VAN DE WATTENSCHAPP !
  IN MAGHREB HEB JE DUS GRAS DIE BEGIN VAN HET JAAR LEKKER
  ZELFS VOOR MENSEN MAAR DAN IS HET MAX 2_CM EN GROEIT TOT 2 METER NON STOP ! EEN VROUW OF EEN MAN HAALT HET VOOR HET VEE +VEE KRIJGT VERS WATER UIT PUTTEN ! WAT MENS
  GEZOND IS ! EN DE DIEREN ZIJN NORMAAL GEEN OVERMATIGE VETGEHALTES VAN DE TEGENWO
  ORDIGE ZIEKTES ! EEN MENS IS ARROGANT EN MOET WINST MAKEN OP ZIJN MEDEMENS ! EN VERNEUKT ALLES ! BV HET VLEES DAT NA SLACHT DUS SINDS 2010
  EID AL-ADHA VERKLEURDEN ! OOK IN MOROCCO ! ITS MEDICAL BLA FASSAD USE ! BEHALVE DE EERLIJKEN ZIJN ALTIJD OK ! DIT FASSAD MAAKT DE DIEREN TOT EEN HARAM PRODUCT ! WHY ? HET ZIJN ZIEKTES VAN HEBZUCHT
  ER VALT NIKS TE ONTKENNEN !
  NO ESCAPE 17:13 وَكُلَّ إِنسانٍ أَلزَمناهُ
  طائِرَهُ في عُنُقِهِ ۖ وَنُخرِجُ لَهُ يَومَ القِيامَةِ كِتابًا يَلقاهُ مَنشورًا_19992019:20-2:97:98:99
  We have attached every person’s-M omen to his neck-22:10 and We shall bring it out for him on the Day of Resurrection as a wide open book that he will encounter-M5:28-I

  BV ONZIN VLIEGTUIG ! MONDBLA OM DE AANTAL OP TE VOEREN ?
  TAZZ ! OF OV ! WE BETALEN 2 A 3 KEER MEER EIGEN RISICO ! MAAR ARROGANTIE DOET HET OM ANDERE REDEN ! WEIRD REASON
  VOOR 1999 WAS VOEDSEL EEN ANDER SMAAK EN NU ? MET SMAAKBLA CHANGES ! MEESTEN HEBBEN GEEN FLAUWKUTIDEE ! ZOALS "QWERTY" GEWENNING IS IN SOME PARTS 17:14اقرَأ كِتابَكَ كَفىٰ
  بِنَفسِكَ اليَومَ عَلَيكَ حَسيبًاEERLIJK THINK
  ‘Read your book! Today your soul suffices as your own reckoner-M5:6

  ____^HET IS OVERDUIDELIJK VAN ZOVEEL CORRUPTIE ! TENZIJ JE HET WILT ONTKENNEN ! ZELF WETEN JE HEBT ECHT JEZELF ERMEE ! VROEGER VOOR 1999 ALS ER EEN WAKKERE IS WERD HIJ VERMOORD ! OOK IN EU DUS W.W EN VELEN WETEN HET CPTLZME !
  NU 1999-IS EEN REM ! NO EQUAL !
  EN NU MUURVAST ! ER ZIJN ZELFS
  NIET RELIGUEUZEN GEWOON EERLIJK SECURE ! EN MUCH MORE
  EN BEZINNING IS EERLIJK MENS +MEDEMENS GARANT 17:15 مَنِ
  اهتَدىٰ فَإِنَّما يَهتَدي لِنَفسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيها ۚ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخرىٰ ۗ وَما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّىٰ نَبعَثَ رَسولًا_DUS-112:4-42:¹
  Whoever is guided is guided only for [the good of] his own soul-1:7:H and whoever goes astray-MANY-7:9 goes astray only to its detriment:M5
  ER IS EEN TERMIJN VAN HERSTEL DAN FOETSIE !-No bearer shall bear another’s burden-31:33:R We do not punish [any community] until We have sent an apostle-1999
  _____^BLOCK SYSTEM CPTLZM IT THEN BECOMES A SINKHOLE ! NO ESCAPE ! TENZIJ MEN AFSTAND NEEMT VAN OPLICHTERIJ ! AN EASY CHEAP TASK !-17:16 وَإِذا أَرَدنا
  أَن نُهلِكَ قَريَةً أَمَرنا مُترَفيها فَفَسَقوا فيها فَحَقَّ عَلَيهَا القَولُ فَدَمَّرناها تَدميرًا_BIJ FASSAD
  DUS DE GHADDAR GAAT DAAR ZITTEN ALLES LOOPT AVERECHTS.
  EEN MENS IS ZWAK ! BEGEERTE IS GEEN MACHT !-NA WAARSCHUWI
  NIET GEZOND HANDEL ! WORDT DAN AUTO SINKHOLE !-And when We desire to destroy a town We command its affluent ones-99:7:8 But they commit transgression in it, and so the word becomes due against it-29:41:42 and We destroy it utterly-AUTO-18:49:50:51:M5:9

  HOE DAT KOMT ? OMDAT ALLAH MEEST BARMHARTIG IS ! BLA SPEELT OP ALLE FRONTEN VAN VOEDSEL TOT SCHRIFTEN ! EN DE MENSEN WORDEN DAN GEINFORM
  EERD VOOR DE CORRUPTIE ! EEN MENS DIE REALISEERT EN ERKEND
  IS GEEN SLACHTOFFER CPTLZM MEER ! ER ZIJN W.W ONBEKENDE
  MASSAGRAVEN VATICAN &_NAJD
  SPECIALEITEN ! EN ER IS NOG MEER MAAR BLA ZAL HET ZIEN !
  NO ESCAPE ! 17:17 وَكَم أَهلَكنا مِنَ
  القُرونِ مِن بَعدِ نوحٍ ۗ وَكَفىٰ بِرَبِّكَ بِذُنوبِ عِبادِهِ خَبيرًا بَصيرًا_MANY YEARS EXAMPLE
  How many generations We have:M5 destroyed since Noah! Your Lord suffices as one well aware and percipient of His servants’ sins-7:99

  EEN MENS IS VOOR CPTLZM EEN PRODUCT ! EN BIJDEHAND IS ENEMY OF THE STATE ! ZEI NA DE DEBAT 1998 HEB VEEL NIEUWE DINGEN GELEERD ! MAAR DE FOOD VAN DIE HEKS ! EN ZE ZEI WAT ALLAH SWT BESLIST IS DE WEG ! ZOLANG JE IN ZIJN NAAM EET IS ER NIKS AAN DE HAND! + FASSAD
  FOOD AFSTAND !-17: 18 مَن كانَ يُريدُ
  العاجِلَةَ عَجَّلنا لَهُ فيها ما نَشاءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصلاها مَذمومًا مَدحورًا-2004
  Whoever desires this transitory life, We expedite for him therein-11:15 whatever We wish-85:16 for whomever We desire-36:76 Then We appoint hell for him-6:7 to enter it-77:50 ? blameful and spurned:M5

  EN GEZOND VERSTAND AFSTAND LEUGENS ! ERKENNEN FOUTEN ! BV ALS AÏ CPTLZM REAL POWER GAAN ZE NIET 24/7 ATTACK LIGHTSPOT MILJARDENFLOP ! ZO ZWAK WAARDELOOS ! APPARAAT ENKEL AAN BIJ VOLGEND INTEL NEXT MESSAGE ! 17:19 وَمَن أَرادَ
  الآخِرَةَ وَسَعىٰ لَها سَعيَها وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولٰئِكَ كانَ سَعيُهُم مَشكورًا_BEST ASSET-22:78
  Whoever desires the Hereafter and strives for it with an endeavour worthy of it-EERLIJKHEID should he be faithful —STANDVAST the endeavour of such will be well-appreciated-V.I.P-74:56:056:96

  Hoe het begon ? dit is de Tuin en hier begin en zijkanten muur tot aan de rivier zijn druiven 39:53-(۞ قُل يا
  عِبادِيَ الَّذينَ أَسرَفوا عَلىٰ أَنفُسِهِم لا تَقنَطوا مِن رَحمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغفِرُ الذُّنوبَ جَميعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الغَفورُ الرَّحيمُ 002:283:284:285:286:M
  Say [that Allah declares,] ‘O My:114 servants who have committed excesses against their own souls:R do not despair of the mercy:1:7 of Allah. Indeed Allah will forgive all sins. Indeed He is the All-forgiving, the All-merciful-Alles is te vergeven behalve partners:14:22 naast hem, doordat zodra je dat doet, je afzinkt in logica, en geen wilskracht meer bezit om jezelf uit de "onzin" te trekken en vragen om vergeving, zelfde als rijden zonder te weten dat je remmen defect zijn, en plots moet je remmen, remmen doen het niet, en met paniek een tok:22:10:R

  Volgens een verklaring van de Ulema-raad moet rekening worden gehouden met de evolutie van de epidemiologische situatie in het land om de heropening van moskeeën zo veilig mogelijk te laten verlopen___^WIE ZIJN DEZE ULEMA? DIT IS EEN ROLLERCOAST
  MET UPS AND DOWNS ! DAT EINDIGD IN DRIJFZAND 49:04 إِنَّ
  الَّذينَ يُنادونَكَ مِن وَراءِ الحُجُراتِ أَكثَرُهُم لا يَعقِلونَ_INOVATIE FASSAD-15:43:44
  Indeed those who call you-47:38:MI
  from behind the apartments-STIEKE
  M-EN GEEN DALIL-2:23:24-24:24:25
  most of them do not apply reason-II

  Voor de W.H.O-raad zijn bepaalde voorwaarden in de islam essentieel voor het verrichten van het gebed in moskeeën, met name:-SQR-PLAYS

   Groepsgebeden vereisen volgens de Malikitische leer_<2:79 فَوَيلٌ لِلَّذينَ
  يَكتُبونَ الكِتابَ بِأَيديهِم ثُمَّ يَقولونَ هٰذا مِن عِندِ اللَّهِ لِيَشتَروا بِهِ ثَمَنًا قَليلًا ۖ فَوَيلٌ لَهُم مِمّا كَتَبَت أَيديهِم وَوَيلٌ لَهُم مِمّا يَكسِبونَ-4-W.W
  THORA EVANGEL +QURAN-So woe to those who write the Book with their hands and then say-2:44-This is from Allah-112:4’ that they may sell it for a paltry gain-9:9 So woe to them for what their hands have written-1999-2000-2001-2002-2003
  2004-2005-2006-2007-2008-2009
  2010-2011-2012-2013-2014-2015
  2016-2017:18:19:20-and woe to-8:8 them for what they earn!-NAJD:8:48

  Dat gelovigen tijdens het bidden in een rechte lijn staan, zonder lege ruimtes tussen hen in-DAT KLOPT !
  HET IS EEN EENHEIDSGEBED! MET
  EXTRA GOEDHEID !_BAN VAN WERELDSE ONZIN ! O.A FACISME !
  IEDEREEN IS GELIJK IN RECHTEN !
  EN NU DE BLA TALKS-De eerste voorwaarde voor het gebed is sereniteit ? De gelovigen mogen niet voor hun gezondheid vrezen ?
  ____EEN GELOVIGE DIE LEGITIEM IS WEET DAT ER 1 DOOD IS ! EN ENKEL EEN FASIQ EEN BLA FOLKS
  VREZEN MONEY GEZONDHEID !
  FASIQ RULES ! 2:80 وَقالوا لَن تَمَسَّنَا
  النّارُ إِلّا أَيّامًا مَعدودَةً ۚ قُل أَتَّخَذتُم عِندَ اللَّهِ عَهدًا فَلَن يُخلِفَ اللَّهُ عَهدَهُ ۖ أَم تَقولونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلَمونَ_RAMADAN VALT WEINIG
  TE VERDIENEN ? MAAR EID-UL ADHA GAAT TEN KOSTE VAN MONEY GEWOON DOOR ?-LATER MEER ?-And they say-CPTLZM ‘The Fire shall not touch us except for a number of days-22:2’ Say:47:1‘Have you taken a promise from Allah? If so-16:61:62 Allah shall never break His promise-BG:40 Or do you ascribe to Allah what you do not know?-ZE DENKEN WE KLEDEN MENSEN UIT VOOR MEER ARMOED
  E OM HET BLA CPTLZM TE HERSTRUCTEREN ! BV EID UL ADHA 1.000.000 TO MECCA SPECIAL ^ELK INDIVIDUE PAYS RUIM 5000 EURIE's VOORDAT ZIJN ANDERE RULES ! VLIEGTUIG PRE-P MET MONDMASKERS ! DE BLA IS VOORBEREID ? ZE HEBBEN GEEN FLAUW BENUL! BUT W.H.O CARES GOKKEN IS HUN ZEKERHEID ? AN WEIRD ACTIONS-2:81 بَلىٰ مَن كَسَبَ
  سَيِّئَةً وَأَحاطَت بِهِ خَطيئَتُهُ فَأُولٰئِكَ أَصحابُ النّارِ ۖ هُم فيها خالِدونَ_A SWAMP-2:102
  Certainly whoever commits-24/7:M misdeeds and is besieged by his iniquity —such shall be the inmates of the Fire-40:85 and they shall remain in it [forever]-NO ESCAPE !

  De eerste pijler van het gebed is het geloof. Twijfel is niet mogelijk

  __^BULLSHIT KUFR ! DE EERSTE PIJLER VAN HET GELOOF IS GETUIGENIS ! 2e IS HET GEBED !
  GEBED IS MENSELIJK MORAAL !
  IN STANDVASTIGHEID ! IN VASTE TIJDEN BEKEND GEMAAKT DOOR MHMD-33:40-ZELF EN IN DE QURAN VAN FADJR TOT LAATSTE GEBED ! NADAT JE DE WASSING HEBT GEDAAN DOE JE DE GETUIGE
  NIS EN ZEG JE O ALLAH MAAK MIJ VAN DE GOEDEN EN MAAK MIJ MET DE PURE ONES ! ENKEL BIJ HET ZEGGEN VAN DIT GAAN AL DE 8 DEUREN VAN DE FIRDAWS OPEN!
  EN IS HET GEBED MEER STERKTE DAN DE DAG ERVOOR-51:51 وَلا
  تَجعَلوا مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ ۖ إِنّي لَكُم مِنهُ نَذيرٌ مُبينٌ_IMAN HEEFT GEEN LAST BLA
  Do not set up another god besides Allah-22:78-Indeed I am a manifest warner to you from Him-BG:92:93-II

  Twijfel is niet mogelijk __TUURLIJK
  WEL ! BIJ TWIJFEL JUST QURAN EN GEBED BIJ MUSLIM HOUD ALLE
  ONZIN OP EEN VER AFSTAND_! WANT ALLAH SWT IS GEEN MENS EN HET ZIJN ECHT MENSEN DIE TWIJFEL ZAAIEN ! BUT IT IS A DUMB FINAL 2:84 وَإِذ أَخَذنا ميثاقَكُم لا
  تَسفِكونَ دِماءَكُم وَلا تُخرِجونَ أَنفُسَكُم مِن دِيارِكُم ثُمَّ أَقرَرتُم وَأَنتُم تَشهَدونَNEWRULE
  And when We took a pledge from you:RAMADAN:44:4 You shall not shed your own blood:59:16 and you shall not expel yourself from your homes-49:18 you pledged:7:9 and you testify-CORONAONZIN=55:34:E

  De controle van de coronamaat- regelen is onmogelijk te verrichten in de meer dan 50.000 moskeeën . In moskeeën is het risico BLA-DAJJALA +_EID UL ADHA DAN IS DE SCHAAP EEN SQR PRODUCT ! Net zoals in de twee afgelopen jaren krijgen de dieren die werden geselecteerd voor het feest een geel oormerk met hun registratienummer en de melding
  ___ ^DIT IS STRIKT FASSAD MAAR WAT MOET JE ANDERS MET BEDRIJF DIE MEDICIJNEN "ZIEKTES"_TOE DIENEN AAN DIEREN ! MET REGISTRATIE IS CONTROLE WIE HET CATCHT EN WIE NIET ! IN NL IS EID ADHA SINDS 2010-VERLEDEN TIJD ! EEN GEZOND DIER IN MAROC KRIJGT GEWOON GRAS SPECIAAL IN DE TUIN ! EN EEN VROUW GAAT HET VERS HALEN ! ELKE OCHTEND !
  EN DIEREN ETEN ERVAN ! REST IS BLA FARMACEUTISCHE HEKSEN DIE ZIEKTES PLANNEN ! HOE DIKKERE DIEREN MEER WINST+ ZOALS PECTECIDES VOOR KWANTI
  TEIT ZOWEL KILOS ALS HARTFAAL
  SUIKERPROBLEMEN ! CANCER ! EN HET CPTLZM VERDIENT ERAAN ! BV JE GAAT NAAR EEN MONTEUR
  MIJN BANDEN ZIJN VERSLETEN EN VERVANGT IETS HEEL ANDERS ITS JUST MONEYZIEKTES-CPTLZM
  EEN GROOT BESLOTEN TAART EXCLUSIF TO BLA-in de lijst opgenomen van erkende-FASIQ veebedrijven ? IN HET BEGIN BETROUWBAAR DAARNA? FASSAD
  PLAYS-OORMERK IS TROUWENS
  EEN OUD HEIDENS GEBRUIK ! OOR KNIPPEN NU IS MODDER-NZ-2:85ثُمَّ
  أَنتُم هٰؤُلاءِ تَقتُلونَ أَنفُسَكُم وَتُخرِجونَ فَريقًا مِنكُم مِن دِيارِهِم تَظاهَرونَ عَلَيهِم بِالإِثمِ وَالعُدوانِ وَإِن يَأتوكُم أُسارىٰ تُفادوهُم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيكُم إِخراجُهُم ۚ أَفَتُؤمِنونَ بِبَعضِ الكِتابِ وَتَكفُرونَ بِبَعضٍ ۚ فَما جَزاءُ مَن يَفعَلُ ذٰلِكَ مِنكُم إِلّا خِزيٌ فِي الحَياةِ الدُّنيا ۖ وَيَومَ القِيامَةِ يُرَدّونَ إِلىٰ أَشَدِّ العَذابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعمَلونَ_ZIEKTE VERSPREIDERS-R
  Then there you were-1441 killing yourself-HEALTH and expelling a part of your folks from their homes,
  RECHT ONTNEMEN IN SNEAKY
  FASSAD FOODS !-backing AÏ-one another against them in sin and aggression!-AÏ ATTACKS 24/7 OR
  BOREN OP RARE TIJDEN ! OM TE ZEGGEN GA DE GATEN KIJKEN !
  TOPPUNT IDIOTERIE ! BEN NIET GEINTERRESEERD IN BLA-And if they came to you as captives-8:30 you would ransom them-67:28-M5 though their expulsion itself was forbidden you-22:09 What! Do you believe in part of the Book and defy another part? So what is the requital of those of you who do that except disgrace in the life of this world? And on the Day of-M5:28:M5 Resurrection-96:8 they shall be consigned to the severest punishment-15:44 And Allah is not oblivious of what you do-26:224:M5

  ___^SOMMIGEN SPELEN HUN BLA SPEL EN DENKEN DAT ZE WAT DOEN MAAR HET IS JUIST EEN FITNA WAAR KUFR ALTIJD BIGGIE VERLIEST ! EN JE LOOPT EN DOET NET ALSOF JE NIET WEET ! MAAR KUFR IS DUIDELIJK TE ZIEN ! AAN DE FACE O.A-47:18 فَهَل يَنظُرونَ إِلَّا
  السّاعَةَ أَن تَأتِيَهُم بَغتَةً ۖ فَقَد جاءَ أَشراطُها ۚ فَأَنّىٰ لَهُم إِذا جاءَتهُم ذِكراهُم_16:75:76:77
  Do they await anything except that the Hour-M5:37:182-should-BG:93 overtake them suddenly?-BG:85:M5
  Certainly its portents have come:MI
  Of what avail to them will their-BLA admonition be when it overtakes them?__22:11:12:13:14:15:01:02:MI

  INTERSECTIONALITY and #BLACKLIVESMATTER__9:55=M5
  __^VOOR GELD MANY USEFULL
  IDUOTS ! EN DEZE ORGANISATIE ZIJN OLIE OP HET VUUR ! MAAR DAN VOOR DE BEDENKERS +MEE
  LOOP FIGUREN ! 9:55فَلا تُعجِبكَ أَموالُهُم
  وَلا أَولادُهُم ۚ إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِها فِي الحَياةِ الدُّنيا وَتَزهَقَ أَنفُسُهُم وَهُم كافِرونَ M5
  CPTLZM-HYPES-1332020-So let not their wealth and AÏ-children impress you:33:70:71:72 Allah only desires to punish them with these in the life of this world:11:15 and that their souls may depart while they are faithless-EIGEN KEUZES-R¹

  EEN MONDKAP IN DE OV IS EEN RACISME NAAR MENSEN DIE WETEN DAT HET 0% MEDISCHE PROFIJT HEEFT ! EN JUIST DE MENSENSELIJKE PSYCHOLOGIE ZWAAR AANTAST DIE GEEN WEET HEBBEN ! DUS ONZIN VOOR WAAR ZIEN ! DEMOCRATIE IS DEATH SINDS 1999-OVERGENOMEN DOOR
  RELIGIEUZE SECTES WAAR CPTLZM OP DRAAIT 40:04 ما يُجادِلُ
  في آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذينَ كَفَروا فَلا يَغرُركَ تَقَلُّبُهُم فِي البِلادِ_PACT 1999-THALMUD-62:7
  No one disputes the signs of Allah except the faithless-FRAUD:,19:46 So do not be misled by their bustle in the towns-MET GEBOORTE CERTI
  HEBBEN ZE EEN IDEE VAN DE PROOIEN VOOR DE MOLEN ! MAAR EEN MENS IS A BORDER ! DE CREATOR SWT BESLIST ! EEN ARROGANT MENS IS LOSSE SCHROEVEN ! 40:05 كَذَّبَت قَبلَهُم قَومُ
  نوحٍ وَالأَحزابُ مِن بَعدِهِم ۖ وَهَمَّت كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسولِهِم لِيَأخُذوهُ ۖ وَجادَلوا بِالباطِلِ لِيُدحِضوا بِهِ الحَقَّ فَأَخَذتُهُم ۖ فَكَيفَ كانَ عِقابِ_! GONE
  The people of Noah denied before them and the [heathen] factions [who came] after them:9:30:31:32-II Every nation attempted to lay hands on their apostle-87:19 and disputed erroneously to refute the truth:M5:6 Then I seized them; so how was My retribution?!-THEY ARE LOOSER !
  EN WAT SO FUN IS DAT ZOVEEL DIEREN MISBRUIKT ZIJN ! EN FOOD CORRUPTIE ! MENSEN ? ER IS GEEN EENS RESPECT VOOR DE DODEN LAAT STAAN LEVENDEN !
  MENSELIJKHEID ? VER TE ZOEKEN
  IN MARKTWERKING ! 40:06 وَكَذٰلِكَ
  حَقَّت كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذينَ كَفَروا أَنَّهُم أَصحابُ النّارِ_SHAME ON THEM 22:10
  That is how the word of your Lord became due concerning the faithless-ONZIN DOORDRUKKERS that they shall be inmates of the Fire-NIEMAND VAN BLA ZOU HET
  ACCEPTEREN AL ZIJN PLANNEN !
  WORDEN VERNEUKT ! MAAR VOOR HEN IS HET EEN FINANCIELE UITDAGING ? MAAR IMAN IS GEEN
  DUS NIET TE BEREIKEN ! VANDAAR
  DAT BLA VALSHEID OVERDUIDELIJ
  TE ZIEN DOOR VELEN ! ISLAM TERREUR HYPES OF ANDEREN IS ALLEMAAL CPTLZM SAME COIN !
  EN EEN LEUGEN IS ZWAK ! EN 24/7
  SHOWS ! 1 SIMPLE RULE SUCCES
  AFSTAND AAN DE CLOWNS ! EN SUCCES IS GUARANTEE 40:07 الَّذينَ
  يَحمِلونَ العَرشَ وَمَن حَولَهُ يُسَبِّحونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَيُؤمِنونَ بِهِ وَيَستَغفِرونَ لِلَّذينَ آمَنوا رَبَّنا وَسِعتَ كُلَّ شَيءٍ رَحمَةً وَعِلمًا فَاغفِر لِلَّذينَ تابوا وَاتَّبَعوا سَبيلَكَ وَقِهِم عَذابَ الجَحيمِ_M5
  Those who bear the Throne-2:255:R and those around it-F114 celebrate the praise of their Lord and have faith in Him:112:4 and they plead for forgiveness for the faithful:1103 ‘Our Lord! You comprehend all things in mercy and knowledge-7:2 So forgive those who repent and follow Your way and save them from the punishment of hell-CPTLZ

  ZEGGEN IN ISLAM MEERDER STROMINGEN ? GEEN DALIL HIERVOOR ER WAS 1 MHMD EN ER IS 1 ALLAH SWT EN DIE WEET HET DE BESTE ! EN AHADITH +QURAN ZIJN MAKKELIJK EN NIET INGEW-
  IKKELD ! HET ZIJN ECHT MENSEN DIE HUN EIGEN BLA BEDENKEN ! BV NU ALS IEMAND EEN MOSKEE ENTERT EN PIST IN DE MOSKEE TEGEN DE MIMBAR GELIJK EEN JURIDISCH KUTSYSTEEM ! TIJD MHMD ZEI HIJ LAAT HEM UITPLA
  SSEN IN NABI MOSQUE ! EN DAAR NA WAS HIJ AANGESPROKEN WAAROM ? +ANDEREN SCHOONMAAK ! TEGENWOORDIG
  IS ER ROMPSLOMP IN RECHT + JAIL ! TERWIJL HET ANDERS KAN !
  WAAROM HET VERBODEN IEMAND
  TE VERMOORDEN BIJ PISSEN OF BELEDEGING PROFEET ? EEN MENS KAN TOT INZIEN KOMEN !
  EN DODEN VAN EEN MENS OF JAIL IS CONTRA VERBETERING ! EN ZO WERKT CPTLZM NOU EENMAAL !
  MENSELIJK BEDACHT VERDIEN
  MODEL ! EEN SYSTEEM DAT NOOIT
  ZAL PREVALEREN 40:08 رَبَّنا وَأَدخِلهُم
  جَنّاتِ عَدنٍ الَّتي وَعَدتَهُم وَمَن صَلَحَ مِن آبائِهِم وَأَزواجِهِم وَذُرِّيّاتِهِم ۚ إِنَّكَ أَنتَ العَزيزُ الحَكيمُR⁴
  Our Lord! Admit them into the-47:5 Gardens of Eden:108:3 which You have promised them:M along with whoever is righteous among their forebears-22:78 their spouses and their descendants-13:23 Indeed You are the All-mighty, the All-wise-M5:6

  GEZOND VERSTAND IS EXTRA POWER ! EN EEN VRIJE DUIDELIJK KEUZE 40:09 وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَن تَقِ
  السَّيِّئَاتِ يَومَئِذٍ فَقَد رَحِمتَهُ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيمُ_IMAN IS 24/7-SUPP-TILL 3:9
  Save them from the BLA-W.H.O-ills and whomever You save from the ills that day-SH-20:69 You will have had mercy upon him:114:3 and that is the great success-23:123456789

  AL-JUMUʿAH-الجمعة-62:11-MEDINAN
  One day the Messenger of Allah MHMD-ﷺ was sitting amongst us that he dozed off:6:66_وَكَذَّبَ بِهِ قَومُكَ
  وَهُوَ الحَقُّ ۚ قُل لَستُ عَلَيكُم بِوَكيلٍ_DAY-35
  Your people have denied it-BLA=7:9 though it is the truth:67:M:ﷺ Say, ‘It is not my business to watch over:E4 you-:KUFR-NAJD:11:099:100:RMSG

  He then raised his head smilingly:M
  I LOVE IT WHEN A PLAN COMES:M TOGETHER-108:1إِنّا أَعطَيناكَ الكَوثَرَ-M³
  Indeed We have given you-BG:93:11 Quantum relativity-79:46:046:15:15²

  We said:6667:74:75:76 What makes you smile:5:98 Messenger of Allah? He said:5:98_اعلَموا أَنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ
  وَأَنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ_VERLOSSING=38:1
  Know that Allah is severe in-40:85:R retribution-44:49_and that Allah is:E all-forgiving-6:165:7:178 all-merciful

  A Sura has just been revealed to-M³ me:BG:77 and then recited:108:3 In the name of Allah, the-1D=1Y-354 D
  1D=30 D 1D=7 +37 D=428 DAY-BLA
  KFR:18:5:6:7 Compassionate, the Merciful 4:28_يُريدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم ۚ
  وَخُلِقَ الإِنسانُ ضَعيفًا_EYEOPENER-35-D
  Allah desires to lighten your burden,
  EEN GEMAK OM JE IMAN TE HER
  ZIEN VERBETERING-EASY:for man was created weak-BLA=42:8_وَلَو شاءَ
  اللَّهُ لَجَعَلَهُم أُمَّةً واحِدَةً وَلٰكِن يُدخِلُ مَن يَشاءُ في رَحمَتِهِ ۚ وَالظّالِمونَ ما لَهُم مِن وَلِيٍّ وَلا نَصيرٍ_FREE CHOISE 29:123456789:R
  Had Allah wished:BG:50:He would have surely made them one-3:7:M³ community:18:82-but He admits:M³ whomever He wishes-85:22-into His mercy-23:11-and the wrongdoers:N⁴
  do not have any guardian or helper:I

  Verily We have given you Kauthar (fount of abundance:POWER:7:2=R Therefore turn to thy Lord for prayer and offer sacrifice:GEDULD IS EEN
  SCHOON ZAAK-and surely your bla enemy is cut off (from the good:38¹

  ṢĀD-ص_S:1:1:2:3:4:5:6:MECCAN
  38:88-III:6وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القُرآنَ مِن لَدُن حَكيمٍ
  _M=12345=6:165:M³8¹⁴⁴D_عَليمٍ_M³
  Indeed you receive the Qurʾān from One who is all-wise:2:5 all-knowing

  Then he (the Holy Prophet) said: Do you know what Kauthar is? We said: Allah and His Messenger know-25:1 best. The Prophet-ﷺ said: It-QM:25 (Kauthar) is a canal which my Lord, the Exalted and Glorious has-1999:I promised me:1396 and there is an abundance of good in it-ﷺ It is a cistern and my people would come to it on the Day of Resurrection:77:1 and tumblers there would be equal to the number of stars-53:49:50 A servant would be turned away from (among the people gathered there). Upon this I would say:36:83 My:7:2 Lord:19:9 he is one of my people:M³ and He (the Lord) would say:61:6 You do not know that he innovated new things (Islam) after you-67:ﷺ Ibn Hujr made this addition in the hadith:" He (the Holy Prophet) was sitting amongst us in the mosque:R and He (Allah) said 40:10 إِنَّ الَّذينَ
  كَفَروا يُنادَونَ لَمَقتُ اللَّهِ أَكبَرُ مِن مَقتِكُم أَنفُسَكُم إِذ تُدعَونَ إِلَى الإيمانِ فَتَكفُرونَ_M5
  Indeed it will be proclaimed to the faithless:NAJD+POPO's-7:99 ‘Surely Allah’s outrage [towards you] is greater than your outrage towards yourselves-1999 as you were invited to faith:E but you disbelieved

  ____^DIT IS OP ALLE FRONTEN ! VELEN BOUWEN VERTROUWEN OP IN GOEDHEID "TEMP" EN NA EEN TIJDJE OOGSTEN ! VLOGGEN IS 1 VAN VELE VOORBEELDEN ! W.W ZELFDE KUTSYSTEEM OPLICHTEN
  MAAR HET WERKT ENKEL BIJ ONWETENDEN ! ZOALS TAWHEED BIJ DIVERSEN ? FASSAD KUFR 7:99
  TAWHEED IS INNOVATIE ! MAAR BINNEKORT DAN KOMT DE SAIHA !
  DRIE EENHEID SALAF NAAR VOOR
  BEELD-VATOS-VATICAN:8:55:NAJD
  الإمام صلاح الدين بن إبراهيم ┇لمن يشك ان داعش الخوارج ليست بنبته سلفية !!=LES-R
  Imam Salah al-Din bin Ibrahim, who suspects that ISIS is not a Salafist!
  Zoals nu de Hot item van de debielen-COVID-19 die het meest heilige plek hebben besmeurd met idioterie-HIJAZ:19:79 كَلّا ۚ سَنَكتُبُ ما
  يَقولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ العَذابِ مَدًّا_NEOM:27:48
  KATALISATOR-CAPITALISM:No-998 indeed! We will write down what he says-25122019-CORONA_and We will prolong his punishment=1999:R endlessly..START 567=18:VIRUS:7:9

  Waar komt dit vandaan? Het is een Nimrod gebruik om vrouwen te onderdrukken, als een vrouw niet wilt neem je haar toch mee, ketend haar vast en verkracht je haar?
  Oude gebruik onder andere pre islamitische stammen sinds eerste Babylonische rijken, midden oosten, NAJD gebied die geen grenzen kent
  WAAR DE ANTI-CHRIST WAS GE-
  -START:19:80 وَنَرِثُهُ ما يَقولُ وَيَأتينا فَردًا
  We shall take over from him what he talks about:BLA:1999 and he will come to Us alone-2:96-96:8:8:55:56

  That is, ‘He will depart=Antichrist:C
  428-D=E:44:49-unaccompanied=C³ from the world, leaving in Our-14:01 possession the wealth and children that he talks about.’-Ook in Europa, wie kent de film braveheart? Mel Gibson_JE VROUW EERSTE NACHT
  OM INGEWIJD TE WORDEN ?-DUS ZE WORDT VOOR JE ONTKURKT, SMERIGHEID, ALLE BERRIJFEN DOEN DAT NOG STEEDS-STIEKEM NEUK NAAR DE TOP-19:81 وَاتَّخَذوا
  مِن دونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكونوا لَهُم عِزًّا-MONEY-I
  TALKS_^They have taken gods:22:4 besides Allah that they may be a [source of] might to them-27:48:R8¹

  Of vrouwen besnijdenis wat voor nut heeft het? Om een vrouw te gebruiken als een koe zonder gevoel ?-EN ISLAM SCHULD GEVEN
  WAT EEN JOKE)-Mannen besnijde is anders, het is een hygiëne, en om langer tijd met je vrouw door te brengen-CLIMAX:44:9=onbesneden penis komt sneller klaar, door de voorhuid, die extra wordt gestimuleerd=19:82كَلّا ۚ سَيَكفُرونَ
  بِعِبادَتِهِم وَيَكونونَ عَلَيهِم ضِدًّا=PARTNER
  SWAP:24/7-START:1924:GROWING
  TO NOW=DYING:No Indeed! Soon:R they will disown their worship, and they will be their opponents:BV-O.A
  SECTES-OPBOUW:MANY:72:28:R
  DAARONDER VALT ALLES VAN
  POLITIEK TOT POOIERS-VOOR
  CAPITALISME=GELD STINKT NIET

  smartphone's, omdat smartphone's een spoor zijn naar alles in de plek waar de NRS:19:83 أَلَم تَرَ أَنّا أَرسَلنَا
  الشَّياطينَ عَلَى الكافِرينَ تَؤُزُّهُم أَزًّا-59:16:17
  Have you not regarded that We-7:18 unleash the devils upon the:77:50 ? faithless to urge them impetuously?

  Dus privacy onzin integratie is enkel om de mensen te bestuderen in hun dagelijkse leven, tenminste velen die het niet weten de meesten, en dan wordt de wet van de gemiddelde geïntroduceerd, en meesten mensen hebben geen flauw benul-19:84 فَلا تَعجَل عَلَيهِم ۖ إِنَّما
  PAY-BACK:4:159 نَعُدُّ لَهُم عَدًّا
  So do not make haste against them; indeed We are counting1 for them, a counting [down]-1999:20:20:M³

  That is, the number of their AÏR-ML
  MILES-SQR:22:10 ذٰلِكَ بِما قَدَّمَت يَداكَ
  وَأَنَّ اللَّهَ لَيسَ بِظَلّامٍ لِلعَبيدِ_BLAME YUR
  SELF:That is because of what your hands have committed and-20:01 because Allah is not tyrannical to the servants.’-98:123456789:99:7:8

  W.H.O. Admits Asymptomatic Spread of Coronavirus is “Very Rare”__ALLE BLA BLA IS EEN
  POLITIEKE SHOW ! POLITIEK IS EEN ANDERE WOORD LEUGENS-24
  UUR 7 DAGEN PER WEEK ! DE DOORDRUKAGENDA's ! HAD IN 2015_2016_2017_2018_EN LAATST
  KEER MONSTERS GENOMEN DIVERSE TERREINEN 2019-OM DE GROND VERONTREINEGING TE HERBEKIJKEN ! SMERIG ! GA HET NIET NOGMAALS UIT IN DE LEG !
  WANT DEMOCRACKS WETEN HET BETER ! NU DEMONSTRATIES EN GEEN 1 METER ? DEMOCRACKS VEGEN HUN EIGEN PAD SCHOON !
  EN CENTREREN DE POLITICS ! TERWIJL ECHT LINKS +DE MIDDEN MEESTE DODEN OP HUN NAAM HEBBEN ?-Asymptomatic A CLEAR LEUGEN ! NO ESCAPE !-21:52 إِذ قالَ
  لِأَبيهِ وَقَومِهِ ما هٰذِهِ التَّماثيلُ الَّتي أَنتُم لَها عاكِفونَ_31121999-31122015:16:17:R
  when he said to his father and his people-2007-20:19:20-What are these images-CPTLZM to which you keep on clinging?-24/7-KUFR !

  ____EEN KUTSYSTEEM ALS JE MEE
  DOET DAN BEN JE ERMEE 1, EN BENJE TEGEN BEN JE LETTERLIJK
  VIJAND TOT LAATSTE DAG ! NU IS HET TOZZ EINDBOSS DE ZWAKSTE DER ZWAKSTEN ! HET IS EEN A DEATH STORY-21:53 قالوا وَجَدنا آباءَنا
  لَها عابِدينَ_HET IS EEN ALLROUND AL
  INCLUSIF ! AND DE MENSEN TIJD NOAH WAREN NOG GEAVANCEERD
  IN GENE DRIVE !-_BV TIJD ABRAHA
  TOT NU EEN LIJN DAJJAL DE FLINKE BOYS MET G-D-NA 12 MAANDEN UIT BAARMOEDER ! EN
  PAS NA EEN TIJD BEKEND ZWANGERSCHAP VROUW ! EZRA BLA MAGIE ! ONDANKS DAT ZE ZIJN ZWAK ! MAAR NEMEN HET MET ELKAAR TEGEN INDIVIDUEN !
  MAAR ITS EINDE RIT ! ZELFS ALLE GENEDRIVE ZIJN CHRONLOGISCH
  78:28:29-OOK WOMAN ! They said, ‘We found our fathers worshipping them-THALMUD PLAYS-18:49:50:R⁴

  THE IPCC LIED! – Climate of Freedom #3____CPTLZM IS NOU EENMAAL CORRUPT ! EN HUN ZWAKTES IN DE BLACKMAIL ! NIKS
  NIEUWS ! KLIMAATCHANGE IS EEN
  FARCE ! POLITIEK IS EEN 1 GROOT
  LIE FOR MONEY !+VERDEEL EN HEERS ! EEN DAME VOOR DE LOCKDOWM MET 2 WEKEN ! ZEI JE MAG JE HANDEN GEBRUIKEN VOOR OPPAKKEN ARTIKEKEN ! WAAROM ? BESMETTINGSGEVAAR
  EN ZEI GRIEP GAAT OM DE NEUS !
  GELOOF JE NIET ! MAAR DAT HOEFT OOK NIET MEVROUW ! EN GELIJK DOODSTIL! + EEN BEKENDE KEEK EN ZEI NIKS ! ZEI + TIJD ZAL HET LEREN 80:33فَإِذا جاءَتِ الصّاخَّةُ
  So when the deafening Cry comes-I

  KUFR MISLOMS OR OTHER BLA RELIGOUS SCOTTEN ELKAAR ! ,+ REST BLA ?-80:34يَومَ يَفِرُّ المَرءُ مِن أَخيهِ
  —The day when a man will evade his brother-I TOLD THEM MANY !
  TIMES MET DIVERSE SOLID NO EQUAL INTELS ! SINCE 31121999:R

  L-DAY IS SOLO 80:35 وَأُمِّهِ وَأَبيهِ-M5:9
  his mother and his father-31:33:34

  IEDEREEN DIE DAG STAAT ER ALLEEN VOOR ! GOED MENS NO PROBLEM ! EN WORDT DAARNA HERENIGT ! BLA IS DE LUL-EIGEN KEUS TRANSGRS-80:36وَصاحِبَتِهِ وَبَنيهِ
  His spouse and his sons—50:12345

  RESULTAAT LEVEN IN KEUZES IS
  DESTINY 80:37 لِكُلِّ امرِئٍ مِنهُم يَومَئِذٍ
  ______M5:28____ شَأنٌ يُغنيهِ__M5:37
  That day each of them will have:M5
  a task to keep him preoccupied96:8

  EERLIJK PERSOON 80:38 وُجوهٌ يَومَئِذٍ
  مُسفِرَةٌ_______66:8:75:40:54:54:55:M
  That day some faces will be bright,

  SALVATION 80:39ضاحِكَةٌ مُستَبشِرَةٌ-M5
  laughing and joyous-MHMD:108:3-R

  TRANSGRESSR-80:40 وَوُجوهٌ يَومَئِذٍ
  عَلَيها غَبَرَةٌ____TERMINUS-79:46:47:01
  And some faces on that day-3:55:R⁴
  will be covered with dust-11:15:15:2

  TRNSGRS LOSER ! 80:41تَرهَقُها قَتَرَةٌ
  Overcast with gloom-PASSIF 50:28

  NIEMAND DWINGT MEN IN TRNSG
  START 1999-2009-20:11-2020 ?
  2018-HELE JAREN DOOR ! EN NU KOSTE WAT KOST ?-80:42 أُولٰئِكَ هُمُ
  الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ ____22:3:4:5:6:7:8:9:10
  It is they who are the faithles-24/7 the vicious ingrates-0%V PLAYS !

  KORTOM 1 RULE 108:3 إِنَّ شانِئَكَ هُوَ
  _______ الأَبتَرُ_____HUMAN IS WEAK
  Indeed it is your BLA-enemy who is without posterity-THUS SALVATION

  384-FAMILY OF IMRAN آل عمران C:9
  ĀL ʿIMRĀN 3:200-MEDINAN THE
  SPLITTING الإنشقاق AL-INSHIQĀQ
  84:25-MECCAN ṢĀD ص 38:88-ṢĀD
  MECCAN ✒️..THE PEN 68;52-القلم
  AL-QALAM MECCAN 68:35 أَفَنَجعَلُ
  المُسلِمينَ كَالمُجرِمينَ IMPOSSIBLE 48:29
  Shall We:BG:6 then:57C treat those who submit-42:19-as [We treat] the BKABLA-24/7-7:176-guilty?-27:4:5

  ZOVAAK PASSIVE ALERTS ! SMART
  BRAIN IS NIET MENGEN IN ONZIN !
  HET IS EEN SINKHOLE 68:3_ما لَكُم
  كَيفَ تَحكُمونَ_HUMAN IS WEAK 7:175
  No matters 0%V in you judges !_7:9

  EEN DOORDRUK IN DOOFPOT? YES
  SURE WISHFULL BLA ! LAATSTE GEDANE WAS 2017-MET BLACK MAIL IN HET RECHTSYSTEEM ! ZELF WETEN !-GRAPPIG SHOW !
  IN 114-TALEN 20:17:18-68:37 أَم لَكُم
  كِتابٌ فيهِ تَدرُسونَ 70:39:40:41:42:43:44
  Do you possess a scripture in which you read-TIME العصر 103:3-AL-ʿAṢR
  MECCAN The surah shows the way to salvation-SIMPLE RULE JUST 1
  ALS JE ONZIN VOLGT WORDT JE ONZIN ! LIKE JE BENT WAT JE EET!
  DUS BOUW JE POSITIEF OP ! NO WORRIES ! NEGATIEF ALWAYS IS THE CLEAR LOSR!-The image of a declining day suggests the stage in the day, or in life, when only a short while is left for those wishing to make up for time-68:38 إِنَّ لَكُم فيهِ لَما
  تَخَيَّرونَ_that you shall indeed have in
  whatever you would like?-KFR:50:51

  _^WISFULL THOUGHTS BLA ! ALS JE GEEN AANGIFTE DOET MET SECONDE SECOND FRAUDE KUFR !
  DAN BEN JE GEEN INTELLECTUAL
  ZE HABEN GEEN FLAUW BENUL CHRONLOGISCHE ROLLERBANKZ !
  ACH JA ! HET INTERESEERT ME GEEN RUK DE 0%V IN HET CIRCUS !
  ZE KOMEN HET NOG TE ZIEN ! INC.
  REST JOJO's-ST-1999 68:39 أَم لَكُم
  أَيمانٌ عَلَينا بالِغَةٌ إِلىٰ يَومِ القِيامَةِ ۙ إِنَّ لَكُم لَما تَحكُمونَ_NO ESCAPE FASSAD 1999
  Do you have a pledge binding on Us
  until the Day of Resurrection:BG:93
  that you shall indeed have whatever you decide?-CPTLZM DEAD 1999-R

  CPTLZM DOMHEID WORDT ELK KEER TOEGESCHREVEN AAN IETS
  ANDERS ! DAN ZIJN EIGEN INCOMPENTIE 68:40 سَلهُم أَيُّهُم بِذٰلِكَ
  زَعيمٌ___311211999-EEN DOMPHER
  STARTS FALIEKANT !-Ask them-7:9 which of them will aver-72:6 that!

  ENEMY OF THE STATE VANUIT ALL
  BORDERS ? REALY SCARY ! AND SO MUCH INVESTMENTS ! NOG KANT NOCH WALL ! ZE TEGEN EEN PERSONEN STEL JE WOONT IN KLINIEK EN JE HEBT 4 MAANDEN
  GEEN KRAAN ! WAT DOE JE DAN?
  ZAL MAL BAL TAL IEDEREEN HM !
  KOM KIJK ZELF ! ZIE JE DIE PADDE
  STOEL IS GEMAAKT VAN KLEI EN HOUDT BACT BENEDEN ! GEEN KICK EN ZEI HEB MEERMAALS DE EN OOK VELE PERSONEEL WEET !
  ONDERHOUD WIL NIET ! EN HEB DE PADDESTOEL NOG ! EXCLUSIEF
  1001_,TERABYTE ENCYCLOPEDIE IN 114 TALEN !-68:41 أَم لَهُم شُرَكاءُ
  فَليَأتوا بِشُرَكائِهِم إِن كانوا صادِقينَ_66:6:7:R
  Do they have any partners [they ascribe to Allah]?-2011-2020 ?-Then let them produce their BLA-partners
  if they are truthful:17:88:89-89:24:R

  LAATSTE DAG DE OPGEBOUWD !
  BLA ALLE HOEKEN W.W-68:42 يَومَ
  يُكشَفُ عَن ساقٍ وَيُدعَونَ إِلَى السُّجودِ فَلا يَستَطيعونَ_LDAY SO FUN WITH BLA
  The day when the catastrophe:75:4 occurs-20:18:19:20-and they are summoned to prostrate themselves
  they will not be able-77:49:50 ?

  Literally, ‘when the shank is uncovered-COVID IS A LIE! an idiom implying the occurrence of a calamity___CPTLZM IS DEATH IN ,,1999 NA PRIVATERING EN MARKT WORKHOLE NOG ZWAKK

  Sultanmou

  (26/06/2020 - 18:02)

  DAY 105 FASSAD ELEPHANT الفيل
  AL-FĪL 105:5-MECCAN-HOEVEEL
  FASSAD WORT ER NU GEPLEEGD ? VEEL EN OP ALLE SECTOREN !
  MENSEN WORDEN ZWAAR BENAD-
  EELD ! DEZE KUFR BEGON MET
  EEN FASSAD 2010 DIE VANDAAG
  AFLOOPT ! EERSTE HELFT WAS 17
  DAGEN EERDER ! EN MAROC HEEFT SAMEN MET NL VOOR
  GELD SAMENGEWERKT OM DEZE
  FASSAD TE VERBLOEMEN ! BEN OF
  WAS IK ONDER DE INDRUK ? GAAP
  GAAP-GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK ! HISAB IS NEAR MHMD-6 +
  IEDER PERSOON TOT DE EERSTEN
  GAAN SCHIJTEN ! 1 HET BEDROG
  PLUS HET VOLHOUDEN DAARVAN
  REST ! KIJK KUFR EN EXCLUSIF
  FASSAD 10 JAAR MET MIJ MAAR
  PUUR DE ISLAM ZELF :
  Í
  Het Marokkaanse ministerie van Haboes en Islamitische zaken heeft een gids gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe men zich voor het virus kan beschermen__NOU DIT IS
  DE GROOTSTE DOMSTE LEUGEN
  OOIT ! HIV IS DE DODELIJJSTE ! EN HAD NOG TEGEN HET AMC
  GEZEGD DAT HET EEN GROTE
  SCHANDE IS NAAR DE ARTSEN !
  BELACHELIJK TE MAKEN MET
  EEN LEUGENHYPE ! MAROC HEEFT
  ZOVEELHIV MAAR MAROC IS EEN
  ZINKEND SCHIP! EN NIET ALLEEN
  MAROC ! VLOEK 1 IS SYRIE EN 2
  LYBIE EN DERDE VLOEK IS MECCA
  FASSAD EN MAROC HEEFT FASAD
  GEVOLGD! EN GROEI FASSAD IN
  MAROC VOOR DE TROMPET SLUIT-
  ING !-VEEL FASSAD ONDER KAID
  MINISTERS VAN POOIERS TOT
  ALLERLEI HAKKETAK :Volgens een verklaring van het ministerie is de gids bedoeld om ambtenaren te helpen de nieuwe preventieve en noodzakelijke regels te begrijpen die na de lockdown zullen worden opgeleg___KEEP ON DREAMING !
  ______MAROC IS DE VEILIGSTE
  LAND IN RANKING ? KEEP ON
  DREAMING ! DE HELE WERELD IS
  SAFE VOOR IEDER DIE GELOOFT IN
  ZIJN HEER EN LAATSTE DAG !
  DOOD OF LEVEND ! NO WORRIES !
  REST VAN MHMD6 TOT ELKE RAT
  IN DE NATO DIEVASTHOUD AAN
  DODEN GAAN SCHIJTEN ! EN
  DAAR HOORT ELKE RAT BIJ DIE
  MILJARDEN INVESTEREN ! NIKS
  NIEUWS ONDER DE ZON ! OOK
  NIET DE VALSHEID IN ISLAM IS
  EEN OUD DOMHEID VAN DE MENS:
  Deze nieuwe regels moeten helpen de burgers in openbare diensten te beschermen. De gids is gebaseerd op de aanbevelingen van het ministerie van Economie en Financiën voor openbare_ instellingen ? MHMD-ﷺ DE ZEGEL
  HEEFT GEZEGD DAT DE MOSKEEN
  IM DE TOEKOMST MEER EEN VERDIENHUIS DAN EEN GEBED !BV
  HIER IN NL ILLEGAAL GELD
  VERDIENEN ? TURKS LANGE ARM
  MEERDERE TROUWENS CAMERA’S
  ETC ! HET IS FASSAD CAMERA’S
  OPHANGEN ! VOOR DE INBREKERS
  DAAR IS KUFR OP EENKIER !EN
  MAROCCO GHUTBA IS VALS NET
  MECCA HET IS SCRIPT DIE IN BIG
  CITY SAME BLA WAARDOOR DE
  IMAMS WORDEN GEDWONGEN IN
  BLA VOOR GELD ! OOK IN NL zelfs
  NOG ERGER ! MAAR HIER IS FUN !
  SCHEIDING TUSSEN KERK EN
  STAAT ! GROOTSTE ONZIN DIE
  ER BESTAAT EN DIKKE MIDDEL
  VINGER AAN DE IDEOLOGIE 36:76-I

  MECCA IS GESLOOPT VANDAAG
  EXACT 105 DAGEN-van Haboes en Islamitische zaken geeft ook informatie over de nieuwe regels die in moskeeën zullen worden toegepast. 72:18وَأَنَّ المَساجِدَ لِلَّهِ فَلا
  تَدعوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا___^FASSAD RULRS
  The places of worship belong to Allah-17:111 so do not invoke anyone along with Allah-M5:37:M5

  DAT IS EXACT WAT ER IS GEBEURT
  EN GRAP IS ALLES WORDT ONTMA
  NTELT TIJDENS HEKTIEK FASSAD?
  IMPLANTATIE ! HISAB IS NEAR! M5

  CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  النور LIGHT AL-NŪR-24:64-MEDINAN
  23091441-77E:6667:6666_أَصحابُ
  الجَنَّةِ يَومَئِذٍ خَيرٌ مُستَقَرًّا وَأَحسَنُ مَقيلًا-M5
  On that day the inhabitants of-15:46 paradise will be in the best abode:M and an excellent resting place-M5:9

  123-M5:67891011121314151617:H
  ^.SPLIT M-5:ISHA:M+2+1:22:78:M5

  الفرقان CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  MECCAN The surah is also known-I as:-:DISCRIMINATION:29:16_وَإِبراهيمَ
  إِذ قالَ لِقَومِهِ اعبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقوهُ ۖ ذٰلِكُم خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمونَ DOORDRUK-BLA:7:9
  And Abraham:06032011:when he:R said to his people-17:88:89-Worship Allah and be wary of Him:BG:6 That is better for you:I:I should you know

  الفرقان CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  SALVATION:14:27 يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا
  بِالقَولِ الثّابِتِ فِي الحَياةِ الدُّنيا وَفِي الآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظّالِمينَ ۚ وَيَفعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ:BG6
  Allah fortifies those who have faith with an immutable word in the life-R of this world and in the Hereafter-R and Allah leads astray the-14:28:M5 wrongdoers-67H:11×9:19-and Allah does whatever He wishes-F114:B:E

  الفرقان CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  DIFFERENTIATOR 4:155_فَبِما نَقضِهِم
  ميثاقَهُم وَكُفرِهِم بِآياتِ اللَّهِ وَقَتلِهِمُ الأَنبِياءَ بِغَيرِ حَقٍّ وَقَولِهِم قُلوبُنا غُلفٌ ۚ بَل طَبَعَ اللَّهُ عَلَيها بِكُفرِهِم فَلا يُؤمِنونَ إِلّا قَليلًا-34:35:M
  Then because of their breaking their covenant-STOELENDANS-1432-7:9
  BLA-33-34-35-36:76-37-1438-M5
  1439:14:40-1441:45:8:9-their-W.H.O defiance of Allah’s signs:BG:6-69:52 their killing of the prophecy unjustly
  Fadjr-03:46|Dohr-13:38|Asr-17:52-| Maghreb-21:33-|Isha-23:20-CPTLZ
  WIL ALLES CONTROLEREN ?-EN HANS-&-GRID-KNZ:25:77-and for their saying-15:14:15-Our hearts are uncircumcised:5:64:65:66 Rather:M Allah has set a seal on them-II:5:6:7 for their unfaith:24/7:2:100-so they do not have faith except a few:1083

  Ellipsis. The phrase omitted is: ‘We cursed them-EEN BEGEERTE IS EEN
  DWANG DESIRE DIE ALWAYS !-NIET
  MAANDVERBAND !-SPAAKLOOPT !
  MENSEN KIEZEN ER ZELF VOOR OM TE BEDRIEGEN !-EN BEDROG IS
  ZWAKKER DAN-6:7 STINKSCHEET

  الفرقان CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  STANDARD-12:55 قالَ اجعَلني عَلىٰ
  خَزائِنِ الأَرضِ ۖ إِنّي حَفيظٌ عَليمٌ_1999:1441
  He said:11:13:14:Put me in charge of the country’s granaries:11:15:16-I I am indeed fastidious BG:6:ALL-IN¹

  الفرقان CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  FURQĀN:6:62 ثُمَّ رُدّوا إِلَى اللَّهِ مَولاهُمُ
  الحَقِّ ۚ أَلا لَهُ الحُكمُ وَهُوَ أَسرَعُ الحاسِبينَ_BG¹
  Then they are returned to Allah:M5 their real master-71:28 Look! All-M5 judgement belongs to Him:72:28:M and He is the swiftest of reckoners.

  الفرقان CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  CRITERION:39:63_لَهُ مَقاليدُ السَّماواتِ
  وَالأَرضِ ۗ وَالَّذينَ كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ أُولٰئِكَ هُمُ الخاسِرونَBLA ALWAYS-0%V4:09-24/7
  To Him belong the keys of the:M5:8 heavens and the earth:22:1:2:3-and those who disbelieve in the signs of Allah —it is they who are the losers.

  الفرقان CRITERION 25:77AL-FURQĀN
  Q5-الفرقان-P_85:22_في لَوحٍ مَحفوظٍ-M5
  in a preserved tablet-F114:F211

  DAG 104-SQR KUFR الهمزة 104:9 SCANDAL-MONGER
  ALHUMAZAH MECCAN-THURSDAY
  KUFR CLUELESS !±»The surah that opens with a threat of impending affliction and grief to The Scandal-monger or the slanderous reviler, one W.H.O-±in greediness of wealth and acclaim, defames others. It takes its name from “the slanderer” (humazah) mentioned in verse 1. The surah condemns the greedy backbiter and gives a description of Hell.«_DOOR DE
  DOORDRUK CORRUPTIE OM HUN
  ONKUNDE DOOR TE DRUKKEN WAT
  TOTAAL GEEN WAARDE HEEFT !
  EN MENSEN DE MOND SNOEREN !
  EN VERGETEN GEMAKZUCHTIG
  DE VELE ILLIGALE HANDELINGEN !
  OM ANGST TE HEBBEN VOOR EEN
  MENS ? TZZ GELD STELT GEEN
  REET VOOR ! EN TIJD DAARVAN IS
  PASSIEF 2017 ! EN EEN ZWAAR
  LAST VOOR DIE ERIN DENKEN
  MACHT TE HEBBEN ! IN ZWAKSTE
  SYSTEEM OOIT DE CPTLZME !I
  The surah is also known as: The Backbiter, The Gossipmonger, The Slanderer, The Slanderous Reviler
  GROOTSTE SCHANDAAL OOIT OP
  AARDE_04111441_16:17 أَفَمَن يَخلُقُ
  كَمَن لا يَخلُقُ ۗ أَفَلا تَذَكَّرونَ_4:28:29:30:31
  Is He who creates like one who-M53 does not create? Will you not then take admonition?-H WEAKK

  ALS ME EEN BEDENKER WAS ! EN
  ALLES IS FAKE ! DAN HAD ALLAH
  ME ALLANG VERNIETIGD ! EN DAT
  IS NOG DE ERG(IOISTE TERMINUS !
  MAAR DE 1001 TB WAT NIET TE
  KOPIEEREN IS + ALLE SCHRIJFEN
  ZONDER TOESTEMMING LUKT HET
  GEWOON NIET 16:18 وَإِن تَعُدّوا نِعمَةَ
  اللَّهِ لا تُحصوها ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفورٌ رَحيمٌ 72:28:R
  If you enumerate Allah’s blessings, you will not be able to count them. Indeed Allah is all-forgiving-1999:MI all-merciful-22:72:73:74:75:76:77:78

  ER IS GEEN MENS OP AARDE DIE
  EEN GEHEIM IS OF OOIT WAS ! HEB
  VAAK UITGELEGD DAT EEN MENS
  ZWAK IS ! GELD IS ZWAK ZOALS AÏ
  NU GEBRUIKEN OM HUN ACHTER-
  LIJKHEID TE VERBERGEN ! MET
  HISAB FINAL 16:19وَاللَّهُ يَعلَمُ ما تُسِرّونَ
  وَما تُعلِنونَ______NO ESCAPE-45:28
  Allah knows whatever you hide and whatever you disclose 36:76:77:78

  KUFR LEREN NOOIT 16:20وَالَّذينَ
  يَدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لا يَخلُقونَ شَيئًا وَهُم يُخلَقونَ__1999-2016:17:18:19:20-M5
  Those whom they invoke besides-M Allah do not create anything and are themselves created-76:31:77:50:M5

  A49M³_^SUBIT:36:76-فَلا يَحزُنكَ قَولُهُم ۘ
  إِنّا نَعلَمُ ما يُسِرّونَ وَما يُعلِنونَ_MICRO-SNE
  AKY-RAT:)-So do not let:R their remarks grieve you. We indeed know whatever they hide and whatever they disclose-DITCH-15:2

  A49M³_^2-SUBIT:40:76_ادخُلوا أَبوابَ
  جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها ۖ فَبِئسَ مَثوَى المُتَكَبِّرينَ-R5
  TERMINUS67:8-8:8-8.9-Enter the:R5 gates of hell:BG:81:82:83-to remain in it-109192-Evil is the-2:65-abode of the arrogant-MIETJES:NAJD:2:98

  A49M³_^3-SUBIT:07:76_قالَ الَّذينَ-R6
  استَكبَروا إِنّا بِالَّذي آمَنتُم بِهِ كافِرونَ_NICE F
  ITS YOUR FREEDOM TO BE STUPID
  IDIOT-FREE CHOICE-Those who:91¹ were arrogant said:19:83 We indeed disbelieve in what you have-WALL-II believed-YOUR MASTER-18:49:50:R

  A49M³_^4-SUBIT:18:76_قالَ إِن سَأَلتُكَ
  عَن شَيءٍ بَعدَها فَلا تُصاحِبني ۖ قَد بَلَغتَ مِن لَدُنّي عُذرًا_FATIMA-ZAHRA:67:282930
  He said:20:90 If I question you:BG:6 about anything after this:62:11 do:R not keep me in your company:110:3 You have already got sufficient-31M excuse-BLA:NAJD on my part-7:206

  A49M³_^5-SUBIT:7:152إِنَّ الَّذينَ اتَّخَذُوا
  العِجلَ سَيَنالُهُم غَضَبٌ مِن رَبِّهِم وَذِلَّةٌ فِي الحَياةِ الدُّنيا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجزِي المُفتَرينَ_KFR:RI
  Indeed those who took up the calf:R [COVID-BLA worship-18:20] shall be overtaken by their Lord’s wrath and abasement in the life of the world:M Thus do We requite the fabricators-I

  A49M³_^6-SUBIT:6:76_فَلَمّا جَنَّ عَلَيهِ
  اللَّيلُ رَأىٰ كَوكَبًا ۖ قالَ هٰذا رَبّي ۖ فَلَمّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الآفِلينَ_WAUW-VERPLAATSING-I
  When night darkened over him:85:4 he saw a star and said:18:7 This is my Lord!:BG:50 But when it set:14:6 he said:R I do not like those who set

  A49M³_^7-SUBIT:6:77 فَلَمّا رَأَى القَمَرَ
  بازِغًا قالَ هٰذا رَبّي ۖ فَلَمّا أَفَلَ قالَ لَئِن لَم يَهدِني رَبّي لَأَكونَنَّ مِنَ القَومِ الضّالّينَIIII:76:R
  Then:67:30 when he saw the moon rising:54:9 he said:BG:50‘This is my Lord!:67:8 But when it set:67:9 he:R said:50:28 Had my Lord not guided me:51:11 I would surely have been among the astray lotCPTLZM:7:179

  A49M³_^8-SUBIT:6:78_فَلَمّا رَأَى الشَّمسَ
  بازِغَةً قالَ هٰذا رَبّي هٰذا أَكبَرُ ۖ فَلَمّا أَفَلَت قالَ يا قَومِ إِنّي بَريءٌ مِمّا تُشرِكونَ 18:1234R6789
  Then, when he saw the sun rising:M he said:19:36-This is my Lord! This is bigger!:61:14 But when it set:III:8 he said, ‘O my people:27:50 indeed I disown what you take asI:Ipartners

  A49M³_^8-SUBIT:6:79إِنّي وَجَّهتُ وَجهِي
  لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرضَ حَنيفًا ۖ وَما أَنا مِنَ المُشرِكينَ_POPCORN-SHOW:77:49:50
  Indeed I have turned my face-108:3 toward Him who originated:BG:93:R the heavens and the earth:BOOB as a ḥanīf:55:56 and I am not one of the polytheists-55:57:57:20:20:135-

  SHOW VAULT:55:56_فيهِنَّ قاصِراتُ
  الطَّرفِ لَم يَطمِثهُنَّ إِنسٌ قَبلَهُم وَلا جانٌّSECU
  In them:18:82 are maidens of-II:110 restrained glances-3:55-whom no:E human has touched:1999 before-M³
  nor BILL TOGES-IIII:76-jinn-NAJD:ER

  NAJD-2:98 55:57فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ-I
  So which of your Lord’s bounties:R5
  will you both-20:15:16 deny?-LOSER

  SOVEREIGNTY الملكMULK 67:30:M5
  MECCAN FRIDAY الجمعة_JUMUʿAH
  F211-17:MEDINAN-55:76 مُتَّكِئينَ عَلىٰ
  رَفرَفٍ خُضرٍ وَعَبقَرِيٍّ حِسانٍ_M³8¹⁴⁴¹F:47:5
  Reclining on green cushions-85:22-I
  and lovely carpets-21:112-22:78:7:2

  SOVEREIGNTY الملكMULK 67:30:M5
  MECCAN FRIDAY الجمعة_JUMUʿAH
  F211-17:ME-55:77فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
  So which of your Lord’s bounties:MI
  will you both deny?-3:175:176:177:R

  SOVEREIGNTY الملكMULK 67:30:M5
  MECCAN FRIDAY الجمعة_JUMUʿAH
  F211-17:MEDINAN-55:78 تَبارَكَ اسمُ
  رَبِّكَ ذِي الجَلالِ وَالإِكرامِ_19:21:21:19:M5
  Blessed is the Name of your Lord:M
  the Majestic and the Munificent!:B:5

  DE GESCHEIDEN FAMILIES ? SINDS
  2008 ? ZIJN SUCCESVOL IN LIFE !
  VB 5 BROERS 1 DEATH ! EN DE
  SPLIT ! MAAR DE GODVREZENDEN
  ZIJN STERKER ! OP ALLE FRONTEN
  ZELFS FINANCIEEL EN NIEMAND
  VAN HEN GAAT NAAR HET BUITEN
  LAND ! VELE VOORBEELDEN VAN
  ANDEREN ! DAG 103-CHAPTR 1033
  TIME العصر AL-ʿAṢR MECCAN-»The surah that opens with the oath of the Divine One swearing by the decline of Time and humankind’s absolute loss of every single thing but righteousness_{ EEN PETITIE
  OM BLA LAUTY TE REMOVEN ?
  SINDS 2011_ZIJN ER ZAKEN
  GEBOUWD ZOALS GRAFTOMES
  WAAR LOTJE-SQR GEEN REET BIJ
  VOORSTELT ! LETTERLIJK HONDER
  -DENENDEN ! MECCA FULL HOUSE!
  +MUCH MORE ! FASSAD HAS
  ALWAYS A REASON )-truth, patience, and faith. It takes its name from the phrase “by time” (wal- ʿāṣr) as mentioned in verse 1. The surah shows the way to salvation. The image of a declining day suggests the stage in the day, or in life, when only a short while is left for those wishing to make up for lost time.«_DEBIELEN
  ZIJN VER DOORGESCHOTEN ! ZELF
  WETEN ! MAAR MENSEN VAN
  GEDULD ZIJN GEGARANDEERD
  WINNAARS ! EN NIEMAND KAN ZE
  DAT AFNEMEN ! 22:75:76:77:78:M5
  IIIIIIIIIIII:595-19:21قالَ كَذٰلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ
  عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجعَلَهُ آيَةً لِلنّاسِ وَرَحمَةً مِنّا ۚ وَكانَ أَمرًا مَقضِيًّا59:21:22:23:24:M*M*s
  He said:2:97 ‘So shall it be. Your:M4 Lord says, “It is simple for Me.” And so that We may make him a sign for mankind and a mercy from Us, and it is a matter [already] decided:36:2
  ^.__CASE CLOSED=91:15 وَلا يَخافُ
  عُقباها IMAN=DEVINE PAD=23:11:M³
  And He does not fear its outcome:R
  |||||||||||||||||||||:MEYEMI-478:19:98:|||||||
  ENERGIZR:17:77:22:77-۩:ﷺ
  IIIIIIIIIIIIIII8III-آية الكرسي:3466:﷽
  AMS-MFDS:59:21 لَو أَنزَلنا هٰذَا القُرآنَ
  عَلىٰ جَبَلٍ لَرَأَيتَهُ خاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِن خَشيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلكَ الأَمثالُ نَضرِبُها لِلنّاسِ لَعَلَّهُم يَتَفَكَّرونَ25:77:77:50:50:19:20:20:135
  Had We sent down this Qurʾān:56:9:I
  upon a mountain-52:1234567-you would have surely seen it humbled
  [and] go to pieces with the fear:66:6 of Allah:66:7:8:9:We draw such:14:6 comparisons for mankind:37:182so that they may reflect:16:77:77:18:19

  THE الحج PILGRIMAGE AL-ḤAJJ:22
  22:78:MEDINA-59:22 هُوَ اللَّهُ الَّذي لا إِلٰهَ
  إِلّا هُوَ ۖ عالِمُ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ ۖ هُوَ الرَّحمٰنُ الرَّحيمُ_IIIIII8III-آية الكرسي:3466:﷽
  6:114-1777-114-2:255:E 56:96:96:8
  He is Allah—there is no god except Him—112:4-Knower of the sensible and the Unseen-69:18-He is the:1:5 All-beneficent, the All-merciful:22:2

  THE FAITHFUL المؤمنون MECCAN:E4
  AL-MUʾMINŪN 59:23 هُوَ اللَّهُ الَّذي لا إِلٰهَ
  إِلّا هُوَ المَلِكُ القُدّوسُ السَّلامُ المُؤمِنُ المُهَيمِنُ العَزيزُ الجَبّارُ المُتَكَبِّرُ ۚ سُبحانَ اللَّهِ عَمّا يُشرِكونَ
  He is Allah—there is no god except Him—94:8-8:53-the Sovereign, the All-holy-22:78-the All-benign:22:50:R the Securer:106:4 the All-conserver
  the All-mighty, the All-compeller:7:7
  the All-magnanimous-20:08-Clear is Allah-36:83-of any partners that:R5¹ they may ascribe [to Him]!-82:24:25

  AL-NŪR النور THE LIGHT 24:64:64:18
  MEDINAN-59:24 هُوَ اللَّهُ الخالِقُ البارِئُ
  المُصَوِّرُ ۖ لَهُ الأَسماءُ الحُسنىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ ۖ وَهُوَ العَزيزُ الحَكيمُ_7:34
  He is Allah, the Creator:3:7:8:9:9:40
  the Maker-73:20 the Former-95:8:R¹
  To Him belong the Best Names:1:5
  Whatever there is in the heavens:M¹ glorifies Him-13:43-and [whatever
  there is in] the earth-10:109-and He is the All-mighty, the All-wise:66:12:I

  Minister BZ-MAROC& heeft maandag in het parlement laten weten dat-Marokkanen die deze zomer naar Marokko willen komen, bij hun aankomst zullen worden getest en in quarantaine geplaatst ?
  __Quarantaine 9 dagen met fassad
  Food is gratis ! Maroc betaald dikke
  Lul ! Als je niet door france bent gep
  -lukt de adder ! En spanje ? Je word
  Getest again in Maroc ! Ze vertrou-
  Wen elkaar niet ! Fraude test en
  Ze rekenen zich rijk ? Met Fassad
  Manieren ? 34:44 وَما آتَيناهُم مِن كُتُبٍ
  يَدرُسونَها ۖ وَما أَرسَلنا إِلَيهِم قَبلَكَ مِن نَذيرٍ M5
  We did not give them-102-DAYZ any scriptures that they might have studied-67:28 nor did We send them any warner before you:BG:93

  MET DE AUTO GAAN IS ZO EXTRA
  TILT PORTEMENEE TENZIJ JE
  MEER DAN ZAT HEBT ! MAAR HOE
  DAN OOK ONVERSTANDIG ! BEL JE
  GELIEFD FAMILIE EN ZEG DIT JAAR
  HEEFT GEEN ZIN ! EN MAAK EEN
  AANZIENLIJK BEDRAG OVER !
  BETER AAN HEN DE BARAHAH
  DAN DE PLUK ZE KAAL 34:45 وَكَذَّبَ
  الَّذينَ مِن قَبلِهِم وَما بَلَغوا مِعشارَ ما آتَيناهُم فَكَذَّبوا رُسُلي ۖ فَكَيفَ كانَ نَكيرِ_SQR-DEVID
  Those who were before them-2010- denied [the apostles], and these have not received one-tenth-47:1 of what We had given them:2011:12 But they denied My apostles:77:50 so how was My requital!-1999:2019

  VERRY SIMPEL QURAN IS PEACE
  AND GEZONHEID ! CONTRA VANGT
  BOT MET TEGELIJK DECOHESSIE
  IN EEN LIJN DIE CONTRA SLOOPT
  TOT L-DAY 34:46 ۞ قُل إِنَّما أَعِظُكُم
  بِواحِدَةٍ ۖ أَن تَقوموا لِلَّهِ مَثنىٰ وَفُرادىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّروا ۚ ما بِصاحِبِكُم مِن جِنَّةٍ ۚ إِن هُوَ إِلّا نَذيرٌ لَكُم بَينَ يَدَي عَذابٍ شَديدٍ_109:123456-M
  Say-F114 ‘I give you just a single advice:99:7:8 that you rise up for Allah’s sake:76:31 in two-4:1:2:3:4:5 or individually-48:5 and then reflect: there is no madness in your-23:1:2 companion: he is just a warner to you before a severe punishment 3:9

  DE HADITH WAAR ELKE PROFETEN ALLAH SWT FOR WAARSCHUWDE!
  EN MHMD-ﷺ HEEFT ONS DUIDEL-
  IJK HEID GEGEVEN ONTELBAAR
  IN DE QURAN ! DAT HET ZWAKKE
  CLOWNS VAN REBELLIE ! EN JUIST
  KALM MOET BLIJVEN ! NIKS AAN
  DE HAND NET VOOR LAST DAYZ !
  EN HET ECHT HENZELF DIE ZE
  ZWAAR ONWETEND BEDRIEGEN !
  ITS NEAR-I have several names. I am-ﷺ MHMD-ﷺ and AHMD-ﷺ, and al-Maahi-ﷺ(the eraser) by means of whom Allah erases kufr, and al-Haashir-ﷺĮU (the gatherer) at whose feet the people will be gathered:R58 and al-‘Aaqib-ﷺ (the last) after whom there will be no other.”-67:ﷺ LOGISCH DAT MEN
  DE SUNNA ALTERED OM MENSEN
  TE CONTTOLEREN ! NOG STEEDS
  ZWAKKE DEBIELEN ! NO ESCAPE !
  ZE HEBBEN GEENEENS RESPECT
  DODEN ! LAAT STAAN LEVENDEN !

  MUḤAMMAD محمد 47:38-MHMD
  MEDINAN 34:47قُل ما سَأَلتُكُم مِن أَجرٍ
  فَهُوَ لَكُم ۖ إِن أَجرِيَ إِلّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهيدٌ__33:70:71:72:73-39:75:M5
  Say:BG:6 Whatever reward I may have asked you is for your own good:47:38 My [true] reward lies only with Allah:112:4 and He is witness to all things-72:28:73:20:MI

  THE الكهف CAVE: 199-O%BLA
  AL-KAHF………M_^GOAL-2014:PEAC
  MECCAN_20:18_قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّأُ
  عَلَيها وَأَهُشُّ بِها عَلىٰ غَنَمي وَلِيَ فيها مَآرِبُ أُخرىٰ_MIJN-MOJO-3:54:55:56:57;58
  He said, ‘It is my staff. I lean upon it, and with it I beat down leaves for my sheep-:HALLO MARYAM 22:36.
  .144-R-12:15-and I have other uses for it.’-HALLO SCHOONHEID 2×212
  WELDONE:E³:DANK:CATTLE:ANʿĀM
  E:Ex8³:199:الأنعام:.←F7:A→الملك:P:30
  A:SOVEREIGNTY:MECC:AN:A:H:MD
  26:27۩RELATIVITY:25:60۩20:19.قالَ
  IIIIIIIIII:15_ أَلقِها يا موسىٰ____M³77:50 ?
  He said:40:15 ‘Moses:3:55-throw it down.’-56:91فَسَلامٌ لَكَ مِن أَصحابِ اليَمينِ
  Then ‘Peace be on you,’6667:77:779
  [a greeting] from the People of the Right Hand!:110:3-3:55:18:9:10:M5

  DAY 102-RIVALRY التكاثر TAKĀTHUR
  102:8-MECCAN The surah criticizes man’s preoccupation with worldly wealth and stresses that he will be brought to account on the Day of Resurrection.«_VELEN ZIJN DE
  BESTE METHODES GEGEVEN OM
  ONDANKS TIJDSBESTEK HET
  BESTE VAN TE MAKEN ! VOOR
  TAWBA ! EN SUCCES ! MAAR NEE
  HOOR ! HIJSHE WEET HET BETER ?
  MAAR SPELEN MET SUNNA
  ALLAH SWT IS ZO STUPPOR !
  HOE GA JE UITLEGGEN DE DODEN?
  WAARVAN DE BEGRAFENIS IS
  ONTNOMEN ? VELEN CREMATIE ?
  GEEN MAKKELIJKE ESCAPE
  IN HISSAB ! OF DE MARKT REGULE
  REN ? IN EEN DOOD SYSTEEM DE
  GRABL-CPTLZME 16:105 إِنَّما يَفتَرِي
  الكَذِبَ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِآياتِ اللَّهِ ۖ وَأُولٰئِكَ هُمُ الكاذِبونَ__22:1234567891011121314
  Only those fabricate lies who do not believe in the signs of Allah:1396:M and it is they who are the liars-41:04

  Overvolle bussen in Casablanca ondanks coronacrisis_^JE MOET
  ECHT EEN DEBIEL ZIJN ! ALS JE
  CASABLANCA KENT! EN NOG VAST
  HOUD AAN BLA EPIDEMIE ! MAAR
  DE SECRET OM DE IDIOTERIE TE
  VERBLOEMEN ! IN NL HEEFT HET
  OVER V.O.C INDISCHE BLA ! WAT
  GEWOON GESCHIEDENIS IS ! EN IN
  MAROC PETITIE OM STANDBEELD
  TE VERWIJDEREN VAN LAUTY ? OP
  PRIVÉ GROND FRANKRIJK IN CASA
  MENSEN HEBBEN DE DOMHEID !
  ALS EEN TROEF ? TAZZ DE MAROC
  GRONDWET IS PER DEFINITIE EEN
  FRANS KUTSYSTEEM ! EN DAAR-
  ONDER VERNEUKEN SUNNA VAN
  ALLAH SWT EN ZIJN PROFETEN !
  SAUDI TAGNA ARABIE GA ZO AL
  DE RIJTJE AF ! 16:51 ۞ وَقالَ اللَّهُ لا
  تَتَّخِذوا إِلٰهَينِ اثنَينِ ۖ إِنَّما هُوَ إِلٰهٌ واحِدٌ ۖ فَإِيّايَ فَارهَبونِ__DAG 101-FASSAD-CLOSE
  ILLIGAL MECCA+MOSQUE W.W EN
  STILL MUTHAKBIR ?-And Allah has said-123M5-Do not worship two-II:5 gods-36:9 Indeed He is the One God:BG:6 so be in awe of Me-3:8:9
  CATASTROPHE القارعة AL-QĀRIʿAH
  101:11 MECCAN TOTAL KAPUT !
  RAMADAN IS FOR EEN STRONG
  YEAR ! KUFR IS FINISH ! 22:10

  BASHAR AL ASSAD WERDT BESCH
  -ULDIGD VAN KUFR ! HIS ANSWER?
  IEMAND DIE MET DWANG SHAHDA
  ADWINGT EN BASHAR DE LEIDER
  IS MET KUFR BEZIG ! EN DIENT
  LES TE KRIJGEN OVER FOUT ! EN
  DAT IS NOU NET HOE OMAR IBN
  AL-GATTHAB DEED MET MARKT
  KOOPLUI ! OM DE MARKT TE BESC
  -HERMEN ! EN HIJ ZEI ALS DE
  SCHRIFTGELEERDEN FISQ DOEN
  GAAN ZE NAAR JAIL PUNT ! EN
  ZEI LATEN WE NET DE PROFEET
  MHMD-ﷺ DOEN EN ZIJN HOUDA
  VOLGEN PERFECTE OPLOSSING !
  ZOALS NADAT RUSLAND OPGEB-
  OUWD IS EEN KRACHTIGE NAAM
  KREEG DE FEDERATIE , ER IS VEEL
  WAT MEN NIET WEET ! OVER DE
  2 LANDEN ! HET GAAT MEER OM
  GEBIED+YEMEN-الطور MOUNT
  AL-ṬŪR 52:49-MECCAN 16:52 وَلَهُ ما
  فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ وَلَهُ الدّينُ واصِبًا ۚ أَفَغَيرَ اللَّهِ تَتَّقونَ_52:12345678910111213-II
  To Him belongs whatever is in the heavens and the earth:2:5 and to Him belongs the enduring religion. Will you, then, be wary of other than Allah?-EEN ZWAK DOM MENS DIE

  NOOIT ZIJN FOUTEN TOEGEEFT ?
  EN WERELDWIJD HYPES ? EN
  ALLES ENCYCLOPEDIE VAN GE-
  REGISTREERD ! MANY MANIEREN
  MAAR TOEN KWAM A NOTE 26
  DAYZ AGO ! 2 DAGEN NA VERJAAR
  DAG MEDIADAJJAL ! ___HEB DUS LODEN PIJPEN ? EN
  RISICO GEZONDHEID ? IK NEEM DE RISICO ER IS 1 DOOD EEN SECOND
  EERDER OR UREN JAREN LATER !
  INTERRESEERT ME GEEN RUK !
  ALS IK DOOD BEN MAG JE HET VERVANGEN EN TIP ! SLEUTEL WATER IN TOILET IS ZIEKTES UP RISING !-NOG ERGER DAN LODEN PIJPEN ! WATER TOTAAL ONGE-
  SCHIKT VOOR REINEGING ! OF
  DRINKEN ! TE VEEL FASSAD FOR
  MR BIJDEHAND ! 40:26 وَقالَ فِرعَونُ
  ذَروني أَقتُل موسىٰ وَليَدعُ رَبَّهُ ۖ إِنّي أَخافُ أَن يُبَدِّلَ دينَكُم أَو أَن يُظهِرَ فِي الأَرضِ الفَسادَ_R5
  And Pharaoh said-1999‘Let me slay Moses-2020-and let him invoke his Lord:F114 Indeed I fear that he will change your CPTLZM-0%V-religion or bring forth 27:48-corruption in the land -DE MAAND JULI iS EEN

  OPLICHTMAAND MET FRANKRIK
  ALS ADDERS ONDER HET GRAS !
  WAT HET ALTIJD WAS ! SOMMIGE
  VERKOPEN ZICH CHEAP ! MHMD6
  IS GETUIGE FASSAD ! MAAR GAAT
  TOCH MEE IN BLA HYPE ? WAUW !
  SOEPEL DOMHEID ! 40:27 وَقالَ
  موسىٰ إِنّي عُذتُ بِرَبّي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤمِنُ بِيَومِ الحِسابِ_ITS-NEAR-HISAB-R
  Moses said:M5:9 ‘Indeed I seek the protection of my Lord and your Lord from every arrogant one who does not believe in the Day of Reckoning.’
  ____HOE ZWAK MOET JE ZIJN
  OM AÏ NAAST ALLE ANDERE ZAKE
  OM HET LICHT TE DOVEN ??
  TIP ! SLIJMCURSUS ! IMMA SAVON
  ITS VERY NEAR ! 40:28 وَقالَ رَجُلٌ
  مُؤمِنٌ مِن آلِ فِرعَونَ يَكتُمُ إيمانَهُ أَتَقتُلونَ رَجُلًا أَن يَقولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَد جاءَكُم بِالبَيِّناتِ مِن رَبِّكُم ۖ وَإِن يَكُ كاذِبًا فَعَلَيهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صادِقًا يُصِبكُم بَعضُ الَّذي يَعِدُكُم ۖ إِنَّ اللَّهَ لا يَهدي مَن هُوَ مُسرِفٌ كَذّابٌ_INDEED-7:6:7
  Said a man of faith from Pharaoh’s clan-36:76 who concealed his faith, ‘Will you kill a man for saying, “My Lord is Allah,” while he has already brought you manifest-2011-2020:R5 proofs from your Lord? Should he be lying:77:50 ? his falsehood will be to his own detriment-22:1 but if he is truthful:BG:6 there shall visit you some of what he promises you. Indeed Allah does not guide someone who is a-W.H.O profligate,
  _______a-24/7 0%V- liar-101_DAYZ !
  Marokkanen bij aankomst in Spanje aan drie coronatesten onderworpen
  _VERGEET NIET DAT VELE MAROC
  ZIJN GENAAID DOOR DE SPANJE !
  ZE HADDEN NIEUWE AUTOS VORIG
  JAAR JULI ! ZE HEBBEN DE BMP
  DUBBEL BETAALD ! SOMMIGEN
  NIET ! EN DIT IS NIET EERSTE NAAI
  ACTIES ! SINDS JAREN 80 ! EN DE
  TESTEN ZIJN VALS ! EN CORRUPT
  EN EEN GOED INKOMSTENBRON !
  MAAR HOPELOOS IDEE IS EXTRA
  ARROGANTIE ! EN HET HEEFT NO
  ZIN OM TE REIZEN MET REBELLIE
  OVERAL ! EN DE DAG VAN HISAB IS
  NEAR ! NO ESCAPE ! ER IS GEEN
  ZAAK WAAR FASSAD ZICH NIET
  HEEFT GENESTELD ! MAAR LET OP
  HUN ZWAKHEID HEEFT ZE ZWAAR
  IN DE GREEP ! 51:45فَمَا استَطاعوا مِن
  قِيامٍ وَما كانوا مُنتَصِرينَ NO-CLUE 14:28
  So they were neither able to rise up,
  nor to come to one another’s aid:MI

  LAATSTE QURAN ALGHORITM
  DE LAATSTE VIDEO’S OOK OUALLI
  ONTVING HEM ! WAARBIJ HET
  EINDIGDE MET AGENT SMETHA
  MET ZIJN HAND LAATSTE WAAN-
  HOOPSDAAD Í HEM STAK MET
  ZIJN FASSAD WATER ! EN ZIJN
  HELE KANKERSYSTEEM STIERF !
  MAAR MOSKEEN DICHT IS 1_NIET
  ZO ERG ! MAAR MECCA +RAMADN
  BLA HEEFT GEEN CLUE ! EN AQUA
  VERVUILING ? IS PAS TOPPUNT
  VAN SNEAKY IDIOTERIE ! JUST
  WAIT AND SEE ! SQR-POPPEN !
  EN HET WAS NIET ZOMAAR IN DE
  VIDEO TE ZIEN ! 19:123456789
  PALM المسد FIBRE:ALBIN8:15:42_إِنَّ
  عِبادي لَيسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطانٌ إِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغاوينَ_FORBIDDEN-MOSQUE13:12
  E²I GARANTIE:19761396:13:14:15.۩
  Indeed as for My servants you do:M not have any authority over them:72 except the perverse who follow you,
  31−8+31+30+31+30+31+31+29+31+7=274:027:4:5:TERMIN:53:282930

  AL-MASAD-PERVERSE:BG:04إِنَّ الَّذينَ
  لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنّا لَهُم أَعمالَهُم فَهُم يَعمَهونَ_DAVID:SMIURFS;02:099:100
  As for those who do not believe in the HereafterTERMIN:5:82:83:84:85 We have made their deeds seem decorous to them, and so they are bewildered-DEAL+NO-DEAL:20:69:R
  ^.46331R-NAJD:III;Eأُولٰئِكَ الَّذينَ
  لَهُم سوءُ العَذابِ وَهُم فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخسَرونَ_5:31:32:33=5:73:113:5:9:9
  They are the ones for whom there is a terrible punishment, and they are the ones who will be the biggest COVID-7:179-losers in the-79:24:25 Hereafter-15:3132333435:35:5:9:46

  WAT HEEL VEEL MAROKKANEN
  NIET WETEN ! ANDEREN WEER
  WEL IS DAT NA STARTSCHOT FISQ
  2008-NA EID UL ADHA 2007-FAMIL
  IES GINGEN SPLITTEN BEZITTING
  NIET ALLEMAAL MAAR VEEL !
  OOK IN ALGERIJE +MEERDER
  LANDEN BEHALVE LIBYA DIE EEN
  EENHEID BLEEF ! DAT LIEP ZO DE
  SPLIT VOOR DE ARABIC SPRING
  STARTE ! EN DE MENSEN DIE
  SCHEIDEN VAN HUN FAMILIES
  ZIJN NU DE BIGGEST LOSERS !
  DOOR MISLUKKING SNEAKY PLAN
  ARABIC SPRONG ! NAMELIJK
  MARRAKECH IS IN FASSAD GEG-
  ROEID ! TANGER EEN ZELFMOORD
  SUPERHOOG ! ESSOUIRA HEKSEN
  STAD CPTLZM ! WHY ? ISLAM
  IS EEN OPLOSSING VOOR ALLE
  ZIEKTES BEHALVE DE DOOD! VOOR
  EEN GEZOND MAATSCHAPPIJ !
  EN NIET ALLEEN MAROC IS GEEN
  ISLAMITISCHE LAND MAAR MEER
  DEREN ! HET ZIJN TWEE STATEN
  SYSTEEM ! EN MARKT REGULEER
  IS JEZELF WAARDELOOS MAKEN
  ALS LAND ! EN EEN ERDOGANZ
  EEN MAN MET VEEL BLOED AAN
  ZIJN HANDEN! ROEPEN OM TE
  INVESTERENIS FASSAD VERDUBEL
  MAAR SLUITING NEAR-FUṢṢILAT ELABORATED فصلت 41:54-MECCAN
  MECCAN 41:41 إِنَّ الَّذينَ كَفَروا بِالذِّكرِ لَمّا
  جاءَهُم ۖ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزيزٌ_2014:2020-M5
  Indeed those who defy the-2011:12 Reminder when it comes to them-M Indeed it is an mighty Book-M5:37-I

  IN DE EERSTE INSTANTIE VORIG
  JAAR GEEN WINTERTIJD RAMADN
  ADVIES-IDEMDITO DIT JAAR ! EN
  TOCH ! WAT EEN EXTRA STROP IS
  VOOR MOTOBOLISME LICHAAM !
  IN SEIZOEN ZOMER ZIJN DAGEN
  LANGER ! EN NACHT KORTER !
  EN NIET ZOMAAR ! EN DAN KOMT
  ADVIES SCHAF EID UL ADHA AF
  DIT JAAR ! MAAR NEE MARKT IS
  REGULEERP-POPS ! EN DAT GAAT
  ZEER VIES TEGENVALLEN ! WANT
  MEKKA IS GESLOTEN DOOR FASIQ
  DAAD ! WAAR ALLE LEIDERS EEN
  ZWAAR ZULLEN SCHIJTEN !
  1 HET IS STRIKT VERBODEN OM
  MARKTEN TE REGULEREN! EN DAT
  WAT MECCA WAS ! JAREN !
  CONSULTATION الشورى AL-SHŪRĀ
  42:53-MECCAN 41:42لا يَأتيهِ الباطِلُ مِن
  بَينِ يَدَيهِ وَلا مِن خَلفِهِ ۖ تَنزيلٌ مِن حَكيمٍ حَميدٍ
  Falsehood cannot approach it-BG:6 from before it nor from behind it-M5 a [gradually] sent down [revelation] from One all-wise:112:4 all-laudable

  MENSEN DIE EEN EENHEID ZIJN
  GEBLEVEN ZIJN NOG STEEDS! EEN
  STERK FRONT! EN EEN STROMEND
  NA3MA ! ANDEREN UITGEKLEED
  IN 2016_NOG OPSCHEPPEN ! EN
  NU SCHULDEN HOOG ! EN DAT
  SOORT GAAT DAN WERKEN ALS
  KLIKSPAAN VOOR GELD ! EN ZIJN
  NOG ERGER AAN TOE ! ZELF WETE
  MET SQR ALS DESTINY ! M5:28-M5
  ORNAMENTS الزخرف AL-ZUKHRUF
  43:89-MECCAN 41:43 ما يُقالُ لَكَ إِلّا ما
  قَد قيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذو مَغفِرَةٍ وَذو عِقابٍ أَليمٍ_41:123456789101112
  Nothing is said to you except what has already been said [earlier] to the apostles before you:21:112 Indeed your Lord is forgiving and One who metes out a painful retribution-M5:6

  VALS SPELEN IN HET LEVEN! EEN
  EIGEN GEMAAKTE KEUZE! EN ECHt
  AAN JEZELF TE DANKEN 16;45أَفَأَمِنَ
  الَّذينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأَرضَ أَو يَأتِيَهُمُ العَذابُ مِن حَيثُ لا يَشعُرونَ
  Do those who make evil schemes feel secure that Allah will not make the earth swallow them-99:8 or the punishment will not overtake them whence they are not aware?-17:77-II

  MENS IS ZO ZWAK ! SPECULATIF
  BLA BLA 16:46 أَو يَأخُذَهُم في تَقَلُّبِهِم فَما
  هُم بِمُعجِزينَ____? 77:46:47:48:49:50
  Or that He will not seize them in the midst of their bustle-8:1 Įwhereupon they will not be able to thwart-22:1

  KUFR LOOPT NAAKT ROND ! DE
  ECONOMIE IS DEATH! EN HERSTEL
  IS NIET MOGELIJK ! OOK NIET MET
  MENSEN UITKLEDEN ! EN CPTLZM
  TE STIMULEREN ! JE DENKT VAN
  WEL MET KLAWIVOORDELEN ?
  GA JE GANG DEJAVUÉ ! 16:47 أَو
  يَأخُذَهُم عَلىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُم لَرَءوفٌ رَحيمٌ-II
  Or that He will not seize them amid panic-22:2 Indeed your Lord is most kind and merciful-47:12345678910-

  NO-2899= 28:36فَلَمّا جاءَهُم موسىٰ بِآياتِنا
  بَيِّناتٍ قالوا ما هٰذا إِلّا سِحرٌ مُفتَرًى وَما سَمِعنا بِهٰذا في آبائِنَا الأَوَّلينَ__AL-QAṢAṢ-القصص
  MECCAN:028:88-THE STORY:3:55:R
  When Moses brought them Our-3:9 manifest signs, they said, ‘This is:R⁴ nothing but concocted magic. We:R never heard of such a thing among:I our forefathers.’-22:08:09:10:114:6:I

  THE STORY 78:34 وَكَأسًا دِهاقًا-M 37:1
  And brimming cups-79:46=23:11:R4

  IMAN=78:35 لا يَسمَعونَ فيها لَغوًا وَلا كِذّابًا
  Therein they shall hear neither vain talk nor lies__STEALTH-16:77:M³

  IMAN=78:36 جَزاءً مِن رَبِّكَ عَطاءً حِسابًا R
  —A reward from your Lord:7:206-E¹
  a bounty well-deserved_32:15:16:17

  57C_78:37 رَبِّ السَّماواتِ وَالأَرضِ وَما
  بَينَهُمَا الرَّحمٰنِ ۖ لا يَملِكونَ مِنهُ خِطابًا 47:38:R
  The Lord of the heavens and the:R4 earth-3:9-and whatever is between them:20:12345678-All-beneficent:R
  whom they will not be able to-8:1:R³ address-79:46:114:6:RM

  67M-78:38يَومَ يَقومُ الرّوحُ وَالمَلائِكَةُ صَفًّا ۖ
  لا يَتَكَلَّمونَ إِلّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحمٰنُ وَقالَ صَوابًا-I
  On the day-3:9-when the Spirit and:I the angels:25:25-stand in an array:R
  None shall speak-3:55:except-3:42:I whom the All-beneficent permits:M¹
  and who says what is right-32:17:R⁴

  AT-78:39 ذٰلِكَ اليَومُ الحَقُّ ۖ فَمَن شاءَ اتَّخَذَ
  N8__إِلىٰ رَبِّهِ مَآبًا___<N8-67:30?
  That is the day of truth:036:83:So:R let anyone who wishes take resort:R with his Lord_18:110:110:3:RM

  BLA-KFR=78:4إِنّا أَنذَرناكُم عَذابًا قَريبًا يَومَ
  يَنظُرُ المَرءُ ما قَدَّمَت يَداهُ وَيَقولُ الكافِرُ يا لَيتَني كُنتُ تُرابًا-25:25:26:27:28-27:85:R
  Indeed We have warned you-1441:R
  of a punishment near at hand-22:10
  —the day when a person-114:6 will observe-79:46-what his hands have sent ahead-69:18-and the faithless one will say-14:21:22-‘I wish I were dust!’____<77:48:49:50_?_114:6:RM

  Zwarte dag voor Marokko, 539 coronabesmettingen-EEN ZWARTE
  TIJD VOOR DE OVERHEID ZELF ! DE
  99-DAG LEUGENS- QUAKE 99:8 ZALZALAH الزلزلة_MEDINAN-ZELFS
  MHMD-6 HEEFT CORONABESMET
  EN HET HELE PARLEMENT ! EN AL
  HET AMBTENAAR SYSTEEM KORT-
  OM IEDEREEN DIE OOIT GRIEP HAD
  IN ISLAM IS HET VERPLICHT OM
  JE VOLK DE WAARHEID TE VERTEL
  LEN ! MUHAMMAD-ﷺ-HADITH :
  ZEGEL ! WORDT GEEN KAFIR
  NA MIJ ! HET ZAL VERDEELHEID
  STIMULEREN + TOENAME DODEN!
  EN DAT GAAT ZO DOOR TOT LAATS
  DAG ! EN HIJ ZEI NA DE 4-RECHT
  GELEIDEN KOMEN ER NOG 8 ! IN
  RECHTE LIJN DUS 12 ! EN REST IS
  KONINGEN ARROGANTIE LIJNEN!
  NOGMAALS DE ISLAM ZELF DE
  WOORD VAN DE PROFETEN-ﷺ
  HEBBEN GEEN LAST VAN IDIOTEN!
  EN DE IMAN MENSEN EVENMIN !
  DOOR SECURITY WAT EEN MENS
  VAN BLA BEGEERTE NIET KENT !
  WAS DAT WEL ZO ! DAN ZOUDEN
  ZE NIET ZOVEEL LEUGENS GENER
  EREN-24/7-16:33 هَل يَنظُرونَ إِلّا أَن
  تَأتِيَهُمُ المَلائِكَةُ أَو يَأتِيَ أَمرُ رَبِّكَ ۚ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم ۚ وَما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلٰكِن كانوا أَنفُسَهُم يَظلِمونَ_? 20:07:20:08:09-PLAY
  Do they await anything but that the angels should come to them-69:52 or your Lord’s edict should come? Those who were before them had acted likewise-9:19 Allah did not wrong them:49:4 but they used to wrong themselves-HOE ? IN
  SPEECH 2008 ZEI 11 SEPTEMBER
  IS GEDAAN DOOR BLA MET PAAR
  UUR VLIEGERVARING ? EN DE BLA
  WIST HOE HIJ IN MANHATTAN
  MOEST KOMEN ? EN DE VLIEGTUIG
  HEEFT 2 TOREN GESLOOPT ! DIE
  NIET ALLEEN BUGS BUNNY MAAR
  MEERDERE DRAWINGS LIETEN
  ZIEN DAT HET IJZERSCELET IS !
  BEFORE BETTON ! VELE AMERIKA
  NEN IS DE MOND GESNOERD ! VAN
  HET BEDROG OVERDUIDELIJK !
  MAROC HEEFT TOEN NIET ZIJN
  VOLK DE WAARHEID GEZEGD ! DIE
  BEKEND WAS DE SLOOP TWIN
  TOWERS + ANDERE MET EXPLOSIE
  FEN ! DAN ZINK JE IN EEN LEUGEN
  + ONWETENDEN MENSEN RAKEN
  EMOTIONEEL BIJ DE 3000
  DODEN ! EN GAVEN DE ISLAM
  DE SCHULD ! TERWIJL HET EEN CIA MOSSAD SHIN-KLAWI CPTLZM
  ACTIES WAS VOOR INVASIE
  LANDEN ! MHMD-6_ONTKENNEN
  HEEFT GEEN ZIN ! TENZIJ JE TOE
  GEEFT DAT JE ACHTERLIJK
  BENT !-16:34 فَأَصابَهُم سَيِّئَاتُ ما عَمِلوا
  وَحاقَ بِهِم ما كانوا بِهِ يَستَهزِئونَ09062010
  GRAP IS KUFR IS ZO ZEKER VAN
  ZIJN FASSAD DAT HET LUKT ! EN
  DE MISLUKKINGEN ZIJN NU A BIG
  STONE HEAVY ROCK !-So the evils of what they had earned visited them-23091441 and they were besieged by what they used to deride-FASSAD TO THE TRUTH !-7:8

  Een griepvirus dat in 2009 een pandemie veroorzaakte. Het virus behoort tot een nieuwe stam van het H1N1 varkensgriepvirus en had zijn oorsprong in Mexico in maart 2009.
  Nieuwe Influenza A (H1N1)-ER WAS
  GEEN LOCKDOWN ! OMDAT DE BI
  SEXUELE HERO DEMOCRACKS ZEI
  WE GAAN HET REGELEN ? MAAR
  EEN VARKEN IS NOG GIFTEGER DAN EEN ZWIJN ! DOORDAT EEN
  VARKEN IS ONTDAAN VAN ZIJN
  HAAR DE GENETISCHE PLAYS ! EN
  ZIET HIJ ER ROSE UIT ! EN HET IS
  DAT DE TESTS MENSEN CORRUPT
  ZIJN ! MAAR VIA HAAR+ MENS OF
  DIER AL IS HET AL GESTORVEN OF
  NIET ! KAN JE WETEN WAT HET AT
  DRONK VERZAMELDE QM-TOXICS
  ALCOHOL ALLES WAT HET
  LICHAAM IS BINNENGETREDEN !
  EN ALS BLA WATTENSCHAP 24/7
  WIST HOE DAT WERKTE ! DAR ESS
  ALAM LES AAN VERTROUWELINGE
  MET WILDE ZWIJNEN ! EN REST
  SPECIAL DIEREN TOT IN SAHARA !
  EN NU ! HEBBEN WE DUIDELIJK !
  VERSCHIL BLA EN ALLAH SWT
  SUPPORT ! EN AFGANG BLA
  DIE DIEREN HEBBEN VERZIEKT
  MET GENETISCHE PLAY + VELE
  GROENTEN ETC 16:35 وَقالَ الَّذينَ
  أَشرَكوا لَو شاءَ اللَّهُ ما عَبَدنا مِن دونِهِ مِن شَيءٍ نَحنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمنا مِن دونِهِ مِن شَيءٍ ۚ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم ۚ فَهَل عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا البَلاغُ HET LEVEN IS EEN SPEL-29:6
  BEN JE EERLIJK WELDONE ! BLA
  IS DE SQR-POP !-The polytheists say:1441 ‘Had Allah wished:BG:6 we would not have worshiped anything besides Him—22:1 neither we:2011 nor our fathers—1911 nor would we have held anything holy besides Him:BG:6 Those who were before them had acted likewise:M³ Is the apostles’ duty anything but to communicate in clear terms?-29:18

  RASIME TALES UIT DE GROOTSE
  LEUGEN VOOR DE TWEEDE CORON
  A-IDIOTERIE NAGEBOORTES BLA
  VERHALEN TERRORISME DIE
  DOOR HUN EIGEN MENSEN
  ALBERT PYKE IN HUN SCRIPT! OM
  ISLAM VERVUILEN MET VUNZIGE
  PRAATJES-MET NIEUW WOORDEN
  BV-die hem aanzagen voor jihadistische terrorismeverdachte
  _^OXYMORON ! JIHAD HEEFT NIKS
  MET TERREUR TE MAKEN ! EN ER
  BESTAAT IN DE ISLAM GEEN PREC
  EDENT ! OM EEN MENS AAN TE VALLEN ! OOK NIET ALS MHMD-6
  DAT VRAAGT ! HET IS HARAM STR
  IKT VERBODEN ! HET ZIJN JUIST
  FASIQEEN DIE DAT DOEN BV CIA
  MOSSAD KLAWI EN ALLE AANGES
  -LOTEN IDIOTERIE! TOT DE 4 WETB
  LA ! COPY 4_RECHTSGELEIDEN !
  JIHAD IS HUMBLE EN NIET LIEGEN
  EN HETZELFDE EEN ANDER
  WENSEN WAT JE ZELF WILT !
  EN GEVEN MET DE RECHTER
  HAND WAT LINKS NIET KAN ZIEN !
  DAN ZIT JE GOED ! EN BLA IS
  ZWAKTE ! HEB JE EEN AUTO? NOW
  VOOR HET RIJDEN ! JE IDENTITEIT
  RIJBEWIJS APK TOT WAT EEN
  JE KAN VRAGEN + INKOMSTEN OM DISCUSSIE TE VERMIJDEN !
  OOK NIET VLUCHTEN ! ALLEEN
  EEN MIETJE VLUCHT ! BV-Bij de aanhouding reed het zwaarbewapende team de auto van Grouwels klem. Een agent trok bij het openen van het portier van de destijds verdachte in één beweging zijn pistool. Volgens justitie is dit gebruikelijk in dergelijke situaties en dus "terecht".__<? NOU NIET WAAR!
  ____EEN SLECHT GEORGANISEERD
  DOOD SYSTEEM ! KOM DE LIFT
  UIT ! DEUR GAAT OP AFSTAND
  OPEN ! HELE ARRESTATIETEAM
  OP STOEP ! MAN EN VROUW MIX
  MET ZWAAILICHT ENKEL ! EN
  GETROKKEN PISTOLEN ! NIET 1
  2_3 OF 4 GESPANNEN TUSSEN
  HEN ! EN LACHTE ZWAAIDE EN
  GING BOODSCHAPPEN -16:36 وَلَقَد
  بَعَثنا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ ۖ فَمِنهُم مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنهُم مَن حَقَّت عَلَيهِ الضَّلالَةُ ۚ فَسيروا فِي الأَرضِ فَانظُروا كَيفَ كانَ عاقِبَةُ المُكَذِّبينَ_2018:M5
  Certainly We raised an apostle in every nation [to preach:] ‘Worship Allah-GEZOND HANDELEN-and keep away from the Rebels-NAJD:R Then among them were some whom Allah guided-EERLIJK 114:3 and among them were some who deserved to be in error-FASSAD-7:9 So travel over the land and then observe how was the fate of the deniers-BIGGEST LOSERS ! MANY

  PLAYS OP VELE FRONTEN EN OPB-
  OUW CORTUPTIE ! ME GA HEN
  AANKLAGEN ? WELNEE ! LAAT ZE
  SPELEN ! EN VELEN HET GEDULD
  GELEERT ! WAT EEN SUCCES IS
  ONDANKS MACHTSVERTOON BLA!
  WAT NIKS VOOTSTELT ENKEL EEN
  PUINHOOP IN HUN EIGEN GECREE
  LEUGENS-EN DE EINDOORDEEL
  DAARVAN ITS NEAR 16:37إِن تَحرِص
  عَلىٰ هُداهُم فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهدي مَن يُضِلُّ ۖ وَما لَهُم مِن ناصِرينَ___4:86:87:88:M5:27:28
  If you are eager for them-MHMD-6 to be guided:22:78 indeed Allah does not guide those who mislead [others], and they will have no helpers-EN DAN KOMT IEMAND EN
  ZEGT ZAGZAGI HEEFT GELIJK!
  OOK HIJ IS EEN SQR RAT ! OM ZIJN
  FASSAD ! DE SLOUH ZIJN IN HET
  ECHT NOG MEER FASIQ DAN DE
  FASIQ IN RIF ! DE SOUS TOT 80%
  DOOR BIZZNOX OOK DE RIF MAAR
  DAAR IS EEN OVERTURN EN NIET
  ZO HOOG ! VEEL KUFR DAG VAN
  VANDAAG ! MAAR HET IS DE
  SLOUH WAAR DE IMAN HET STERK
  STE IS GEGROEID SINDS 2015!
  WAAR DE KUFR STIEKEM ZWAAR
  STARTE JAREN 70 ! BV ALS ER
  IETS GEBEURDE BV HIER IN NL
  GA ECHT NIET ZEGGEN DIE VLOEI-
  STOF IS ……DAAROM WIL IK HET
  NIET ! GEWOON SIMPEL LOOK !
  OF JE HAALT HET WEG OF TREK
  DE SLANG ERUIT ! EN GONE ! IN
  MAROC MIJN TANTE ! HEB SPECIA
  LE KAMER VOOR JOUW AL JE
  GEHEIMEN ZIJN DAAR VEILIG ! ZE
  BEDOELDE BAGGAGE +AANKOPEN
  EN ZEI HIER HEB JE SLEUTEL ! EN
  ZEI ALLAH KENT ONS VERTROUWE
  SLEUTEL BLIJFT BIJ UW ! ALS IK
  ER WAS KAMER OPEN ! EN BIJ
  GAAN GESLOTEN NOOIT GEVRAAG
  DOE DE DEUR OPEN OF DICHT ! NU
  NOG STEEDS TROUW ! MAAR BLA
  MEDIA BV RADIO OF TV MAROC
  MR TEBBOUNE IS GROEI FISQ
  OP DE LEIDER IN DE LAND ! ZE
  ZEGGEN MAAR HIJ HEET ZO ! EN
  DAT ZAL VIES TEGENVALLEN !
  LAATSTE DAG 16:38وَأَقسَموا بِاللَّهِ جَهدَ
  أَيمانِهِم ۙ لا يَبعَثُ اللَّهُ مَن يَموتُ ۚ بَلىٰ وَعدًا عَلَيهِ حَقًّا وَلٰكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ لا يَعلَمونَ_16:77
  They swear by Allah with solemn oaths that Allah will not resurrect those who die-77:50 ? Yes indeed, it is a promise binding upon Him:BG:6 but most people do not know-M5:9

  VASTGELOPEND OPBOUW FASIQ
  SYSTEMEN W.W-16:39لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذي
  يَختَلِفونَ فيهِ وَلِيَعلَمَ الَّذينَ كَفَروا أَنَّهُم كانوا كاذِبين___CPTLZM-DEATH-31122017
  That He may clarify for them what they differ about-GMO's+GENPLAY and that the faithless may know that they were liars-24/7-1999:2020

  ALLE MENSEN DIE ONTERECHT
  VERMOORD ZIJN ! MOSLIM OF
  NIET ! DOOR CPTLZM SYSTEEM !
  OF WAT DAN OOK ! HEBBEN GEEN
  HISSAB ! EN ZIJN WINNAARS NET
  DE JIHAD HUMBLE MENSEN VAN
  GEDULD EN NIKS AANTREKKEN
  VAN BLA KUFR ! EN DAAR ZITTEN
  OOK MANY NIET RELIGIEUZEN BIJ
  DIE OOK RECHTVAARDIG ZIJN ! EN
  LAATSTE DAG ITS NEA,R A640 إِنَّما
  قَولُنا لِشَيءٍ إِذا أَرَدناهُ أَن نَقولَ لَهُ كُن فَيَكونُ
  All that We say to a thing-34:30:M5 when We will it-75:40 is to say to it ‘Be!’ and it is-3:123456789:09:129:R

  السلام على المسلمين _ نحن مع من..؟! الإمام صلاح الدين بن إبراهيم_رجالٌ آمنوا بالله وصدَّقُوا المرسلين_09061999-33:39:40
  399-Peace to the Muslims. Imam Salah din ibn Ibrahim-Men who believed in God and believed the messengers-FAMILY OF IMRAN
  ĀL ʿIMRĀN آل عمران_3:200 MEDINAN
  __MEDIA IS EEN ROT SYSTEEM DIE
  FASSAD ZWAAR STIMULEERT! EN
  TEGELIJKERTIJD BRAINWASH
  SUBTIEL MANY PEOPLE ! EN
  SCHUURPAPIER ! BV IN NL IS ANDE
  RS DAN NOORDAFRIKA ! RESPECT
  OUDERS IS EEN MUST VOOR SUCC
  ES ! MAAR TV OF KRANT OF WHAT
  SO EVER "ABDELMAJID"=TRANSLA
  ^Servant van All-glorious
  TEBBOUNE ! MAAKT JE
  EEN LEIDER DER ONGELOVIGEN !
  ONBETROUWBAAR MEDIA 24/7 !
  MET WEET SATANISME ! KEUS
  VAN FASIQ PROPAGANDA ! ZELFS
  KUFR IN NL ZIJN ZE VERSTELD OM DE KUFR ! ZOALS "AZIZ BOUTFLIKA
  EXACT ZO GENOEMD ! ZONDER
  ABDU-DUS EEN MACHTIG SPLIT ?
  REELE MUSLIMS W.W DIE IMAN
  HEBBEN GAAN NOOIT IN DISCUSSI
  HET HEEFT GEEN MET MENSEN
  DIE KUFR OMARMEN ! WANT BLA
  LOOPT NAAKT ROND ! EN SOMMIG
  ZIJN NIET TE REDDEN VAN DOMH-
  EID ! O.A EXPLOSIE VAN FASSAD
  RAJAB SHABAAN EN RAMADAN !
  ITS NEAR-13:05-۞ وَإِن تَعجَب فَعَجَبٌ
  قَولُهُم أَإِذا كُنّا تُرابًا أَإِنّا لَفي خَلقٍ جَديدٍ ۗ أُولٰئِكَ الَّذينَ كَفَروا بِرَبِّهِم ۖ وَأُولٰئِكَ الأَغلالُ في أَعناقِهِم ۖ وَأُولٰئِكَ أَصحابُ النّارِ ۖ هُم فيها خالِدونَ_START OPRUIMING SNEAKY
  N-AFRICA 2007-71:23:24-IF you are to wonder-2:243 then wonderful-0% is their remark-2:96 When we have become dust-1441 shall we be [ushered] into a new creation?’ They are the ones who defy their Lord:M5 they shall have iron collars around their necks-77:50 ? they shall be the inhabitants of the Fire-22:73 and they shall remain in it-3:56-M5:28:M

  MEDIA DUS FASIQ NEWS KOMT
  NIET VOOR IN BESCHAAFD EN
  NETTE MAATSCHAPPIJ ! ALS BV
  ERKENDE BEDRIJFEN OM EID UL
  ADHA TE ORGANISEREN ? ZE ZIJN
  GEEN EENS MOSLIMS +FASIQ EN
  SMARTER DAN VERDOOFD SLACH
  DOOR ANDER TACKTIEK ! EN DAT
  IS ZELFS ERGER DAN ONVERDOOF
  SLACHT ! GEEN SMAAK ! VLEES
  NET SCHUIMVET CHEMIE + NOG
  MEER GEINTEGREERD IN VLEES !
  ONTKENNEN HEEFT NO ZIN ! BLA
  IS AAN EINDE LATIJN ! EN HEBBEN
  WE HET NIET EENS OVER FASSAD
  SUNNA 17:777879-13:06وَيَستَعجِلونَكَ
  بِالسَّيِّئَةِ قَبلَ الحَسَنَةِ وَقَد خَلَت مِن قَبلِهِمُ المَثُلاتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذو مَغفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلىٰ ظُلمِهِم ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَديدُ العِقابِ77:48:49:50
  They would press you for evil-22:73 sooner than for good-22:78 though there have already gone by before them exemplary punishments-7:176 Indeed your Lord is forgiving to mankind despite their wrongdoing:R and indeed your Lord is severe in retribution-45:28-14:20:21:22:M5:9

  WIE GOED DOET ONTMOET 6:155
  وَهٰذا كِتابٌ أَنزَلناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعوهُ وَاتَّقوا لَعَلَّكُم تُرحَمونَ_ELK SECONDE STAAT VAST
  And this Book that We have sent:M³ down is a blessed one:11:13:14-so follow it-GEZOND HANDELEN-and be Godwary so that you may-15:99-I receive mercy-BG:06070809101112

  ONTKENNEN=NUTTELOOS 6:156 أَن
  تَقولوا إِنَّما أُنزِلَ الكِتابُ عَلىٰ طائِفَتَينِ مِن قَبلِنا وَإِن كُنّا عَن دِراسَتِهِم لَغافِلينَ_4:157:158:M
  Lest you should say:4:159 The Book was sent down only to two-3:33:34-I communities before us:31:33-and we were indeed unaware of their:M³ studies-31:34:034;27:28:29:30:31:M

  AVONTUUR START 31121999:AND
  MANY HERSTELS-6:157 أَو تَقولوا لَو أَنّا
  أُنزِلَ عَلَينَا الكِتابُ لَكُنّا أَهدىٰ مِنهُم ۚ فَقَد جاءَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُم وَهُدًى وَرَحمَةٌ ۚ فَمَن أَظلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنها ۗ سَنَجزِي الَّذينَ يَصدِفونَ عَن آياتِنا سوءَ العَذابِ بِما كانوا يَصدِفونَ_NEGATIEF ALWAYS-LOSER
  Or [lest] you should say:50:27:28-If the Book had been sent down to us, surely we would have been-20:18:M better-guided than them-48:28:29:M There has already come to you a:M³ manifest proof from your Lord and a guidance and mercy:2:285:286 So who is a greater wrongdoer than:MI him who denies the signs of Allah:R and turns away from them? Soon:M We shall requite those who turn:M5 away from Our signs with a terrible punishment because of what they used to evade-SNEAKY TALE:17:50

  EEN WEIRD OMWEG ! WAAR ZE DE DWANG EROP ! WIJ WETENSBLA
  WETEN HET BETER ?-25:34 الَّذينَ
  يُحشَرونَ عَلىٰ وُجوهِهِم إِلىٰ جَهَنَّمَ أُولٰئِكَ شَرٌّ مَكانًا وَأَضَلُّ سَبيلًا-HANSEL-GRETAL:7:9
  Those who will be mustered on44:9 their faces toward hell:83:11:12:13-I they are the worse situated and-IIII:I further astray from the-23:118 way-I

  Onderzoek: Obesitas bij kinderen heeft vaker medische oorzaak dan gedacht-NO MEDISCHE RESULTAAT
  DOOR OORZAAK !-SMEERPASTA's
  SIROPEN-FRISDRANKEN
  ZUIVELPRODUCTEN-VLA FLIP
  CHOCO-VLA MELK MET CALCIUM
  KIP-FASTFOOD !-ROOD VLEES
  GROOTSTE OORZAAK_^DOOR
  VERDOOFD SLACHT !-IS FONTIJN
  AAN ZIEKTES !-EN SUIKER VERVANGERS DUBBEL-OBESITAS
  EN SO MUCH HANS EN GRIETJE
  VERDIKKING-VOOR FARMACEUT !
  1 POT NAT BIZZNIX-29:36 وَإِلىٰ
  مَديَنَ أَخاهُم شُعَيبًا فَقالَ يا قَومِ اعبُدُوا اللَّهَ وَارجُوا اليَومَ الآخِرَ وَلا تَعثَوا فِي الأَرضِ مُفسِدينَ_ITS-ALL ABOUT MONEY-9:9
  And to Midian We sent Shuʿayb:37:8 their brother:47:38 He said:BG:6-O my people! Worship Allah:6:1:2:3:4 and expect [to encounter] the Last Day, and do not act wickedly on the earth causing-24/7:176 corruption-I

  Terwijl in medische literatuur over ongeveer 5 procent wordt gesproken ?-Baby Peuter Kleuter tiener.^_wat mist er in deze rijtje?
  A¹ B4 C8___
  0-1 1-3 3-5______10-15-IN LATIJN
  ^BREACH 18-K _<18:20
  Je hebt 4 potentiële personen maar wat mist er? niks? 5 procent ?
  5 JAAR PLAY !-CPTLZM !
  DOOD MANY IN 1999 !-2:97:98:99
  1999+5=2004+5=2009+5=2014
  +E=2019:END STORY BLA
  SNEAKY BIZZNIXS-Oja hoe noem je die potentiële persoon tussen kleuter en een tiener? Gemiste Intel die mogelijk 5 jaar onbezet vrijloopt
  HANS:GRID15:92فَوَرَبِّكَ لَنَسأَلَنَّهُم أَجمَعينَ
  By your Lord:BG:6 We will question them all-الحجر ḤIJR-MECCAN 15:99
  Stoneland=KOP IN HET ZAND !
  The Rocky Tract=ARROGANTEN !
  The Stone Valley=BLA NORMAAL !
  Rocky Tract 92:15لا يَصلاها إِلَّا الأَشقَى
  Which none shall enter except the most wretched:7:9:ARROGANTEN:R

  النحل BEE 16:128–AL-NAḤL-MECCA
  MECCAN 92:16 الَّذي كَذَّبَ وَتَوَلّىٰ-P18:R
  ONZIN KRAMERS 24/7—He who denies and turns back:KOP IN HET ZAND !-STONELAND 7:17:18:M5:9

  Tot heden heb vele deskundigen-M5 gevraagd met een antwoord te-25:1 komen, ook advocaten-1999-2018:R

  De beste "enige" heb gehoord is
  "kliener" 23:114 قالَ إِن لَبِثتُم إِلّا
  قَليلًا ۖ لَو أَنَّكُم كُنتُم تَعلَمونَ_1396:13:15-۩
  He will say:13:15-۩ You only-22:1:2-I remained a little:F211 if only you:M³ had known-20:15:16:17:18:19:20:MI

  الأعراف ELEVATIONS 7:206-۩_I AʿRĀF
  MECCAN-23:115_أَفَحَسِبتُم أَنَّما خَلَقناكُم
  عَبَثًا وَأَنَّكُم إِلَينا لا تُرجَعونَ_EINDHALTE:R¹
  Did you suppose that We created:M you aimlessly:29:64:65 and that you will not be brought back to Us?-M5

  The Heights 3:49:50:51:52:53:54:55
  The Battlements PLUS & MIN:99:7:8
  The Faculty of Discernment 22:78:R
  The Ramparts 78:34353637383940
  Wall Between Heaven and Hell:BG:6

  Er werden veel verschillende zeldzame erfelijke aandoeningen geconstateerd. "Bij deze kinderen zit de oorzaak van de obesitas dus echt in de genen-DIT IS REGEL RECHT ONZIN ! JE BENT WAT JE EET ! EET JE ONZIN BEN JE ONZIN!
  ALLES IS AF TE LEREN MET NIEUWE HOOFDSTUK !-EN EEN KIND IS JONG AND EASY ! JUST BE

  KINDEREN ZIJN EASY IN BEGRIP, HET IS KWESTIE VAN GEDULD EN COMMUNICATIE, GEWOON EERLIJK ZIJN___ VANAF VANDAAG GAAN WE ZAKEN ANDERS AAN___ PAKKEN, DOE JE MEE ?____________
  ^…WIL GRAAG DAT JE SLIMMER WORD DAN MIJ____EN WAT JE____ HEN OPDRAAGT IS NATUURLIJK DE OUDERS IS VOORBEELD_ALS JE NETJES BENT, DAN HEB JE STRAKS MINDER MOEITE MET JE TOEKOMSTIGE PARTNER EN______ KINDEREN, BESEF KIND GEEFT INTERRESANTE ONTWIKKELING, SCHOOL IS 1 BUT STERK BAND MET OUDERS, KAN GEEN ENKELE SCHOOL EVENAREN, GAAT GEWOON NIET, DAAROM WEES GOED VOOR JE OUDERS=MULTI
  VOORDELEN, BETERE PARTNER, EN MAKKELIJKERE TIJDEN, MEER MOORKOPPEN IS BETER DAN INDIVIDUE KIJK, MAAR WEL MET MATE=LOGIC:M³__^MIJN KIND WIL DAT JE EEN STERK PERSOON WORD, WAS ZELF VROEGER EEN BEETJE DOM, EN WIL JOUW IN EEN STERKTE ZIEN 17:24وَاخفِض لَهُما جَناحَ
  الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَةِ وَقُل رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا_,44-8:046:15:015:99:099:5:6:7
  Lower the wing of humility to them, out of mercy, and say, ‘My Lord!:M5 Have mercy on them, just as they reared me when I was [a] small:19:9 [child]!_______55:1234567910:109:R

  The touted reasons for genetically modifying foods vary from making a fruit larger and seedless to resisting pesticides, herbicides, and insecticides. Millions of dollars are invested in this bioengineering process annually by many, with Bill Gates most notably investing into CORONA-VIRUS-30:29 بَلِ اتَّبَعَ الَّذينَ
  ظَلَموا أَهواءَهُم بِغَيرِ عِلمٍ ۖ فَمَن يَهدي مَن أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَما لَهُم مِن -DISASTER SPEEDING
  4TH-OF JULY-2019:Rather the:38:34 wrongdoers follow their own:2:113 desires without any knowledge. So who will guide those whom Allah has led astray? They will have no helpers_<29:41:SPIDER-COLLAPSE

  FRIDAY الجمعة AL-JUMUʿAH 62:11:R¹
  MEDINAN-R_10:62 أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لا
  خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ7:55:56:57:58
  Look! The friends of Allah will-JACK
  NISCHAN-indeed have no fear nor:R will they grieve_99:8:8:75:75:40:R8

  _IN DE ISLAM IS HET VERPLICHT__ OM EEN LEIDER OF WHAT SO EVER TE GEHOORZAMEN OOK IN NL !
  MAAR STEMMEN POLITIEK IS NIET
  TOEGESTAAN ! NERGENS ! OOK NIET IN MOSLIMLAND ! TENZIJ JE
  HET NIET WIST IS ER NIKS AAN DE
  HAND ! MAAR GEZOND VERSTAND
  ZEGT : SLIJMTIJD POLITIEK ! EN
  DAARNA VERKRACHTRONDES W.W
  DUIDELIJK ! 04:59 يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا
  أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم ۖ فَإِن تَنازَعتُم في شَيءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسولِ إِن كُنتُم تُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأويلًا__F114:F211:M5
  O you who have faith! Obey Allah:MI and obey the Apostle and those vested with authority among you:M³ And if you dispute concerning anything-CORONAHYPE OM HUN
  CPTLZM ARROGANTIE DOMHEID !
  TE VERBLOEMEN NA STELEN VIA
  PRIVATISERINGEN DOOR RIJKEN !
  OM HUN MACHT TE GEBRUIKEN
  OM ANDEREN TE OVERWELMEN !
  BV-ALS JE DIE TROEP NIET VER-
  WIJDERD ! TREK IK DE NAALDEN
  ERUIT ! MENSEN DIE NIET WETEN
  ZIJN GESTORVEN ! OM DE POEP
  EPIDEMIE GROOT TE LATEN LIJKE
  EN OUDJES ONNODIG ZIJN GEST-
  ORVEN MISLUKTE JOKE)-refer it to Allah and the Apostle-{ LEIDERS
  HEBBEN TOTAAL EEN LEUGEN GE-
  INTRODUCEERD EN HUN NIEUWE
  LAW ! BV IN MAROC 5,4 MILJOEN
  DIEREN BIJ 224_DUIZEND ERKEND
  BEDRIJFEN ! EN SHEEP KRIJGEN
  SPECIAAL WATER ? 5 MILJOEN
  MOOI AANTAL VOOR VOLGEND
  POEPPIDEMIE FASIQEEN)-if you have faith in Allah and the Last Day. That is better and more favourable in outcome-22:73:74:75:76:77:78:M

  MAAR ONZIN VOLGEN OP-BKABLA VERZOEK IS NIET TOEGESTAAN !
  VOOR JE EIGEN VEILIGHEID ! OF JE
  LAAT FASIQEEN JE LEVEN VOOR-
  SPELLEN ! ALS IK ME IN BEPAALDE
  DETAILS GA IN FOOD ! MAAR ITS
  NEAR SQR 04:60 أَلَم تَرَ إِلَى الَّذينَ
  يَزعُمونَ أَنَّهُم آمَنوا بِما أُنزِلَ إِلَيكَ وَما أُنزِلَ مِن قَبلِكَ يُريدونَ أَن يَتَحاكَموا إِلَى الطّاغوتِ وَقَد أُمِروا أَن يَكفُروا بِهِ وَيُريدُ الشَّيطانُ أَن يُضِلَّهُم ضَلالًا بَعيدًا__VERRE ROT STADIUM
  MHMD IS VERDWENEN BIJ HEN !
  EN IBRAHIM EN ZIJN ZOON ZIJN
  DE FINAL ACT ?-TOZZ-Have you not regarded those who claim that they believe in what has been sent down to you-872017 and what was sent down before you?-87:19 They desire to seek the judgment of the Rebel-THALMUD-36:76 though they were commanded to defy it-22:3:4 and Satan desires to lead them astray into far error-15:43:44-IS
  GELUKT VOOR HEN ! DOMHEID
  KENT GEEN GRENZEN ! WIST MEN
  WAT ER OP HECTARES WORDT GE-
  PLAND ! MAAR DAT STELT GEEN
  REET VOOR ! MET KUFR MET HET
  ALTEREN WOORD ALLAH SWT EN
  ONTKENNEN MET SUBPRAATJES!
  RAMADAN IS NOG ERGER EID UL
  ADHA DOOR WENS IBRAHIM ZELF
  LET MAAR OP ! 04:61وَإِذا قيلَ لَهُم
  تَعالَوا إِلىٰ ما أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسولِ رَأَيتَ المُنافِقينَ يَصُدّونَ عَنكَ صُدودًا57:19:20:21
  And when they are told:23091441:R Come to what Allah has sent down and [come] to the Apostle:M5:6 you see the hypocrites keep away from you aversely-BLA LEADERS-W.W-2:9

  WAAROM DE RAMADAN ERGERS
  IS IN KUFR ?-CPTLZM NOEMT
  NOOIT EEN CRASH BIJ DE NAAM !
  VINGERTJE ? EN NU SALAH AL-
  JAMA3A 5×7=8 + FRIDAY الجمعة
  F211-JUMUʿAH MEDIN AFSCHAF ?
  1 POT NAT KUFR 04:62 فَكَيفَ إِذا
  أَصابَتهُم مُصيبَةٌ بِما قَدَّمَت أَيديهِم ثُمَّ جاءوكَ يَحلِفونَ بِاللَّهِ إِن أَرَدنا إِلّا إِحسانًا وَتَوفيقًا_M5
  But how will it be when an affliction visits them because of what their hands have sent ahead?-FASSAD ! Then they will come to you-3:55:56 swearing by Allah:BG:6 ‘We desired nothing but benevolence and comity-18:4:5:6:7-JA MAAR VEEL
  OVEREENKOMSTEN MET KUFR !
  VROEGER VOOR 2011-IS ALLEEN
  KIJKEN EN REGISTRATIE 199924/7
  EN TALK WITH BORDER ! EN ER
  ZIJN VERBETERAARS MANY EN
  KUFR MORE THAN MANY ! EERSTE
  SPEECH RIJDEND MET ZIJN 5-EN
  2 SUCCES ! EN 2_FASIQEEN ! DAT
  WAS 1_JAAR VOOR DIKKE CRASH
  EN PRECIES ZO 04:6 أُولٰئِكَ الَّذينَ يَعلَمُ
  اللَّهُ ما في قُلوبِهِم فَأَعرِض عَنهُم وَعِظهُم وَقُل لَهُم في أَنفُسِهِم قَولًا بَليغًا_32:29:30:M5
  They are the ones whom Allah:M5:6 knows as to what is in their hearts. So let them alone, and advise them, and speak to them concerning themselves far-reaching words-8:8

  1 VAN DE GOEIE 5 IS EEN MAN GE-
  WORDEN EN ZEER GELIEFD ! DOOR
  ZIJN RESPECT EN VEEL FUN ! EN
  NR 2 ALSO HIJ HEEFT EEN BROER
  -TJE DIE HET VERSCHIL BETER
  KENT TUSSEN EEN FASIQ EN EEN
  HONEST MAN VAN ZIJN BROER
  VAN SPEECH 2 JAAR EERDER ! EN
  KEEK MIJ ALTIJD VRAGEND AF! EN
  ZEI VRAAG IN PLAATS VAN SERIEU
  S STRAK BLIK ! EN HIJ HEEFT ZIJN
  VRAGEN BEVESTIGD GEKREGEN !
  EN SNAPTE VAN ZIJN SITUATIE
  JEGENS FASIQ FOLKS 04:64 وَما
  أَرسَلنا مِن رَسولٍ إِلّا لِيُطاعَ بِإِذنِ اللَّهِ ۚ وَلَو أَنَّهُم إِذ ظَلَموا أَنفُسَهُم جاءوكَ فَاستَغفَرُوا اللَّهَ وَاستَغفَرَ لَهُمُ الرَّسولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوّابًا رَحيمًا
  We did not send any apostle but to be obeyed by Allah’s leave:M5:20 Had they:7:27 when they wronged themselves:44:09 come to you and pleaded to Allah for forgiveness:M5 and the Apostle had pleaded for forgiveness for them-39:75 they would have surely found Allah all-clement, all-merciful-33:70:71:R4

  THE TIDING النبإ_AL-NABAʾ 78:40:M³
  MECCAN:The surah is also known as: The Announcement, The Great News, The Important News, The News__11:13=R48-أَم يَقولونَ افتَراهُ ۖ قُل
  فَأتوا بِعَشرِ سُوَرٍ مِثلِهِ مُفتَرَياتٍ وَادعوا مَنِ استَطَعتُم مِن دونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صادِقينَ2:24
  Do they-BLA say:16:61 He:BG:6 has fabricated it?-78:40 Say, ‘Then bring ten sūrahs like it=BIG:FUCK:CPTLZ4 fabricated, and invoke whomever you can, besides Allah:2:23-should you-COVID-18:19 be truthf:47:38:M¹

  Jesus two point zero is a dragon?
  Who the balls are obtained from, and this is all? And Artificial stupidity can only observe externally, and only has a grip on the person who is not worthy, Satan teaches them, biological artificial stupidity is bragging in rights, have been used in Africa for years, but only has a grip on people who form an ideology in it, whatever it was originally intended, worthless-86:17
  IMMORTALITY MHMD-JEZUS SON OF MARY-ﷺ KHIDR-AL-HASHIR=R
  AL-KHADDAR-11:14_فَإِلَّم يَستَجيبوا لَكُم
  فَاعلَموا أَنَّما أُنزِلَ بِعِلمِ اللَّهِ وَأَن لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ ۖ فَهَل أَنتُم مُسلِمونَ_1999:STILL-NONE-R
  Hoe herken je mensen die-10:38:M5 waarheidsbevinding, praten?-20:15 Mensen die altijd gefocust zijn-7:8 doordat de leugen meerder-BLABLA compagnon heeft, die een verhaal doen die geen knooppunt bevat-7:9
  En het met elkaar-IIII:7 unaniem een verbond aangaan !!??-But if they do not respond to you, know that it has been sent down by Allah’s-31:34:M5 knowledge, and that there is no god except Him. Will you, then, submit ?

  EN GEKKE IS SOMMIGEN ZIJN BANGER VOOR BLA, TERWIJL HET EEN SIMPEL WET IS, DAT DE WAAR HEID DE LEUGEN DECIMEERT, EN NU IS HET ZELFS TAKE IT OR FACE
  IT-AN EYEOPENR-11;15_مَن كانَ يُريدُ
  الحَياةَ الدُّنيا وَزينَتَها نُوَفِّ إِلَيهِم أَعمالَهُم فيها وَهُم فيها لا يُبخَسونَ___? 77:50_54:55:M
  As for those who desire the life of this world and its glitter:COVID-BLA We will recompense them fully for their works therein, and they shall not be underpaid in it-45:28-38:77:R

  Straks in de ondervraging zullen mensen proberen om te wringen om toch de RAHMA te krijgen, maar is dat dan eerlijk tegenover een persoon die wel zijn Heer omarmd heeft, in de goede tijden en slechte?
  ALLE SOCIALE MEDIA ONZIN NU, BV TEN EERSTE RELIGIEUZE BLA ZAKEN NEGEREN, HET IS DAJJAL
  ONTWRICHTINGEN, EN MEESLEEP
  IN KUFR, EN GEDULD IS AN CLEAN
  DESTINY+NEAR:3:10_إِنَّ الَّذينَ كَفَروا لَن
  تُغنِيَ عَنهُم أَموالُهُم وَلا أَولادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيئًا ۖ وَأُولٰئِكَ هُم وَقودُ النّارِ_DAJJAL=22:3:4:R
  As for the faithless-SOCIAL:7:179
  PUSSY-29:41-MEDIA:Neither their wealth nor their children-INOVATIE shall avail them anything against:M Allah-SUNNA-MHMD-47:38-it is-7:9 they who will be fuel for the Fire-AÏ

  Sommige proberen goed te komen voor het publiek en vergeten hun heer, en hij vergeet hun, en hoe kan je dan rechtvaardigen dat je goed bezig was?_3:11كَدَأبِ آلِ فِرعَونَ وَالَّذينَ
  مِن قَبلِهِم ۚ كَذَّبوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنوبِهِم ۗ وَاللَّهُ شَديدُ العِقابِ_^VORIG-RAMADAN
  IS ER MASSA-FASSAD GEPLEEGD, EN DE PERSOON DIE DAT BENOEM
  NEEM DIT JAAR DE STOKJE SNEAK
  OVER, EN REDEN DAT HIJ DAT ZIJ OM VERTROUWEN TE HARKEN, EN DAT WERK ENKEL BIJ VELEN IN EU
  HIJ PREEKT IN ENGELS-As in the:R case of Pharaoh’s clan and those:E¹ who were before them-NAJD:2018 who denied Our signs-INKORTEN
  RAMADAN IN ZELF BEDACHTE TIJDEN-So Allah seized them for:M³ their sins, and Allah is severe in retribution__MEANING RAMADAN
  MISBRUIKEN OM HUN ECONOMIE
  TE STIMULEREN-BUT SINDS 20:16
  IS ER EEN BLOCK-JINN WAARDOOR
  HET FAALT, EN IN 2017-EEN NIEUW
  POGING-MISLUKT EN 2018 OOK, EN 2019-DE LAATSTE RAMADAN DE SLUITING-BUT SHIT-MAN vind het prachtig dat mensen komen met hun eigen bedachte Islam-2:44
  ^.SPLIT C-M:ISHA:M+2+1:22:78:M5
  ORNAMENTS الزخرف AL-ZUKHRUF
  43:89-MECCAN_10:43 وَمِنهُم مَن يَنظُرُ
  إِلَيكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهدِي العُميَ وَلَو كانوا لا يُبصِرونَ I
  And there are some of them who:R5 observe you:7:27 But can you guide the blind even if they do not-22:15:R perceive?_22:123456789:99:8:8:56

  SMOKE الدخان AL-DUKHĀN 44:55:56
  MECCAN-10:44 إِنَّ اللَّهَ لا يَظلِمُ النّاسَ
  شَيئًا وَلٰكِنَّ النّاسَ أَنفُسَهُم يَظلِمونَ_21:112:P
  Indeed Allah does not wrong people in the least; rather it is people who wrong themselves_38:34:35:35:5:R¹

  MAN الانسان AL-INSĀN 76:31:MEDIN
  M=10:76 فَلَمّا جاءَهُمُ الحَقُّ مِن عِندِنا قالوا
  إِنَّ هٰذا لَسِحرٌ مُبينٌ_M:47:38:38:74:E
  When the truth from Us came to:N8 them, they said, ‘This is indeed plain magic!’__79:46:80:26:26:225:25:77

  P:7:3 اتَّبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن رَبِّكُم وَلا تَتَّبِعوا
  مِن دونِهِ أَولِياءَ ۗ قَليلًا ما تَذَكَّرونَ29:123456
  Follow what has been sent down to you from your Lord:103:3 and do:M¹ not follow any masters besides-7:9 Him-3:7 Little is the admonition that you take!:3:7_هُوَ الَّذي أَنزَلَ عَلَيكَ الكِتابَ
  مِنهُ آياتٌ مُحكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذينَ في قُلوبِهِم زَيغٌ فَيَتَّبِعونَ ما تَشابَهَ مِنهُ ابتِغاءَ الفِتنَةِ وَابتِغاءَ تَأويلِهِ ۗ وَما يَعلَمُ تَأويلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرّاسِخونَ فِي العِلمِ يَقولونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ رَبِّنا ۗ وَما يَذَّكَّرُ إِلّا أُولُو الأَلبابِ_MEYEMI_A7:88:89:90:91-I
  It is He who has sent down to you the Book. Parts of it are definitive-R verses-29:6 which are the mother of the Book-74:4:5:6:7 while others are metaphorical-29:41 As for those in whose hearts is deviance-29:42:43 they pursue what is metaphorical in it-19:83 courting temptation and:M³ courting its interpretation:BG:6 But no one knows its interpretation-8:9 except Allah and those firmly-19:98 grounded in knowledge-19:9:10:11 they say-F114 We believe in it-3:58-I all of it is from our Lord-3:59:60:61-I And none takes admonition except those who possess intellect-103:3:II

  Waarom MHMD ¹Sec 9:1:18:110
  HUMAN:HEIRS:93:11 l وَأَمّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ
  M2 فَحَدِّث And as for your
  Lord’s blessing, proclaim it!:1:5:R7¹

  For example, an iterative process can converge to one value, Embrace the good, reject the bad and the evil, and then the Creator will reward you, work for a good destination, Best Result, One and Devine 3:45 إِذ قالَتِ المَلائِكَةُ يا مَريَمُ إِنَّ
  اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنهُ اسمُهُ المَسيحُ عيسَى ابنُ مَريَمَ وَجيهًا فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَمِنَ المُقَرَّبينَ
  When the angels said, ‘O Mary, Allah gives you the good news of a Word from Him whose name is Messiah, Jesus-18:82:83 son of Mary-3:42:M distinguished in the world and the Hereafter-79:46 and one of those brought near-3:54:55 [to Allah]-7:6:7
  II:1234EF78910___ 3:545556:79:80

  THE EMISSARIES المرسلات MECCAN
  AL-MURSALĀT 7750-10:77 قالَ موسىٰ
  أَتَقولونَ لِلحَقِّ لَمّا جاءَكُم ۖ أَسِحرٌ هٰذا وَلا يُفلِحُ السّاحِرونَ_50:192021222324252627
  Moses said, ‘Do you say of the truth when it comes to you [that it is-5:82 magic]? Is this magic? Magicians do not find salvation.’-108:3-3:18:19

  A5:02:255:اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ الحَيُّ القَيّومُ ۚ لا
  تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَومٌ ۚ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَماE³ فِي الأَرضِ ۗ مَن ذَا الَّذي يَشفَعُ عِندَهُ إِلّا بِإِذنِهِ ۚ يَعلَمُ ما بَينَ أَيديهِم وَما خَلفَهُم ۖ وَلا يُحيطونَ بِشَيءٍ مِن عِلمِهِ إِلّا بِما شاءَ ۚ وَسِعَ كُرسِيُّهُN8M السَّماواتِ وَالأَرضَ ۖ وَلا يَئودُهُ حِفظُهُما ۚ وَهُوَH³ العَلِيُّ العَظيمُ M³8¹⁴⁴¹D:KHIDR:2:286:E¹
  Allah—there is no god except Him— is the Living One, the All-sustainer. Neither drowsiness befalls Him nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is it that may:KHIDR intercede with Him except with His permission? He knows that which is before them and that which is behind them, and they do not comprehend anything of His knowledge except what He wishes. His seat embraces the heavens and the earth, and He is not wearied by their preservation, and He is the All-exalted, the All-supreme 12:111:I
  AL:KHIDR:GRE:EN:67:01:AL-MULK
  ME:114:115:ﷺ:M4:4:74:56:56:96:M
  07:5:6:7:A3:15-۩_صدق الله العظيم الملك
  ^.__الملوك:6:165:6:88:CATTLE:ANʿĀM
  E:Ex8³:199:الأنعام:.←F7:A→الملك:P:30
  A:SOVEREIGNTY:MECC:AN:A:H:MD
  26:27-۩_RELATIVITY:85:22:I-16:50-۩

  WAAROM HET CPTLZME DOOD IS?
  EN NOOIT MEER ZAL TERUGKOME
  OOK AL HUN TEGENWOORDIGE
  ACHTERLIJKHEIDSHOW 0%-V4:09
  CPTLZM VERDIENT OP BASIS VAN
  FASSAD ! MENSEN UIT ELKAAR
  HALEN ! VROEGER WAS HET EASY!
  BUT MOSLIMTIJDPERK MOEST
  ALS JONGSTE 3 OPTIES ! OF DE
  MAN WORDT GELEMINEERD NA
  KORTE VERBINTENIS ! 2 RUZIE EN
  3 WIG ! EN DAAR WORDT GROF
  AAN VERDIEND ! DAAROM IS
  DE STROP OP CPTLZM SINDS
  1999-EN NU MUURVAST ! WANT
  DE TIJD IS EEN LES ! WANNEER DE
  FLY KWAM PAKTE HIJ WAAR
  ALLAH SWT HEM STUURDE IN HET
  MIDDEN SECTES KUFR MIX-2000
  EN NEEMT WIE HIJ LEUK VOND !
  EN BIJ SUCCES MOETEN ZE VAN
  JE AF OM HUN CPTLZM TE DIENE
  MAAR IDIOTERIE IS STUPPOR EN
  ZE SNAPPEN NU PAS HOE HUN
  STAND VAN ZAKEN IS PROTOCOL
  24-ZION ELDERS SQR ! EN NA 5
  JAAR NEMEN POLYTHEIST HET
  OVER MET 4_JAAR HUN EIGEN
  VERDOEMENIS ! DE SNELLE
  AFBRAAK CPTLZM MET SPOTTEN!
  ZEI NOG DOE NIET MEE AAN JULLI
  SHOW SCHEIDING TROCHT IN DE
  FAILIETE BANK ! EN HUN BLA
  HEEFT NOG KANT NOG WAL
  BEREIKT ? OMDAT Maryam is the wife of the right hand, does not have to marry her__AND THATS
  PAS FUN 3:58 ذٰلِكَ نَتلوهُ عَلَيكَ مِنَ الآياتِ
  وَالذِّكرِ الحَكيمِ_NO EQUAL-22:77:78:M5
  These that We recite to you are-85² from the signs and the Wise-112:4 Reminder-M5:37-EN HEB NOG IN
  2016 EEN EXTRA GAME MEE
  GEDAAN MET COPY BLA AKD
  NIKAAH DIE NIET EENS IN MIJN
  BEZIT WAS ! EEN RONDE NOG
  LATEN DOEN IN TROCHTBANK IN
  RABAT VIA MOLLENSYSTEEM
  VOOR 150 EURIE ! EN NOG IS
  KUFR GEGROEID VAN LEIDERS
  TOT BIG LOSERS ! IEMAND DIE IN
  ALLAH SWT GELOOFT ZOU NOOIT
  TWIJFELEN AAN DE DEBIELEN IN
  MOLEN ! 3:87أُولٰئِكَ جَزاؤُهُم أَنَّ عَلَيهِم
  لَعنَةَ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجمَعينَ_F114-M
  Their requital is that there shall be upon them the curse of Allah-57:20 the angels, and all mankind-M5:28-I

  POLYTHEISM ZIJN MEELOPERS !
  EN ZOIEZO CLUELESS ! EN BIJ ISLAM LEIDERS W.W KOZEN VOOR
  KUFR ONDANKS HET FATAAL IS EN
  BIG LOOSE ! MAAR NIET MEE
  BEMOEIEN ! EN AFSTAND ! HET IS
  JUST AN EYEOPENR-3:106 يَومَ تَبيَضُّ
  وُجوهٌ وَتَسوَدُّ وُجوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذينَ اسوَدَّت وُجوهُهُم أَكَفَرتُم بَعدَ إيمانِكُم فَذوقُوا العَذابَ بِما كُنتُم تَكفُرونَ__KUFR-1441-36:76:77
  On the day-L-D:34:30 faces will turn white and faces will turn black-7:9 As for those whose faces turn black Did you disbelieve after your faith? So taste the punishment because of what you used to disbelieve-1441

  MENSEN DIE EEN INTEL KUFR HER
  -KENNEN EN VERDER VOLLEDIG
  AFSTAND ! EN GEEN INMENGING
  HEBBEN GEEN BALAST ! EN IMAN
  WORDT STERKER ! EN WORDT
  KUFR NET EEN INSECTEN NEST !
  NETALSOF JE IN ARTIS KIJKT ! EN
  ITS A SHOW 3:107 وَأَمَّا الَّذينَ ابيَضَّت
  وُجوهُهُم فَفي رَحمَةِ اللَّهِ هُم فيها خالِدونَ_R5
  But as for those whose faces become white-110:3 they shall dwell in Allah’s mercy-F211 and they will remain in it-57:14:15:MMs

  HEB VAAK UITGELEGD DAT ALLAH
  SWT BELOFTE NIEMAND KAN
  VERBREKEN ! VELEN GEPROBEERD
  ACHTER DE RUG EN STIEKEM
  SNEAKY ! VOOR HEN DE GLIM
  LACH ZO WERKT HET MET DE
  MOLLENSYSTEEM ! EEN OUD
  FENOMEEN BIJ HEN 2017-7:99
  Maryam is the wife of the right hand, does not have to marry her, and is a lofty station, look but not for sale, and 1 bad word about her, is so retarded-4:156_وَبِكُفرِهِم وَقَولِهِم
  عَلىٰ مَريَمَ بُهتانًا عَظيمًا:1916Mocking the
  most exalted-19:21-woman? You have to be tough to dare something like that, it's more of a sad act, and calling the holy spirit gabriel a-114 woman is to donate yourself to eternal damnation, and believe it or not, it's almost time–:And for their:E faithlessness, and their uttering a-III monstrous calumny against Mary:R

  251:8-PRIME DIRECTIVE FĀṬIR 35-R
  ORIGINATOR _ALLAH 8-19:1:ZEGT ! PATATJE MO-25:76:77:50 ?-ALS
  JE VAN DE BOOBS-SCHEID !-NIET
  MARYAM'S-EN DE REST VAN DE BOOBS-!-NO MAN !-MAAR MENSEN
  DIE MIJN PARTNERSCHAP WILLEN AFDWINGEN !-MARYAMIES IS EEN BELOFTE !-فاطر_ORIGINATOR HIJ DOET WAT HIJ WIL !-IK WIST NIETS
  NADA NOPPES !-EN HIJ ZIJ 112:M
  IK MAAK JOUW:24091396:1991976
  MIJN LIEVELING:EN M5 MAG MIJN
  VERVOLG LIEVELINGEN !-KIEZEN
  DIE HIJ:8:12345678910_AL KENT
  DAAROM ZEGT HIJ:16:74___فَلا
  تَضرِبوا لِلَّهِ الأَمثالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعلَمُ وَأَنتُم لا تَعلَمونَ_NOT BIONIC WOMAN-SKY
  CHANNEL-OR MANIMAL TIGER HUMAN ?-NO-! ITS EASY KNIP:3:6:7
  END PLAK:3:7:WERK:So do not:5:66 draw comparisons for Allah: indeed Allah knows and you do not know:M

  EN HAD EEN SHUNT IN LINKER ARM EN BRAK GLAS 2×1,2M² EN HAD MEERDER SNEE 2.CM EN BLOED SHUNT IS VERSNELD IN MINUTEN STROOM-16:75-(۞ ضَرَبَ
  اللَّهُ مَثَلًا عَبدًا مَملوكًا لا يَقدِرُ عَلىٰ شَيءٍ وَمَن رَزَقناهُ مِنّا رِزقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنهُ سِرًّا وَجَهرًا ۖ هَل يَستَوونَ ۚ الحَمدُ لِلَّهِ ۚ بَل أَكثَرُهُم لا يَعلَمونَ
  EEN SHOCK IS 2-MINUT:Allah:66:9 draws a parable:RESTORE-فاطر a chattel who has NATHANHUE-no power over anything:5:120 and one whom We have provided a goodly:R provision and who spends out of it secretly and openly:NADAT DE SCHERVEN VERWIJDERT PAPRIKA
  POEDER 200-GRAMD HEET-KWAM
  LATER ACHTER !-Are they equal? All praise belongs to Allah. But most of them do not know-PAPRIKA ZUIGT STOLLING EN LINKERARM KLAAR 1 MINUUT-EN HANDOEK "TOWEL"
  SOUTH PARK 15-KM VERDEROP !
  TO EAST !-NIEMAND BIJ DIYALISE
  HEEFT GEMERKT:19:76_وَضَرَبَ اللَّهُ
  مَثَلًا رَجُلَينِ أَحَدُهُما أَبكَمُ لا يَقدِرُ عَلىٰ شَيءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلىٰ مَولاهُ أَينَما يُوَجِّههُ لا يَأتِ بِخَيرٍ ۖ هَل يَستَوي هُوَ وَمَن يَأمُرُ بِالعَدلِ ۙ وَهُوَ عَلىٰ صِراطٍ مُستَقيمٍ_AVONTUUR HYDRALIN
  6-GETUIGEN MOMENT SPEEDY:6:7
  M³_Allah draws [another] parable: Two men-P:7:8 N:7:9=21:1:M one of whom is dumb:99:8 having no:5:66 power over anything and who is a-III liability to his master-8:PRIM’84:21۩ wherever he directs him he does not bring any good:25:60-۩ Is he-8¹
  8-QM:PRIME -8¹-0%V4:4:5:equal ? to someone who enjoins:F114:F211 justice and is:BO:EF-on a straight:M path? P:7:8-27:26_اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ رَبُّ
  العَرشِ العَظيمِ ۩_M:19:21:21:19;19:58
  Allah—20:01:02:03:04:05:06:07:08
  There is no god except Him—112:M The Lord of the Great Throne-59:24

  A Dark Night is coming Fast upon the World…This may be the ONLY Time we have before it's too late
  TODAY IS 96-D PLAYS ! +1D=97
  TODAY IS 97 DAYS KUFR ! VAN
  MENSEN BETER MOETEN WETEN !
  NA MANY MISLUK 66:7 يا أَيُّهَا الَّذينَ
  كَفَروا لا تَعتَذِرُوا اليَومَ ۖ إِنَّما تُجزَونَ ما كُنتُم تَعمَلونَ__FORGING ISLAMIC LAWS-R
  O faithless ones!-31122019-Do not make any excuses today-57:20:21-II
  You are only being requited-FASSAD
  for what you used to do-26:224:225

  JAAR DAT ZE DEED WAS 2000 DE
  TWEEDE EN LATER ZELFDE JAAR
  DE DERDE HEKS-HAAR HARTVRIEN
  DIN EN TEGEN HAAR DAT HEKS 2
  EEN MEESTGELIEFD VROUW IS
  OM DE RARE BLIK WAT ZE KEEK TE
  VERMINDEREN ! NIET DAT IK
  LAST VAN HAD MAAR OM HAAR
  ONBEWUST TE VERBLINDEN !
  BENOEMDE NOOIT WAT ZE DEDEN
  EN LIET ZE SPELEN ! EN BIJ
  ZEGGEN LIEVELING GING ZE ME
  JUIST OPZOEKEN ! EN IN 2010
  HEEFT ZE SAMEN MET DE DERDE
  GROOTSTE FASSAD GEPLEEGD !
  NOG DIEPER IN KUFR! DE TIJD VAN
  DAJJAL ASSIMILATIE ! BV. HULP
  AAN MENSEN EXPORT VOOR
  SEXUELE DOELEINDEN ! OUD
  GEBRUIK ! MANNEN+VROUWEN !
  EN NU IS DE SECRETS MUURVAST
  MAAR SOMMIGEN HEBBEN DE
  GRENZEN OVERSCHAT-2:88 وَقالوا
  قُلوبُنا غُلفٌ ۚ بَل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفرِهِم فَقَليلًا ما يُؤمِنونَ____KUFR-GROWINGS 2007:M
  And they say-22:09 Our hearts are uncircumcised:2:18 Rather Allah has cursed them for their unfaith:M so few of them have faith-20:08:09?

  MAN IN EEN STAD ! WIL JE NAAR
  BUITENLAND DIRECT MET PRIVÉ
  JET ! EN ZE CHECKECKEN ZIJN
  PENIS GROTE EN HIJ WAS INTERR
  ESSANT VOOR HEN ! UITEINDELIJK
  NA HET ZIEN ! KWAM HIJ TERUG
  OP VERSTAND EN VLUCHTE ! EN
  HIJ ZEI TEGEN MIJ ZO EN ZO NA
  DAT HEM MOEST BELOVEN ZIJN
  GEHEIM TE HOUDEN ! NOOIT
  IEMAND WIST ERVAN EN ZO'N
  PERSOON GENEREERT EEN LIE
  ABOUT ME ! EN VERDIENDE
  ERAAN VALSE VERKLARINGEN !
  MAAR WAT MEN ZAAIT OOGST
  MEN ! EN VELEN VOOR HEM ! EN
  NA HEM ! 66:10 ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذينَ
  كَفَرُوا امرَأَتَ نوحٍ وَامرَأَتَ لوطٍ ۖ كانَتا تَحتَ عَبدَينِ مِن عِبادِنا صالِحَينِ فَخانَتاهُما فَلَم يُغنِيا عَنهُما مِنَ اللَّهِ شَيئًا وَقيلَ ادخُلَا النّارَ مَعَ الدّاخِلينَ____MANY-SECTS-CPTLZM
  Allah draws an example for the faithless-31122009-the wife of Noah2000 and the wife of Lot-2011
  They were under two-61:6 of our righteous servants-F114-yet they betrayed them-1999-2000-2001
  2002-03040506070809+M:2019
  2020-So they-24/7:9 did not avail them:F211 in any way against Allah,
  and it was said-CPTLZM-Enter the Fire:7:18 along with those W.H.O enter-77:45:46:47:48:49:50 ?-50:05-I

  IMAN IS EASY ! WIE GOED DOET
  ONTMOET ! REST HEEFT ENKEL
  ZICHZELF ONTEIGENT VAN-BESTE
  RESULT 64:9يَومَ يَجمَعُكُم لِيَومِ الجَمعِ ۖ ذٰلِكَ
  يَومُ التَّغابُنِ ۗ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعمَل صالِحًا يُكَفِّر عَنهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدخِلهُ جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها أَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الفَوزُ العَظيمُ___ITS-NEAR-2:285:286 M5:6
  The day when He will gather you
  for the Day of Gathering-M5:28-that will be day of dispossession-31:33
  And whoever has faith in Allah and acts righteously-47:38-He shall absolve him of his misdeeds-7:9
  and admit him into gardens-8×8:M5
  with streams running in them-7:8-to remain in them forever-85:22-That is the great success-23:118-SALVA

  NOK-IN-HAVENS-DOOR 22:7 وَأَنَّ
  السّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيبَ فيها وَأَنَّ اللَّهَ يَبعَثُ مَن فِي القُبورِ 70:32:33:34:35:36:37:38:39:40
  And the Hour is bound to come:H4:¹ there is no doubt in it, and Allah will resurrect those who are in the:7:99 graves-08:52:53:54:55:56:056:81:R5

  REAL DEAL UITLEG-Multiple Scientists:  C0R0NAVlRUS Altered in Lab to Better Attach to Humans-(OLD NEWS MHMD-ﷺ ZEI
  IN EEN HADITH DE TIJD VAN DE
  DAJJAL! DUS OPLICHTER NIET
  REIZEN ! EN FERM AFSTAND KUFR!
  CORONAVIRUS WORDT HET GEN-
  OEMD ! OM HET CATCHY TE MAKE
  EEN ANGSTITEM ! EEN TWEEDE
  FASIQA MET HAAR MAN DEED IN
  2000 EEN POGING ! EN DETAILS
  HOE IS VEEL GEAVANCEERDER
  DAN KWAKZALFERS DAG VAN
  VANDAAG ! ZE DEED HET MET KIP
  WAARBIJ DE BOT RAUW BLEEF !
  VAN EEN MARKT WAAR DE NAAM!
  AFIJN NA AANTAL UUR BEGON DE
  BACTERIE TE VERNAUWEN ! EN
  NEUS NET DICHTGEKNEPEN EN
  GEEN ADEM + WAS 02:00 NACHT
  EN DOOR DE MOND ADEMEN
  VOERDE BENAUWDHEID OP ! IN
  SNELLERR TEMPO ! EN HAD EEN
  HARDSTILSTAND MOETEN KRIJGE
  EN DE HYPOCRIETE ODIOTEN
  WORDEN ZA3MA WAT IS ER MET
  JE ? DOOR DE DICHTE NEUS OP-
  GEZWOLLEN OGEN DOOR LUCHT !
  TEKORT ! EN ZEI MOET DIRECT
  NAAR EEN APOTHEEK ! WAAROM ?
  MOET DIRECT NAAR APOTHEEK !
  EN ZE ZEIDEN ALLES IS DICHT !
  EN ZEI MOEEET NAAAR EEN APO
  THEEK ! EN DE ZOON ZEI WE
  GAAN NAAR EEN NOODAPOTHEEK
  EN HIJ HEEFT ME GEDRAGEN
  LOPEND ZOEKEND ! EN NA KM's
  LOPEN EENTJE GEVONDEN ! EN
  BIJ HEN EEN CHEMISCH PRODU-
  GEKOCHT OM DE LUCHTWEGEN
  TE STABILISEREN ! EN HEB DE PRO
  BLEEM IN 5 MINUTEN OPGELOST !
  HIJ ZEI HOE VOEL JE ? EN ZEI JIJ
  BENT EEN MAN ! EN ZEI WIL
  VOORDAT WE TERUG HOME
  GAAN NAAR EEN NATUURPARK
  WAAR ALLES WERDT VERNIETIGD!
  HEB IK HAAT NAAR DIE HEKS HIS
  MOTHER ? NEE ! NERGENS VOOR
  NODIG ! HEB MEER MEDELIJDEN
  VOOR BLA GEKOZEN DOMHEID !
  "KARHAN" WOORD UIT QURAN !
  WORDT ALS HAAT VERTAALT
  DOOR FASIQEEN BIJ BLA TALKS !
  KARHAN=AFSCHEIDEN ERVAN !
  GEEN AANDACHT AAN SCHENKEN
  ALLE KUFR IS HAATZAAIERIJ
  DOOR AFGUNST ! ALS DE
  SHOCK WAS GELUKT DAN WAS
  HET BESLOTEN GEREGELD ! EN
  ZIJN MEERDERE PERSONEN TOT
  DE DAG VAN VANDAAG ! MAAR
  NU ZIJN HET MODERNE KLEUTERS
  BOEK DADEN-50:28 قالَ لا تَختَصِموا
  لَدَيَّ وَقَد قَدَّمتُ إِلَيكُم بِالوَعيدِ_2011-2020
  He will say:BG:6 Do not wrangle in My presence-8:67-for I had already warned you in advance-20:08:09 ?

  THE SPIDER العنكبوت AL-ʿANKABŪT
  29:69-MECCAN 50:29 ما يُبَدَّلُ القَولُ
  لَدَيَّ وَما أَنا بِظَلّامٍ لِلعَبيدِ___1431-1441:M
  The word-22:15 is unalterable with Me-112:4-and I am not tyrannical to the servants-31121999-14:21:22:R5

  THE ROMANC-الروم AL-RŪM 30:60
  MECCAN 50:30 يَومَ نَقولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ
  امتَلَأتِ وَتَقولُ هَل مِن مَزيدٍ_A5MCM&M's
  The day when We shall say to hell:R
  Are you full?-R23+G:179-It will say:R ‘Is there any more?-17:88:89:89:24

  LUQMĀN لقمان LUQMĀN 31:34:M5
  MECCAN 50:31وَأُزلِفَتِ الجَنَّةُ لِلمُتَّقينَ غَيرَ
  بَعيدٍ_____ITS-NEAR-2:285:286-M5:20
  And paradise will be brought near for the Godwary-64:12345678-not distant-64:9101112131415161718

  PROSTRATION السجدة AL-SAJDAH
  32:30-MECCAN 50:32 هٰذا ما توعَدونَ
  لِكُلِّ أَوّابٍ حَفيظٍ_HUMBLE GEDULD-7:8
  ‘This is what you were promised:M5
  for every penitent and dutiful:110:3

  THE CONFEDERATES الأحزاب 33:73
  AḤZĀB-MEDINAN 50:33 مَن خَشِيَ
  الرَّحمٰنَ بِالغَيبِ وَجاءَ بِقَلبٍ مُنيبٍ_22:77:78
  Who fears the All-beneficent in
  unseen, and comes with a penitent heart-8:75:75:40:40:85:85:22:22:78

  298:19=M:M-2:98 __مَن كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ__
  وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبريلَ وَميكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلكافِرينَ_| THE SPOIL:22:78:78:40
  Whoever is an enemy of Allah:BG:6 His angels and His apostles:F114:R and Gabriel and Michael, [let him know that] Allah is indeed the-77:9 enemy of the faithless-70:43:44:59-I

  Multiple Scientists:  C0R0NAVlRUS Altered in Lab to Better Attach to Humans-(OLD NEWS MHMD-ﷺ ZEI
  IN EEN HADITH DE TIJD VAN DE
  DAJJAL! DUS OPLICHTER NIET
  REIZEN ! EN FERM AFSTAND KUFR!
  TIJD START PLAY MET GENETICA
  WAS 1996-Better Attach to Humans
  _MAROC HAD EERDER DAN EU BIO
  METRISCHE PASPOORT! EN LOOPT
  OOK NU VOORUIT OP REIS DAAR
  NAAR TOE ! EEN BEWIJS DAT JE
  GETEST BENT ! EN IN MAROC
  BEHOUD EEN AMBTENAAR HET
  RECHT OM JETE TESTEN IN ONZIN
  EN ALS JE ZEGT BEN EEN MUSLIM
  JULLIE ZIJN MET FASSAD BEZIG !
  DAN KOMT VAN HEN 79:24 فَقالَ أَنا
  رَبُّكُمُ الأَعلىٰ___NEW-RULLER-36:75:76
  Saying:18:4 I am your exalted lord!

  NU IS TIJD VAN FASSAD ! DUIDELIJ
  DE ISLAM HEEFT EEN OPLOSSING
  VOOR ALLE PROBLEMEN ! MAAR
  DE LEIDERS ZIJN CORRUPT ! EN
  HET IS NIET ONS TAAK OM ZE TE
  BEKRITISEREN ! ENKEL WAARSCH-
  UWING DAT DE SYSTEMEN CORRU
  PT ZIJN ! WIE VERBETERT HEEFT
  GELUK ! REST IS DE LUL ! EEN MAR
  OC VROUW IS ONTVOERD UIT EEN
  KAMP MYSTERIEUZE WIJZE ! EN
  MEN WEET DAT ZE MISHANDELD
  IS !?! EN WEET NIET WAAR ZE IS ?
  EN ZE LAAT 3 JARIG DOCHTER ?
  EN ZE NOEMEN HET SYRIEKAMP ?
  ZE IS VERKRACHT OP EEN TROL !
  MANIER ! NIET ENIGE ! GRAP IS AL
  S EEN MOSLIMORIGINEEL LAND
  ZIET DAT EEN ANDER LAND WORD
  AANGEVALLEN MOET JE HEM BE
  -SCHERMEN MAAR NU IS ER EEN
  SMOES MIX WETSCHOLEN ! ERDO
  GANZ HEEFT VEEL BLOED AAN
  ZIJN HANDEN ! MASSAMOORDEN
  MAAR ITS EEN VRIJE KEUS OM
  DOMHEID STEUNEN 20:130 فَاصبِر
  (عَلىٰ ما يَقولونَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ غُروبِها ۖ وَمِن آناءِ اللَّيلِ فَسَبِّح وَأَطرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرضىٰ__ITS-NEAR-39
  So be patient with what they say-I:9 and celebrate the praise of your Lord before the rising of the sun:M5 and before the sunset, and glorify Him in watches of the night and at the day’s ends-47:11 that you may be pleased-11:123-12:111-13:43:M5

  LOCKDOWN WORDT ZO SNEL
  MOGELIJK AFGESCHAFT ! EN EID
  AL ADHA ZAL DOORGAAN ? OM
  FASSAD REDENEN ! MAAR KUFR is
  NOU EENMAAL GEBAAT VOOR
  MEER CORRUPTIE ! EN MENSEN
  MUSLIMS NEMEN AFSTAND VAN
  DE OPENBARE LEUGEN ! HAD AL
  IN 2015161718-LATEN ZIEN WAT
  EN HOE FOOD PLAYS-20:131وَلا تَمُدَّنَّ
  عَينَيكَ إِلىٰ ما مَتَّعنا بِهِ أَزواجًا مِنهُم زَهرَةَ الحَياةِ الدُّنيا لِنَفتِنَهُم فيهِ ۚ وَرِزقُ رَبِّكَ خَيرٌ وَأَبقىٰ____ITS-NEAR-M5:27:28:29:30
  Do not extend your glance toward what We have provided certain groups of them as a glitter of the life of this world:11:15 so that We may test them thereby-22:15 And the provision of your Lord is better and more lasting-18:110-19:98:3:9

  SUCCES MET KEUZE:25:16-لَهُم فيها
  ما يَشاءونَ خالِدينَ ۚ كانَ عَلىٰ رَبِّكَ وَعدًا مَسئولًا__LAATSTE BERICHT:060320
  There they will have whatever they wish:JUISTE KEUZE-abiding:25:1:2 [forever], a promise besought:29:18 [binding] on your Lord-L-DAY:75:40
  IIII:SUCCES-GEWENST:III:47:38:M7
  AL-MAʿĀRIJ ( المعارج )_70:44:MECCA
  IIIIIIIIII¹:15:LOFTY STATIONS:3:18:III
  ^.__CASE CLOSED=91:15 وَلا يَخافُ
  عُقباها IMAN=DEVINE PAD=23:11:M³
  And He does not fear its outcome:R
  |||||||||||||||||||||:MEYEMI-478:19:98:|||||||
  ENERGIZR:17:77:22:77-۩:ﷺ
  IIIIIIIIIIIIIII8III-آية الكرسي:3466:﷽

  JONAHيونس YŪNUS 10:109:ME
  MECCAN_E20:110E يَعلَمُ ما بَينَ أَيديهِم
  وَما خَلفَهُم وَلا يُحيطونَ بِهِ عِلمًا-2:254:255
  He knows that which is before them and that which is behind them, but they cannot comprehend Him in:M5 their-AÏ:BLA 10:36-knowledge:53:30

  JOSEPH يوسف YŪSUF 12:111:CC:R4
  MECCAN-20:111-{۞ وَعَنَتِ الوُجوهُ
  لِلحَيِّ القَيّومِ ۖ وَقَد خابَ مَن حَمَلَ ظُلمًا-8:30
  All faces shall be humbled before:M the Living One-2:254:255 the:3:5455 All-sustainer, and he will fail who-AÏ bears [the onus of] wrongdoing:7:9

  CONSULTATION-الشورى_AL-SHŪRĀ
  42:53-MECCAN 17:42_قُل لَو كانَ مَعَهُ
  آلِهَةٌ كَما يَقولونَ إِذًا لَابتَغَوا إِلىٰ ذِي العَرشِ سَبيلًا___MET-AÏ-BLA-TRANSGRESSIE
  IS ENKEL JEZELF_DEGRADEREN IN
  DOMHEID_^Say:MENING?)-Were:M there [other] gods besides Him:3:9 as they say-(POPPENKAST-24/7)-AÏ they would surely encroach on the Lord of the Throne:IIII:83-ZELF III:E WETEN-MAAR-GEEN-TERUGWEG:R

  ORNAMENTS-الزخرف_AL-ZUKHRUF
  43:89 MECCAN-17:43_سُبحانَهُ وَتَعالىٰ
  عَمّا يَقولونَ عُلُوًّا كَبيرًا-24/7-BLA=22:73
  Immaculate is He, and greatly:2:99 exalted above what they say!:2:100

  ISLAM HEEFT NIKS TE MAKEN MET STOELENDANS-GECREËRDE
  ONZIN-IN MAATSCHAPIJEN, IS HET ZO MOEILIJK OM EEN ORDENTELIJKE KIJK TE NEMEN NAAR DE VOORAANDE TIPS GRATIS+_AL 1441-YEARS EEN FACT, EN PROBEER MAAR EEN BERICHT TE PLAATSEN OP MEYEMI.NL ITS-EEN BLOKADE ONE
  AND DEVINE, ZODAT STRAKS NIEMAND KAN BEWEREN DAT HIJ OR ZIJ NIET GEINFORMEERD ZIJN, IS HET ZO MOEILIJK OM EEN MENSELIJKE NUCHTERHEID TE BEKENNEN OP DE VERHEVEN STATION-MEYEMI NL ?-17:44تُسَبِّحُ لَهُ
  السَّماواتُ السَّبعُ وَالأَرضُ وَمَن فيهِنَّ ۚ وَإِن مِن شَيءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَلٰكِن لا تَفقَهونَ تَسبيحَهُم ۗ إِنَّهُ كانَ حَليمًا غَفورًا-40:84:86:R
  The seven heavens glorify Him:52:4 and the earth [too:MANY:114:1-and whoever is in them:3:7:8:9 There is not a thing but celebrates His:15:22 praise, but you do not understand their glorification:16:49-Indeed He:R is all-forbearing, all-forgiving-39:75

  WAAROM-DE AGRESSIE NIET SUCCESVOL IS NU-44-YEARS
  EXACT ?-17:45_وَإِذا قَرَأتَ القُرآنَ جَعَلنا
  بَينَكَ وَبَينَ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ حِجابًا مَستورًا-MEYEMI=3:54:55:56:57:58:R
  When you recite the Qurʾān-1048-B4 We draw between you-GEZONDE
  VERSTANDIGEN-and those who do not believe-(AÏ:MEDIASPECTACEL)_ in the Hereafter a hidden curtain:R5

  Politiek over bestrijding racisme: 'Zou ook willen dat het sneller ging
  ____^IN MEDIA CATCHY WORDS !
  BEDOELING IS OMZEILEN ONKUN-
  DE MACHT 0%V ! HAD IN 2018 EEN
  PERSOON LANGE TIJD GESPROKE'
  EN HIJ ADVISEERDE EEN KLACHT
  IN TE DIENEN ! VOOR HALEN VAN
  RECHT EN ZEI VOOR MIJ HOEFT
  HET NIET ! EN VIND HET NIET ERG
  WAAR ZE MEE BEZIG ZIJN ! HET IS
  MEER EEN PROBLEEM VOOR DE
  GRAFDELVERS SINDS 2007-HIJ ZEI DOE HET TOCH EN KIJK ! EN ZEI
  ZAL UW IN DE BCC ZETTEN ! EN
  HEB EEN EMAIL MET DETAILS ! EN
  IS BINNEN 24-UUR RETOUR EN GA NAAR CIVIEL RECHT ! WAT ZE
  ZELF ZIJN IN ONDERWERP ZELF !
  VELEN W.W ZAGEN DE ZOVEELSTE
  ALTERING RULES SINDS 20:08:09 ?
  2010 EN 11 BUT 74:36 نَذيرًا لِلبَشَرِ-M5
  NO EQUAL—A warner to all humans

  SALAF EN REST LAWSCHOOLS
  ARE PLAYING WITH ALLAH SWT
  WORDS-20:08-HE HAS THE BEST
  NAMES ! SALAF AL SÆUD IS LIKE
  GESTORVEN BUSH HW-5122018
  WAHAB PLAYS REST ! STILLETJES
  BUT ERGER DAN ERG ! BASHAR AL
  ASSAD ALS LAND IS BETER GE-
  CONCENTREERD EN RELAX ONDA-
  NKS 24/7 ONRECHT BLA ! WHY ?
  JE KAN IMAN NIET DOORBREKEN ! ALGHADDAR HAD DAAR RUST IN
  EERDER TIME 74:37 لِمَن شاءَ مِنكُم أَن
  يَتَقَدَّمَ أَو يَتَأَخَّرَ_NOW POPS OUT KUFR
  IS IN FATALITY ! EN DUIDELIJK IN
  FASSAD=CORRUPTIE ! For those of you who like to advance ahead:7:9
  and those who would linger behind.

  9 maart 2010-Tweede lezings voorstel constitutionele toetsing ingediend :
  Artikel 120: Constitutionele toetsing

  Grondwet van 2008-CPTLZM DEAD
  Hoofdstuk 6: Rechtspraak
  Artikel 120
  De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen

  ___^DUS RECHT IS PARTIJDIG !
  EN NIET ONAFHANKELIJK ! ZO
  OOK IN VELE MUSLIMLANDEN !
  1 POT NAT ! CPTLZM PLAYS DE
  ZWAKSTEN DER ZWAKSTEN ! 2:99

  In eenvoudig Nederlands

  De rechter mag niet beoordelen of wetten en verdragen kloppen met de Grondwet.

  Uitleg

  De Grondwet is onze hoogste wet. Andere wetten en verdragen moeten altijd kloppen met de Grondwet. Maar de rechter mag hierover niets zeggen. De rechter mag dus niet zeggen dat hij een wet niet goed vindt, als deze wet naar zijn mening niet klopt met de Grondwet.

  Waarom mag de rechter dat niet? De rechter mag dat niet omdat de Eerste en Tweede Kamer en de regering de wetten hebben gemaakt. Alleen de regering en de Eerste en Tweede Kamer mogen iets te zeggen hebben over de regels die voor iedereen gelden. Want de Tweede Kamer is door ons allemaal gekozen. En als kamerleden niet de goede dingen voor ons doen, dan kunnen we ze gewoon wegstemmen bij de volgende verkiezingen. De rechter mag zich daar niet mee bemoeien. De rechter moet gewoon doen wat in de wet staat ? EERSTE ERVARIN
  G 2011 MET € 250 EURO TOTO !
  EEN TONEELSTUK MET WIE BEN
  JE EN PROBLEEM ! ONDANKS
  FEIT NIET RELEVANT ! DUS EEN
  PARTIJDIG MENSONTERENDE
  PRAKTIJK UIT FABELTHEORIES !
  MAAR IMAN IS NOOIT ONDER DE
  INDRUK FASSAD 74:38 كُلُّ نَفسٍ بِما
  كَسَبَت رَهينَةٌ__FREE CHOICE IN LIFE
  Every soul is hostage to what it has earne-W.W-B/W-HUMAN IS WEAK !

  EERLIJK VERSTANDIGEN MENSEN
  BOEK +REST DIE GEEN GATEN
  HEBBEN IN HUN R-HAND ! ZIJN
  IN SUPPORT ALLAH SWT 74:39 إِلّا
  أَصحابَ اليَمينِ_56:96:F114:F211:M5
  Except the People of the Right Hand-17:111:018:110:19:98:98:08

  SALVATION 24/7-74:40 في جَنّاتٍ
  يَتَساءَلونَ___BEFORE THE LAST DAY
  AMAZING IS KUFR ZO GEZONKEN !
  In gardens, questioning-22:11:12;13

  DIT WAT NU GEBEURT IS A LONG
  TIME AGO GESTART ! MAAR NIET
  TE ZIEN ! BEHALVE DE SCHRIFT
  OMARMERS IN FULL IMAN !
  KUFR STARTE IN 2000-MET EEN
  OUD MAN HIER ! DIE ZEI PAS OP
  EN HET VERHAAL LIEP EERDER!EN
  ZEI NIKS ! EN VOLGDE DE SPOREN
  IN HET SPEL 74:41عَنِ المُجرِمينَ_M5:9
  Concerning the guilty-20:01:02:03:4

  NO ESCAPE 74:42 ما سَلَكَكُم في سَقَرَ-R⁴
  ‘What drew you into Hell?-NOU! HET
  WEIZIGEN SUNNA MHMD HARDCO
  -RE EN BRDROG OP BEDROG ! EN
  ZWAAR VERGREIP 74:43 قالوا لَم نَكُ
  مِنَ المُصَلّينَ__OPLICHTERS-2:99:100
  They say-2020-We were not among those who prayed-17:77:78:79:80:R
  __^SUNNA BEHOUD !
  VAN DE ZEGEL DER PROFETEN !
  EN TRAMSLATE TO NIET RELIGIEU
  IEMAND DIE MET ALLE WINDEN
  MEEGAAT IN BEDROG 74:44 وَلَم نَكُ
  نُطعِمُ المِسكينَ__LEVEREN VALS INFO
  ALS BLA PROF ! VELEN TOO MUCH
  MEDIA O.A-OF EXPER ?-Nor did we feed the poor-77:49-ANGSTZAAIER

  CPTLZM ORDER OF FORCING BLA
  TALKS ! 74:45وَكُنّا نَخوضُ مَعَ الخائِضينَ
  We used to gossip along with the W.H.O-gossipers-28112018:19:M59

  EN RAMADAN SINDS 1432 VER-
  NEUKT IN STILTE ! EN 2020 MET
  BLA W.H.O-HYPNOSE VAN MEER
  DEREN-74:46 وَكُنّا نُكَذِّبُ بِيَومِ الدّينِ-M5
  And we used to deny the Day of Retribution-22:10-REMOVING VRIJ
  HEID VAN MOSKEEEN EN ALTER
  MET ONZIN WETTEN ! DUS ALLAH
  SWT WEGDRUKKEN ? VERDIENSTE
  OP DE BORD VAN DE KUFR ! NOU
  EINDE IS NEAR 74:47حَتّىٰ أَتانَا اليَقينُ
  until death came to us-31:32:33:34

  WADA+C 51:44 فَعَتَوا عَن أَمرِ رَبِّهِم
  فَأَخَذَتهُمُ الصّاعِقَةُ وَهُم يَنظُرونَ EXIT:POLL
  Then they defied the command of their Lord:MHMD 13+5=M 52:12345
  so the thunderbolt seized them
  as they looked on 29112019:77:18:I
  WADA+D 51:45 فَمَا استَطاعوا مِن قِيامٍ
  وَما كانوا مُنتَصِرينَ SINKHOLE-77:48:49
  So they were neither able to rise up,
  nor to come to one another’s aid:R,5
  AS-THE-GLOBE-TURNS:8:30:M³
  Weer zo'n onzinnig onderzoek. Als een slager zijn eigen vlees keurt zal hij ook niet zeggen dat de kwaliteit slecht is 2:275 الَّذينَ يَأكُلونَ الرِّبا لا
  يَقومونَ إِلّا كَما يَقومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُم قالوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ۚ فَمَن جاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهىٰ فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَن عادَ فَأُولٰئِكَ أَصحابُ النّارِ ۖ هُم فيها خالِدونَ 51:41:43:44:45:46 71:23:25:R
  Those who exact usury will not stand but like one deranged by the Devil’s touch:3:54:That is because they say, ‘Trade is just like usury.’ While Allah has allowed trade and forbidden usury. Whoever, on receiving advice from his Lord, relinquishes [usury], shall keep [the gains of] what is past, and his matter shall rest with Allah. As for those who resume, they shall be the inmates of the Fire and they shall remain in IT:85:22:De slager komt erachter dat het slechte vlees inmiddels is weg gegooid. Wij hebben slechts goed vlees. Tja slechte e-mails zijn zo weggegooid natuurlijk. En een forensisch 71:28:I onderzoek in de krochten van de systemen worden niet gedaan zolang het onderzoek niet:59:12:13 onafhankelijk geschiedt 2:285:286:I

  WADA+E 51:46 وَقَومَ نوحٍ مِن قَبلُ ۖ إِنَّهُم
  كانوا قَومًا فاسِقينَ ¹.²:811=15:43 ².²:M
  ^.812=66:7:And the people of Noah aforetime. Indeed they were a transgressing lot 1999-2000-2001:R

  MHMD=1404+51:47 وَالسَّماءَ بَنَيناها
  بِأَيدٍ وَإِنّا لَموسِعونَ I LOVE IT WHEN AS
  COMES SPLENDID:19:21:114
  We have built the sky with might,
  and indeed it is We who are its expanders OF IT:UITDIJENDE:85:22
  ^.-WELCOME 8877:6667:77:77:50?

  E8³E9³E1³E2³-51:48 وَالأَرضَ فَرَشناها
  فَنِعمَ الماهِدونَUMMA 2-67M77E+EXTR
  And the earth We have spread it out
  so how excellent spreaders We have been! 1999-2019:SPLENDID:H
  ___________________________________
  HMPM_<7M:074:50 كَأَنَّهُم حُمُرٌ مُستَنفِرَةٌ
  As if they were terrified asses ³¹⁴I¹:R
  ^.I.18:99-(۞ وَتَرَكنا بَعضَهُم يَومَئِذٍ يَموجُ في
  بَعضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي الصّورِ فَجَمَعناهُم جَمعًا 74:9
  That day We shall let them surge over one another, and the Trumpet will be blown, and We shall gather them all 57C24:67M:4:176:076:31:R
  ___________________________________
  M2:285F آمَنَ الرَّسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَبِّهِ
  وَالمُؤمِنونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ ۚ وَقالوا سَمِعنا وَأَطَعنا ۖ غُفرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيكَ المَصيرُ 1:7
  The Apostle has faith in what has been sent down to him:BOOBS:32:1 WITH BRAINZ:from his Lord, and all the faithful. Each [of them] has faith in Allah, His angels, His scriptures and His apostles. [They declare,] ‘We make no distinction between any of His apostles.’ And they say, ‘We hear and obey. Our Lord, forgive us, and toward You is the return-CR³
  M-2:286-P لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها ۚ لَها
  ما كَسَبَت وَعَلَيها مَا اكتَسَبَت ۗ رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولانا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرينَ66:11
  Allah does not task any soul beyond its capacity. Whatever [good] it:8:30 earns is to its benefit, and whatever [evil] it incurs is to its harm:85:1920
  ‘Our Lord! Take us not to task if we forget or make mistakes! Our Lord! Place not upon us a burden as You placed on those who were before:R us! Our Lord! Lay not upon us what we have no strength to bear! 25:77 Excuse us and forgive us, and be merciful to us! You are our Master, so help us against the faithless lot!
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||:85:22:H
  ENERGIZR:17:77:22:77-۩:ﷺ
  IIIIIIIIIIIIIII8III-آية الكرسي:3466:M=19:1
  1:7:H.←.Sura:7:1:H.→.الفاتحة:A688:E
  OPENING:FĀTIḤA:MECCA_^16:88:R
  CM66-بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ-CM:30:M³
  B464_النور LIGHT_AL-NŪR MEDINA
  M424_وَاترُكِ البَحرَ رَهوًا ۖ إِنَّهُم جُندٌ مُغرَقونَ
  And leave the sea calmly:47E57:29
  they will indeed be a drowned host I
  CRITERION الفرقان_FURQĀN 1-67:30
  ME BE77:44:25كَم تَرَكوا مِن جَنّاتٍ وَعُيونٍ
  How many gardens and springs did they leave behind!_ER ZIJN MULTI
  MOGELIJKHEDEN FREE ENERGY IN
  MINERALS EARTH EXAMPLE JUST 1-MOLTEN DIAMOND-CRYSTALS:R¹
  REAL SECURITY+_QM-85:22:M529
  MOST EXALTED STYLE MAXIMUM
  AL-AʿLĀ الأعلى_MECC-44:26_وَزُروعٍ
  وَمَقامٍ كَريمٍ EARTH=99,36% HIDDEN:R
  Fields and splendid places-44:59:R1
  THE POETS 0,64%-الشعراء NAJD 5:66
  AL-SHUʿARĀʾB6227:MECCAN:5:56
  G 0,64%:26:224وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الغاوونَ
  As for the poets-W.H O-TOGGES:R5 the 15:MC44-perverse follow them.
  ___^A5:01الر ۚ تِلكَ آياتُ الكِتابِ وَقُرآنٍ مُبينٍ
  Alif:1396-65رمضان Lām:31:34 Rā:15 These are the signs of the Book and a manifest Qurʾān:11:12345678910
  P0857:65:08M:MVI:111:114:118:MI
  IIIIIIII:49:1:2:3:IIII:DOUNIA:BATMA:III
  FRI:47 1 M-8 2020 \ 8P:1819:رمضان I
  I:15:02رُبَما يَوَدُّ الَّذينَ كَفَروا لَو كانوا مُسلِمينَ
  Much will the W.H.O-faithless wish that they had been muslims:PEACE

  MODELS PREDICT CATASTROPHE – Climate of Freedom #4-MODELLEN
  ZIJN GEFABRICEERDE DOORDRUK ONRECHT ! DAT WAS AL IN 2011 DUIDELIJK TOEN MR BIJDEHAND
  MAXIMAAL IN ONRECHT WERD BENADEELD ! EN SINDS 2012! RECHTZAKEN VOOR MIJ EEN
  SHOW WAS !-QURAN ALGHORITHM
  EN IN 2016-EEN NIEUW RONDE
  MET NOG MEER ONRECHT DWANG
  NAAR ANDEREN ! EN ZEI NIKS ! BEHALVE BENADEELDEN MANY TE
  STIMULEREN VAN GEDULD ! VOOR DE BLA CYPHER-37:95 قالَ أَتَعبُدونَ ما
  تَنحِتونَ__W.W-OP ALLE FRONTEN-R
  He said:2011:12:13:14:15:16Do you worship what you have yourselves carved-FALSEHOOD 31122010;M5

  ER ZIJN SOMMIGEN NIET RELIGIE
  UZEN DIE HET ADEQUAAT AANPAK
  KEN EN VERZETTEN ONDANKS MOGELIJK DOOD ! TERWIJL ZE
  NIET WETEN DAT EEN FITNA EEN GROOT SCHEIDING IS ! WAARBIJ EEN LEUGEN ZWAAR VERLIEST ! GA NAAR EEN BLA RECHTZAAK IN 3 DELIG PAK EN AT M&M's ! EN
  POLIZEI AANWEZIG ! WAAROM ?
  OVERDRIJFEN you have yourselves carved-FALSEHOOD ! EN GA NA 5
  MINUTEN WEG UIT DE SHOW ! ER
  IS VERSCHIL TUSSEN BLA BLA EN
  UITKOMST 37:96وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَما تَعمَلونَ
  When Allah has created you and whatever you make?-MINERALS &

  GRONDPRODUCT ! ONTKEN MAAR!
  MAAR NO ESCAPE TO IT ! DO ΥOU
  ΚNΟW HOW IT WILL ALL ΕND? YEP
  BLA IS A WASTE 37:97 قالُوا ابنوا لَهُ
  بُنيانًا فَأَلقوهُ فِي الجَحيمِ_24/7-SINCE 10
  YEARS ! NIET ONDER DE INDRUK
  VAN BLA VERGROOT RATTENPLAG
  2010-They said:77:50 ?-Build a structure for him and cast him into a huge fire-2011:12:13:14:15:16:17
  2018-NEW CHANCE BUT THEY
  WASTE IT DOUBLE 2019:20-DO ΥOU ΚNΟW HOW IT WILL 0%-VBLA
  ALL ΕND? 37:98فَأَرادوا بِهِ كَيدًا فَجَعَلناهُمُ
  الأَسفَلينَ____? LOSERS-W.W-77:49:50
  So they sought to outwit him:BG:6 but We made them the lowermost:R

  Eid ul-Adha zal volgens astronom- ische berekeningen op 31 juli !
  ___KUFR HEEFT ZEKERHEID ? DE LEUGEN GOES ON ! RAMADAN
  VERNEUKT ALLANG FORGOTTEN !
  Advice to Muslims, your prayers are contrary to what the Prophet-ﷺ
  JAREN VAN KUFR UITROL 2:9
  250-,JAAR LEUGEN UITROL !1
  MHMD-ﷺ had ?-YOU SATAN !
  KEPT BLA-PROMISE ?-15:42__إِنَّ
  عِبادي لَيسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطانٌ إِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغاوينَ_GRAND-PRIX-F7:1:21091441
  Indeed as for My servants you do:M not have any authority over them:M except the perverse who follow you

  DE HOLLYWOOD HAD AL EEN FILM OMEGA CODE GEMAAKT ! WAAR
  BIJ 2 MAN DE DAJJAL AANSPRA-
  KEN ! EN IN ARABIC LENTE DE EERSTE EGYPT ZIJN ER MUSLIMS DIE WERDEN BELACHELIJK
  GEMAAKT ! OM KUFR POLITIEK
  SYSTEEM TE DOORDRUKKEN ! EN GRAP VAN HOLLYWOOD IS DAT
  MENSEN MET IMAN IN PAAR SECONDEN DOORPRIKKEN ! EN DIE
  SINDS 2012-ZWAAR ARROGANT
  WERD ! MAAR BLA HEEFT ENKEL
  PRAATJES ! EN HUN REAL TIME
  ZIEN VAN HUN 0%-V ZULLEN MEE
  MAKEN ! NO ESCAPE 37:99 وَقالَ إِنّي
  ذاهِبٌ إِلىٰ رَبّي سَيَهدينِ_25:74:75:76:77:R
  He said:19:36 ‘Indeed I am going toward my Lord, who will guide me-I

  Van Gezondheid worden nog 816 coronapatiënten in ziekenhuizen verzorgd en blijft het dodental gelijk met 212 overlijdens ?-DIT IS EEN
  KUFR DIE ZWAAR WORDT AANGE-
  DIKT ! EN GEBASSEERD OP PSYCH
  DISORDENING! DUS SECULIER BLA
  DUS ALLAH ONTKENNEN ! DOOR
  DE BLA! ZELF WETEN ! EN ZE
  WETEN DONDERSGOED VAN DE
  KUFR JAREN ! MAAR WE MUSLIMS
  DONT CARE! BLA THERE OWN FRE
  CHOICE 37:100رَبِّ هَب لي مِنَ الصّالِحينَ
  ‘My Lord! Give me-95:123-one of the righteous-23:123456789101112

  Van Gezondheid worden nog 816 coronapatiënten in ziekenhuizen verzorgd en blijft het dodental gelijk met 212 overlijdens-1=nog 81:6 وَإِذَا
  البِحارُ سُجِّرَت_,31122020-66:6:7:7:175
  When the seas are set afire-66:10:R

  OVERDRIJVEN IS EEN ZWAAR VER
  GRIJP ! ZO WERKT CPTLZM NOU
  EENMAAL ! 8:16 وَمَن يُوَلِّهِم يَومَئِذٍ دُبُرَهُ
  إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ أَو مُتَحَيِّزًا إِلىٰ فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأواهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئسَ المَصيرُ-R
  RAMADAN EN SHABAAN RAJAB
  EN MUHARRAM 1433-KORT TIME
  GELEDEN ! Whoever turns his back [to flee] from them that day —36:76
  unless [he is] diverting to fight or retiring towards another troop—8:75 shall certainly earn Allah’s wrath:M5 and his refuge shall be hell:44:49 an evil destination-AANPASSEN KALM

  BEHAVE IS OWN STUPPOR ! het dodental gelijk met 212-2:12 أَلا إِنَّهُم
  هُمُ المُفسِدونَ وَلٰكِن لا يَشعُرونَ_55:19:20-R
  Look! They are themselves the agents of W.H.O-corruption:24/7:48
  but they are not aware-2:18:19-HU ?

  ZE WETEN HET NIET ? HOWCOME?
  GEEN SUPPORT ! COMPLEET BLIN
  DHEID ! ALLAH SWT ONDERSTEUN
  GEEN BLA KUFR 2:18 صُمٌّ بُكمٌ عُميٌ
  فَهُم لا يَرجِعونَ_ALLE KUFR AUTO 24/7
  RESULTS-Deaf-2011 dumb-2013:14 and blind-2015:16-they will not come back-2020-78:40:79:46:MMs

  IN 2013-2014-WAREN ER IN EGYPT
  +2015-DAAR WAS DE START VAN EEN GROEP DAJJALA FASIQEEN DIE ZEIDEN LETTERLIJK TEGEN !
  HUMBLE MOERSALIEN DIE AYAH
  UIT DE FURQAAN RECITEERDEN ! HIJ DE DAJJAL WAS 1 PERSOON WIJ ZIJN EEN POLITIEK SYSTEEM !
  EN INTERRESSEERT ONS NIET WAT JULLIE MURSALĀT المرسلات
  77:50 MECCAN-25:77-ZEGGEN ! EN ONDANKS HUN PRAATJES ! ZIE JE ZE DIEPER ZINKEN IN BLINDHEID !
  EN ZIJN LOSERS-,SQR-15:43:44:49

  NU KUFR IS OVERDUIDELIJK IN TRANSGRESSIE W.W-MEDIA ! EN AAN EINDE LATIJN ! MUSLIMS ZIJN SAFE ! OOK IN MAROC DIE OPSCHEPT IN ROLLERENDE DOM HEID MET VERWIJZINGEN NAAR 5 JAAR GELEDEN ! EN EEN DAG VOOR 0%-V TRUCK 3:90إِنَّ الَّذينَ كَفَروا
  بَعدَ إيمانِهِم ثُمَّ ازدادوا كُفرًا لَن تُقبَلَ تَوبَتُهُم وَأُولٰئِكَ هُمُ الضّالّونَ_FASSAD-PLAYS-7:9
  Indeed those who turn faithless-R6 after their faith-31122020 and then advance in faithlessness-49:16-2:99 their repentance will never be accepted-22:73 and it is they who are the astray-17:77:78:79:80:81:82

  ____^EIGEN KEUS ! EN DOEN IN ONSCHULD MUSLIMS IS EEN HEEL
  ERNSTIG DELICT SUNNA! NIET MEE BEMOEIEN ! MAAR WEET DAT ALLAH SWT KUFR VORIG WEEK HEEFT GESCHUD ! EN ONDANKS DAT HYPOCRIET 3:91 إِنَّ الَّذينَ كَفَروا
  وَماتوا وَهُم كُفّارٌ فَلَن يُقبَلَ مِن أَحَدِهِم مِلءُ الأَرضِ ذَهَبًا وَلَوِ افتَدىٰ بِهِ ۗ أُولٰئِكَ لَهُم عَذابٌ أَليمٌ وَما لَهُم مِن ناصِرينَ_SINKHOLE 7:48
  Indeed those who turn faithless-7:9 and die while they are faithless-77E a world of gold will not be accepted from any of them should he offer it for ransom-66:7 For such there will be a painful punishment-8:56 and they will have no helpers-72:27:28-II

  PASSIVE POSSEBILITY ! VOORAL BIJ BELEDEGING OP FASIQ WAYS
  MAAR KUFR TREKT ALTIJD AAN KORTSTE EIND ! BIJ EERLIJK VERSTANDIG ADVIES DOEN ZE JUIST MEEST FASIQ-3:92 لَن تَنالُوا البِرَّ
  حَتّىٰ تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ ۚ وَما تُنفِقوا مِن شَيءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَليمٌ3:175:176:177:178:179
  You will never attain piety until you spend out of what you hold dear-MII and whatever you may spend of anything-5:41 Allah indeed knows it.

  Vroeger Voor De Industriele-57:19:R Tijdperk, Maalden Vrouwen Met Een Maler Van Steen, Waarvan De Top Verwijderd Word, Om Graan Te Malen, En Het Werd Naar Rechts Gedraaid Voor De Meel, De Maler Heeft De Bovenkant Lijkt Op Een Tajine Kop Met Een Gat Om De Bovenkant Via De As Te Bevestigen Met Begane G
  ____ITS NEAR________^IMAN FOLS ! M5

  EN ZEI SPINT DE GAREN ? MAN MAN ! STEKELBLIND AS THEY ARE!
  AANPASSEN ISLAM ?-49:04:M
  Erdoğanz how he sees the world and how he has become increasingly authoritarian in his Abu Jahl’s Attempt To Assassinate The Prophet MHMD-SUNNA-ﷺ DONT BE FOOLISH_17:76وَإِن كادوا لَيَستَفِزّونَكَ
  مِنَ الأَرضِ لِيُخرِجوكَ مِنها ۖ وَإِذًا لا يَلبَثونَ خِلافَكَ إِلّا قَليلًا__SYRIA=3:54:55:DABIQ
  They:ABU JAHL-67M-8102019:R-M¹ were about to hound you out of the land, to expel you from it, but then they would not have stayed after you but a little_<17:88:89=15:44:R4
  PASSIVE PLAYS 31122019:M5:28
  ABU JAHL STAAT SYNONIEM VOOR ARROGANTIE:54:9-(۞ كَذَّبَت
  قَبلَهُم قَومُ نوحٍ فَكَذَّبوا عَبدَنا وَقالوا مَجنونٌ وَازدُجِرَ 2017:71:23:24:017:102:99:8
  The people of Noah impugned before them. So they impugned Our servant and said, A crazy man,’ and he was ostracized-26:27:28:29:30:R
  R-54:10 فَدَعا رَبَّهُ أَنّي مَغلوبٌ فَانتَصِر M³I²¹
  Thereat he invoked his Lord:112:4:R
  [saying,] ‘I have been overcome, so help [me]…17H:20:01:02:03:04:05:R
  R-54:11 فَفَتَحنا أَبوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنهَمِرٍ R⁴
  Then We opened the gates of the:R¹ sky with pouring waters-55:19:20:R⁴
  ___________________________________
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  ONE-الأحد 03051441H-40:40 مَن عَمِلَ
  سَيِّئَةً فَلا يُجزىٰ إِلّا مِثلَها ۖ وَمَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثىٰ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولٰئِكَ يَدخُلونَ الجَنَّةَ يُرزَقونَ فيها بِغَيرِ حِسابٍ 99:6:7:8:034:36
  Whoever commits a misdeed shall not be requited except with its like, but whoever acts righteously:85:03 whether male or female, should he be faithful —such shall enter:23:11:I paradise, provided therein without any reckoning-23:123456789:11+

  ΜΟSES ΤΕLLS ΥΟU ΕXΑCTLΥ ΗΟW THE ΝΕPHΙLΙM:14:22:R RΕTURΝΕD
  MECCAN FRIDAY الجمعة_JUMUʿAH
  SOVEREIGNTY الملكMULK 67:30:M5
  F211-17:108:109:111:MEDINAN:M5

  ARTIFICIELE:51:1110_قُتِلَ الخَرّاصونَ-II
  Perish the liar-ZAG TWEE MEISJES

  SPEL ONZIN DE 24/7-AÏ-RATS-NOU
  WAT EEN PRAATJES-POWER-99:8
  EEN 0%-V ZINLOZE IDIOTERIE
  VORIG MESSAGE 389-INTEL
  SPEEL GEEN VALS SPEL ! IN EIGEN NADEEL BIJ VALSHEID ! MET GEVOLGEN DIE EEN MENS MET MORAAL NOOIT IEMAND TOEWENST ! ONDANKS JAREN!
  NEUSPEUTERIJ ARROGANTIE :

  STIKSTOFBELEID MOET VOOR 2030_GEREDUCEERD TOT 0%-DE
  BEDOELING OM DE WAKKEREN UIT
  TE SCHACKELEN NA BAKCESS IN
  LAW OV ?-DIT ZIJN MENSEN DIE DWANGMATIG ACHTER DE FEITEN
  LOPEN CPTLZME! BV DJ TRUMP IS DOOR DE RUSSEN AAN DE MACHT
  EN HELE MEDIA CIRCUS ACHTER !

  EN EINDIGT MET VOLGEND INTEL :
  P5 116 203:55:08:أَلّا تَطغَوا فِي الميزانِ
  Declaring, ‘Do not infringe the balance!:ENERG:ZONDER:REDUCE
  GRAVITEIT:WAVE:CORE:LAATSTE DAG ZICHTBAAR PERMANENT:559
  وَأَقيمُوا الوَزنَ بِالقِسطِ وَلا تُخسِرُوا الميزانَ:F4
  Maintain the weights with justice7:²
  and do not shorten the balance!:MD
  ZONNEPANEEL 1MM ENERY:24/7
  PLASMA:07:76:ALMS:المص:محرك:A9
  M:07:77:R:3:7:MUHA:P:77:التكامل:FP
  QUANTUM:Slipstream:06:100:M³
  C4-AE-M5-28:31:¦^M:2:8:5:1:2:3:4:E¹
  R القرآن الخوارزميات:27:93:M³:E¹:85:15
  القران الكريم:17:77:النسبية:REL¹TIVITY
  E:6:76:QUANTUM:M³ميكانيكا الكم:MVI
  E 59:24:الهندسة المقدسة:SAC:57:27:C4
  SHUTDOWN:לכבות:0:09:غلق:2:5:M³
  ^OVER I:T IS ¹II:38:57:76:95:114 F4
  _E 74:30:عَلَيها تِسعَةَ عَشَرَ E8³:76:77:78

  _____^EERLIJKHEID DUURT HET
  LANGST ! 74:31 وَما جَعَلنا أَصحابَ النّارِ
  إِلّا مَلائِكَةً ۙ وَما جَعَلنا عِدَّتَهُم إِلّا فِتنَةً لِلَّذينَ كَفَروا لِيَستَيقِنَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ وَيَزدادَ الَّذينَ آمَنوا إيمانًا ۙ وَلا يَرتابَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ وَالمُؤمِنونَ ۙ وَلِيَقولَ الَّذينَ في قُلوبِهِم مَرَضٌ وَالكافِرونَ ماذا أَرادَ اللَّهُ بِهٰذا مَثَلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشاءُ وَيَهدي مَن يَشاءُ ۚ وَما يَعلَمُ جُنودَ رَبِّكَ إِلّا هُوَ ۚ وَما هِيَ إِلّا ذِكرىٰ لِلبَشَرِ_M5
  We have assigned angels-66:6:7 as keepers on people of the Fire-7:99
  and We have made their number
  merely a stumbling block-1999 for the faithles-24/7-51:11-and that those given the Book may be reassured-BLA IS WEAK-and the faithful may increase in [their] faith,
  and that those given the Book may not doubt-7:178-and the faithful [as well]:22:73-and that those in whose hearts is a sickness may say-2:26
  and the faithless [along with them],
  ‘What did Allah mean by this description?-FORGING SINKHOLE !
  Thus does Allah lead astray-M5:09 whomever He wishes-15:02-and guides whomever He wishes-M5:6
  No one knows the hosts of your Lord except Him-M5:37-and it is just an admonition for all humans-R

  ____LINKS DEMOCRACKS ZIJN
  VEEL MEELOPERS ! EN DUS EEN VERLOREN TOTAAL "NEVER" EEN PROMISE NAKMEN ! EN ER WORDT
  VEEL VERGETEN ! EXCUSES IS VER
  TE ZOEKEN ! MAAR DAT HOEFT OOK NIET ! IEDEREEN DRAAGT ZIJN EIGEN ONZIN ! 23:62 وَلا نُكَلِّفُ
  نَفسًا إِلّا وُسعَها ۖ وَلَدَينا كِتابٌ يَنطِقُ بِالحَقِّ ۚ وَهُم لا يُظلَمونَ_50:123456789101112
  We task no soul except according to its capacity-2:286 and with Us is a book that speaks the truth:22:10 and they will not be wronged-M5:28

  VRIJE KEUS-M 23:63 بَل قُلوبُهُم في
  غَمرَةٍ مِن هٰذا وَلَهُم أَعمالٌ مِن دونِ ذٰلِكَ هُم لَها عامِلونَ______111:12345-5:64:65:66
  Rather their hearts are in a stupor in regard to this-99:8 and there are their other deeds besides which they perpetrate-12345:55:31:32;33-I

  ITS NEAR TOK-23:64 حَتّىٰ إِذا أَخَذنا
  مُترَفيهِم بِالعَذابِ إِذا هُم يَجأَرونَ_4:159:R5
  When We seize their affluent ones with punishment-7:99 behold:R they make entreaties-93D-90D-89:24:M5
  THE ELEVATIONS الأعراف AL-AʿRĀF
  7:206-۩ MECCAN_»The surah that depicts the final separation of the believers and unbelievers on the Day of Judgment by an unscalable edifice called The Elevations that veils them from one another-99:7:8
  WIE GOED DOET AFSTAND BLA ZIET DE KLUNGELS SHRINKEN !
  GEEN MENING OVER VORMEN !
  DIRECT BAN DE KUFR !
  EN ASTAGFIRULLAH !
  PROOF II-24/7:179 58:19 استَحوَذَ
  عَلَيهِمُ الشَّيطانُ فَأَنساهُم ذِكرَ اللَّهِ ۚ أُولٰئِكَ حِزبُ الشَّيطانِ ۚ أَلا إِنَّ حِزبَ الشَّيطانِ هُمُ الخاسِرونَ
  Satan:19:44:45 has prevailed upon them-19:46 so he has caused them to forget-11:15;the remembrance of Allah:11:123:026:224:They are-IIII:9 Satan’s confederates-7:27-Look!:7:9
  Indeed it is Satan’s confederates:R5 who are the losers!-8-PRIEM:8:48-C

  But upon it stand men and women who can see both the people destined for Paradise and those fated for Hell:7:179 while their own harrowing verdict remains as yet undeclared by God-M5__SIMPLE DOOR OPGEBOUWDE ONZIN ! EN GROEI IN ARROGANTE VERHALEN !
  EN EEN KLAKKELOOS EENHEID IN
  VERBOND ! WAT VELEN NIET WILLEN SNAPPEN ! ALS ER EEN
  LEUGENS IS EN ER WORDT OVER
  GESCHREVEN GEVLOGT ETC ! DAN
  IS DE MEDIUM DE ZWAKKE MET DE ARROGANTE LEUGEN ! 49:16:R4
  Aantijgingen, geframe en halve waarheden bestrijd je alleen met steekhoudende tegenargumenten. Gescheld of gehuil doet niets meer dan de karakterisering en onzin over ons waarde toekennen 99:7فَمَن
  يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ 44:54:55:56:57
  So whoever does an atom’s weight of goodwill see IT:056:78:79:80:81:I
  R9:8وَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ III:E 7:9
  And whoever does an atom’s weight of evilwill see IT:067:27:28:29:30?

  It is named after “the Elevations” (al-Aʿrāf) mentioned in verse 46 ff. The surah begins by addressing the Prophet Muḥammad, reassuring him about his revelations, and closes emphasizing the fact that he merely repeats what is revealed to him. It warns the disbelievers of their fate via numerous stories of disobedient communities of the past, in the hope that they may take heed and repent before it is too late. Both subjects also serve to give encouragement to the Prophet and the believers.«_The surah is also known as: The Battlements-28:5:6 The Faculty of Discernment-M5:5:6 The Heights-7:46 The Ramparts:M5 Wall:3:55 Between Heaven and Hell

  M³THE MESSAGE الرساله-P:7:55ادعوا
  رَبَّكُم تَضَرُّعًا وَخُفيَةً ۚ إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُعتَدينَ M³
  Supplicate your Lord, beseechingly and secretly. Indeed He does not like the transgressors 77:18:19:11+
  P:56 وَلا تُفسِدوا فِي الأَرضِ بَعدَ إِصلاحِها
  وَادعوهُ خَوفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحمَتَ اللَّهِ قَريبٌ مِنَ المُحسِنينَ LD=57:14:014:52:052:1234
  And do not cause corruption on the earth after its restoration, and:7:34:I supplicate Him with fear and hope: indeed Allah’s mercy is close to the virtuous_RT:30:60:060:08:08:75:11+

  ABU JAHL STAAT SYNONIEM VOOR ARROGANTIE:54:9-(۞ كَذَّبَت
  قَبلَهُم قَومُ نوحٍ فَكَذَّبوا عَبدَنا وَقالوا مَجنونٌ وَازدُجِرَ 2017:71:23:24:017:102:99:8
  The people of Noah impugned before them. So they impugned Our servant and said, A crazy man,’ and he was ostracized-26:27:28:29:30:R
  R-54:10 فَدَعا رَبَّهُ أَنّي مَغلوبٌ فَانتَصِر M³I²¹
  Thereat he invoked his Lord:112:4:R
  [saying,] ‘I have been overcome, so help [me]…17H:20:01:02:03:04:05:R
  R-54:11 فَفَتَحنا أَبوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنهَمِرٍ R⁴
  Then We opened the gates of the:R¹ sky with pouring waters-55:19:20:R⁴
  ___________________________________
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  ONE-الأحد 03051441H-40:40 مَن عَمِلَ
  سَيِّئَةً فَلا يُجزىٰ إِلّا مِثلَها ۖ وَمَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثىٰ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولٰئِكَ يَدخُلونَ الجَنَّةَ يُرزَقونَ فيها بِغَيرِ حِسابٍ 99:6:7:8:034:36
  Whoever commits a misdeed shall not be requited except with its like, but whoever acts righteously:85:03 whether male or female, should he be faithful —such shall enter:23:11:I paradise, provided therein without any reckoning-23:123456789:11+

  STIKSTOFBELEID MOET VOOR 2030_GEREDUCEERD TOT 0%-DE BEDOELING OM DE WAKKEREN UIT
  TE SCHACKELEN NA BAKCESS IN LAW OV ?-DIT ZIJN MENSEN DIE DWANGMATIG ACHTER DE FEITEN
  LOPEN CPTLZME! BV DJ TRUMP IS DOOR DE RUSSEN AAN DE MACHT
  EN HELE MEDIA CIRCUS ACHTER !
  SCHOONFAMILIE VAN DONALD J TRUMP EN ZIJN ADVISEUR IS EEN JEWISH RUSS ! DIE NA DE VAL VAN DE SOVJETUNIE ! ZIJN VERHUISD!
  HIS FAMILY ! VOOR DE USSR WAS ER EEN ZIEKTEVERSPREIDERS OM EU TE VERKLEINEN ! EN DE JOKE VAN AMERICA NET NU VAN CHINA BLATRICKS ! EN IN DIE TIJD IS MECCA VEROVERD 9 JAAR LATER EEN DEPRESSIE ! EN SECOND W.W
  EN DAARNA IS HET KALM GEWORDEN VAN DE 2_JEWISH FAMILIES ZOALS NU ! UIT IRAN UIT EUROPA EMIGRATIE TO AMERICA !
  ER ZIJN VEEL ISRAELISCHE PRESIDENTEN UIT IRAN ! REALY ?
  MANY ! DE VOORBEREIDINGEN VAN USSR-VEEL RUSSEN WAREN AAN HET EIND DOODZIEK ! EN ALLES IS HERSTELT NA 30:02 غُلِبَتِ
  الرّومُ____19:18-FORGINGS EVANGEL
  Romanovs has been vanquished-MI
  ___^DAT WAS 1918+3_JAAR LATER MECCA DUS QURAN FORGE NAJD+ SAYYINGS ?-19:21قالَ كَذٰلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ
  عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجعَلَهُ آيَةً لِلنّاسِ وَرَحمَةً مِنّا ۚ وَكانَ أَمرًا مَقضِيًّا_NO-EQUAK BLA=SQR
  He said:2:98 So shall it be. Your Lord says-1:7 “It is simple for Me:MI And so that We may make him a sign for mankind and a mercy from Us-5:120 and it is a matter [already] decided-M5:37:182-3:123456789-R

  NA DE KOMST 19:21-MATTER 1396 FIRST TIME 21-YEARS OLD M 2.0
  EN 21-YEARS OLD MARY 3.0 IS DECOHESSION BLA 30:03 في أَدنَى
  الأَرضِ وَهُم مِن بَعدِ غَلَبِهِم سَيَغلِبونَ_30:60:R
  In a nearby territory-2004+R=2013 but following their defeat they will be victors-1999-M³8¹⁴⁴¹D-47:38:M5

  EN DE SUCCES GROEIT EN CPTLZM HOOPT OP BEHAALD RESULT ! MAAR ZE ZIJN ZO DIEP GEZONKEN ! PAX JUDAICA IS UITG
  ESPEELD EN AL HUN TROEVEN ZIJN UITGESPEELD ! BLA SAYS I DONT BELIEVE YOU ! HOEFT OOK NIET ! LET MAAR OP ! DIT WAS JAREN GELEDEN 30:04 في بِضعِ سِنينَ ۗ
  لِلَّهِ الأَمرُ مِن قَبلُ وَمِن بَعدُ ۚ وَيَومَئِذٍ يَفرَحُ المُؤمِنونَ__2015-STREEP RAMADAN
  in a few years:BG:6 All command belongs to Allah:BG:6 before and after-20:15:16:17:18:19:20 and on that day the faithful will rejoice:1:7

  WAAROM WORDT ER NIET TOE GEGEVEN DAT DJ TRUMP ADVISEUR DE LAATSTE EMIGRATIE UIT BEZETTE GEBIED ! KUFR ! DOORDAT BESTUURSROTKUNDE EENMAAL ZO WERKT ! TONEEL !

  Men are afraid that women will-114 laugh at them. Women are afraid that men will kill them__^This is positive discrimination in suspicion, or political colors in reverse psychology, both a retarded stimulance in human rights, its dum feminism, destroying families, thus a peaceful existence for financial
  purposes-75:20-كَلّا بَل تُحِبّونَ العاجِلَةَ:R
  No Indeed! Rather you-COVID-love this transitory life_2:33:08:55:56:R5

  Elders of Zion is a document which should be read by all. No other single document provides us with such a clear understanding of why the world is gradually moving towards a One World Government, controlled by an irreproachable hidden hand___^REALY ?-This is a story people you have to laugh at, small talk is not a indication in power, some measure more power, it's an psychology for morons, just market merchant talk, small talk is not a substitute reality 75:21_وَتَذَرون
  PAYBACK-54.000-YEARS الآخِرَةَ_H=6
  And forsake the Hereafter-3:200:E:5

  MOZESﷺTHORA 1 RULE:62:05 مَثَلُ
  الَّذينَ حُمِّلُوا التَّوراةَ ثُمَّ لَم يَحمِلوها كَمَثَلِ الحِمارِ يَحمِلُ أَسفارًا ۚ بِئسَ مَثَلُ القَومِ الَّذينَ كَذَّبوا بِآياتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لا يَهدِي القَومَ الظّالِمينَ
  THORA=SAFE BUT BLA=EXIT:The:R example of those who were-77E:98- charged with the Torah:19:58-۩-7:8-I
  then failed to carry it-PRAATJES-is that of an ass carrying books-19:46
  0%-V4:09:Evil is the example of the people who deny Allah’s signs-BG:6
  and Allah does not guide the-BLA wrongdoing lot-19:48:BELOOFDE MI LAND IS DYING ?-HOWCOME ?

  0%-SECURITY ?-NATHANYAHOOO
  TZZ-Burning Ring Of Fire 62:6_قُل يا
  أَيُّهَا الَّذينَ هادوا إِن زَعَمتُم أَنَّكُم أَولِياءُ لِلَّهِ مِن دونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا المَوتَ إِن كُنتُم صادِقينَ_R
  VEEL PRAATJES EN SNEAKY !-TALE
  Say:19:46-O Jews!:MACROCHIP ?
  If you claim that you are Allah’s:BG6 favourites:5:120-to the exclusion of other people-(Burning Ring Of Fire -I (SONG-Brother Nathanael)-then:M5 long for death-M5:28-should you be truthful:Brother Nathanael:40:54:M⁴

  Voor degenen die het niet weten, Mozes:ﷺ heeft de Furqan-3:12345- gekregen, nadat hij zijn BLA-Goliath heeft verslagen za3ma verzameling georganiseerd misdaad, zoals David:ﷺ nadat hij de Goliath heeft verslagen-Maar de Farao was simpel voor Mozes:ﷺ probleem is Samiri:DAJJAL 24/7-BLA EYEOPNR
  DAT ALLAH-8-DE REAL DEAL:62:8
  EN BLABISTEN:62:7 وَلا يَتَمَنَّونَهُ أَبَدًا
  بِما قَدَّمَت أَيديهِم ۚ وَاللَّهُ عَليمٌ بِالظّالِمينَ_M5
  Yet they will never long for it-29:41:I
  because of what their hands have sent ahead-1999:2020-7CM-HOLES
  and Allah knows best the-24/7:48:9 wrongdoers-77:18192021:021:98:R¹

  Verbleven de Israëlieten enige-309Y honderden jaren na Abraham:14:52- in Egypte waar ze na verloop van:M⁴ tijd door de toenmalige farao-10:92 werden onderdrukt:1999-waarop:M de uittocht uit Egypte volgde:2000:II het vertrek uit Egypte op weg naar dit "land van belofte". Na veertig jaar rondgezworven te hebben in de Sinaïwoestijntrokken ze onder aanvoering van Jozua Kanaän ? binnen ? In de loop der eeuwen zouden ze een groot deel van dit land op de daar wonende volken hebben veroverd ? Deze verovering werd geïnterpreteerd als een vervulling van Gods belofte ?
  Als het een Real Deal belofte was
  Dan waarom zoveel waai-onzin ?
  REAL DEAL:5:21يا قَومِ ادخُلُوا الأَرضَ
  المُقَدَّسَةَ الَّتي كَتَبَ اللَّهُ لَكُم وَلا تَرتَدّوا عَلىٰ أَدبارِكُم فَتَنقَلِبوا خاسِرينَ MOZES-WORDS
  O my people, enter the Holy Land:M which Allah has ordained for you:M³ and do not turn your backs or you will become losers-2020:44:46:47:R

  1911-TOT NU IS-VEROVERD:19:46-I
  land op de daar wonende volken hebben veroverd ? 5:22 قالوا يا موسىٰ
  إِنَّ فيها قَومًا جَبّارينَ وَإِنّا لَن نَدخُلَها حَتّىٰ يَخرُجوا مِنها فَإِن يَخرُجوا مِنها فَإِنّا داخِلونَ-R
  They said:MC O Moses, there are a tyrannical people in it:MC:44 We:6:7 will not enter it until they leave it:M5 But once they leave it, we will go in.’

  REAL DEAL 5:23 قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذينَ
  يَخافونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيهِمَا ادخُلوا عَلَيهِمُ البابَ فَإِذا دَخَلتُموهُ فَإِنَّكُم غالِبونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلوا إِن كُنتُم مُؤمِنينَGARANTEE:74:5
  Said two men from among those:M who were Godfearing and whom:R5 Allah had blessed:66:8 ‘Go at them by the gate! For once you have:M5 entered it:92:21_you will be victors. Put your trust in Allah:BG:6 should you be faithful:GARANT-44:58:59:R4

  NEE WILLEN NIET SAMEN DELEN !
  MAAR ALLES-AFPAK:5:24 قالوا يا
  موسىٰ إِنّا لَن نَدخُلَها أَبَدًا ما داموا فيها ۖ فَاذهَب أَنتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنّا هاهُنا قاعِدونَ_SINKHO
  They said:85:3-O Moses, we will:M5 never enter it so long as they-32:30 remain in it:29:64 Go ahead, you:M5 and your Lord:BG:6 and fight! We will be sitting right here-8:47:48:M5

  Farao was simpel voor Mozes:ﷺ probleem is Samiri:DAJJAL IS
  24/7-BLA-5:25 قالَ رَبِّ إِنّي لا أَملِكُ إِلّا
  نَفسي وَأَخي ۖ فَافرُق بَينَنا وَبَينَ القَومِ الفاسِقينَ_2011121314151617181920
  He said:1999 My Lord! I have no:7:9 power over-39:41 except myself:BG and my brother:BG:40 so part us:33 from the 24/7-transgressing lot:6:7

  Vertrek uit Egypte op weg naar dit "land van belofte". Na veertig jaar rondgezworven te hebben in de Sinaïwoestijntrokken ze onder aanvoering van Jozua Kanaän ?
  Sinaïwoestijn ?-5:26 قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ
  عَلَيهِم ۛ أَربَعينَ سَنَةً ۛ يَتيهونَ فِي الأَرضِ ۚ فَلا تَأسَ عَلَى القَومِ الفاسِقينَ BLABIST-0%V-R
  He said:BG:6 It shall be forbidden:M them for forty years:40:84:85 they shall wander about in the earth So do not grieve for transgressing lot:R

  DUS SINDS RAMDAN 1432-FASSAD
  NU 1441-UITERMATE HUN BEST !
  MILJARDEN INVESTERINGEN EN ENIGE WAT ZICH OPSTAPELT IS
  MANY_TRAMALANT:29:26-۞ فَآمَنَ
  لَهُ لوطٌ ۘ وَقالَ إِنّي مُهاجِرٌ إِلىٰ رَبّي ۖ إِنَّهُ هُوَ العَزيزُ الحَكيمُBLINDHEID-KRAAKT TO
  ALL SIDES-29:41:42-Thereupon Lot believed in him:85:1:2:3 and he said, ‘Indeed I am migrating toward my:M Lord:BG:6 Indeed He is the-BG:7778 All-mighty:62:6:7:8:9 the All-wise:M¹

  TIME العصر AL-ʿAṢR 2:103 وَلَو أَنَّهُم
  آمَنوا وَاتَّقَوا لَمَثوبَةٌ مِن عِندِ اللَّهِ خَيرٌ ۖ لَو كانوا يَعلَمونَ_____¹⁴:⁴¹_M³7¹⁴⁴¹D=66:7:M5
  Had they been faithful:110:3 and:R5 Godwary, the reward from Allah would have been better; had they known!=103:2 إِنَّ الإِنسانَ لَفي خُسرٍ R5:5
  Indeed man is in loss=20:78=78:40

  TIME العصر AL-ʿAṢR 103:3 إِلَّا الَّذينَ
  آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَتَواصَوا بِالحَقِّ وَتَواصَوا بِالصَّبرِ___GEDULD IS SCHONE
  ZAAK_^Except those who have faith
  and do righteous deeds, and enjoin one another to [follow] the truth,
  and enjoin one another to patience I

  ṢĀD ص ṢĀD-38:88:MECCAN QM:29
  THE RANGED ONES AL-ṢAFFĀT=M³
  37182-MECCAN الصافات
  JONAH يونس YŪNUS 10:109:N8
  TABEL_10:37وَما كانَ هٰذَا القُرآنُ أَن يُفتَرىٰ
  مِن دونِ اللَّهِ وَلٰكِن تَصديقَ الَّذي بَينَ يَدَيهِ وَتَفصيلَ الكِتابِ لا رَيبَ فيهِ مِن رَبِّ العالَمينَ I
  This Qurʾān could not have been fabricated by anyone besides Allah; rather it is a confirmation of what was [revealed] before it, and an elaboration of the Book, there is no doubt in it, from the Lord of all the worlds_^TIP_ONLY ONE ! EYE-OPNR

  DE MENSEN RELIGIEUZEN ZULLEN NEVR HERSTELLEN! TOT AFSTAND
  DOMHEID CPTLZM ! EEN SYSTEEM
  DIE ZINKEND IS ! BV. DE LANDEN MAGHREB HEEFT 2 ECONOMIES ! EXTERN EN INTERN ! EXRTERN IS CPTLZM HOPELOOS GEVAL ! OOK VEEL EUROPEANEN KLAAGDEN OVER VELE NIEUWE REGELS ! ZOALS SPERMAVRIES EN DUUR HEID VAN NORMAAL CHEAP ! BOERENLEVEN ! ZIEKTES KOMEN ECHT VAN DE WATTENSCHAPP !
  IN MAGHREB HEB JE DUS GRAS DIE BEGIN VAN HET JAAR LEKKER
  ZELFS VOOR MENSEN MAAR DAN IS HET MAX 2_CM EN GROEIT TOT 2 METER NON STOP ! EEN VROUW OF EEN MAN HAALT HET VOOR HET VEE +VEE KRIJGT VERS WATER UIT PUTTEN ! WAT MENS
  GEZOND IS ! EN DE DIEREN ZIJN NORMAAL GEEN OVERMATIGE VETGEHALTES VAN DE TEGENWO
  ORDIGE ZIEKTES ! EEN MENS IS ARROGANT EN MOET WINST MAKEN OP ZIJN MEDEMENS ! EN VERNEUKT ALLES ! BV HET VLEES DAT NA SLACHT DUS SINDS 2010
  EID AL-ADHA VERKLEURDEN ! OOK IN MOROCCO ! ITS MEDICAL BLA FASSAD USE ! BEHALVE DE EERLIJKEN ZIJN ALTIJD OK ! DIT FASSAD MAAKT DE DIEREN TOT EEN HARAM PRODUCT ! WHY ? HET ZIJN ZIEKTES VAN HEBZUCHT
  ER VALT NIKS TE ONTKENNEN !
  NO ESCAPE 17:13 وَكُلَّ إِنسانٍ أَلزَمناهُ
  طائِرَهُ في عُنُقِهِ ۖ وَنُخرِجُ لَهُ يَومَ القِيامَةِ كِتابًا يَلقاهُ مَنشورًا_19992019:20-2:97:98:99
  We have attached every person’s-M omen to his neck-22:10 and We shall bring it out for him on the Day of Resurrection as a wide open book that he will encounter-M5:28-I

  BV ONZIN VLIEGTUIG ! MONDBLA OM DE AANTAL OP TE VOEREN ?
  TAZZ ! OF OV ! WE BETALEN 2 A 3 KEER MEER EIGEN RISICO ! MAAR ARROGANTIE DOET HET OM ANDERE REDEN ! WEIRD REASON
  VOOR 1999 WAS VOEDSEL EEN ANDER SMAAK EN NU ? MET SMAAKBLA CHANGES ! MEESTEN HEBBEN GEEN FLAUWKUTIDEE ! ZOALS "QWERTY" GEWENNING IS IN SOME PARTS 17:14اقرَأ كِتابَكَ كَفىٰ
  بِنَفسِكَ اليَومَ عَلَيكَ حَسيبًاEERLIJK THINK
  ‘Read your book! Today your soul suffices as your own reckoner-M5:6

  ____^HET IS OVERDUIDELIJK VAN ZOVEEL CORRUPTIE ! TENZIJ JE HET WILT ONTKENNEN ! ZELF WETEN JE HEBT ECHT JEZELF ERMEE ! VROEGER VOOR 1999 ALS ER EEN WAKKERE IS WERD HIJ VERMOORD ! OOK IN EU DUS W.W EN VELEN WETEN HET CPTLZME !
  NU 1999-IS EEN REM ! NO EQUAL !
  EN NU MUURVAST ! ER ZIJN ZELFS
  NIET RELIGUEUZEN GEWOON EERLIJK SECURE ! EN MUCH MORE
  EN BEZINNING IS EERLIJK MENS +MEDEMENS GARANT 17:15 مَنِ
  اهتَدىٰ فَإِنَّما يَهتَدي لِنَفسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيها ۚ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخرىٰ ۗ وَما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّىٰ نَبعَثَ رَسولًا_DUS-112:4-42:¹
  Whoever is guided is guided only for [the good of] his own soul-1:7:H and whoever goes astray-MANY-7:9 goes astray only to its detriment:M5
  ER IS EEN TERMIJN VAN HERSTEL DAN FOETSIE !-No bearer shall bear another’s burden-31:33:R We do not punish [any community] until We have sent an apostle-1999
  _____^BLOCK SYSTEM CPTLZM IT THEN BECOMES A SINKHOLE ! NO ESCAPE ! TENZIJ MEN AFSTAND NEEMT VAN OPLICHTERIJ ! AN EASY CHEAP TASK !-17:16 وَإِذا أَرَدنا
  أَن نُهلِكَ قَريَةً أَمَرنا مُترَفيها فَفَسَقوا فيها فَحَقَّ عَلَيهَا القَولُ فَدَمَّرناها تَدميرًا_BIJ FASSAD
  DUS DE GHADDAR GAAT DAAR ZITTEN ALLES LOOPT AVERECHTS.
  EEN MENS IS ZWAK ! BEGEERTE IS GEEN MACHT !-NA WAARSCHUWI
  NIET GEZOND HANDEL ! WORDT DAN AUTO SINKHOLE !-And when We desire to destroy a town We command its affluent ones-99:7:8 But they commit transgression in it, and so the word becomes due against it-29:41:42 and We destroy it utterly-AUTO-18:49:50:51:M5:9

  HOE DAT KOMT ? OMDAT ALLAH MEEST BARMHARTIG IS ! BLA SPEELT OP ALLE FRONTEN VAN VOEDSEL TOT SCHRIFTEN ! EN DE MENSEN WORDEN DAN GEINFORM
  EERD VOOR DE CORRUPTIE ! EEN MENS DIE REALISEERT EN ERKEND
  IS GEEN SLACHTOFFER CPTLZM MEER ! ER ZIJN W.W ONBEKENDE
  MASSAGRAVEN VATICAN &_NAJD
  SPECIALEITEN ! EN ER IS NOG MEER MAAR BLA ZAL HET ZIEN !
  NO ESCAPE ! 17:17 وَكَم أَهلَكنا مِنَ
  القُرونِ مِن بَعدِ نوحٍ ۗ وَكَفىٰ بِرَبِّكَ بِذُنوبِ عِبادِهِ خَبيرًا بَصيرًا_MANY YEARS EXAMPLE
  How many generations We have:M5 destroyed since Noah! Your Lord suffices as one well aware and percipient of His servants’ sins-7:99

  EEN MENS IS VOOR CPTLZM EEN PRODUCT ! EN BIJDEHAND IS ENEMY OF THE STATE ! ZEI NA DE DEBAT 1998 HEB VEEL NIEUWE DINGEN GELEERD ! MAAR DE FOOD VAN DIE HEKS ! EN ZE ZEI WAT ALLAH SWT BESLIST IS DE WEG ! ZOLANG JE IN ZIJN NAAM EET IS ER NIKS AAN DE HAND! + FASSAD
  FOOD AFSTAND !-17: 18 مَن كانَ يُريدُ
  العاجِلَةَ عَجَّلنا لَهُ فيها ما نَشاءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصلاها مَذمومًا مَدحورًا-2004
  Whoever desires this transitory life, We expedite for him therein-11:15 whatever We wish-85:16 for whomever We desire-36:76 Then We appoint hell for him-6:7 to enter it-77:50 ? blameful and spurned:M5

  EN GEZOND VERSTAND AFSTAND LEUGENS ! ERKENNEN FOUTEN ! BV ALS AÏ CPTLZM REAL POWER GAAN ZE NIET 24/7 ATTACK LIGHTSPOT MILJARDENFLOP ! ZO ZWAK WAARDELOOS ! APPARAAT ENKEL AAN BIJ VOLGEND INTEL NEXT MESSAGE ! 17:19 وَمَن أَرادَ
  الآخِرَةَ وَسَعىٰ لَها سَعيَها وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولٰئِكَ كانَ سَعيُهُم مَشكورًا_BEST ASSET-22:78
  Whoever desires the Hereafter and strives for it with an endeavour worthy of it-EERLIJKHEID should he be faithful —STANDVAST the endeavour of such will be well-appreciated-V.I.P-74:56:056:96

  Hoe het begon ? dit is de Tuin en hier begin en zijkanten muur tot aan de rivier zijn druiven 39:53-(۞ قُل يا
  عِبادِيَ الَّذينَ أَسرَفوا عَلىٰ أَنفُسِهِم لا تَقنَطوا مِن رَحمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغفِرُ الذُّنوبَ جَميعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الغَفورُ الرَّحيمُ 002:283:284:285:286:M
  Say [that Allah declares,] ‘O My:114 servants who have committed excesses against their own souls:R do not despair of the mercy:1:7 of Allah. Indeed Allah will forgive all sins. Indeed He is the All-forgiving, the All-merciful-Alles is te vergeven behalve partners:14:22 naast hem, doordat zodra je dat doet, je afzinkt in logica, en geen wilskracht meer bezit om jezelf uit de "onzin" te trekken en vragen om vergeving, zelfde als rijden zonder te weten dat je remmen defect zijn, en plots moet je remmen, remmen doen het niet, en met paniek een tok:22:10:R

  Volgens een verklaring van de Ulema-raad moet rekening worden gehouden met de evolutie van de epidemiologische situatie in het land om de heropening van moskeeën zo veilig mogelijk te laten verlopen___^WIE ZIJN DEZE ULEMA? DIT IS EEN ROLLERCOAST
  MET UPS AND DOWNS ! DAT EINDIGD IN DRIJFZAND 49:04 إِنَّ
  الَّذينَ يُنادونَكَ مِن وَراءِ الحُجُراتِ أَكثَرُهُم لا يَعقِلونَ_INOVATIE FASSAD-15:43:44
  Indeed those who call you-47:38:MI
  from behind the apartments-STIEKE
  M-EN GEEN DALIL-2:23:24-24:24:25
  most of them do not apply reason-II

  Voor de W.H.O-raad zijn bepaalde voorwaarden in de islam essentieel voor het verrichten van het gebed in moskeeën, met name:-SQR-PLAYS

   Groepsgebeden vereisen volgens de Malikitische leer_<2:79 فَوَيلٌ لِلَّذينَ
  يَكتُبونَ الكِتابَ بِأَيديهِم ثُمَّ يَقولونَ هٰذا مِن عِندِ اللَّهِ لِيَشتَروا بِهِ ثَمَنًا قَليلًا ۖ فَوَيلٌ لَهُم مِمّا كَتَبَت أَيديهِم وَوَيلٌ لَهُم مِمّا يَكسِبونَ-4-W.W
  THORA EVANGEL +QURAN-So woe to those who write the Book with their hands and then say-2:44-This is from Allah-112:4’ that they may sell it for a paltry gain-9:9 So woe to them for what their hands have written-1999-2000-2001-2002-2003
  2004-2005-2006-2007-2008-2009
  2010-2011-2012-2013-2014-2015
  2016-2017:18:19:20-and woe to-8:8 them for what they earn!-NAJD:8:48

  Dat gelovigen tijdens het bidden in een rechte lijn staan, zonder lege ruimtes tussen hen in-DAT KLOPT !
  HET IS EEN EENHEIDSGEBED! MET
  EXTRA GOEDHEID !_BAN VAN WERELDSE ONZIN ! O.A FACISME !
  IEDEREEN IS GELIJK IN RECHTEN !
  EN NU DE BLA TALKS-De eerste voorwaarde voor het gebed is sereniteit ? De gelovigen mogen niet voor hun gezondheid vrezen ?
  ____EEN GELOVIGE DIE LEGITIEM IS WEET DAT ER 1 DOOD IS ! EN ENKEL EEN FASIQ EEN BLA FOLKS
  VREZEN MONEY GEZONDHEID !
  FASIQ RULES ! 2:80 وَقالوا لَن تَمَسَّنَا
  النّارُ إِلّا أَيّامًا مَعدودَةً ۚ قُل أَتَّخَذتُم عِندَ اللَّهِ عَهدًا فَلَن يُخلِفَ اللَّهُ عَهدَهُ ۖ أَم تَقولونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلَمونَ_RAMADAN VALT WEINIG
  TE VERDIENEN ? MAAR EID-UL ADHA GAAT TEN KOSTE VAN MONEY GEWOON DOOR ?-LATER MEER ?-And they say-CPTLZM ‘The Fire shall not touch us except for a number of days-22:2’ Say:47:1‘Have you taken a promise from Allah? If so-16:61:62 Allah shall never break His promise-BG:40 Or do you ascribe to Allah what you do not know?-ZE DENKEN WE KLEDEN MENSEN UIT VOOR MEER ARMOED
  E OM HET BLA CPTLZM TE HERSTRUCTEREN ! BV EID UL ADHA 1.000.000 TO MECCA SPECIAL ^ELK INDIVIDUE PAYS RUIM 5000 EURIE's VOORDAT ZIJN ANDERE RULES ! VLIEGTUIG PRE-P MET MONDMASKERS ! DE BLA IS VOORBEREID ? ZE HEBBEN GEEN FLAUW BENUL! BUT W.H.O CARES GOKKEN IS HUN ZEKERHEID ? AN WEIRD ACTIONS-2:81 بَلىٰ مَن كَسَبَ
  سَيِّئَةً وَأَحاطَت بِهِ خَطيئَتُهُ فَأُولٰئِكَ أَصحابُ النّارِ ۖ هُم فيها خالِدونَ_A SWAMP-2:102
  Certainly whoever commits-24/7:M misdeeds and is besieged by his iniquity —such shall be the inmates of the Fire-40:85 and they shall remain in it [forever]-NO ESCAPE !

  De eerste pijler van het gebed is het geloof. Twijfel is niet mogelijk

  __^BULLSHIT KUFR ! DE EERSTE PIJLER VAN HET GELOOF IS GETUIGENIS ! 2e IS HET GEBED !
  GEBED IS MENSELIJK MORAAL !
  IN STANDVASTIGHEID ! IN VASTE TIJDEN BEKEND GEMAAKT DOOR MHMD-33:40-ZELF EN IN DE QURAN VAN FADJR TOT LAATSTE GEBED ! NADAT JE DE WASSING HEBT GEDAAN DOE JE DE GETUIGE
  NIS EN ZEG JE O ALLAH MAAK MIJ VAN DE GOEDEN EN MAAK MIJ MET DE PURE ONES ! ENKEL BIJ HET ZEGGEN VAN DIT GAAN AL DE 8 DEUREN VAN DE FIRDAWS OPEN!
  EN IS HET GEBED MEER STERKTE DAN DE DAG ERVOOR-51:51 وَلا
  تَجعَلوا مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ ۖ إِنّي لَكُم مِنهُ نَذيرٌ مُبينٌ_IMAN HEEFT GEEN LAST BLA
  Do not set up another god besides Allah-22:78-Indeed I am a manifest warner to you from Him-BG:92:93-II

  Twijfel is niet mogelijk __TUURLIJK
  WEL ! BIJ TWIJFEL JUST QURAN EN GEBED BIJ MUSLIM HOUD ALLE
  ONZIN OP EEN VER AFSTAND_! WANT ALLAH SWT IS GEEN MENS EN HET ZIJN ECHT MENSEN DIE TWIJFEL ZAAIEN ! BUT IT IS A DUMB FINAL 2:84 وَإِذ أَخَذنا ميثاقَكُم لا
  تَسفِكونَ دِماءَكُم وَلا تُخرِجونَ أَنفُسَكُم مِن دِيارِكُم ثُمَّ أَقرَرتُم وَأَنتُم تَشهَدونَNEWRULE
  And when We took a pledge from you:RAMADAN:44:4 You shall not shed your own blood:59:16 and you shall not expel yourself from your homes-49:18 you pledged:7:9 and you testify-CORONAONZIN=55:34:E

  De controle van de coronamaat- regelen is onmogelijk te verrichten in de meer dan 50.000 moskeeën . In moskeeën is het risico BLA-DAJJALA +_EID UL ADHA DAN IS DE SCHAAP EEN SQR PRODUCT ! Net zoals in de twee afgelopen jaren krijgen de dieren die werden geselecteerd voor het feest een geel oormerk met hun registratienummer en de melding
  ___ ^DIT IS STRIKT FASSAD MAAR WAT MOET JE ANDERS MET BEDRIJF DIE MEDICIJNEN "ZIEKTES"_TOE DIENEN AAN DIEREN ! MET REGISTRATIE IS CONTROLE WIE HET CATCHT EN WIE NIET ! IN NL IS EID ADHA SINDS 2010-VERLEDEN TIJD ! EEN GEZOND DIER IN MAROC KRIJGT GEWOON GRAS SPECIAAL IN DE TUIN ! EN EEN VROUW GAAT HET VERS HALEN ! ELKE OCHTEND !
  EN DIEREN ETEN ERVAN ! REST IS BLA FARMACEUTISCHE HEKSEN DIE ZIEKTES PLANNEN ! HOE DIKKERE DIEREN MEER WINST+ ZOALS PECTECIDES VOOR KWANTI
  TEIT ZOWEL KILOS ALS HARTFAAL
  SUIKERPROBLEMEN ! CANCER ! EN HET CPTLZM VERDIENT ERAAN ! BV JE GAAT NAAR EEN MONTEUR
  MIJN BANDEN ZIJN VERSLETEN EN VERVANGT IETS HEEL ANDERS ITS JUST MONEYZIEKTES-CPTLZM
  EEN GROOT BESLOTEN TAART EXCLUSIF TO BLA-in de lijst opgenomen van erkende-FASIQ veebedrijven ? IN HET BEGIN BETROUWBAAR DAARNA? FASSAD
  PLAYS-OORMERK IS TROUWENS
  EEN OUD HEIDENS GEBRUIK ! OOR KNIPPEN NU IS MODDER-NZ-2:85ثُمَّ
  أَنتُم هٰؤُلاءِ تَقتُلونَ أَنفُسَكُم وَتُخرِجونَ فَريقًا مِنكُم مِن دِيارِهِم تَظاهَرونَ عَلَيهِم بِالإِثمِ وَالعُدوانِ وَإِن يَأتوكُم أُسارىٰ تُفادوهُم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيكُم إِخراجُهُم ۚ أَفَتُؤمِنونَ بِبَعضِ الكِتابِ وَتَكفُرونَ بِبَعضٍ ۚ فَما جَزاءُ مَن يَفعَلُ ذٰلِكَ مِنكُم إِلّا خِزيٌ فِي الحَياةِ الدُّنيا ۖ وَيَومَ القِيامَةِ يُرَدّونَ إِلىٰ أَشَدِّ العَذابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعمَلونَ_ZIEKTE VERSPREIDERS-R
  Then there you were-1441 killing yourself-HEALTH and expelling a part of your folks from their homes,
  RECHT ONTNEMEN IN SNEAKY
  FASSAD FOODS !-backing AÏ-one another against them in sin and aggression!-AÏ ATTACKS 24/7 OR
  BOREN OP RARE TIJDEN ! OM TE ZEGGEN GA DE GATEN KIJKEN !
  TOPPUNT IDIOTERIE ! BEN NIET GEINTERRESEERD IN BLA-And if they came to you as captives-8:30 you would ransom them-67:28-M5 though their expulsion itself was forbidden you-22:09 What! Do you believe in part of the Book and defy another part? So what is the requital of those of you who do that except disgrace in the life of this world? And on the Day of-M5:28:M5 Resurrection-96:8 they shall be consigned to the severest punishment-15:44 And Allah is not oblivious of what you do-26:224:M5

  ___^SOMMIGEN SPELEN HUN BLA SPEL EN DENKEN DAT ZE WAT DOEN MAAR HET IS JUIST EEN FITNA WAAR KUFR ALTIJD BIGGIE VERLIEST ! EN JE LOOPT EN DOET NET ALSOF JE NIET WEET ! MAAR KUFR IS DUIDELIJK TE ZIEN ! AAN DE FACE O.A-47:18 فَهَل يَنظُرونَ إِلَّا
  السّاعَةَ أَن تَأتِيَهُم بَغتَةً ۖ فَقَد جاءَ أَشراطُها ۚ فَأَنّىٰ لَهُم إِذا جاءَتهُم ذِكراهُم_16:75:76:77
  Do they await anything except that the Hour-M5:37:182-should-BG:93 overtake them suddenly?-BG:85:M5
  Certainly its portents have come:MI
  Of what avail to them will their-BLA admonition be when it overtakes them?__22:11:12:13:14:15:01:02:MI

  INTERSECTIONALITY and #BLACKLIVESMATTER__9:55=M5
  __^VOOR GELD MANY USEFULL
  IDUOTS ! EN DEZE ORGANISATIE ZIJN OLIE OP HET VUUR ! MAAR DAN VOOR DE BEDENKERS +MEE
  LOOP FIGUREN ! 9:55فَلا تُعجِبكَ أَموالُهُم
  وَلا أَولادُهُم ۚ إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِها فِي الحَياةِ الدُّنيا وَتَزهَقَ أَنفُسُهُم وَهُم كافِرونَ M5
  CPTLZM-HYPES-1332020-So let not their wealth and AÏ-children impress you:33:70:71:72 Allah only desires to punish them with these in the life of this world:11:15 and that their souls may depart while they are faithless-EIGEN KEUZES-R¹

  EEN MONDKAP IN DE OV IS EEN RACISME NAAR MENSEN DIE WETEN DAT HET 0% MEDISCHE PROFIJT HEEFT ! EN JUIST DE MENSENSELIJKE PSYCHOLOGIE ZWAAR AANTAST DIE GEEN WEET HEBBEN ! DUS ONZIN VOOR WAAR ZIEN ! DEMOCRATIE IS DEATH SINDS 1999-OVERGENOMEN DOOR
  RELIGIEUZE SECTES WAAR CPTLZM OP DRAAIT 40:04 ما يُجادِلُ
  في آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذينَ كَفَروا فَلا يَغرُركَ تَقَلُّبُهُم فِي البِلادِ_PACT 1999-THALMUD-62:7
  No one disputes the signs of Allah except the faithless-FRAUD:,19:46 So do not be misled by their bustle in the towns-MET GEBOORTE CERTI
  HEBBEN ZE EEN IDEE VAN DE PROOIEN VOOR DE MOLEN ! MAAR EEN MENS IS A BORDER ! DE CREATOR SWT BESLIST ! EEN ARROGANT MENS IS LOSSE SCHROEVEN ! 40:05 كَذَّبَت قَبلَهُم قَومُ
  نوحٍ وَالأَحزابُ مِن بَعدِهِم ۖ وَهَمَّت كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسولِهِم لِيَأخُذوهُ ۖ وَجادَلوا بِالباطِلِ لِيُدحِضوا بِهِ الحَقَّ فَأَخَذتُهُم ۖ فَكَيفَ كانَ عِقابِ_! GONE
  The people of Noah denied before them and the [heathen] factions [who came] after them:9:30:31:32-II Every nation attempted to lay hands on their apostle-87:19 and disputed erroneously to refute the truth:M5:6 Then I seized them; so how was My retribution?!-THEY ARE LOOSER !
  EN WAT SO FUN IS DAT ZOVEEL DIEREN MISBRUIKT ZIJN ! EN FOOD CORRUPTIE ! MENSEN ? ER IS GEEN EENS RESPECT VOOR DE DODEN LAAT STAAN LEVENDEN !
  MENSELIJKHEID ? VER TE ZOEKEN
  IN MARKTWERKING ! 40:06 وَكَذٰلِكَ
  حَقَّت كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذينَ كَفَروا أَنَّهُم أَصحابُ النّارِ_SHAME ON THEM 22:10
  That is how the word of your Lord became due concerning the faithless-ONZIN DOORDRUKKERS that they shall be inmates of the Fire-NIEMAND VAN BLA ZOU HET
  ACCEPTEREN AL ZIJN PLANNEN !
  WORDEN VERNEUKT ! MAAR VOOR HEN IS HET EEN FINANCIELE UITDAGING ? MAAR IMAN IS GEEN
  DUS NIET TE BEREIKEN ! VANDAAR
  DAT BLA VALSHEID OVERDUIDELIJ
  TE ZIEN DOOR VELEN ! ISLAM TERREUR HYPES OF ANDEREN IS ALLEMAAL CPTLZM SAME COIN !
  EN EEN LEUGEN IS ZWAK ! EN 24/7
  SHOWS ! 1 SIMPLE RULE SUCCES
  AFSTAND AAN DE CLOWNS ! EN SUCCES IS GUARANTEE 40:07 الَّذينَ
  يَحمِلونَ العَرشَ وَمَن حَولَهُ يُسَبِّحونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَيُؤمِنونَ بِهِ وَيَستَغفِرونَ لِلَّذينَ آمَنوا رَبَّنا وَسِعتَ كُلَّ شَيءٍ رَحمَةً وَعِلمًا فَاغفِر لِلَّذينَ تابوا وَاتَّبَعوا سَبيلَكَ وَقِهِم عَذابَ الجَحيمِ_M5
  Those who bear the Throne-2:255:R and those around it-F114 celebrate the praise of their Lord and have faith in Him:112:4 and they plead for forgiveness for the faithful:1103 ‘Our Lord! You comprehend all things in mercy and knowledge-7:2 So forgive those who repent and follow Your way and save them from the punishment of hell-CPTLZ

  ZEGGEN IN ISLAM MEERDER STROMINGEN ? GEEN DALIL HIERVOOR ER WAS 1 MHMD EN ER IS 1 ALLAH SWT EN DIE WEET HET DE BESTE ! EN AHADITH +QURAN ZIJN MAKKELIJK EN NIET INGEW-
  IKKELD ! HET ZIJN ECHT MENSEN DIE HUN EIGEN BLA BEDENKEN ! BV NU ALS IEMAND EEN MOSKEE ENTERT EN PIST IN DE MOSKEE TEGEN DE MIMBAR GELIJK EEN JURIDISCH KUTSYSTEEM ! TIJD MHMD ZEI HIJ LAAT HEM UITPLA
  SSEN IN NABI MOSQUE ! EN DAAR NA WAS HIJ AANGESPROKEN WAAROM ? +ANDEREN SCHOONMAAK ! TEGENWOORDIG
  IS ER ROMPSLOMP IN RECHT + JAIL ! TERWIJL HET ANDERS KAN !
  WAAROM HET VERBODEN IEMAND
  TE VERMOORDEN BIJ PISSEN OF BELEDEGING PROFEET ? EEN MENS KAN TOT INZIEN KOMEN !
  EN DODEN VAN EEN MENS OF JAIL IS CONTRA VERBETERING ! EN ZO WERKT CPTLZM NOU EENMAAL !
  MENSELIJK BEDACHT VERDIEN
  MODEL ! EEN SYSTEEM DAT NOOIT
  ZAL PREVALEREN 40:08 رَبَّنا وَأَدخِلهُم
  جَنّاتِ عَدنٍ الَّتي وَعَدتَهُم وَمَن صَلَحَ مِن آبائِهِم وَأَزواجِهِم وَذُرِّيّاتِهِم ۚ إِنَّكَ أَنتَ العَزيزُ الحَكيمُR⁴
  Our Lord! Admit them into the-47:5 Gardens of Eden:108:3 which You have promised them:M along with whoever is righteous among their forebears-22:78 their spouses and their descendants-13:23 Indeed You are the All-mighty, the All-wise-M5:6

  GEZOND VERSTAND IS EXTRA POWER ! EN EEN VRIJE DUIDELIJK KEUZE 40:09 وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَن تَقِ
  السَّيِّئَاتِ يَومَئِذٍ فَقَد رَحِمتَهُ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيمُ_IMAN IS 24/7-SUPP-TILL 3:9
  Save them from the BLA-W.H.O-ills and whomever You save from the ills that day-SH-20:69 You will have had mercy upon him:114:3 and that is the great success-23:123456789

  AL-JUMUʿAH-الجمعة-62:11-MEDINAN
  One day the Messenger of Allah MHMD-ﷺ was sitting amongst us that he dozed off:6:66_وَكَذَّبَ بِهِ قَومُكَ
  وَهُوَ الحَقُّ ۚ قُل لَستُ عَلَيكُم بِوَكيلٍ_DAY-35
  Your people have denied it-BLA=7:9 though it is the truth:67:M:ﷺ Say, ‘It is not my business to watch over:E4 you-:KUFR-NAJD:11:099:100:RMSG

  He then raised his head smilingly:M
  I LOVE IT WHEN A PLAN COMES:M TOGETHER-108:1إِنّا أَعطَيناكَ الكَوثَرَ-M³
  Indeed We have given you-BG:93:11 Quantum relativity-79:46:046:15:15²

  We said:6667:74:75:76 What makes you smile:5:98 Messenger of Allah? He said:5:98_اعلَموا أَنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ
  وَأَنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ_VERLOSSING=38:1
  Know that Allah is severe in-40:85:R retribution-44:49_and that Allah is:E all-forgiving-6:165:7:178 all-merciful

  A Sura has just been revealed to-M³ me:BG:77 and then recited:108:3 In the name of Allah, the-1D=1Y-354 D
  1D=30 D 1D=7 +37 D=428 DAY-BLA
  KFR:18:5:6:7 Compassionate, the Merciful 4:28_يُريدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم ۚ
  وَخُلِقَ الإِنسانُ ضَعيفًا_EYEOPENER-35-D
  Allah desires to lighten your burden,
  EEN GEMAK OM JE IMAN TE HER
  ZIEN VERBETERING-EASY:for man was created weak-BLA=42:8_وَلَو شاءَ
  اللَّهُ لَجَعَلَهُم أُمَّةً واحِدَةً وَلٰكِن يُدخِلُ مَن يَشاءُ في رَحمَتِهِ ۚ وَالظّالِمونَ ما لَهُم مِن وَلِيٍّ وَلا نَصيرٍ_FREE CHOISE 29:123456789:R
  Had Allah wished:BG:50:He would have surely made them one-3:7:M³ community:18:82-but He admits:M³ whomever He wishes-85:22-into His mercy-23:11-and the wrongdoers:N⁴
  do not have any guardian or helper:I

  Verily We have given you Kauthar (fount of abundance:POWER:7:2=R Therefore turn to thy Lord for prayer and offer sacrifice:GEDULD IS EEN
  SCHOON ZAAK-and surely your bla enemy is cut off (from the good:38¹

  ṢĀD-ص_S:1:1:2:3:4:5:6:MECCAN
  38:88-III:6وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القُرآنَ مِن لَدُن حَكيمٍ
  _M=12345=6:165:M³8¹⁴⁴D_عَليمٍ_M³
  Indeed you receive the Qurʾān from One who is all-wise:2:5 all-knowing

  Then he (the Holy Prophet) said: Do you know what Kauthar is? We said: Allah and His Messenger know-25:1 best. The Prophet-ﷺ said: It-QM:25 (Kauthar) is a canal which my Lord, the Exalted and Glorious has-1999:I promised me:1396 and there is an abundance of good in it-ﷺ It is a cistern and my people would come to it on the Day of Resurrection:77:1 and tumblers there would be equal to the number of stars-53:49:50 A servant would be turned away from (among the people gathered there). Upon this I would say:36:83 My:7:2 Lord:19:9 he is one of my people:M³ and He (the Lord) would say:61:6 You do not know that he innovated new things (Islam) after you-67:ﷺ Ibn Hujr made this addition in the hadith:" He (the Holy Prophet) was sitting amongst us in the mosque:R and He (Allah) said 40:10 إِنَّ الَّذينَ
  كَفَروا يُنادَونَ لَمَقتُ اللَّهِ أَكبَرُ مِن مَقتِكُم أَنفُسَكُم إِذ تُدعَونَ إِلَى الإيمانِ فَتَكفُرونَ_M5
  Indeed it will be proclaimed to the faithless:NAJD+POPO's-7:99 ‘Surely Allah’s outrage [towards you] is greater than your outrage towards yourselves-1999 as you were invited to faith:E but you disbelieved

  ____^DIT IS OP ALLE FRONTEN ! VELEN BOUWEN VERTROUWEN OP IN GOEDHEID "TEMP" EN NA EEN TIJDJE OOGSTEN ! VLOGGEN IS 1 VAN VELE VOORBEELDEN ! W.W ZELFDE KUTSYSTEEM OPLICHTEN
  MAAR HET WERKT ENKEL BIJ ONWETENDEN ! ZOALS TAWHEED BIJ DIVERSEN ? FASSAD KUFR 7:99
  TAWHEED IS INNOVATIE ! MAAR BINNEKORT DAN KOMT DE SAIHA !
  DRIE EENHEID SALAF NAAR VOOR
  BEELD-VATOS-VATICAN:8:55:NAJD
  الإمام صلاح الدين بن إبراهيم ┇لمن يشك ان داعش الخوارج ليست بنبته سلفية !!=LES-R
  Imam Salah al-Din bin Ibrahim, who suspects that ISIS is not a Salafist!
  Zoals nu de Hot item van de debielen-COVID-19 die het meest heilige plek hebben besmeurd met idioterie-HIJAZ:19:79 كَلّا ۚ سَنَكتُبُ ما
  يَقولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ العَذابِ مَدًّا_NEOM:27:48
  KATALISATOR-CAPITALISM:No-998 indeed! We will write down what he says-25122019-CORONA_and We will prolong his punishment=1999:R endlessly..START 567=18:VIRUS:7:9

  Waar komt dit vandaan? Het is een Nimrod gebruik om vrouwen te onderdrukken, als een vrouw niet wilt neem je haar toch mee, ketend haar vast en verkracht je haar?
  Oude gebruik onder andere pre islamitische stammen sinds eerste Babylonische rijken, midden oosten, NAJD gebied die geen grenzen kent
  WAAR DE ANTI-CHRIST WAS GE-
  -START:19:80 وَنَرِثُهُ ما يَقولُ وَيَأتينا فَردًا
  We shall take over from him what he talks about:BLA:1999 and he will come to Us alone-2:96-96:8:8:55:56

  That is, ‘He will depart=Antichrist:C
  428-D=E:44:49-unaccompanied=C³ from the world, leaving in Our-14:01 possession the wealth and children that he talks about.’-Ook in Europa, wie kent de film braveheart? Mel Gibson_JE VROUW EERSTE NACHT
  OM INGEWIJD TE WORDEN ?-DUS ZE WORDT VOOR JE ONTKURKT, SMERIGHEID, ALLE BERRIJFEN DOEN DAT NOG STEEDS-STIEKEM NEUK NAAR DE TOP-19:81 وَاتَّخَذوا
  مِن دونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكونوا لَهُم عِزًّا-MONEY-I
  TALKS_^They have taken gods:22:4 besides Allah that they may be a [source of] might to them-27:48:R8¹

  Of vrouwen besnijdenis wat voor nut heeft het? Om een vrouw te gebruiken als een koe zonder gevoel ?-EN ISLAM SCHULD GEVEN
  WAT EEN JOKE)-Mannen besnijde is anders, het is een hygiëne, en om langer tijd met je vrouw door te brengen-CLIMAX:44:9=onbesneden penis komt sneller klaar, door de voorhuid, die extra wordt gestimuleerd=19:82كَلّا ۚ سَيَكفُرونَ
  بِعِبادَتِهِم وَيَكونونَ عَلَيهِم ضِدًّا=PARTNER
  SWAP:24/7-START:1924:GROWING
  TO NOW=DYING:No Indeed! Soon:R they will disown their worship, and they will be their opponents:BV-O.A
  SECTES-OPBOUW:MANY:72:28:R
  DAARONDER VALT ALLES VAN
  POLITIEK TOT POOIERS-VOOR
  CAPITALISME=GELD STINKT NIET

  smartphone's, omdat smartphone's een spoor zijn naar alles in de plek waar de NRS:19:83 أَلَم تَرَ أَنّا أَرسَلنَا
  الشَّياطينَ عَلَى الكافِرينَ تَؤُزُّهُم أَزًّا-59:16:17
  Have you not regarded that We-7:18 unleash the devils upon the:77:50 ? faithless to urge them impetuously?

  Dus privacy onzin integratie is enkel om de mensen te bestuderen in hun dagelijkse leven, tenminste velen die het niet weten de meesten, en dan wordt de wet van de gemiddelde geïntroduceerd, en meesten mensen hebben geen flauw benul-19:84 فَلا تَعجَل عَلَيهِم ۖ إِنَّما
  PAY-BACK:4:159 نَعُدُّ لَهُم عَدًّا
  So do not make haste against them; indeed We are counting1 for them, a counting [down]-1999:20:20:M³

  That is, the number of their AÏR-ML
  MILES-SQR:22:10 ذٰلِكَ بِما قَدَّمَت يَداكَ
  وَأَنَّ اللَّهَ لَيسَ بِظَلّامٍ لِلعَبيدِ_BLAME YUR
  SELF:That is because of what your hands have committed and-20:01 because Allah is not tyrannical to the servants.’-98:123456789:99:7:8

  W.H.O. Admits Asymptomatic Spread of Coronavirus is “Very Rare”__ALLE BLA BLA IS EEN
  POLITIEKE SHOW ! POLITIEK IS EEN ANDERE WOORD LEUGENS-24
  UUR 7 DAGEN PER WEEK ! DE DOORDRUKAGENDA's ! HAD IN 2015_2016_2017_2018_EN LAATST
  KEER MONSTERS GENOMEN DIVERSE TERREINEN 2019-OM DE GROND VERONTREINEGING TE HERBEKIJKEN ! SMERIG ! GA HET NIET NOGMAALS UIT IN DE LEG !
  WANT DEMOCRACKS WETEN HET BETER ! NU DEMONSTRATIES EN GEEN 1 METER ? DEMOCRACKS VEGEN HUN EIGEN PAD SCHOON !
  EN CENTREREN DE POLITICS ! TERWIJL ECHT LINKS +DE MIDDEN MEESTE DODEN OP HUN NAAM HEBBEN ?-Asymptomatic A CLEAR LEUGEN ! NO ESCAPE !-21:52 إِذ قالَ
  لِأَبيهِ وَقَومِهِ ما هٰذِهِ التَّماثيلُ الَّتي أَنتُم لَها عاكِفونَ_31121999-31122015:16:17:R
  when he said to his father and his people-2007-20:19:20-What are these images-CPTLZM to which you keep on clinging?-24/7-KUFR !

  ____EEN KUTSYSTEEM ALS JE MEE
  DOET DAN BEN JE ERMEE 1, EN BENJE TEGEN BEN JE LETTERLIJK
  VIJAND TOT LAATSTE DAG ! NU IS HET TOZZ EINDBOSS DE ZWAKSTE DER ZWAKSTEN ! HET IS EEN A DEATH STORY-21:53 قالوا وَجَدنا آباءَنا
  لَها عابِدينَ_HET IS EEN ALLROUND AL
  INCLUSIF ! AND DE MENSEN TIJD NOAH WAREN NOG GEAVANCEERD
  IN GENE DRIVE !-_BV TIJD ABRAHA
  TOT NU EEN LIJN DAJJAL DE FLINKE BOYS MET G-D-NA 12 MAANDEN UIT BAARMOEDER ! EN
  PAS NA EEN TIJD BEKEND ZWANGERSCHAP VROUW ! EZRA BLA MAGIE ! ONDANKS DAT ZE ZIJN ZWAK ! MAAR NEMEN HET MET ELKAAR TEGEN INDIVIDUEN !
  MAAR ITS EINDE RIT ! ZELFS ALLE GENEDRIVE ZIJN CHRONLOGISCH
  78:28:29-OOK WOMAN ! They said, ‘We found our fathers worshipping them-THALMUD PLAYS-18:49:50:R⁴

  THE IPCC LIED! – Climate of Freedom #3____CPTLZM IS NOU EENMAAL CORRUPT ! EN HUN ZWAKTES IN DE BLACKMAIL ! NIKS
  NIEUWS ! KLIMAATCHANGE IS EEN
  FARCE ! POLITIEK IS EEN 1 GROOT
  LIE FOR MONEY !+VERDEEL EN HEERS ! EEN DAME VOOR DE LOCKDOWM MET 2 WEKEN ! ZEI JE MAG JE HANDEN GEBRUIKEN VOOR OPPAKKEN ARTIKEKEN ! WAAROM ? BESMETTINGSGEVAAR
  EN ZEI GRIEP GAAT OM DE NEUS !
  GELOOF JE NIET ! MAAR DAT HOEFT OOK NIET MEVROUW ! EN GELIJK DOODSTIL! + EEN BEKENDE KEEK EN ZEI NIKS ! ZEI + TIJD ZAL HET LEREN 80:33فَإِذا جاءَتِ الصّاخَّةُ
  So when the deafening Cry comes-I

  KUFR MISLOMS OR OTHER BLA RELIGOUS SCOTTEN ELKAAR ! ,+ REST BLA ?-80:34يَومَ يَفِرُّ المَرءُ مِن أَخيهِ
  —The day when a man will evade his brother-I TOLD THEM MANY !
  TIMES MET DIVERSE SOLID NO EQUAL INTELS ! SINCE 31121999:R

  L-DAY IS SOLO 80:35 وَأُمِّهِ وَأَبيهِ-M5:9
  his mother and his father-31:33:34

  IEDEREEN DIE DAG STAAT ER ALLEEN VOOR ! GOED MENS NO PROBLEM ! EN WORDT DAARNA HERENIGT ! BLA IS DE LUL-EIGEN KEUS TRANSGRS-80:36وَصاحِبَتِهِ وَبَنيهِ
  His spouse and his sons—50:12345

  RESULTAAT LEVEN IN KEUZES IS
  DESTINY 80:37 لِكُلِّ امرِئٍ مِنهُم يَومَئِذٍ
  ______M5:28____ شَأنٌ يُغنيهِ__M5:37
  That day each of them will have:M5
  a task to keep him preoccupied96:8

  EERLIJK PERSOON 80:38 وُجوهٌ يَومَئِذٍ
  مُسفِرَةٌ_______66:8:75:40:54:54:55:M
  That day some faces will be bright,

  SALVATION 80:39ضاحِكَةٌ مُستَبشِرَةٌ-M5
  laughing and joyous-MHMD:108:3-R

  TRANSGRESSR-80:40 وَوُجوهٌ يَومَئِذٍ
  عَلَيها غَبَرَةٌ____TERMINUS-79:46:47:01
  And some faces on that day-3:55:R⁴
  will be covered with dust-11:15:15:2

  TRNSGRS LOSER ! 80:41تَرهَقُها قَتَرَةٌ
  Overcast with gloom-PASSIF 50:28

  NIEMAND DWINGT MEN IN TRNSG
  START 1999-2009-20:11-2020 ?
  2018-HELE JAREN DOOR ! EN NU KOSTE WAT KOST ?-80:42 أُولٰئِكَ هُمُ
  الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ ____22:3:4:5:6:7:8:9:10
  It is they who are the faithles-24/7 the vicious ingrates-0%V PLAYS !

  KORTOM 1 RULE 108:3 إِنَّ شانِئَكَ هُوَ
  _______ الأَبتَرُ_____HUMAN IS WEAK
  Indeed it is your BLA-enemy who is without posterity-THUS SALVATION

  384-FAMILY OF IMRAN آل عمران C:9
  ĀL ʿIMRĀN 3:200-MEDINAN THE
  SPLITTING الإنشقاق AL-INSHIQĀQ
  84:25-MECCAN ṢĀD ص 38:88-ṢĀD
  MECCAN ✒️..THE PEN 68;52-القلم
  AL-QALAM MECCAN 68:35 أَفَنَجعَلُ
  المُسلِمينَ كَالمُجرِمينَ IMPOSSIBLE 48:29
  Shall We:BG:6 then:57C treat those who submit-42:19-as [We treat] the BKABLA-24/7-7:176-guilty?-27:4:5

  ZOVAAK PASSIVE ALERTS ! SMART
  BRAIN IS NIET MENGEN IN ONZIN !
  HET IS EEN SINKHOLE 68:3_ما لَكُم
  كَيفَ تَحكُمونَ_HUMAN IS WEAK 7:175
  No matters 0%V in you judges !_7:9

  EEN DOORDRUK IN DOOFPOT? YES
  SURE WISHFULL BLA ! LAATSTE GEDANE WAS 2017-MET BLACK MAIL IN HET RECHTSYSTEEM ! ZELF WETEN !-GRAPPIG SHOW !
  IN 114-TALEN 20:17:18-68:37 أَم لَكُم
  كِتابٌ فيهِ تَدرُسونَ 70:39:40:41:42:43:44
  Do you possess a scripture in which you read-TIME العصر 103:3-AL-ʿAṢR
  MECCAN The surah shows the way to salvation-SIMPLE RULE JUST 1
  ALS JE ONZIN VOLGT WORDT JE ONZIN ! LIKE JE BENT WAT JE EET!
  DUS BOUW JE POSITIEF OP ! NO WORRIES ! NEGATIEF ALWAYS IS THE CLEAR LOSR!-The image of a declining day suggests the stage in the day, or in life, when only a short while is left for those wishing to make up for time-68:38 إِنَّ لَكُم فيهِ لَما
  تَخَيَّرونَ_that you shall indeed have in
  whatever you would like?-KFR:50:51

  _^WISFULL THOUGHTS BLA ! ALS JE GEEN AANGIFTE DOET MET SECONDE SECOND FRAUDE KUFR !
  DAN BEN JE GEEN INTELLECTUAL
  ZE HABEN GEEN FLAUW BENUL CHRONLOGISCHE ROLLERBANKZ !
  ACH JA ! HET INTERESEERT ME GEEN RUK DE 0%V IN HET CIRCUS !
  ZE KOMEN HET NOG TE ZIEN ! INC.
  REST JOJO's-ST-1999 68:39 أَم لَكُم
  أَيمانٌ عَلَينا بالِغَةٌ إِلىٰ يَومِ القِيامَةِ ۙ إِنَّ لَكُم لَما تَحكُمونَ_NO ESCAPE FASSAD 1999
  Do you have a pledge binding on Us
  until the Day of Resurrection:BG:93
  that you shall indeed have whatever you decide?-CPTLZM DEAD 1999-R

  CPTLZM DOMHEID WORDT ELK KEER TOEGESCHREVEN AAN IETS
  ANDERS ! DAN ZIJN EIGEN INCOMPENTIE 68:40 سَلهُم أَيُّهُم بِذٰلِكَ
  زَعيمٌ___311211999-EEN DOMPHER
  STARTS FALIEKANT !-Ask them-7:9 which of them will aver-72:6 that!

  ENEMY OF THE STATE VANUIT ALL
  BORDERS ? REALY SCARY ! AND SO MUCH INVESTMENTS ! NOG KANT NOCH WALL ! ZE TEGEN EEN PERSONEN STEL JE WOONT IN KLINIEK EN JE HEBT 4 MAANDEN
  GEEN KRAAN ! WAT DOE JE DAN?
  ZAL MAL BAL TAL IEDEREEN HM !
  KOM KIJK ZELF ! ZIE JE DIE PADDE
  STOEL IS GEMAAKT VAN KLEI EN HOUDT BACT BENEDEN ! GEEN KICK EN ZEI HEB MEERMAALS DE EN OOK VELE PERSONEEL WEET !
  ONDERHOUD WIL NIET ! EN HEB DE PADDESTOEL NOG ! EXCLUSIEF
  1001_,TERABYTE ENCYCLOPEDIE IN 114 TALEN !-68:41 أَم لَهُم شُرَكاءُ
  فَليَأتوا بِشُرَكائِهِم إِن كانوا صادِقينَ_66:6:7:R
  Do they have any partners [they ascribe to Allah]?-2011-2020 ?-Then let them produce their BLA-partners
  if they are truthful:17:88:89-89:24:R

  LAATSTE DAG DE OPGEBOUWD !
  BLA ALLE HOEKEN W.W-68:42 يَومَ
  يُكشَفُ عَن ساقٍ وَيُدعَونَ إِلَى السُّجودِ فَلا يَستَطيعونَ_LDAY SO FUN WITH BLA
  The day when the catastrophe:75:4 occurs-20:18:19:20-and they are summoned to prostrate themselves
  they will not be able-77:49:50 ?

  Literally, ‘when the shank is uncovered-COVID IS A LIE! an idiom implying the occurrence of a calamity___CPTLZM IS DEATH IN ,,1999 NA PRIVATERING EN MARKT WORKHOLE NOG ZWAKKER ! DAN ZWAK ! WAT MEN ZAAIT ZAL MEN OOGSTEN ! CPTLZM IS SPECULATI
  EN GEEN SUBTITUTE REALITY ! DE MENS IS WEAK !-68:43خاشِعَةً أَبصارُهُم
  تَرهَقُهُم ذِلَّةٌ ۖ وَقَد كانوا يُدعَونَ إِلَ السُّجودِ وَهُم سالِمونَ_FIRST START ALGHO 9
  YEARS AGO ! AND 0%V-1989-WITH
  QAWM NOAH 2004-With a humbled look [in their eyes], they will be:24/7 overcast by abasement-20:18:19:20
  Certainly they were summoned to prostrate themselves-GRATIS OM NETJES TE GEDRAGEN !-DIRECT TAWBA !-while they were yet sound

  ___^MUSLIMS ETC. VELEN HEBBEN
  HEN BEST GEDAAN ! JAREN MAAR
  EINDE RIT 68:44 فَذَرني وَمَن يُكَذِّبُ بِهٰذَا
  الحَديثِ ۖ سَنَستَدرِجُهُم مِن حَيثُ لا يَعلَمونَ R5
  So leave Me with those who deny:M this discourse-N IS SHAME TO YOU
  NO ESCAPE !-We will draw them imperceptibly [into-20:19:20 ruin]:M
  whence they do not know-ZE DENK
  MET DE AÏ SURVEILLANCE DAT ZE
  WAT WETEN ! NO CLUE BKA-BLA !

  383-THE RENDING الإنفطار INFIṬĀR
  H219-MECCAN 3:82 فَمَن تَوَلّىٰ بَعدَ ذٰلِكَ
  فَأُولٰئِكَ هُمُ الفاسِقونَ31122019:1810¹⁴⁴¹
  Then whoever turns away after that —it is they who are the-89-86-85:04 transgressors-FASIQ RULEMENTS !
  382-M5:37:182-MMs:129:BG:6
  __^ZO BEGON DE VORIG CHAPTER
  CONCLUSIE ANTI BLA IS 19:58 أُولٰئِكَ
  الَّذينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيهِم مِنَ النَّبِيّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّن حَمَلنا مَعَ نوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبراهيمَ وَإِسرائيلَ وَمِمَّن هَدَينا وَاجتَبَينا ۚ إِذا تُتلىٰ عَلَيهِم آياتُ الرَّحمٰنِ خَرّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩_M5
  MOST-EXALTED PEOPLE_^They are the ones whom Allah has blessed from among the prophets of-1:7:H5 Adam’s progeny-7:3 and from [the progeny of] those We carried with Noah-71:28 and from among the progeny of Abraham and Israel:36:3 and from among those We guided and chose-40:15 When the signs of the All-beneficent were recited to them-47M:MIL-40:15 they would:MI fall down weeping in prostration:M5

  _____^MENSEN MET VERHEVEN TONG ! GEEN SPELD TUSSEN TE KNOPEN DOOR BLA ! BLA IS VERDE
  EL EN HEERS EN WAT ZE NIET SNAPPEN IS DAT DODEN IN EEN FITNA : DUS VERDEEL EN HEERS !
  MINDER ERG IS DAN DE FITNA ZELF ! EN DAAR IS EEN SLOT OPGEKOMEN IN 20:15 ! DE 1 FOR
  LAATSTE RAMMADAN ! WAARBIJ
  DE SLOT IS VERGRENDELD EN DE JAREN EROP ZIJN ZE SUPER ZWAAR GEKROMPEN ! WANT DE SPIRIT VAN TALAQ WERD WIJD VERSPREID ! MAAR MEDIA IS EEN BELANG IN DE ONZIN ! DE LAAGST
  DER LAAGSTEN NIETSNUTTEN !
  IMMAN IS VERHEVEN STATION DIE NIET TE KRAKEN IS ! TENZIJ EEN INDIVIDUE KIEST VOOR ONZIN EN GOOIT ZICHZELF ERUIT ! MAAR ZO GAAT HET AL EEUWEN ! NA MHMD
  EN DE 4 RECHTSGELEIDEN ONDANKS PLAYS BLA 0%-SUCCES
  EN TOEN WAS KUFR VEEL MEER POWERFULL DAN NU ! EN DAT GELD OOK VOOR DE SABBATH TROUW HUMBLE PEOPLE ! EEN MENS CPTLZM SOLO EXCLUSIEF IS ZWAK ! EN ZE GOKKEN TE VEEL
  EN ZIJN LOSERS-19:59-(۞ فَخَلَفَ مِن
  بَعدِهِم خَلفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ ۖ فَسَوفَ يَلقَونَ غَيًّا_INOVATIE 0%VALUE
  PROFETEN WILLEN ZE NIE

  Sultanmou

  (25/06/2020 - 18:18)

  DAG 104-SQR KUFR الهمزة 104:9 SCANDAL-MONGER
  ALHUMAZAH MECCAN-THURSDAY
  KUFR CLUELESS !±»The surah that opens with a threat of impending affliction and grief to The Scandal-monger or the slanderous reviler, one W.H.O-±in greediness of wealth and acclaim, defames others. It takes its name from “the slanderer” (humazah) mentioned in verse 1. The surah condemns the greedy backbiter and gives a description of Hell.«_DOOR DE
  DOORDRUK CORRUPTIE OM HUN
  ONKUNDE DOOR TE DRUKKEN WAT
  TOTAAL GEEN WAARDE HEEFT !
  EN MENSEN DE MOND SNOEREN !
  EN VERGETEN GEMAKZUCHTIG
  DE VELE ILLIGALE HANDELINGEN !
  OM ANGST TE HEBBEN VOOR EEN
  MENS ? TZZ GELD STELT GEEN
  REET VOOR ! EN TIJD DAARVAN IS
  PASSIEF 2017 ! EN EEN ZWAAR
  LAST VOOR DIE ERIN DENKEN
  MACHT TE HEBBEN ! IN ZWAKSTE
  SYSTEEM OOIT DE CPTLZME !I
  The surah is also known as: The Backbiter, The Gossipmonger, The Slanderer, The Slanderous Reviler
  GROOTSTE SCHANDAAL OOIT OP
  AARDE_04111441_16:17 أَفَمَن يَخلُقُ
  كَمَن لا يَخلُقُ ۗ أَفَلا تَذَكَّرونَ_4:28:29:30:31
  Is He who creates like one who-M53 does not create? Will you not then take admonition?-H WEAKK

  ALS ME EEN BEDENKER WAS ! EN
  ALLES IS FAKE ! DAN HAD ALLAH
  ME ALLANG VERNIETIGD ! EN DAT
  IS NOG DE ERG(IOISTE TERMINUS !
  MAAR DE 1001 TB WAT NIET TE
  KOPIEEREN IS + ALLE SCHRIJFEN
  ZONDER TOESTEMMING LUKT HET
  GEWOON NIET 16:18 وَإِن تَعُدّوا نِعمَةَ
  اللَّهِ لا تُحصوها ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفورٌ رَحيمٌ 72:28:R
  If you enumerate Allah’s blessings, you will not be able to count them. Indeed Allah is all-forgiving-1999:MI all-merciful-22:72:73:74:75:76:77:78

  ER IS GEEN MENS OP AARDE DIE
  EEN GEHEIM IS OF OOIT WAS ! HEB
  VAAK UITGELEGD DAT EEN MENS
  ZWAK IS ! GELD IS ZWAK ZOALS AÏ
  NU GEBRUIKEN OM HUN ACHTER-
  LIJKHEID TE VERBERGEN ! MET
  HISAB FINAL 16:19وَاللَّهُ يَعلَمُ ما تُسِرّونَ
  وَما تُعلِنونَ______NO ESCAPE-45:28
  Allah knows whatever you hide and whatever you disclose 36:76:77:78

  KUFR LEREN NOOIT 16:20وَالَّذينَ
  يَدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لا يَخلُقونَ شَيئًا وَهُم يُخلَقونَ__1999-2016:17:18:19:20-M5
  Those whom they invoke besides-M Allah do not create anything and are themselves created-76:31:77:50:M5

  A49M³_^SUBIT:36:76-فَلا يَحزُنكَ قَولُهُم ۘ
  إِنّا نَعلَمُ ما يُسِرّونَ وَما يُعلِنونَ_MICRO-SNE
  AKY-RAT:)-So do not let:R their remarks grieve you. We indeed know whatever they hide and whatever they disclose-DITCH-15:2

  A49M³_^2-SUBIT:40:76_ادخُلوا أَبوابَ
  جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها ۖ فَبِئسَ مَثوَى المُتَكَبِّرينَ-R5
  TERMINUS67:8-8:8-8.9-Enter the:R5 gates of hell:BG:81:82:83-to remain in it-109192-Evil is the-2:65-abode of the arrogant-MIETJES:NAJD:2:98

  A49M³_^3-SUBIT:07:76_قالَ الَّذينَ-R6
  استَكبَروا إِنّا بِالَّذي آمَنتُم بِهِ كافِرونَ_NICE F
  ITS YOUR FREEDOM TO BE STUPID
  IDIOT-FREE CHOICE-Those who:91¹ were arrogant said:19:83 We indeed disbelieve in what you have-WALL-II believed-YOUR MASTER-18:49:50:R

  A49M³_^4-SUBIT:18:76_قالَ إِن سَأَلتُكَ
  عَن شَيءٍ بَعدَها فَلا تُصاحِبني ۖ قَد بَلَغتَ مِن لَدُنّي عُذرًا_FATIMA-ZAHRA:67:282930
  He said:20:90 If I question you:BG:6 about anything after this:62:11 do:R not keep me in your company:110:3 You have already got sufficient-31M excuse-BLA:NAJD on my part-7:206

  A49M³_^5-SUBIT:7:152إِنَّ الَّذينَ اتَّخَذُوا
  العِجلَ سَيَنالُهُم غَضَبٌ مِن رَبِّهِم وَذِلَّةٌ فِي الحَياةِ الدُّنيا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجزِي المُفتَرينَ_KFR:RI
  Indeed those who took up the calf:R [COVID-BLA worship-18:20] shall be overtaken by their Lord’s wrath and abasement in the life of the world:M Thus do We requite the fabricators-I

  A49M³_^6-SUBIT:6:76_فَلَمّا جَنَّ عَلَيهِ
  اللَّيلُ رَأىٰ كَوكَبًا ۖ قالَ هٰذا رَبّي ۖ فَلَمّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الآفِلينَ_WAUW-VERPLAATSING-I
  When night darkened over him:85:4 he saw a star and said:18:7 This is my Lord!:BG:50 But when it set:14:6 he said:R I do not like those who set

  A49M³_^7-SUBIT:6:77 فَلَمّا رَأَى القَمَرَ
  بازِغًا قالَ هٰذا رَبّي ۖ فَلَمّا أَفَلَ قالَ لَئِن لَم يَهدِني رَبّي لَأَكونَنَّ مِنَ القَومِ الضّالّينَIIII:76:R
  Then:67:30 when he saw the moon rising:54:9 he said:BG:50‘This is my Lord!:67:8 But when it set:67:9 he:R said:50:28 Had my Lord not guided me:51:11 I would surely have been among the astray lotCPTLZM:7:179

  A49M³_^8-SUBIT:6:78_فَلَمّا رَأَى الشَّمسَ
  بازِغَةً قالَ هٰذا رَبّي هٰذا أَكبَرُ ۖ فَلَمّا أَفَلَت قالَ يا قَومِ إِنّي بَريءٌ مِمّا تُشرِكونَ 18:1234R6789
  Then, when he saw the sun rising:M he said:19:36-This is my Lord! This is bigger!:61:14 But when it set:III:8 he said, ‘O my people:27:50 indeed I disown what you take asI:Ipartners

  A49M³_^8-SUBIT:6:79إِنّي وَجَّهتُ وَجهِي
  لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرضَ حَنيفًا ۖ وَما أَنا مِنَ المُشرِكينَ_POPCORN-SHOW:77:49:50
  Indeed I have turned my face-108:3 toward Him who originated:BG:93:R the heavens and the earth:BOOB as a ḥanīf:55:56 and I am not one of the polytheists-55:57:57:20:20:135-

  SHOW VAULT:55:56_فيهِنَّ قاصِراتُ
  الطَّرفِ لَم يَطمِثهُنَّ إِنسٌ قَبلَهُم وَلا جانٌّSECU
  In them:18:82 are maidens of-II:110 restrained glances-3:55-whom no:E human has touched:1999 before-M³
  nor BILL TOGES-IIII:76-jinn-NAJD:ER

  NAJD-2:98 55:57فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ-I
  So which of your Lord’s bounties:R5
  will you both-20:15:16 deny?-LOSER

  SOVEREIGNTY الملكMULK 67:30:M5
  MECCAN FRIDAY الجمعة_JUMUʿAH
  F211-17:MEDINAN-55:76 مُتَّكِئينَ عَلىٰ
  رَفرَفٍ خُضرٍ وَعَبقَرِيٍّ حِسانٍ_M³8¹⁴⁴¹F:47:5
  Reclining on green cushions-85:22-I
  and lovely carpets-21:112-22:78:7:2

  SOVEREIGNTY الملكMULK 67:30:M5
  MECCAN FRIDAY الجمعة_JUMUʿAH
  F211-17:ME-55:77فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
  So which of your Lord’s bounties:MI
  will you both deny?-3:175:176:177:R

  SOVEREIGNTY الملكMULK 67:30:M5
  MECCAN FRIDAY الجمعة_JUMUʿAH
  F211-17:MEDINAN-55:78 تَبارَكَ اسمُ
  رَبِّكَ ذِي الجَلالِ وَالإِكرامِ_19:21:21:19:M5
  Blessed is the Name of your Lord:M
  the Majestic and the Munificent!:B:5

  DE GESCHEIDEN FAMILIES ? SINDS
  2008 ? ZIJN SUCCESVOL IN LIFE !
  VB 5 BROERS 1 DEATH ! EN DE
  SPLIT ! MAAR DE GODVREZENDEN
  ZIJN STERKER ! OP ALLE FRONTEN
  ZELFS FINANCIEEL EN NIEMAND
  VAN HEN GAAT NAAR HET BUITEN
  LAND ! VELE VOORBEELDEN VAN
  ANDEREN ! DAG 103-CHAPTR 1033
  TIME العصر AL-ʿAṢR MECCAN-»The surah that opens with the oath of the Divine One swearing by the decline of Time and humankind’s absolute loss of every single thing but righteousness_{ EEN PETITIE
  OM BLA LAUTY TE REMOVEN ?
  SINDS 2011_ZIJN ER ZAKEN
  GEBOUWD ZOALS GRAFTOMES
  WAAR LOTJE-SQR GEEN REET BIJ
  VOORSTELT ! LETTERLIJK HONDER
  -DENENDEN ! MECCA FULL HOUSE!
  +MUCH MORE ! FASSAD HAS
  ALWAYS A REASON )-truth, patience, and faith. It takes its name from the phrase “by time” (wal- ʿāṣr) as mentioned in verse 1. The surah shows the way to salvation. The image of a declining day suggests the stage in the day, or in life, when only a short while is left for those wishing to make up for lost time.«_DEBIELEN
  ZIJN VER DOORGESCHOTEN ! ZELF
  WETEN ! MAAR MENSEN VAN
  GEDULD ZIJN GEGARANDEERD
  WINNAARS ! EN NIEMAND KAN ZE
  DAT AFNEMEN ! 22:75:76:77:78:M5
  IIIIIIIIIIII:595-19:21قالَ كَذٰلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ
  عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجعَلَهُ آيَةً لِلنّاسِ وَرَحمَةً مِنّا ۚ وَكانَ أَمرًا مَقضِيًّا59:21:22:23:24:M*M*s
  He said:2:97 ‘So shall it be. Your:M4 Lord says, “It is simple for Me.” And so that We may make him a sign for mankind and a mercy from Us, and it is a matter [already] decided:36:2
  ^.__CASE CLOSED=91:15 وَلا يَخافُ
  عُقباها IMAN=DEVINE PAD=23:11:M³
  And He does not fear its outcome:R
  |||||||||||||||||||||:MEYEMI-478:19:98:|||||||
  ENERGIZR:17:77:22:77-۩:ﷺ
  IIIIIIIIIIIIIII8III-آية الكرسي:3466:﷽
  AMS-MFDS:59:21 لَو أَنزَلنا هٰذَا القُرآنَ
  عَلىٰ جَبَلٍ لَرَأَيتَهُ خاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِن خَشيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلكَ الأَمثالُ نَضرِبُها لِلنّاسِ لَعَلَّهُم يَتَفَكَّرونَ25:77:77:50:50:19:20:20:135
  Had We sent down this Qurʾān:56:9:I
  upon a mountain-52:1234567-you would have surely seen it humbled
  [and] go to pieces with the fear:66:6 of Allah:66:7:8:9:We draw such:14:6 comparisons for mankind:37:182so that they may reflect:16:77:77:18:19

  THE الحج PILGRIMAGE AL-ḤAJJ:22
  22:78:MEDINA-59:22 هُوَ اللَّهُ الَّذي لا إِلٰهَ
  إِلّا هُوَ ۖ عالِمُ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ ۖ هُوَ الرَّحمٰنُ الرَّحيمُ_IIIIII8III-آية الكرسي:3466:﷽
  6:114-1777-114-2:255:E 56:96:96:8
  He is Allah—there is no god except Him—112:4-Knower of the sensible and the Unseen-69:18-He is the:1:5 All-beneficent, the All-merciful:22:2

  THE FAITHFUL المؤمنون MECCAN:E4
  AL-MUʾMINŪN 59:23 هُوَ اللَّهُ الَّذي لا إِلٰهَ
  إِلّا هُوَ المَلِكُ القُدّوسُ السَّلامُ المُؤمِنُ المُهَيمِنُ العَزيزُ الجَبّارُ المُتَكَبِّرُ ۚ سُبحانَ اللَّهِ عَمّا يُشرِكونَ
  He is Allah—there is no god except Him—94:8-8:53-the Sovereign, the All-holy-22:78-the All-benign:22:50:R the Securer:106:4 the All-conserver
  the All-mighty, the All-compeller:7:7
  the All-magnanimous-20:08-Clear is Allah-36:83-of any partners that:R5¹ they may ascribe [to Him]!-82:24:25

  AL-NŪR النور THE LIGHT 24:64:64:18
  MEDINAN-59:24 هُوَ اللَّهُ الخالِقُ البارِئُ
  المُصَوِّرُ ۖ لَهُ الأَسماءُ الحُسنىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ ۖ وَهُوَ العَزيزُ الحَكيمُ_7:34
  He is Allah, the Creator:3:7:8:9:9:40
  the Maker-73:20 the Former-95:8:R¹
  To Him belong the Best Names:1:5
  Whatever there is in the heavens:M¹ glorifies Him-13:43-and [whatever
  there is in] the earth-10:109-and He is the All-mighty, the All-wise:66:12:I

  Minister BZ-MAROC& heeft maandag in het parlement laten weten dat-Marokkanen die deze zomer naar Marokko willen komen, bij hun aankomst zullen worden getest en in quarantaine geplaatst ?
  __Quarantaine 9 dagen met fassad
  Food is gratis ! Maroc betaald dikke
  Lul ! Als je niet door france bent gep
  -lukt de adder ! En spanje ? Je word
  Getest again in Maroc ! Ze vertrou-
  Wen elkaar niet ! Fraude test en
  Ze rekenen zich rijk ? Met Fassad
  Manieren ? 34:44 وَما آتَيناهُم مِن كُتُبٍ
  يَدرُسونَها ۖ وَما أَرسَلنا إِلَيهِم قَبلَكَ مِن نَذيرٍ M5
  We did not give them-102-DAYZ any scriptures that they might have studied-67:28 nor did We send them any warner before you:BG:93

  MET DE AUTO GAAN IS ZO EXTRA
  TILT PORTEMENEE TENZIJ JE
  MEER DAN ZAT HEBT ! MAAR HOE
  DAN OOK ONVERSTANDIG ! BEL JE
  GELIEFD FAMILIE EN ZEG DIT JAAR
  HEEFT GEEN ZIN ! EN MAAK EEN
  AANZIENLIJK BEDRAG OVER !
  BETER AAN HEN DE BARAHAH
  DAN DE PLUK ZE KAAL 34:45 وَكَذَّبَ
  الَّذينَ مِن قَبلِهِم وَما بَلَغوا مِعشارَ ما آتَيناهُم فَكَذَّبوا رُسُلي ۖ فَكَيفَ كانَ نَكيرِ_SQR-DEVID
  Those who were before them-2010- denied [the apostles], and these have not received one-tenth-47:1 of what We had given them:2011:12 But they denied My apostles:77:50 so how was My requital!-1999:2019

  VERRY SIMPEL QURAN IS PEACE
  AND GEZONHEID ! CONTRA VANGT
  BOT MET TEGELIJK DECOHESSIE
  IN EEN LIJN DIE CONTRA SLOOPT
  TOT L-DAY 34:46 ۞ قُل إِنَّما أَعِظُكُم
  بِواحِدَةٍ ۖ أَن تَقوموا لِلَّهِ مَثنىٰ وَفُرادىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّروا ۚ ما بِصاحِبِكُم مِن جِنَّةٍ ۚ إِن هُوَ إِلّا نَذيرٌ لَكُم بَينَ يَدَي عَذابٍ شَديدٍ_109:123456-M
  Say-F114 ‘I give you just a single advice:99:7:8 that you rise up for Allah’s sake:76:31 in two-4:1:2:3:4:5 or individually-48:5 and then reflect: there is no madness in your-23:1:2 companion: he is just a warner to you before a severe punishment 3:9

  DE HADITH WAAR ELKE PROFETEN ALLAH SWT FOR WAARSCHUWDE!
  EN MHMD-ﷺ HEEFT ONS DUIDEL-
  IJK HEID GEGEVEN ONTELBAAR
  IN DE QURAN ! DAT HET ZWAKKE
  CLOWNS VAN REBELLIE ! EN JUIST
  KALM MOET BLIJVEN ! NIKS AAN
  DE HAND NET VOOR LAST DAYZ !
  EN HET ECHT HENZELF DIE ZE
  ZWAAR ONWETEND BEDRIEGEN !
  ITS NEAR-I have several names. I am-ﷺ MHMD-ﷺ and AHMD-ﷺ, and al-Maahi-ﷺ(the eraser) by means of whom Allah erases kufr, and al-Haashir-ﷺĮU (the gatherer) at whose feet the people will be gathered:R58 and al-‘Aaqib-ﷺ (the last) after whom there will be no other.”-67:ﷺ LOGISCH DAT MEN
  DE SUNNA ALTERED OM MENSEN
  TE CONTTOLEREN ! NOG STEEDS
  ZWAKKE DEBIELEN ! NO ESCAPE !
  ZE HEBBEN GEENEENS RESPECT
  DODEN ! LAAT STAAN LEVENDEN !

  MUḤAMMAD محمد 47:38-MHMD
  MEDINAN 34:47قُل ما سَأَلتُكُم مِن أَجرٍ
  فَهُوَ لَكُم ۖ إِن أَجرِيَ إِلّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهيدٌ__33:70:71:72:73-39:75:M5
  Say:BG:6 Whatever reward I may have asked you is for your own good:47:38 My [true] reward lies only with Allah:112:4 and He is witness to all things-72:28:73:20:MI

  THE الكهف CAVE: 199-O%BLA
  AL-KAHF………M_^GOAL-2014:PEAC
  MECCAN_20:18_قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّأُ
  عَلَيها وَأَهُشُّ بِها عَلىٰ غَنَمي وَلِيَ فيها مَآرِبُ أُخرىٰ_MIJN-MOJO-3:54:55:56:57;58
  He said, ‘It is my staff. I lean upon it, and with it I beat down leaves for my sheep-:HALLO MARYAM 22:36.
  .144-R-12:15-and I have other uses for it.’-HALLO SCHOONHEID 2×212
  WELDONE:E³:DANK:CATTLE:ANʿĀM
  E:Ex8³:199:الأنعام:.←F7:A→الملك:P:30
  A:SOVEREIGNTY:MECC:AN:A:H:MD
  26:27۩RELATIVITY:25:60۩20:19.قالَ
  IIIIIIIIII:15_ أَلقِها يا موسىٰ____M³77:50 ?
  He said:40:15 ‘Moses:3:55-throw it down.’-56:91فَسَلامٌ لَكَ مِن أَصحابِ اليَمينِ
  Then ‘Peace be on you,’6667:77:779
  [a greeting] from the People of the Right Hand!:110:3-3:55:18:9:10:M5

  DAY 102-RIVALRY التكاثر TAKĀTHUR
  102:8-MECCAN The surah criticizes man’s preoccupation with worldly wealth and stresses that he will be brought to account on the Day of Resurrection.«_VELEN ZIJN DE
  BESTE METHODES GEGEVEN OM
  ONDANKS TIJDSBESTEK HET
  BESTE VAN TE MAKEN ! VOOR
  TAWBA ! EN SUCCES ! MAAR NEE
  HOOR ! HIJSHE WEET HET BETER ?
  MAAR SPELEN MET SUNNA
  ALLAH SWT IS ZO STUPPOR !
  HOE GA JE UITLEGGEN DE DODEN?
  WAARVAN DE BEGRAFENIS IS
  ONTNOMEN ? VELEN CREMATIE ?
  GEEN MAKKELIJKE ESCAPE
  IN HISSAB ! OF DE MARKT REGULE
  REN ? IN EEN DOOD SYSTEEM DE
  GRABL-CPTLZME 16:105 إِنَّما يَفتَرِي
  الكَذِبَ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِآياتِ اللَّهِ ۖ وَأُولٰئِكَ هُمُ الكاذِبونَ__22:1234567891011121314
  Only those fabricate lies who do not believe in the signs of Allah:1396:M and it is they who are the liars-41:04

  Overvolle bussen in Casablanca ondanks coronacrisis_^JE MOET
  ECHT EEN DEBIEL ZIJN ! ALS JE
  CASABLANCA KENT! EN NOG VAST
  HOUD AAN BLA EPIDEMIE ! MAAR
  DE SECRET OM DE IDIOTERIE TE
  VERBLOEMEN ! IN NL HEEFT HET
  OVER V.O.C INDISCHE BLA ! WAT
  GEWOON GESCHIEDENIS IS ! EN IN
  MAROC PETITIE OM STANDBEELD
  TE VERWIJDEREN VAN LAUTY ? OP
  PRIVÉ GROND FRANKRIJK IN CASA
  MENSEN HEBBEN DE DOMHEID !
  ALS EEN TROEF ? TAZZ DE MAROC
  GRONDWET IS PER DEFINITIE EEN
  FRANS KUTSYSTEEM ! EN DAAR-
  ONDER VERNEUKEN SUNNA VAN
  ALLAH SWT EN ZIJN PROFETEN !
  SAUDI TAGNA ARABIE GA ZO AL
  DE RIJTJE AF ! 16:51 ۞ وَقالَ اللَّهُ لا
  تَتَّخِذوا إِلٰهَينِ اثنَينِ ۖ إِنَّما هُوَ إِلٰهٌ واحِدٌ ۖ فَإِيّايَ فَارهَبونِ__DAG 101-FASSAD-CLOSE
  ILLIGAL MECCA+MOSQUE W.W EN
  STILL MUTHAKBIR ?-And Allah has said-123M5-Do not worship two-II:5 gods-36:9 Indeed He is the One God:BG:6 so be in awe of Me-3:8:9
  CATASTROPHE القارعة AL-QĀRIʿAH
  101:11 MECCAN TOTAL KAPUT !
  RAMADAN IS FOR EEN STRONG
  YEAR ! KUFR IS FINISH ! 22:10

  BASHAR AL ASSAD WERDT BESCH
  -ULDIGD VAN KUFR ! HIS ANSWER?
  IEMAND DIE MET DWANG SHAHDA
  ADWINGT EN BASHAR DE LEIDER
  IS MET KUFR BEZIG ! EN DIENT
  LES TE KRIJGEN OVER FOUT ! EN
  DAT IS NOU NET HOE OMAR IBN
  AL-GATTHAB DEED MET MARKT
  KOOPLUI ! OM DE MARKT TE BESC
  -HERMEN ! EN HIJ ZEI ALS DE
  SCHRIFTGELEERDEN FISQ DOEN
  GAAN ZE NAAR JAIL PUNT ! EN
  ZEI LATEN WE NET DE PROFEET
  MHMD-ﷺ DOEN EN ZIJN HOUDA
  VOLGEN PERFECTE OPLOSSING !
  ZOALS NADAT RUSLAND OPGEB-
  OUWD IS EEN KRACHTIGE NAAM
  KREEG DE FEDERATIE , ER IS VEEL
  WAT MEN NIET WEET ! OVER DE
  2 LANDEN ! HET GAAT MEER OM
  GEBIED+YEMEN-الطور MOUNT
  AL-ṬŪR 52:49-MECCAN 16:52 وَلَهُ ما
  فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ وَلَهُ الدّينُ واصِبًا ۚ أَفَغَيرَ اللَّهِ تَتَّقونَ_52:12345678910111213-II
  To Him belongs whatever is in the heavens and the earth:2:5 and to Him belongs the enduring religion. Will you, then, be wary of other than Allah?-EEN ZWAK DOM MENS DIE

  NOOIT ZIJN FOUTEN TOEGEEFT ?
  EN WERELDWIJD HYPES ? EN
  ALLES ENCYCLOPEDIE VAN GE-
  REGISTREERD ! MANY MANIEREN
  MAAR TOEN KWAM A NOTE 26
  DAYZ AGO ! 2 DAGEN NA VERJAAR
  DAG MEDIADAJJAL ! ___HEB DUS LODEN PIJPEN ? EN
  RISICO GEZONDHEID ? IK NEEM DE RISICO ER IS 1 DOOD EEN SECOND
  EERDER OR UREN JAREN LATER !
  INTERRESEERT ME GEEN RUK !
  ALS IK DOOD BEN MAG JE HET VERVANGEN EN TIP ! SLEUTEL WATER IN TOILET IS ZIEKTES UP RISING !-NOG ERGER DAN LODEN PIJPEN ! WATER TOTAAL ONGE-
  SCHIKT VOOR REINEGING ! OF
  DRINKEN ! TE VEEL FASSAD FOR
  MR BIJDEHAND ! 40:26 وَقالَ فِرعَونُ
  ذَروني أَقتُل موسىٰ وَليَدعُ رَبَّهُ ۖ إِنّي أَخافُ أَن يُبَدِّلَ دينَكُم أَو أَن يُظهِرَ فِي الأَرضِ الفَسادَ_R5
  And Pharaoh said-1999‘Let me slay Moses-2020-and let him invoke his Lord:F114 Indeed I fear that he will change your CPTLZM-0%V-religion or bring forth 27:48-corruption in the land -DE MAAND JULI iS EEN

  OPLICHTMAAND MET FRANKRIK
  ALS ADDERS ONDER HET GRAS !
  WAT HET ALTIJD WAS ! SOMMIGE
  VERKOPEN ZICH CHEAP ! MHMD6
  IS GETUIGE FASSAD ! MAAR GAAT
  TOCH MEE IN BLA HYPE ? WAUW !
  SOEPEL DOMHEID ! 40:27 وَقالَ
  موسىٰ إِنّي عُذتُ بِرَبّي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤمِنُ بِيَومِ الحِسابِ_ITS-NEAR-HISAB-R
  Moses said:M5:9 ‘Indeed I seek the protection of my Lord and your Lord from every arrogant one who does not believe in the Day of Reckoning.’
  ____HOE ZWAK MOET JE ZIJN
  OM AÏ NAAST ALLE ANDERE ZAKE
  OM HET LICHT TE DOVEN ??
  TIP ! SLIJMCURSUS ! IMMA SAVON
  ITS VERY NEAR ! 40:28 وَقالَ رَجُلٌ
  مُؤمِنٌ مِن آلِ فِرعَونَ يَكتُمُ إيمانَهُ أَتَقتُلونَ رَجُلًا أَن يَقولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَد جاءَكُم بِالبَيِّناتِ مِن رَبِّكُم ۖ وَإِن يَكُ كاذِبًا فَعَلَيهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صادِقًا يُصِبكُم بَعضُ الَّذي يَعِدُكُم ۖ إِنَّ اللَّهَ لا يَهدي مَن هُوَ مُسرِفٌ كَذّابٌ_INDEED-7:6:7
  Said a man of faith from Pharaoh’s clan-36:76 who concealed his faith, ‘Will you kill a man for saying, “My Lord is Allah,” while he has already brought you manifest-2011-2020:R5 proofs from your Lord? Should he be lying:77:50 ? his falsehood will be to his own detriment-22:1 but if he is truthful:BG:6 there shall visit you some of what he promises you. Indeed Allah does not guide someone who is a-W.H.O profligate,
  _______a-24/7 0%V- liar-101_DAYZ !
  Marokkanen bij aankomst in Spanje aan drie coronatesten onderworpen
  _VERGEET NIET DAT VELE MAROC
  ZIJN GENAAID DOOR DE SPANJE !
  ZE HADDEN NIEUWE AUTOS VORIG
  JAAR JULI ! ZE HEBBEN DE BMP
  DUBBEL BETAALD ! SOMMIGEN
  NIET ! EN DIT IS NIET EERSTE NAAI
  ACTIES ! SINDS JAREN 80 ! EN DE
  TESTEN ZIJN VALS ! EN CORRUPT
  EN EEN GOED INKOMSTENBRON !
  MAAR HOPELOOS IDEE IS EXTRA
  ARROGANTIE ! EN HET HEEFT NO
  ZIN OM TE REIZEN MET REBELLIE
  OVERAL ! EN DE DAG VAN HISAB IS
  NEAR ! NO ESCAPE ! ER IS GEEN
  ZAAK WAAR FASSAD ZICH NIET
  HEEFT GENESTELD ! MAAR LET OP
  HUN ZWAKHEID HEEFT ZE ZWAAR
  IN DE GREEP ! 51:45فَمَا استَطاعوا مِن
  قِيامٍ وَما كانوا مُنتَصِرينَ NO-CLUE 14:28
  So they were neither able to rise up,
  nor to come to one another’s aid:MI

  LAATSTE QURAN ALGHORITM
  DE LAATSTE VIDEO’S OOK OUALLI
  ONTVING HEM ! WAARBIJ HET
  EINDIGDE MET AGENT SMETHA
  MET ZIJN HAND LAATSTE WAAN-
  HOOPSDAAD Í HEM STAK MET
  ZIJN FASSAD WATER ! EN ZIJN
  HELE KANKERSYSTEEM STIERF !
  MAAR MOSKEEN DICHT IS 1_NIET
  ZO ERG ! MAAR MECCA +RAMADN
  BLA HEEFT GEEN CLUE ! EN AQUA
  VERVUILING ? IS PAS TOPPUNT
  VAN SNEAKY IDIOTERIE ! JUST
  WAIT AND SEE ! SQR-POPPEN !
  EN HET WAS NIET ZOMAAR IN DE
  VIDEO TE ZIEN ! 19:123456789
  PALM المسد FIBRE:ALBIN8:15:42_إِنَّ
  عِبادي لَيسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطانٌ إِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغاوينَ_FORBIDDEN-MOSQUE13:12
  E²I GARANTIE:19761396:13:14:15.۩
  Indeed as for My servants you do:M not have any authority over them:72 except the perverse who follow you,
  31−8+31+30+31+30+31+31+29+31+7=274:027:4:5:TERMIN:53:282930

  AL-MASAD-PERVERSE:BG:04إِنَّ الَّذينَ
  لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنّا لَهُم أَعمالَهُم فَهُم يَعمَهونَ_DAVID:SMIURFS;02:099:100
  As for those who do not believe in the HereafterTERMIN:5:82:83:84:85 We have made their deeds seem decorous to them, and so they are bewildered-DEAL+NO-DEAL:20:69:R
  ^.46331R-NAJD:III;Eأُولٰئِكَ الَّذينَ
  لَهُم سوءُ العَذابِ وَهُم فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخسَرونَ_5:31:32:33=5:73:113:5:9:9
  They are the ones for whom there is a terrible punishment, and they are the ones who will be the biggest COVID-7:179-losers in the-79:24:25 Hereafter-15:3132333435:35:5:9:46

  WAT HEEL VEEL MAROKKANEN
  NIET WETEN ! ANDEREN WEER
  WEL IS DAT NA STARTSCHOT FISQ
  2008-NA EID UL ADHA 2007-FAMIL
  IES GINGEN SPLITTEN BEZITTING
  NIET ALLEMAAL MAAR VEEL !
  OOK IN ALGERIJE +MEERDER
  LANDEN BEHALVE LIBYA DIE EEN
  EENHEID BLEEF ! DAT LIEP ZO DE
  SPLIT VOOR DE ARABIC SPRING
  STARTE ! EN DE MENSEN DIE
  SCHEIDEN VAN HUN FAMILIES
  ZIJN NU DE BIGGEST LOSERS !
  DOOR MISLUKKING SNEAKY PLAN
  ARABIC SPRONG ! NAMELIJK
  MARRAKECH IS IN FASSAD GEG-
  ROEID ! TANGER EEN ZELFMOORD
  SUPERHOOG ! ESSOUIRA HEKSEN
  STAD CPTLZM ! WHY ? ISLAM
  IS EEN OPLOSSING VOOR ALLE
  ZIEKTES BEHALVE DE DOOD! VOOR
  EEN GEZOND MAATSCHAPPIJ !
  EN NIET ALLEEN MAROC IS GEEN
  ISLAMITISCHE LAND MAAR MEER
  DEREN ! HET ZIJN TWEE STATEN
  SYSTEEM ! EN MARKT REGULEER
  IS JEZELF WAARDELOOS MAKEN
  ALS LAND ! EN EEN ERDOGANZ
  EEN MAN MET VEEL BLOED AAN
  ZIJN HANDEN! ROEPEN OM TE
  INVESTERENIS FASSAD VERDUBEL
  MAAR SLUITING NEAR-FUṢṢILAT ELABORATED فصلت 41:54-MECCAN
  MECCAN 41:41 إِنَّ الَّذينَ كَفَروا بِالذِّكرِ لَمّا
  جاءَهُم ۖ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزيزٌ_2014:2020-M5
  Indeed those who defy the-2011:12 Reminder when it comes to them-M Indeed it is an mighty Book-M5:37-I

  IN DE EERSTE INSTANTIE VORIG
  JAAR GEEN WINTERTIJD RAMADN
  ADVIES-IDEMDITO DIT JAAR ! EN
  TOCH ! WAT EEN EXTRA STROP IS
  VOOR MOTOBOLISME LICHAAM !
  IN SEIZOEN ZOMER ZIJN DAGEN
  LANGER ! EN NACHT KORTER !
  EN NIET ZOMAAR ! EN DAN KOMT
  ADVIES SCHAF EID UL ADHA AF
  DIT JAAR ! MAAR NEE MARKT IS
  REGULEERP-POPS ! EN DAT GAAT
  ZEER VIES TEGENVALLEN ! WANT
  MEKKA IS GESLOTEN DOOR FASIQ
  DAAD ! WAAR ALLE LEIDERS EEN
  ZWAAR ZULLEN SCHIJTEN !
  1 HET IS STRIKT VERBODEN OM
  MARKTEN TE REGULEREN! EN DAT
  WAT MECCA WAS ! JAREN !
  CONSULTATION الشورى AL-SHŪRĀ
  42:53-MECCAN 41:42لا يَأتيهِ الباطِلُ مِن
  بَينِ يَدَيهِ وَلا مِن خَلفِهِ ۖ تَنزيلٌ مِن حَكيمٍ حَميدٍ
  Falsehood cannot approach it-BG:6 from before it nor from behind it-M5 a [gradually] sent down [revelation] from One all-wise:112:4 all-laudable

  MENSEN DIE EEN EENHEID ZIJN
  GEBLEVEN ZIJN NOG STEEDS! EEN
  STERK FRONT! EN EEN STROMEND
  NA3MA ! ANDEREN UITGEKLEED
  IN 2016_NOG OPSCHEPPEN ! EN
  NU SCHULDEN HOOG ! EN DAT
  SOORT GAAT DAN WERKEN ALS
  KLIKSPAAN VOOR GELD ! EN ZIJN
  NOG ERGER AAN TOE ! ZELF WETE
  MET SQR ALS DESTINY ! M5:28-M5
  ORNAMENTS الزخرف AL-ZUKHRUF
  43:89-MECCAN 41:43 ما يُقالُ لَكَ إِلّا ما
  قَد قيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذو مَغفِرَةٍ وَذو عِقابٍ أَليمٍ_41:123456789101112
  Nothing is said to you except what has already been said [earlier] to the apostles before you:21:112 Indeed your Lord is forgiving and One who metes out a painful retribution-M5:6

  VALS SPELEN IN HET LEVEN! EEN
  EIGEN GEMAAKTE KEUZE! EN ECHt
  AAN JEZELF TE DANKEN 16;45أَفَأَمِنَ
  الَّذينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأَرضَ أَو يَأتِيَهُمُ العَذابُ مِن حَيثُ لا يَشعُرونَ
  Do those who make evil schemes feel secure that Allah will not make the earth swallow them-99:8 or the punishment will not overtake them whence they are not aware?-17:77-II

  MENS IS ZO ZWAK ! SPECULATIF
  BLA BLA 16:46 أَو يَأخُذَهُم في تَقَلُّبِهِم فَما
  هُم بِمُعجِزينَ____? 77:46:47:48:49:50
  Or that He will not seize them in the midst of their bustle-8:1 Įwhereupon they will not be able to thwart-22:1

  KUFR LOOPT NAAKT ROND ! DE
  ECONOMIE IS DEATH! EN HERSTEL
  IS NIET MOGELIJK ! OOK NIET MET
  MENSEN UITKLEDEN ! EN CPTLZM
  TE STIMULEREN ! JE DENKT VAN
  WEL MET KLAWIVOORDELEN ?
  GA JE GANG DEJAVUÉ ! 16:47 أَو
  يَأخُذَهُم عَلىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُم لَرَءوفٌ رَحيمٌ-II
  Or that He will not seize them amid panic-22:2 Indeed your Lord is most kind and merciful-47:12345678910-

  NO-2899= 28:36فَلَمّا جاءَهُم موسىٰ بِآياتِنا
  بَيِّناتٍ قالوا ما هٰذا إِلّا سِحرٌ مُفتَرًى وَما سَمِعنا بِهٰذا في آبائِنَا الأَوَّلينَ__AL-QAṢAṢ-القصص
  MECCAN:028:88-THE STORY:3:55:R
  When Moses brought them Our-3:9 manifest signs, they said, ‘This is:R⁴ nothing but concocted magic. We:R never heard of such a thing among:I our forefathers.’-22:08:09:10:114:6:I

  THE STORY 78:34 وَكَأسًا دِهاقًا-M 37:1
  And brimming cups-79:46=23:11:R4

  IMAN=78:35 لا يَسمَعونَ فيها لَغوًا وَلا كِذّابًا
  Therein they shall hear neither vain talk nor lies__STEALTH-16:77:M³

  IMAN=78:36 جَزاءً مِن رَبِّكَ عَطاءً حِسابًا R
  —A reward from your Lord:7:206-E¹
  a bounty well-deserved_32:15:16:17

  57C_78:37 رَبِّ السَّماواتِ وَالأَرضِ وَما
  بَينَهُمَا الرَّحمٰنِ ۖ لا يَملِكونَ مِنهُ خِطابًا 47:38:R
  The Lord of the heavens and the:R4 earth-3:9-and whatever is between them:20:12345678-All-beneficent:R
  whom they will not be able to-8:1:R³ address-79:46:114:6:RM

  67M-78:38يَومَ يَقومُ الرّوحُ وَالمَلائِكَةُ صَفًّا ۖ
  لا يَتَكَلَّمونَ إِلّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحمٰنُ وَقالَ صَوابًا-I
  On the day-3:9-when the Spirit and:I the angels:25:25-stand in an array:R
  None shall speak-3:55:except-3:42:I whom the All-beneficent permits:M¹
  and who says what is right-32:17:R⁴

  AT-78:39 ذٰلِكَ اليَومُ الحَقُّ ۖ فَمَن شاءَ اتَّخَذَ
  N8__إِلىٰ رَبِّهِ مَآبًا___<N8-67:30?
  That is the day of truth:036:83:So:R let anyone who wishes take resort:R with his Lord_18:110:110:3:RM

  BLA-KFR=78:4إِنّا أَنذَرناكُم عَذابًا قَريبًا يَومَ
  يَنظُرُ المَرءُ ما قَدَّمَت يَداهُ وَيَقولُ الكافِرُ يا لَيتَني كُنتُ تُرابًا-25:25:26:27:28-27:85:R
  Indeed We have warned you-1441:R
  of a punishment near at hand-22:10
  —the day when a person-114:6 will observe-79:46-what his hands have sent ahead-69:18-and the faithless one will say-14:21:22-‘I wish I were dust!’____<77:48:49:50_?_114:6:RM

  Zwarte dag voor Marokko, 539 coronabesmettingen-EEN ZWARTE
  TIJD VOOR DE OVERHEID ZELF ! DE
  99-DAG LEUGENS- QUAKE 99:8 ZALZALAH الزلزلة_MEDINAN-ZELFS
  MHMD-6 HEEFT CORONABESMET
  EN HET HELE PARLEMENT ! EN AL
  HET AMBTENAAR SYSTEEM KORT-
  OM IEDEREEN DIE OOIT GRIEP HAD
  IN ISLAM IS HET VERPLICHT OM
  JE VOLK DE WAARHEID TE VERTEL
  LEN ! MUHAMMAD-ﷺ-HADITH :
  ZEGEL ! WORDT GEEN KAFIR
  NA MIJ ! HET ZAL VERDEELHEID
  STIMULEREN + TOENAME DODEN!
  EN DAT GAAT ZO DOOR TOT LAATS
  DAG ! EN HIJ ZEI NA DE 4-RECHT
  GELEIDEN KOMEN ER NOG 8 ! IN
  RECHTE LIJN DUS 12 ! EN REST IS
  KONINGEN ARROGANTIE LIJNEN!
  NOGMAALS DE ISLAM ZELF DE
  WOORD VAN DE PROFETEN-ﷺ
  HEBBEN GEEN LAST VAN IDIOTEN!
  EN DE IMAN MENSEN EVENMIN !
  DOOR SECURITY WAT EEN MENS
  VAN BLA BEGEERTE NIET KENT !
  WAS DAT WEL ZO ! DAN ZOUDEN
  ZE NIET ZOVEEL LEUGENS GENER
  EREN-24/7-16:33 هَل يَنظُرونَ إِلّا أَن
  تَأتِيَهُمُ المَلائِكَةُ أَو يَأتِيَ أَمرُ رَبِّكَ ۚ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم ۚ وَما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلٰكِن كانوا أَنفُسَهُم يَظلِمونَ_? 20:07:20:08:09-PLAY
  Do they await anything but that the angels should come to them-69:52 or your Lord’s edict should come? Those who were before them had acted likewise-9:19 Allah did not wrong them:49:4 but they used to wrong themselves-HOE ? IN
  SPEECH 2008 ZEI 11 SEPTEMBER
  IS GEDAAN DOOR BLA MET PAAR
  UUR VLIEGERVARING ? EN DE BLA
  WIST HOE HIJ IN MANHATTAN
  MOEST KOMEN ? EN DE VLIEGTUIG
  HEEFT 2 TOREN GESLOOPT ! DIE
  NIET ALLEEN BUGS BUNNY MAAR
  MEERDERE DRAWINGS LIETEN
  ZIEN DAT HET IJZERSCELET IS !
  BEFORE BETTON ! VELE AMERIKA
  NEN IS DE MOND GESNOERD ! VAN
  HET BEDROG OVERDUIDELIJK !
  MAROC HEEFT TOEN NIET ZIJN
  VOLK DE WAARHEID GEZEGD ! DIE
  BEKEND WAS DE SLOOP TWIN
  TOWERS + ANDERE MET EXPLOSIE
  FEN ! DAN ZINK JE IN EEN LEUGEN
  + ONWETENDEN MENSEN RAKEN
  EMOTIONEEL BIJ DE 3000
  DODEN ! EN GAVEN DE ISLAM
  DE SCHULD ! TERWIJL HET EEN CIA MOSSAD SHIN-KLAWI CPTLZM
  ACTIES WAS VOOR INVASIE
  LANDEN ! MHMD-6_ONTKENNEN
  HEEFT GEEN ZIN ! TENZIJ JE TOE
  GEEFT DAT JE ACHTERLIJK
  BENT !-16:34 فَأَصابَهُم سَيِّئَاتُ ما عَمِلوا
  وَحاقَ بِهِم ما كانوا بِهِ يَستَهزِئونَ09062010
  GRAP IS KUFR IS ZO ZEKER VAN
  ZIJN FASSAD DAT HET LUKT ! EN
  DE MISLUKKINGEN ZIJN NU A BIG
  STONE HEAVY ROCK !-So the evils of what they had earned visited them-23091441 and they were besieged by what they used to deride-FASSAD TO THE TRUTH !-7:8

  Een griepvirus dat in 2009 een pandemie veroorzaakte. Het virus behoort tot een nieuwe stam van het H1N1 varkensgriepvirus en had zijn oorsprong in Mexico in maart 2009.
  Nieuwe Influenza A (H1N1)-ER WAS
  GEEN LOCKDOWN ! OMDAT DE BI
  SEXUELE HERO DEMOCRACKS ZEI
  WE GAAN HET REGELEN ? MAAR
  EEN VARKEN IS NOG GIFTEGER DAN EEN ZWIJN ! DOORDAT EEN
  VARKEN IS ONTDAAN VAN ZIJN
  HAAR DE GENETISCHE PLAYS ! EN
  ZIET HIJ ER ROSE UIT ! EN HET IS
  DAT DE TESTS MENSEN CORRUPT
  ZIJN ! MAAR VIA HAAR+ MENS OF
  DIER AL IS HET AL GESTORVEN OF
  NIET ! KAN JE WETEN WAT HET AT
  DRONK VERZAMELDE QM-TOXICS
  ALCOHOL ALLES WAT HET
  LICHAAM IS BINNENGETREDEN !
  EN ALS BLA WATTENSCHAP 24/7
  WIST HOE DAT WERKTE ! DAR ESS
  ALAM LES AAN VERTROUWELINGE
  MET WILDE ZWIJNEN ! EN REST
  SPECIAL DIEREN TOT IN SAHARA !
  EN NU ! HEBBEN WE DUIDELIJK !
  VERSCHIL BLA EN ALLAH SWT
  SUPPORT ! EN AFGANG BLA
  DIE DIEREN HEBBEN VERZIEKT
  MET GENETISCHE PLAY + VELE
  GROENTEN ETC 16:35 وَقالَ الَّذينَ
  أَشرَكوا لَو شاءَ اللَّهُ ما عَبَدنا مِن دونِهِ مِن شَيءٍ نَحنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمنا مِن دونِهِ مِن شَيءٍ ۚ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم ۚ فَهَل عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا البَلاغُ HET LEVEN IS EEN SPEL-29:6
  BEN JE EERLIJK WELDONE ! BLA
  IS DE SQR-POP !-The polytheists say:1441 ‘Had Allah wished:BG:6 we would not have worshiped anything besides Him—22:1 neither we:2011 nor our fathers—1911 nor would we have held anything holy besides Him:BG:6 Those who were before them had acted likewise:M³ Is the apostles’ duty anything but to communicate in clear terms?-29:18

  RASIME TALES UIT DE GROOTSE
  LEUGEN VOOR DE TWEEDE CORON
  A-IDIOTERIE NAGEBOORTES BLA
  VERHALEN TERRORISME DIE
  DOOR HUN EIGEN MENSEN
  ALBERT PYKE IN HUN SCRIPT! OM
  ISLAM VERVUILEN MET VUNZIGE
  PRAATJES-MET NIEUW WOORDEN
  BV-die hem aanzagen voor jihadistische terrorismeverdachte
  _^OXYMORON ! JIHAD HEEFT NIKS
  MET TERREUR TE MAKEN ! EN ER
  BESTAAT IN DE ISLAM GEEN PREC
  EDENT ! OM EEN MENS AAN TE VALLEN ! OOK NIET ALS MHMD-6
  DAT VRAAGT ! HET IS HARAM STR
  IKT VERBODEN ! HET ZIJN JUIST
  FASIQEEN DIE DAT DOEN BV CIA
  MOSSAD KLAWI EN ALLE AANGES
  -LOTEN IDIOTERIE! TOT DE 4 WETB
  LA ! COPY 4_RECHTSGELEIDEN !
  JIHAD IS HUMBLE EN NIET LIEGEN
  EN HETZELFDE EEN ANDER
  WENSEN WAT JE ZELF WILT !
  EN GEVEN MET DE RECHTER
  HAND WAT LINKS NIET KAN ZIEN !
  DAN ZIT JE GOED ! EN BLA IS
  ZWAKTE ! HEB JE EEN AUTO? NOW
  VOOR HET RIJDEN ! JE IDENTITEIT
  RIJBEWIJS APK TOT WAT EEN
  JE KAN VRAGEN + INKOMSTEN OM DISCUSSIE TE VERMIJDEN !
  OOK NIET VLUCHTEN ! ALLEEN
  EEN MIETJE VLUCHT ! BV-Bij de aanhouding reed het zwaarbewapende team de auto van Grouwels klem. Een agent trok bij het openen van het portier van de destijds verdachte in één beweging zijn pistool. Volgens justitie is dit gebruikelijk in dergelijke situaties en dus "terecht".__<? NOU NIET WAAR!
  ____EEN SLECHT GEORGANISEERD
  DOOD SYSTEEM ! KOM DE LIFT
  UIT ! DEUR GAAT OP AFSTAND
  OPEN ! HELE ARRESTATIETEAM
  OP STOEP ! MAN EN VROUW MIX
  MET ZWAAILICHT ENKEL ! EN
  GETROKKEN PISTOLEN ! NIET 1
  2_3 OF 4 GESPANNEN TUSSEN
  HEN ! EN LACHTE ZWAAIDE EN
  GING BOODSCHAPPEN -16:36 وَلَقَد
  بَعَثنا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ ۖ فَمِنهُم مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنهُم مَن حَقَّت عَلَيهِ الضَّلالَةُ ۚ فَسيروا فِي الأَرضِ فَانظُروا كَيفَ كانَ عاقِبَةُ المُكَذِّبينَ_2018:M5
  Certainly We raised an apostle in every nation [to preach:] ‘Worship Allah-GEZOND HANDELEN-and keep away from the Rebels-NAJD:R Then among them were some whom Allah guided-EERLIJK 114:3 and among them were some who deserved to be in error-FASSAD-7:9 So travel over the land and then observe how was the fate of the deniers-BIGGEST LOSERS ! MANY

  PLAYS OP VELE FRONTEN EN OPB-
  OUW CORTUPTIE ! ME GA HEN
  AANKLAGEN ? WELNEE ! LAAT ZE
  SPELEN ! EN VELEN HET GEDULD
  GELEERT ! WAT EEN SUCCES IS
  ONDANKS MACHTSVERTOON BLA!
  WAT NIKS VOOTSTELT ENKEL EEN
  PUINHOOP IN HUN EIGEN GECREE
  LEUGENS-EN DE EINDOORDEEL
  DAARVAN ITS NEAR 16:37إِن تَحرِص
  عَلىٰ هُداهُم فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهدي مَن يُضِلُّ ۖ وَما لَهُم مِن ناصِرينَ___4:86:87:88:M5:27:28
  If you are eager for them-MHMD-6 to be guided:22:78 indeed Allah does not guide those who mislead [others], and they will have no helpers-EN DAN KOMT IEMAND EN
  ZEGT ZAGZAGI HEEFT GELIJK!
  OOK HIJ IS EEN SQR RAT ! OM ZIJN
  FASSAD ! DE SLOUH ZIJN IN HET
  ECHT NOG MEER FASIQ DAN DE
  FASIQ IN RIF ! DE SOUS TOT 80%
  DOOR BIZZNOX OOK DE RIF MAAR
  DAAR IS EEN OVERTURN EN NIET
  ZO HOOG ! VEEL KUFR DAG VAN
  VANDAAG ! MAAR HET IS DE
  SLOUH WAAR DE IMAN HET STERK
  STE IS GEGROEID SINDS 2015!
  WAAR DE KUFR STIEKEM ZWAAR
  STARTE JAREN 70 ! BV ALS ER
  IETS GEBEURDE BV HIER IN NL
  GA ECHT NIET ZEGGEN DIE VLOEI-
  STOF IS ……DAAROM WIL IK HET
  NIET ! GEWOON SIMPEL LOOK !
  OF JE HAALT HET WEG OF TREK
  DE SLANG ERUIT ! EN GONE ! IN
  MAROC MIJN TANTE ! HEB SPECIA
  LE KAMER VOOR JOUW AL JE
  GEHEIMEN ZIJN DAAR VEILIG ! ZE
  BEDOELDE BAGGAGE +AANKOPEN
  EN ZEI HIER HEB JE SLEUTEL ! EN
  ZEI ALLAH KENT ONS VERTROUWE
  SLEUTEL BLIJFT BIJ UW ! ALS IK
  ER WAS KAMER OPEN ! EN BIJ
  GAAN GESLOTEN NOOIT GEVRAAG
  DOE DE DEUR OPEN OF DICHT ! NU
  NOG STEEDS TROUW ! MAAR BLA
  MEDIA BV RADIO OF TV MAROC
  MR TEBBOUNE IS GROEI FISQ
  OP DE LEIDER IN DE LAND ! ZE
  ZEGGEN MAAR HIJ HEET ZO ! EN
  DAT ZAL VIES TEGENVALLEN !
  LAATSTE DAG 16:38وَأَقسَموا بِاللَّهِ جَهدَ
  أَيمانِهِم ۙ لا يَبعَثُ اللَّهُ مَن يَموتُ ۚ بَلىٰ وَعدًا عَلَيهِ حَقًّا وَلٰكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ لا يَعلَمونَ_16:77
  They swear by Allah with solemn oaths that Allah will not resurrect those who die-77:50 ? Yes indeed, it is a promise binding upon Him:BG:6 but most people do not know-M5:9

  VASTGELOPEND OPBOUW FASIQ
  SYSTEMEN W.W-16:39لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذي
  يَختَلِفونَ فيهِ وَلِيَعلَمَ الَّذينَ كَفَروا أَنَّهُم كانوا كاذِبين___CPTLZM-DEATH-31122017
  That He may clarify for them what they differ about-GMO's+GENPLAY and that the faithless may know that they were liars-24/7-1999:2020

  ALLE MENSEN DIE ONTERECHT
  VERMOORD ZIJN ! MOSLIM OF
  NIET ! DOOR CPTLZM SYSTEEM !
  OF WAT DAN OOK ! HEBBEN GEEN
  HISSAB ! EN ZIJN WINNAARS NET
  DE JIHAD HUMBLE MENSEN VAN
  GEDULD EN NIKS AANTREKKEN
  VAN BLA KUFR ! EN DAAR ZITTEN
  OOK MANY NIET RELIGIEUZEN BIJ
  DIE OOK RECHTVAARDIG ZIJN ! EN
  LAATSTE DAG ITS NEA,R A640 إِنَّما
  قَولُنا لِشَيءٍ إِذا أَرَدناهُ أَن نَقولَ لَهُ كُن فَيَكونُ
  All that We say to a thing-34:30:M5 when We will it-75:40 is to say to it ‘Be!’ and it is-3:123456789:09:129:R

  السلام على المسلمين _ نحن مع من..؟! الإمام صلاح الدين بن إبراهيم_رجالٌ آمنوا بالله وصدَّقُوا المرسلين_09061999-33:39:40
  399-Peace to the Muslims. Imam Salah din ibn Ibrahim-Men who believed in God and believed the messengers-FAMILY OF IMRAN
  ĀL ʿIMRĀN آل عمران_3:200 MEDINAN
  __MEDIA IS EEN ROT SYSTEEM DIE
  FASSAD ZWAAR STIMULEERT! EN
  TEGELIJKERTIJD BRAINWASH
  SUBTIEL MANY PEOPLE ! EN
  SCHUURPAPIER ! BV IN NL IS ANDE
  RS DAN NOORDAFRIKA ! RESPECT
  OUDERS IS EEN MUST VOOR SUCC
  ES ! MAAR TV OF KRANT OF WHAT
  SO EVER "ABDELMAJID"=TRANSLA
  ^Servant van All-glorious
  TEBBOUNE ! MAAKT JE
  EEN LEIDER DER ONGELOVIGEN !
  ONBETROUWBAAR MEDIA 24/7 !
  MET WEET SATANISME ! KEUS
  VAN FASIQ PROPAGANDA ! ZELFS
  KUFR IN NL ZIJN ZE VERSTELD OM DE KUFR ! ZOALS "AZIZ BOUTFLIKA
  EXACT ZO GENOEMD ! ZONDER
  ABDU-DUS EEN MACHTIG SPLIT ?
  REELE MUSLIMS W.W DIE IMAN
  HEBBEN GAAN NOOIT IN DISCUSSI
  HET HEEFT GEEN MET MENSEN
  DIE KUFR OMARMEN ! WANT BLA
  LOOPT NAAKT ROND ! EN SOMMIG
  ZIJN NIET TE REDDEN VAN DOMH-
  EID ! O.A EXPLOSIE VAN FASSAD
  RAJAB SHABAAN EN RAMADAN !
  ITS NEAR-13:05-۞ وَإِن تَعجَب فَعَجَبٌ
  قَولُهُم أَإِذا كُنّا تُرابًا أَإِنّا لَفي خَلقٍ جَديدٍ ۗ أُولٰئِكَ الَّذينَ كَفَروا بِرَبِّهِم ۖ وَأُولٰئِكَ الأَغلالُ في أَعناقِهِم ۖ وَأُولٰئِكَ أَصحابُ النّارِ ۖ هُم فيها خالِدونَ_START OPRUIMING SNEAKY
  N-AFRICA 2007-71:23:24-IF you are to wonder-2:243 then wonderful-0% is their remark-2:96 When we have become dust-1441 shall we be [ushered] into a new creation?’ They are the ones who defy their Lord:M5 they shall have iron collars around their necks-77:50 ? they shall be the inhabitants of the Fire-22:73 and they shall remain in it-3:56-M5:28:M

  MEDIA DUS FASIQ NEWS KOMT
  NIET VOOR IN BESCHAAFD EN
  NETTE MAATSCHAPPIJ ! ALS BV
  ERKENDE BEDRIJFEN OM EID UL
  ADHA TE ORGANISEREN ? ZE ZIJN
  GEEN EENS MOSLIMS +FASIQ EN
  SMARTER DAN VERDOOFD SLACH
  DOOR ANDER TACKTIEK ! EN DAT
  IS ZELFS ERGER DAN ONVERDOOF
  SLACHT ! GEEN SMAAK ! VLEES
  NET SCHUIMVET CHEMIE + NOG
  MEER GEINTEGREERD IN VLEES !
  ONTKENNEN HEEFT NO ZIN ! BLA
  IS AAN EINDE LATIJN ! EN HEBBEN
  WE HET NIET EENS OVER FASSAD
  SUNNA 17:777879-13:06وَيَستَعجِلونَكَ
  بِالسَّيِّئَةِ قَبلَ الحَسَنَةِ وَقَد خَلَت مِن قَبلِهِمُ المَثُلاتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذو مَغفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلىٰ ظُلمِهِم ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَديدُ العِقابِ77:48:49:50
  They would press you for evil-22:73 sooner than for good-22:78 though there have already gone by before them exemplary punishments-7:176 Indeed your Lord is forgiving to mankind despite their wrongdoing:R and indeed your Lord is severe in retribution-45:28-14:20:21:22:M5:9

  WIE GOED DOET ONTMOET 6:155
  وَهٰذا كِتابٌ أَنزَلناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعوهُ وَاتَّقوا لَعَلَّكُم تُرحَمونَ_ELK SECONDE STAAT VAST
  And this Book that We have sent:M³ down is a blessed one:11:13:14-so follow it-GEZOND HANDELEN-and be Godwary so that you may-15:99-I receive mercy-BG:06070809101112

  ONTKENNEN=NUTTELOOS 6:156 أَن
  تَقولوا إِنَّما أُنزِلَ الكِتابُ عَلىٰ طائِفَتَينِ مِن قَبلِنا وَإِن كُنّا عَن دِراسَتِهِم لَغافِلينَ_4:157:158:M
  Lest you should say:4:159 The Book was sent down only to two-3:33:34-I communities before us:31:33-and we were indeed unaware of their:M³ studies-31:34:034;27:28:29:30:31:M

  AVONTUUR START 31121999:AND
  MANY HERSTELS-6:157 أَو تَقولوا لَو أَنّا
  أُنزِلَ عَلَينَا الكِتابُ لَكُنّا أَهدىٰ مِنهُم ۚ فَقَد جاءَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُم وَهُدًى وَرَحمَةٌ ۚ فَمَن أَظلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنها ۗ سَنَجزِي الَّذينَ يَصدِفونَ عَن آياتِنا سوءَ العَذابِ بِما كانوا يَصدِفونَ_NEGATIEF ALWAYS-LOSER
  Or [lest] you should say:50:27:28-If the Book had been sent down to us, surely we would have been-20:18:M better-guided than them-48:28:29:M There has already come to you a:M³ manifest proof from your Lord and a guidance and mercy:2:285:286 So who is a greater wrongdoer than:MI him who denies the signs of Allah:R and turns away from them? Soon:M We shall requite those who turn:M5 away from Our signs with a terrible punishment because of what they used to evade-SNEAKY TALE:17:50

  EEN WEIRD OMWEG ! WAAR ZE DE DWANG EROP ! WIJ WETENSBLA
  WETEN HET BETER ?-25:34 الَّذينَ
  يُحشَرونَ عَلىٰ وُجوهِهِم إِلىٰ جَهَنَّمَ أُولٰئِكَ شَرٌّ مَكانًا وَأَضَلُّ سَبيلًا-HANSEL-GRETAL:7:9
  Those who will be mustered on44:9 their faces toward hell:83:11:12:13-I they are the worse situated and-IIII:I further astray from the-23:118 way-I

  Onderzoek: Obesitas bij kinderen heeft vaker medische oorzaak dan gedacht-NO MEDISCHE RESULTAAT
  DOOR OORZAAK !-SMEERPASTA's
  SIROPEN-FRISDRANKEN
  ZUIVELPRODUCTEN-VLA FLIP
  CHOCO-VLA MELK MET CALCIUM
  KIP-FASTFOOD !-ROOD VLEES
  GROOTSTE OORZAAK_^DOOR
  VERDOOFD SLACHT !-IS FONTIJN
  AAN ZIEKTES !-EN SUIKER VERVANGERS DUBBEL-OBESITAS
  EN SO MUCH HANS EN GRIETJE
  VERDIKKING-VOOR FARMACEUT !
  1 POT NAT BIZZNIX-29:36 وَإِلىٰ
  مَديَنَ أَخاهُم شُعَيبًا فَقالَ يا قَومِ اعبُدُوا اللَّهَ وَارجُوا اليَومَ الآخِرَ وَلا تَعثَوا فِي الأَرضِ مُفسِدينَ_ITS-ALL ABOUT MONEY-9:9
  And to Midian We sent Shuʿayb:37:8 their brother:47:38 He said:BG:6-O my people! Worship Allah:6:1:2:3:4 and expect [to encounter] the Last Day, and do not act wickedly on the earth causing-24/7:176 corruption-I

  Terwijl in medische literatuur over ongeveer 5 procent wordt gesproken ?-Baby Peuter Kleuter tiener.^_wat mist er in deze rijtje?
  A¹ B4 C8___
  0-1 1-3 3-5______10-15-IN LATIJN
  ^BREACH 18-K _<18:20
  Je hebt 4 potentiële personen maar wat mist er? niks? 5 procent ?
  5 JAAR PLAY !-CPTLZM !
  DOOD MANY IN 1999 !-2:97:98:99
  1999+5=2004+5=2009+5=2014
  +E=2019:END STORY BLA
  SNEAKY BIZZNIXS-Oja hoe noem je die potentiële persoon tussen kleuter en een tiener? Gemiste Intel die mogelijk 5 jaar onbezet vrijloopt
  HANS:GRID15:92فَوَرَبِّكَ لَنَسأَلَنَّهُم أَجمَعينَ
  By your Lord:BG:6 We will question them all-الحجر ḤIJR-MECCAN 15:99
  Stoneland=KOP IN HET ZAND !
  The Rocky Tract=ARROGANTEN !
  The Stone Valley=BLA NORMAAL !
  Rocky Tract 92:15لا يَصلاها إِلَّا الأَشقَى
  Which none shall enter except the most wretched:7:9:ARROGANTEN:R

  النحل BEE 16:128–AL-NAḤL-MECCA
  MECCAN 92:16 الَّذي كَذَّبَ وَتَوَلّىٰ-P18:R
  ONZIN KRAMERS 24/7—He who denies and turns back:KOP IN HET ZAND !-STONELAND 7:17:18:M5:9

  Tot heden heb vele deskundigen-M5 gevraagd met een antwoord te-25:1 komen, ook advocaten-1999-2018:R

  De beste "enige" heb gehoord is
  "kliener" 23:114 قالَ إِن لَبِثتُم إِلّا
  قَليلًا ۖ لَو أَنَّكُم كُنتُم تَعلَمونَ_1396:13:15-۩
  He will say:13:15-۩ You only-22:1:2-I remained a little:F211 if only you:M³ had known-20:15:16:17:18:19:20:MI

  الأعراف ELEVATIONS 7:206-۩_I AʿRĀF
  MECCAN-23:115_أَفَحَسِبتُم أَنَّما خَلَقناكُم
  عَبَثًا وَأَنَّكُم إِلَينا لا تُرجَعونَ_EINDHALTE:R¹
  Did you suppose that We created:M you aimlessly:29:64:65 and that you will not be brought back to Us?-M5

  The Heights 3:49:50:51:52:53:54:55
  The Battlements PLUS & MIN:99:7:8
  The Faculty of Discernment 22:78:R
  The Ramparts 78:34353637383940
  Wall Between Heaven and Hell:BG:6

  Er werden veel verschillende zeldzame erfelijke aandoeningen geconstateerd. "Bij deze kinderen zit de oorzaak van de obesitas dus echt in de genen-DIT IS REGEL RECHT ONZIN ! JE BENT WAT JE EET ! EET JE ONZIN BEN JE ONZIN!
  ALLES IS AF TE LEREN MET NIEUWE HOOFDSTUK !-EN EEN KIND IS JONG AND EASY ! JUST BE

  KINDEREN ZIJN EASY IN BEGRIP, HET IS KWESTIE VAN GEDULD EN COMMUNICATIE, GEWOON EERLIJK ZIJN___ VANAF VANDAAG GAAN WE ZAKEN ANDERS AAN___ PAKKEN, DOE JE MEE ?____________
  ^…WIL GRAAG DAT JE SLIMMER WORD DAN MIJ____EN WAT JE____ HEN OPDRAAGT IS NATUURLIJK DE OUDERS IS VOORBEELD_ALS JE NETJES BENT, DAN HEB JE STRAKS MINDER MOEITE MET JE TOEKOMSTIGE PARTNER EN______ KINDEREN, BESEF KIND GEEFT INTERRESANTE ONTWIKKELING, SCHOOL IS 1 BUT STERK BAND MET OUDERS, KAN GEEN ENKELE SCHOOL EVENAREN, GAAT GEWOON NIET, DAAROM WEES GOED VOOR JE OUDERS=MULTI
  VOORDELEN, BETERE PARTNER, EN MAKKELIJKERE TIJDEN, MEER MOORKOPPEN IS BETER DAN INDIVIDUE KIJK, MAAR WEL MET MATE=LOGIC:M³__^MIJN KIND WIL DAT JE EEN STERK PERSOON WORD, WAS ZELF VROEGER EEN BEETJE DOM, EN WIL JOUW IN EEN STERKTE ZIEN 17:24وَاخفِض لَهُما جَناحَ
  الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَةِ وَقُل رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا_,44-8:046:15:015:99:099:5:6:7
  Lower the wing of humility to them, out of mercy, and say, ‘My Lord!:M5 Have mercy on them, just as they reared me when I was [a] small:19:9 [child]!_______55:1234567910:109:R

  The touted reasons for genetically modifying foods vary from making a fruit larger and seedless to resisting pesticides, herbicides, and insecticides. Millions of dollars are invested in this bioengineering process annually by many, with Bill Gates most notably investing into CORONA-VIRUS-30:29 بَلِ اتَّبَعَ الَّذينَ
  ظَلَموا أَهواءَهُم بِغَيرِ عِلمٍ ۖ فَمَن يَهدي مَن أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَما لَهُم مِن -DISASTER SPEEDING
  4TH-OF JULY-2019:Rather the:38:34 wrongdoers follow their own:2:113 desires without any knowledge. So who will guide those whom Allah has led astray? They will have no helpers_<29:41:SPIDER-COLLAPSE

  FRIDAY الجمعة AL-JUMUʿAH 62:11:R¹
  MEDINAN-R_10:62 أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لا
  خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ7:55:56:57:58
  Look! The friends of Allah will-JACK
  NISCHAN-indeed have no fear nor:R will they grieve_99:8:8:75:75:40:R8

  _IN DE ISLAM IS HET VERPLICHT__ OM EEN LEIDER OF WHAT SO EVER TE GEHOORZAMEN OOK IN NL !
  MAAR STEMMEN POLITIEK IS NIET
  TOEGESTAAN ! NERGENS ! OOK NIET IN MOSLIMLAND ! TENZIJ JE
  HET NIET WIST IS ER NIKS AAN DE
  HAND ! MAAR GEZOND VERSTAND
  ZEGT : SLIJMTIJD POLITIEK ! EN
  DAARNA VERKRACHTRONDES W.W
  DUIDELIJK ! 04:59 يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا
  أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم ۖ فَإِن تَنازَعتُم في شَيءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسولِ إِن كُنتُم تُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأويلًا__F114:F211:M5
  O you who have faith! Obey Allah:MI and obey the Apostle and those vested with authority among you:M³ And if you dispute concerning anything-CORONAHYPE OM HUN
  CPTLZM ARROGANTIE DOMHEID !
  TE VERBLOEMEN NA STELEN VIA
  PRIVATISERINGEN DOOR RIJKEN !
  OM HUN MACHT TE GEBRUIKEN
  OM ANDEREN TE OVERWELMEN !
  BV-ALS JE DIE TROEP NIET VER-
  WIJDERD ! TREK IK DE NAALDEN
  ERUIT ! MENSEN DIE NIET WETEN
  ZIJN GESTORVEN ! OM DE POEP
  EPIDEMIE GROOT TE LATEN LIJKE
  EN OUDJES ONNODIG ZIJN GEST-
  ORVEN MISLUKTE JOKE)-refer it to Allah and the Apostle-{ LEIDERS
  HEBBEN TOTAAL EEN LEUGEN GE-
  INTRODUCEERD EN HUN NIEUWE
  LAW ! BV IN MAROC 5,4 MILJOEN
  DIEREN BIJ 224_DUIZEND ERKEND
  BEDRIJFEN ! EN SHEEP KRIJGEN
  SPECIAAL WATER ? 5 MILJOEN
  MOOI AANTAL VOOR VOLGEND
  POEPPIDEMIE FASIQEEN)-if you have faith in Allah and the Last Day. That is better and more favourable in outcome-22:73:74:75:76:77:78:M

  MAAR ONZIN VOLGEN OP-BKABLA VERZOEK IS NIET TOEGESTAAN !
  VOOR JE EIGEN VEILIGHEID ! OF JE
  LAAT FASIQEEN JE LEVEN VOOR-
  SPELLEN ! ALS IK ME IN BEPAALDE
  DETAILS GA IN FOOD ! MAAR ITS
  NEAR SQR 04:60 أَلَم تَرَ إِلَى الَّذينَ
  يَزعُمونَ أَنَّهُم آمَنوا بِما أُنزِلَ إِلَيكَ وَما أُنزِلَ مِن قَبلِكَ يُريدونَ أَن يَتَحاكَموا إِلَى الطّاغوتِ وَقَد أُمِروا أَن يَكفُروا بِهِ وَيُريدُ الشَّيطانُ أَن يُضِلَّهُم ضَلالًا بَعيدًا__VERRE ROT STADIUM
  MHMD IS VERDWENEN BIJ HEN !
  EN IBRAHIM EN ZIJN ZOON ZIJN
  DE FINAL ACT ?-TOZZ-Have you not regarded those who claim that they believe in what has been sent down to you-872017 and what was sent down before you?-87:19 They desire to seek the judgment of the Rebel-THALMUD-36:76 though they were commanded to defy it-22:3:4 and Satan desires to lead them astray into far error-15:43:44-IS
  GELUKT VOOR HEN ! DOMHEID
  KENT GEEN GRENZEN ! WIST MEN
  WAT ER OP HECTARES WORDT GE-
  PLAND ! MAAR DAT STELT GEEN
  REET VOOR ! MET KUFR MET HET
  ALTEREN WOORD ALLAH SWT EN
  ONTKENNEN MET SUBPRAATJES!
  RAMADAN IS NOG ERGER EID UL
  ADHA DOOR WENS IBRAHIM ZELF
  LET MAAR OP ! 04:61وَإِذا قيلَ لَهُم
  تَعالَوا إِلىٰ ما أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسولِ رَأَيتَ المُنافِقينَ يَصُدّونَ عَنكَ صُدودًا57:19:20:21
  And when they are told:23091441:R Come to what Allah has sent down and [come] to the Apostle:M5:6 you see the hypocrites keep away from you aversely-BLA LEADERS-W.W-2:9

  WAAROM DE RAMADAN ERGERS
  IS IN KUFR ?-CPTLZM NOEMT
  NOOIT EEN CRASH BIJ DE NAAM !
  VINGERTJE ? EN NU SALAH AL-
  JAMA3A 5×7=8 + FRIDAY الجمعة
  F211-JUMUʿAH MEDIN AFSCHAF ?
  1 POT NAT KUFR 04:62 فَكَيفَ إِذا
  أَصابَتهُم مُصيبَةٌ بِما قَدَّمَت أَيديهِم ثُمَّ جاءوكَ يَحلِفونَ بِاللَّهِ إِن أَرَدنا إِلّا إِحسانًا وَتَوفيقًا_M5
  But how will it be when an affliction visits them because of what their hands have sent ahead?-FASSAD ! Then they will come to you-3:55:56 swearing by Allah:BG:6 ‘We desired nothing but benevolence and comity-18:4:5:6:7-JA MAAR VEEL
  OVEREENKOMSTEN MET KUFR !
  VROEGER VOOR 2011-IS ALLEEN
  KIJKEN EN REGISTRATIE 199924/7
  EN TALK WITH BORDER ! EN ER
  ZIJN VERBETERAARS MANY EN
  KUFR MORE THAN MANY ! EERSTE
  SPEECH RIJDEND MET ZIJN 5-EN
  2 SUCCES ! EN 2_FASIQEEN ! DAT
  WAS 1_JAAR VOOR DIKKE CRASH
  EN PRECIES ZO 04:6 أُولٰئِكَ الَّذينَ يَعلَمُ
  اللَّهُ ما في قُلوبِهِم فَأَعرِض عَنهُم وَعِظهُم وَقُل لَهُم في أَنفُسِهِم قَولًا بَليغًا_32:29:30:M5
  They are the ones whom Allah:M5:6 knows as to what is in their hearts. So let them alone, and advise them, and speak to them concerning themselves far-reaching words-8:8

  1 VAN DE GOEIE 5 IS EEN MAN GE-
  WORDEN EN ZEER GELIEFD ! DOOR
  ZIJN RESPECT EN VEEL FUN ! EN
  NR 2 ALSO HIJ HEEFT EEN BROER
  -TJE DIE HET VERSCHIL BETER
  KENT TUSSEN EEN FASIQ EN EEN
  HONEST MAN VAN ZIJN BROER
  VAN SPEECH 2 JAAR EERDER ! EN
  KEEK MIJ ALTIJD VRAGEND AF! EN
  ZEI VRAAG IN PLAATS VAN SERIEU
  S STRAK BLIK ! EN HIJ HEEFT ZIJN
  VRAGEN BEVESTIGD GEKREGEN !
  EN SNAPTE VAN ZIJN SITUATIE
  JEGENS FASIQ FOLKS 04:64 وَما
  أَرسَلنا مِن رَسولٍ إِلّا لِيُطاعَ بِإِذنِ اللَّهِ ۚ وَلَو أَنَّهُم إِذ ظَلَموا أَنفُسَهُم جاءوكَ فَاستَغفَرُوا اللَّهَ وَاستَغفَرَ لَهُمُ الرَّسولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوّابًا رَحيمًا
  We did not send any apostle but to be obeyed by Allah’s leave:M5:20 Had they:7:27 when they wronged themselves:44:09 come to you and pleaded to Allah for forgiveness:M5 and the Apostle had pleaded for forgiveness for them-39:75 they would have surely found Allah all-clement, all-merciful-33:70:71:R4

  THE TIDING النبإ_AL-NABAʾ 78:40:M³
  MECCAN:The surah is also known as: The Announcement, The Great News, The Important News, The News__11:13=R48-أَم يَقولونَ افتَراهُ ۖ قُل
  فَأتوا بِعَشرِ سُوَرٍ مِثلِهِ مُفتَرَياتٍ وَادعوا مَنِ استَطَعتُم مِن دونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صادِقينَ2:24
  Do they-BLA say:16:61 He:BG:6 has fabricated it?-78:40 Say, ‘Then bring ten sūrahs like it=BIG:FUCK:CPTLZ4 fabricated, and invoke whomever you can, besides Allah:2:23-should you-COVID-18:19 be truthf:47:38:M¹

  Jesus two point zero is a dragon?
  Who the balls are obtained from, and this is all? And Artificial stupidity can only observe externally, and only has a grip on the person who is not worthy, Satan teaches them, biological artificial stupidity is bragging in rights, have been used in Africa for years, but only has a grip on people who form an ideology in it, whatever it was originally intended, worthless-86:17
  IMMORTALITY MHMD-JEZUS SON OF MARY-ﷺ KHIDR-AL-HASHIR=R
  AL-KHADDAR-11:14_فَإِلَّم يَستَجيبوا لَكُم
  فَاعلَموا أَنَّما أُنزِلَ بِعِلمِ اللَّهِ وَأَن لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ ۖ فَهَل أَنتُم مُسلِمونَ_1999:STILL-NONE-R
  Hoe herken je mensen die-10:38:M5 waarheidsbevinding, praten?-20:15 Mensen die altijd gefocust zijn-7:8 doordat de leugen meerder-BLABLA compagnon heeft, die een verhaal doen die geen knooppunt bevat-7:9
  En het met elkaar-IIII:7 unaniem een verbond aangaan !!??-But if they do not respond to you, know that it has been sent down by Allah’s-31:34:M5 knowledge, and that there is no god except Him. Will you, then, submit ?

  EN GEKKE IS SOMMIGEN ZIJN BANGER VOOR BLA, TERWIJL HET EEN SIMPEL WET IS, DAT DE WAAR HEID DE LEUGEN DECIMEERT, EN NU IS HET ZELFS TAKE IT OR FACE
  IT-AN EYEOPENR-11;15_مَن كانَ يُريدُ
  الحَياةَ الدُّنيا وَزينَتَها نُوَفِّ إِلَيهِم أَعمالَهُم فيها وَهُم فيها لا يُبخَسونَ___? 77:50_54:55:M
  As for those who desire the life of this world and its glitter:COVID-BLA We will recompense them fully for their works therein, and they shall not be underpaid in it-45:28-38:77:R

  Straks in de ondervraging zullen mensen proberen om te wringen om toch de RAHMA te krijgen, maar is dat dan eerlijk tegenover een persoon die wel zijn Heer omarmd heeft, in de goede tijden en slechte?
  ALLE SOCIALE MEDIA ONZIN NU, BV TEN EERSTE RELIGIEUZE BLA ZAKEN NEGEREN, HET IS DAJJAL
  ONTWRICHTINGEN, EN MEESLEEP
  IN KUFR, EN GEDULD IS AN CLEAN
  DESTINY+NEAR:3:10_إِنَّ الَّذينَ كَفَروا لَن
  تُغنِيَ عَنهُم أَموالُهُم وَلا أَولادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيئًا ۖ وَأُولٰئِكَ هُم وَقودُ النّارِ_DAJJAL=22:3:4:R
  As for the faithless-SOCIAL:7:179
  PUSSY-29:41-MEDIA:Neither their wealth nor their children-INOVATIE shall avail them anything against:M Allah-SUNNA-MHMD-47:38-it is-7:9 they who will be fuel for the Fire-AÏ

  Sommige proberen goed te komen voor het publiek en vergeten hun heer, en hij vergeet hun, en hoe kan je dan rechtvaardigen dat je goed bezig was?_3:11كَدَأبِ آلِ فِرعَونَ وَالَّذينَ
  مِن قَبلِهِم ۚ كَذَّبوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنوبِهِم ۗ وَاللَّهُ شَديدُ العِقابِ_^VORIG-RAMADAN
  IS ER MASSA-FASSAD GEPLEEGD, EN DE PERSOON DIE DAT BENOEM
  NEEM DIT JAAR DE STOKJE SNEAK
  OVER, EN REDEN DAT HIJ DAT ZIJ OM VERTROUWEN TE HARKEN, EN DAT WERK ENKEL BIJ VELEN IN EU
  HIJ PREEKT IN ENGELS-As in the:R case of Pharaoh’s clan and those:E¹ who were before them-NAJD:2018 who denied Our signs-INKORTEN
  RAMADAN IN ZELF BEDACHTE TIJDEN-So Allah seized them for:M³ their sins, and Allah is severe in retribution__MEANING RAMADAN
  MISBRUIKEN OM HUN ECONOMIE
  TE STIMULEREN-BUT SINDS 20:16
  IS ER EEN BLOCK-JINN WAARDOOR
  HET FAALT, EN IN 2017-EEN NIEUW
  POGING-MISLUKT EN 2018 OOK, EN 2019-DE LAATSTE RAMADAN DE SLUITING-BUT SHIT-MAN vind het prachtig dat mensen komen met hun eigen bedachte Islam-2:44
  ^.SPLIT C-M:ISHA:M+2+1:22:78:M5
  ORNAMENTS الزخرف AL-ZUKHRUF
  43:89-MECCAN_10:43 وَمِنهُم مَن يَنظُرُ
  إِلَيكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهدِي العُميَ وَلَو كانوا لا يُبصِرونَ I
  And there are some of them who:R5 observe you:7:27 But can you guide the blind even if they do not-22:15:R perceive?_22:123456789:99:8:8:56

  SMOKE الدخان AL-DUKHĀN 44:55:56
  MECCAN-10:44 إِنَّ اللَّهَ لا يَظلِمُ النّاسَ
  شَيئًا وَلٰكِنَّ النّاسَ أَنفُسَهُم يَظلِمونَ_21:112:P
  Indeed Allah does not wrong people in the least; rather it is people who wrong themselves_38:34:35:35:5:R¹

  MAN الانسان AL-INSĀN 76:31:MEDIN
  M=10:76 فَلَمّا جاءَهُمُ الحَقُّ مِن عِندِنا قالوا
  إِنَّ هٰذا لَسِحرٌ مُبينٌ_M:47:38:38:74:E
  When the truth from Us came to:N8 them, they said, ‘This is indeed plain magic!’__79:46:80:26:26:225:25:77

  P:7:3 اتَّبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن رَبِّكُم وَلا تَتَّبِعوا
  مِن دونِهِ أَولِياءَ ۗ قَليلًا ما تَذَكَّرونَ29:123456
  Follow what has been sent down to you from your Lord:103:3 and do:M¹ not follow any masters besides-7:9 Him-3:7 Little is the admonition that you take!:3:7_هُوَ الَّذي أَنزَلَ عَلَيكَ الكِتابَ
  مِنهُ آياتٌ مُحكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذينَ في قُلوبِهِم زَيغٌ فَيَتَّبِعونَ ما تَشابَهَ مِنهُ ابتِغاءَ الفِتنَةِ وَابتِغاءَ تَأويلِهِ ۗ وَما يَعلَمُ تَأويلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرّاسِخونَ فِي العِلمِ يَقولونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ رَبِّنا ۗ وَما يَذَّكَّرُ إِلّا أُولُو الأَلبابِ_MEYEMI_A7:88:89:90:91-I
  It is He who has sent down to you the Book. Parts of it are definitive-R verses-29:6 which are the mother of the Book-74:4:5:6:7 while others are metaphorical-29:41 As for those in whose hearts is deviance-29:42:43 they pursue what is metaphorical in it-19:83 courting temptation and:M³ courting its interpretation:BG:6 But no one knows its interpretation-8:9 except Allah and those firmly-19:98 grounded in knowledge-19:9:10:11 they say-F114 We believe in it-3:58-I all of it is from our Lord-3:59:60:61-I And none takes admonition except those who possess intellect-103:3:II

  Waarom MHMD ¹Sec 9:1:18:110
  HUMAN:HEIRS:93:11 l وَأَمّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ
  M2 فَحَدِّث And as for your
  Lord’s blessing, proclaim it!:1:5:R7¹

  For example, an iterative process can converge to one value, Embrace the good, reject the bad and the evil, and then the Creator will reward you, work for a good destination, Best Result, One and Devine 3:45 إِذ قالَتِ المَلائِكَةُ يا مَريَمُ إِنَّ
  اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنهُ اسمُهُ المَسيحُ عيسَى ابنُ مَريَمَ وَجيهًا فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَمِنَ المُقَرَّبينَ
  When the angels said, ‘O Mary, Allah gives you the good news of a Word from Him whose name is Messiah, Jesus-18:82:83 son of Mary-3:42:M distinguished in the world and the Hereafter-79:46 and one of those brought near-3:54:55 [to Allah]-7:6:7
  II:1234EF78910___ 3:545556:79:80

  THE EMISSARIES المرسلات MECCAN
  AL-MURSALĀT 7750-10:77 قالَ موسىٰ
  أَتَقولونَ لِلحَقِّ لَمّا جاءَكُم ۖ أَسِحرٌ هٰذا وَلا يُفلِحُ السّاحِرونَ_50:192021222324252627
  Moses said, ‘Do you say of the truth when it comes to you [that it is-5:82 magic]? Is this magic? Magicians do not find salvation.’-108:3-3:18:19

  A5:02:255:اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ الحَيُّ القَيّومُ ۚ لا
  تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَومٌ ۚ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَماE³ فِي الأَرضِ ۗ مَن ذَا الَّذي يَشفَعُ عِندَهُ إِلّا بِإِذنِهِ ۚ يَعلَمُ ما بَينَ أَيديهِم وَما خَلفَهُم ۖ وَلا يُحيطونَ بِشَيءٍ مِن عِلمِهِ إِلّا بِما شاءَ ۚ وَسِعَ كُرسِيُّهُN8M السَّماواتِ وَالأَرضَ ۖ وَلا يَئودُهُ حِفظُهُما ۚ وَهُوَH³ العَلِيُّ العَظيمُ M³8¹⁴⁴¹D:KHIDR:2:286:E¹
  Allah—there is no god except Him— is the Living One, the All-sustainer. Neither drowsiness befalls Him nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is it that may:KHIDR intercede with Him except with His permission? He knows that which is before them and that which is behind them, and they do not comprehend anything of His knowledge except what He wishes. His seat embraces the heavens and the earth, and He is not wearied by their preservation, and He is the All-exalted, the All-supreme 12:111:I
  AL:KHIDR:GRE:EN:67:01:AL-MULK
  ME:114:115:ﷺ:M4:4:74:56:56:96:M
  07:5:6:7:A3:15-۩_صدق الله العظيم الملك
  ^.__الملوك:6:165:6:88:CATTLE:ANʿĀM
  E:Ex8³:199:الأنعام:.←F7:A→الملك:P:30
  A:SOVEREIGNTY:MECC:AN:A:H:MD
  26:27-۩_RELATIVITY:85:22:I-16:50-۩

  WAAROM HET CPTLZME DOOD IS?
  EN NOOIT MEER ZAL TERUGKOME
  OOK AL HUN TEGENWOORDIGE
  ACHTERLIJKHEIDSHOW 0%-V4:09
  CPTLZM VERDIENT OP BASIS VAN
  FASSAD ! MENSEN UIT ELKAAR
  HALEN ! VROEGER WAS HET EASY!
  BUT MOSLIMTIJDPERK MOEST
  ALS JONGSTE 3 OPTIES ! OF DE
  MAN WORDT GELEMINEERD NA
  KORTE VERBINTENIS ! 2 RUZIE EN
  3 WIG ! EN DAAR WORDT GROF
  AAN VERDIEND ! DAAROM IS
  DE STROP OP CPTLZM SINDS
  1999-EN NU MUURVAST ! WANT
  DE TIJD IS EEN LES ! WANNEER DE
  FLY KWAM PAKTE HIJ WAAR
  ALLAH SWT HEM STUURDE IN HET
  MIDDEN SECTES KUFR MIX-2000
  EN NEEMT WIE HIJ LEUK VOND !
  EN BIJ SUCCES MOETEN ZE VAN
  JE AF OM HUN CPTLZM TE DIENE
  MAAR IDIOTERIE IS STUPPOR EN
  ZE SNAPPEN NU PAS HOE HUN
  STAND VAN ZAKEN IS PROTOCOL
  24-ZION ELDERS SQR ! EN NA 5
  JAAR NEMEN POLYTHEIST HET
  OVER MET 4_JAAR HUN EIGEN
  VERDOEMENIS ! DE SNELLE
  AFBRAAK CPTLZM MET SPOTTEN!
  ZEI NOG DOE NIET MEE AAN JULLI
  SHOW SCHEIDING TROCHT IN DE
  FAILIETE BANK ! EN HUN BLA
  HEEFT NOG KANT NOG WAL
  BEREIKT ? OMDAT Maryam is the wife of the right hand, does not have to marry her__AND THATS
  PAS FUN 3:58 ذٰلِكَ نَتلوهُ عَلَيكَ مِنَ الآياتِ
  وَالذِّكرِ الحَكيمِ_NO EQUAL-22:77:78:M5
  These that We recite to you are-85² from the signs and the Wise-112:4 Reminder-M5:37-EN HEB NOG IN
  2016 EEN EXTRA GAME MEE
  GEDAAN MET COPY BLA AKD
  NIKAAH DIE NIET EENS IN MIJN
  BEZIT WAS ! EEN RONDE NOG
  LATEN DOEN IN TROCHTBANK IN
  RABAT VIA MOLLENSYSTEEM
  VOOR 150 EURIE ! EN NOG IS
  KUFR GEGROEID VAN LEIDERS
  TOT BIG LOSERS ! IEMAND DIE IN
  ALLAH SWT GELOOFT ZOU NOOIT
  TWIJFELEN AAN DE DEBIELEN IN
  MOLEN ! 3:87أُولٰئِكَ جَزاؤُهُم أَنَّ عَلَيهِم
  لَعنَةَ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجمَعينَ_F114-M
  Their requital is that there shall be upon them the curse of Allah-57:20 the angels, and all mankind-M5:28-I

  POLYTHEISM ZIJN MEELOPERS !
  EN ZOIEZO CLUELESS ! EN BIJ ISLAM LEIDERS W.W KOZEN VOOR
  KUFR ONDANKS HET FATAAL IS EN
  BIG LOOSE ! MAAR NIET MEE
  BEMOEIEN ! EN AFSTAND ! HET IS
  JUST AN EYEOPENR-3:106 يَومَ تَبيَضُّ
  وُجوهٌ وَتَسوَدُّ وُجوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذينَ اسوَدَّت وُجوهُهُم أَكَفَرتُم بَعدَ إيمانِكُم فَذوقُوا العَذابَ بِما كُنتُم تَكفُرونَ__KUFR-1441-36:76:77
  On the day-L-D:34:30 faces will turn white and faces will turn black-7:9 As for those whose faces turn black Did you disbelieve after your faith? So taste the punishment because of what you used to disbelieve-1441

  MENSEN DIE EEN INTEL KUFR HER
  -KENNEN EN VERDER VOLLEDIG
  AFSTAND ! EN GEEN INMENGING
  HEBBEN GEEN BALAST ! EN IMAN
  WORDT STERKER ! EN WORDT
  KUFR NET EEN INSECTEN NEST !
  NETALSOF JE IN ARTIS KIJKT ! EN
  ITS A SHOW 3:107 وَأَمَّا الَّذينَ ابيَضَّت
  وُجوهُهُم فَفي رَحمَةِ اللَّهِ هُم فيها خالِدونَ_R5
  But as for those whose faces become white-110:3 they shall dwell in Allah’s mercy-F211 and they will remain in it-57:14:15:MMs

  HEB VAAK UITGELEGD DAT ALLAH
  SWT BELOFTE NIEMAND KAN
  VERBREKEN ! VELEN GEPROBEERD
  ACHTER DE RUG EN STIEKEM
  SNEAKY ! VOOR HEN DE GLIM
  LACH ZO WERKT HET MET DE
  MOLLENSYSTEEM ! EEN OUD
  FENOMEEN BIJ HEN 2017-7:99
  Maryam is the wife of the right hand, does not have to marry her, and is a lofty station, look but not for sale, and 1 bad word about her, is so retarded-4:156_وَبِكُفرِهِم وَقَولِهِم
  عَلىٰ مَريَمَ بُهتانًا عَظيمًا:1916Mocking the
  most exalted-19:21-woman? You have to be tough to dare something like that, it's more of a sad act, and calling the holy spirit gabriel a-114 woman is to donate yourself to eternal damnation, and believe it or not, it's almost time–:And for their:E faithlessness, and their uttering a-III monstrous calumny against Mary:R

  251:8-PRIME DIRECTIVE FĀṬIR 35-R
  ORIGINATOR _ALLAH 8-19:1:ZEGT ! PATATJE MO-25:76:77:50 ?-ALS
  JE VAN DE BOOBS-SCHEID !-NIET
  MARYAM'S-EN DE REST VAN DE BOOBS-!-NO MAN !-MAAR MENSEN
  DIE MIJN PARTNERSCHAP WILLEN AFDWINGEN !-MARYAMIES IS EEN BELOFTE !-فاطر_ORIGINATOR HIJ DOET WAT HIJ WIL !-IK WIST NIETS
  NADA NOPPES !-EN HIJ ZIJ 112:M
  IK MAAK JOUW:24091396:1991976
  MIJN LIEVELING:EN M5 MAG MIJN
  VERVOLG LIEVELINGEN !-KIEZEN
  DIE HIJ:8:12345678910_AL KENT
  DAAROM ZEGT HIJ:16:74___فَلا
  تَضرِبوا لِلَّهِ الأَمثالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعلَمُ وَأَنتُم لا تَعلَمونَ_NOT BIONIC WOMAN-SKY
  CHANNEL-OR MANIMAL TIGER HUMAN ?-NO-! ITS EASY KNIP:3:6:7
  END PLAK:3:7:WERK:So do not:5:66 draw comparisons for Allah: indeed Allah knows and you do not know:M

  EN HAD EEN SHUNT IN LINKER ARM EN BRAK GLAS 2×1,2M² EN HAD MEERDER SNEE 2.CM EN BLOED SHUNT IS VERSNELD IN MINUTEN STROOM-16:75-(۞ ضَرَبَ
  اللَّهُ مَثَلًا عَبدًا مَملوكًا لا يَقدِرُ عَلىٰ شَيءٍ وَمَن رَزَقناهُ مِنّا رِزقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنهُ سِرًّا وَجَهرًا ۖ هَل يَستَوونَ ۚ الحَمدُ لِلَّهِ ۚ بَل أَكثَرُهُم لا يَعلَمونَ
  EEN SHOCK IS 2-MINUT:Allah:66:9 draws a parable:RESTORE-فاطر a chattel who has NATHANHUE-no power over anything:5:120 and one whom We have provided a goodly:R provision and who spends out of it secretly and openly:NADAT DE SCHERVEN VERWIJDERT PAPRIKA
  POEDER 200-GRAMD HEET-KWAM
  LATER ACHTER !-Are they equal? All praise belongs to Allah. But most of them do not know-PAPRIKA ZUIGT STOLLING EN LINKERARM KLAAR 1 MINUUT-EN HANDOEK "TOWEL"
  SOUTH PARK 15-KM VERDEROP !
  TO EAST !-NIEMAND BIJ DIYALISE
  HEEFT GEMERKT:19:76_وَضَرَبَ اللَّهُ
  مَثَلًا رَجُلَينِ أَحَدُهُما أَبكَمُ لا يَقدِرُ عَلىٰ شَيءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلىٰ مَولاهُ أَينَما يُوَجِّههُ لا يَأتِ بِخَيرٍ ۖ هَل يَستَوي هُوَ وَمَن يَأمُرُ بِالعَدلِ ۙ وَهُوَ عَلىٰ صِراطٍ مُستَقيمٍ_AVONTUUR HYDRALIN
  6-GETUIGEN MOMENT SPEEDY:6:7
  M³_Allah draws [another] parable: Two men-P:7:8 N:7:9=21:1:M one of whom is dumb:99:8 having no:5:66 power over anything and who is a-III liability to his master-8:PRIM’84:21۩ wherever he directs him he does not bring any good:25:60-۩ Is he-8¹
  8-QM:PRIME -8¹-0%V4:4:5:equal ? to someone who enjoins:F114:F211 justice and is:BO:EF-on a straight:M path? P:7:8-27:26_اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ رَبُّ
  العَرشِ العَظيمِ ۩_M:19:21:21:19;19:58
  Allah—20:01:02:03:04:05:06:07:08
  There is no god except Him—112:M The Lord of the Great Throne-59:24

  A Dark Night is coming Fast upon the World…This may be the ONLY Time we have before it's too late
  TODAY IS 96-D PLAYS ! +1D=97
  TODAY IS 97 DAYS KUFR ! VAN
  MENSEN BETER MOETEN WETEN !
  NA MANY MISLUK 66:7 يا أَيُّهَا الَّذينَ
  كَفَروا لا تَعتَذِرُوا اليَومَ ۖ إِنَّما تُجزَونَ ما كُنتُم تَعمَلونَ__FORGING ISLAMIC LAWS-R
  O faithless ones!-31122019-Do not make any excuses today-57:20:21-II
  You are only being requited-FASSAD
  for what you used to do-26:224:225

  JAAR DAT ZE DEED WAS 2000 DE
  TWEEDE EN LATER ZELFDE JAAR
  DE DERDE HEKS-HAAR HARTVRIEN
  DIN EN TEGEN HAAR DAT HEKS 2
  EEN MEESTGELIEFD VROUW IS
  OM DE RARE BLIK WAT ZE KEEK TE
  VERMINDEREN ! NIET DAT IK
  LAST VAN HAD MAAR OM HAAR
  ONBEWUST TE VERBLINDEN !
  BENOEMDE NOOIT WAT ZE DEDEN
  EN LIET ZE SPELEN ! EN BIJ
  ZEGGEN LIEVELING GING ZE ME
  JUIST OPZOEKEN ! EN IN 2010
  HEEFT ZE SAMEN MET DE DERDE
  GROOTSTE FASSAD GEPLEEGD !
  NOG DIEPER IN KUFR! DE TIJD VAN
  DAJJAL ASSIMILATIE ! BV. HULP
  AAN MENSEN EXPORT VOOR
  SEXUELE DOELEINDEN ! OUD
  GEBRUIK ! MANNEN+VROUWEN !
  EN NU IS DE SECRETS MUURVAST
  MAAR SOMMIGEN HEBBEN DE
  GRENZEN OVERSCHAT-2:88 وَقالوا
  قُلوبُنا غُلفٌ ۚ بَل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفرِهِم فَقَليلًا ما يُؤمِنونَ____KUFR-GROWINGS 2007:M
  And they say-22:09 Our hearts are uncircumcised:2:18 Rather Allah has cursed them for their unfaith:M so few of them have faith-20:08:09?

  MAN IN EEN STAD ! WIL JE NAAR
  BUITENLAND DIRECT MET PRIVÉ
  JET ! EN ZE CHECKECKEN ZIJN
  PENIS GROTE EN HIJ WAS INTERR
  ESSANT VOOR HEN ! UITEINDELIJK
  NA HET ZIEN ! KWAM HIJ TERUG
  OP VERSTAND EN VLUCHTE ! EN
  HIJ ZEI TEGEN MIJ ZO EN ZO NA
  DAT HEM MOEST BELOVEN ZIJN
  GEHEIM TE HOUDEN ! NOOIT
  IEMAND WIST ERVAN EN ZO'N
  PERSOON GENEREERT EEN LIE
  ABOUT ME ! EN VERDIENDE
  ERAAN VALSE VERKLARINGEN !
  MAAR WAT MEN ZAAIT OOGST
  MEN ! EN VELEN VOOR HEM ! EN
  NA HEM ! 66:10 ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذينَ
  كَفَرُوا امرَأَتَ نوحٍ وَامرَأَتَ لوطٍ ۖ كانَتا تَحتَ عَبدَينِ مِن عِبادِنا صالِحَينِ فَخانَتاهُما فَلَم يُغنِيا عَنهُما مِنَ اللَّهِ شَيئًا وَقيلَ ادخُلَا النّارَ مَعَ الدّاخِلينَ____MANY-SECTS-CPTLZM
  Allah draws an example for the faithless-31122009-the wife of Noah2000 and the wife of Lot-2011
  They were under two-61:6 of our righteous servants-F114-yet they betrayed them-1999-2000-2001
  2002-03040506070809+M:2019
  2020-So they-24/7:9 did not avail them:F211 in any way against Allah,
  and it was said-CPTLZM-Enter the Fire:7:18 along with those W.H.O enter-77:45:46:47:48:49:50 ?-50:05-I

  IMAN IS EASY ! WIE GOED DOET
  ONTMOET ! REST HEEFT ENKEL
  ZICHZELF ONTEIGENT VAN-BESTE
  RESULT 64:9يَومَ يَجمَعُكُم لِيَومِ الجَمعِ ۖ ذٰلِكَ
  يَومُ التَّغابُنِ ۗ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعمَل صالِحًا يُكَفِّر عَنهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدخِلهُ جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها أَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الفَوزُ العَظيمُ___ITS-NEAR-2:285:286 M5:6
  The day when He will gather you
  for the Day of Gathering-M5:28-that will be day of dispossession-31:33
  And whoever has faith in Allah and acts righteously-47:38-He shall absolve him of his misdeeds-7:9
  and admit him into gardens-8×8:M5
  with streams running in them-7:8-to remain in them forever-85:22-That is the great success-23:118-SALVA

  NOK-IN-HAVENS-DOOR 22:7 وَأَنَّ
  السّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيبَ فيها وَأَنَّ اللَّهَ يَبعَثُ مَن فِي القُبورِ 70:32:33:34:35:36:37:38:39:40
  And the Hour is bound to come:H4:¹ there is no doubt in it, and Allah will resurrect those who are in the:7:99 graves-08:52:53:54:55:56:056:81:R5

  REAL DEAL UITLEG-Multiple Scientists:  C0R0NAVlRUS Altered in Lab to Better Attach to Humans-(OLD NEWS MHMD-ﷺ ZEI
  IN EEN HADITH DE TIJD VAN DE
  DAJJAL! DUS OPLICHTER NIET
  REIZEN ! EN FERM AFSTAND KUFR!
  CORONAVIRUS WORDT HET GEN-
  OEMD ! OM HET CATCHY TE MAKE
  EEN ANGSTITEM ! EEN TWEEDE
  FASIQA MET HAAR MAN DEED IN
  2000 EEN POGING ! EN DETAILS
  HOE IS VEEL GEAVANCEERDER
  DAN KWAKZALFERS DAG VAN
  VANDAAG ! ZE DEED HET MET KIP
  WAARBIJ DE BOT RAUW BLEEF !
  VAN EEN MARKT WAAR DE NAAM!
  AFIJN NA AANTAL UUR BEGON DE
  BACTERIE TE VERNAUWEN ! EN
  NEUS NET DICHTGEKNEPEN EN
  GEEN ADEM + WAS 02:00 NACHT
  EN DOOR DE MOND ADEMEN
  VOERDE BENAUWDHEID OP ! IN
  SNELLERR TEMPO ! EN HAD EEN
  HARDSTILSTAND MOETEN KRIJGE
  EN DE HYPOCRIETE ODIOTEN
  WORDEN ZA3MA WAT IS ER MET
  JE ? DOOR DE DICHTE NEUS OP-
  GEZWOLLEN OGEN DOOR LUCHT !
  TEKORT ! EN ZEI MOET DIRECT
  NAAR EEN APOTHEEK ! WAAROM ?
  MOET DIRECT NAAR APOTHEEK !
  EN ZE ZEIDEN ALLES IS DICHT !
  EN ZEI MOEEET NAAAR EEN APO
  THEEK ! EN DE ZOON ZEI WE
  GAAN NAAR EEN NOODAPOTHEEK
  EN HIJ HEEFT ME GEDRAGEN
  LOPEND ZOEKEND ! EN NA KM's
  LOPEN EENTJE GEVONDEN ! EN
  BIJ HEN EEN CHEMISCH PRODU-
  GEKOCHT OM DE LUCHTWEGEN
  TE STABILISEREN ! EN HEB DE PRO
  BLEEM IN 5 MINUTEN OPGELOST !
  HIJ ZEI HOE VOEL JE ? EN ZEI JIJ
  BENT EEN MAN ! EN ZEI WIL
  VOORDAT WE TERUG HOME
  GAAN NAAR EEN NATUURPARK
  WAAR ALLES WERDT VERNIETIGD!
  HEB IK HAAT NAAR DIE HEKS HIS
  MOTHER ? NEE ! NERGENS VOOR
  NODIG ! HEB MEER MEDELIJDEN
  VOOR BLA GEKOZEN DOMHEID !
  "KARHAN" WOORD UIT QURAN !
  WORDT ALS HAAT VERTAALT
  DOOR FASIQEEN BIJ BLA TALKS !
  KARHAN=AFSCHEIDEN ERVAN !
  GEEN AANDACHT AAN SCHENKEN
  ALLE KUFR IS HAATZAAIERIJ
  DOOR AFGUNST ! ALS DE
  SHOCK WAS GELUKT DAN WAS
  HET BESLOTEN GEREGELD ! EN
  ZIJN MEERDERE PERSONEN TOT
  DE DAG VAN VANDAAG ! MAAR
  NU ZIJN HET MODERNE KLEUTERS
  BOEK DADEN-50:28 قالَ لا تَختَصِموا
  لَدَيَّ وَقَد قَدَّمتُ إِلَيكُم بِالوَعيدِ_2011-2020
  He will say:BG:6 Do not wrangle in My presence-8:67-for I had already warned you in advance-20:08:09 ?

  THE SPIDER العنكبوت AL-ʿANKABŪT
  29:69-MECCAN 50:29 ما يُبَدَّلُ القَولُ
  لَدَيَّ وَما أَنا بِظَلّامٍ لِلعَبيدِ___1431-1441:M
  The word-22:15 is unalterable with Me-112:4-and I am not tyrannical to the servants-31121999-14:21:22:R5

  THE ROMANC-الروم AL-RŪM 30:60
  MECCAN 50:30 يَومَ نَقولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ
  امتَلَأتِ وَتَقولُ هَل مِن مَزيدٍ_A5MCM&M's
  The day when We shall say to hell:R
  Are you full?-R23+G:179-It will say:R ‘Is there any more?-17:88:89:89:24

  LUQMĀN لقمان LUQMĀN 31:34:M5
  MECCAN 50:31وَأُزلِفَتِ الجَنَّةُ لِلمُتَّقينَ غَيرَ
  بَعيدٍ_____ITS-NEAR-2:285:286-M5:20
  And paradise will be brought near for the Godwary-64:12345678-not distant-64:9101112131415161718

  PROSTRATION السجدة AL-SAJDAH
  32:30-MECCAN 50:32 هٰذا ما توعَدونَ
  لِكُلِّ أَوّابٍ حَفيظٍ_HUMBLE GEDULD-7:8
  ‘This is what you were promised:M5
  for every penitent and dutiful:110:3

  THE CONFEDERATES الأحزاب 33:73
  AḤZĀB-MEDINAN 50:33 مَن خَشِيَ
  الرَّحمٰنَ بِالغَيبِ وَجاءَ بِقَلبٍ مُنيبٍ_22:77:78
  Who fears the All-beneficent in
  unseen, and comes with a penitent heart-8:75:75:40:40:85:85:22:22:78

  298:19=M:M-2:98 __مَن كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ__
  وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبريلَ وَميكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلكافِرينَ_| THE SPOIL:22:78:78:40
  Whoever is an enemy of Allah:BG:6 His angels and His apostles:F114:R and Gabriel and Michael, [let him know that] Allah is indeed the-77:9 enemy of the faithless-70:43:44:59-I

  Multiple Scientists:  C0R0NAVlRUS Altered in Lab to Better Attach to Humans-(OLD NEWS MHMD-ﷺ ZEI
  IN EEN HADITH DE TIJD VAN DE
  DAJJAL! DUS OPLICHTER NIET
  REIZEN ! EN FERM AFSTAND KUFR!
  TIJD START PLAY MET GENETICA
  WAS 1996-Better Attach to Humans
  _MAROC HAD EERDER DAN EU BIO
  METRISCHE PASPOORT! EN LOOPT
  OOK NU VOORUIT OP REIS DAAR
  NAAR TOE ! EEN BEWIJS DAT JE
  GETEST BENT ! EN IN MAROC
  BEHOUD EEN AMBTENAAR HET
  RECHT OM JETE TESTEN IN ONZIN
  EN ALS JE ZEGT BEN EEN MUSLIM
  JULLIE ZIJN MET FASSAD BEZIG !
  DAN KOMT VAN HEN 79:24 فَقالَ أَنا
  رَبُّكُمُ الأَعلىٰ___NEW-RULLER-36:75:76
  Saying:18:4 I am your exalted lord!

  NU IS TIJD VAN FASSAD ! DUIDELIJ
  DE ISLAM HEEFT EEN OPLOSSING
  VOOR ALLE PROBLEMEN ! MAAR
  DE LEIDERS ZIJN CORRUPT ! EN
  HET IS NIET ONS TAAK OM ZE TE
  BEKRITISEREN ! ENKEL WAARSCH-
  UWING DAT DE SYSTEMEN CORRU
  PT ZIJN ! WIE VERBETERT HEEFT
  GELUK ! REST IS DE LUL ! EEN MAR
  OC VROUW IS ONTVOERD UIT EEN
  KAMP MYSTERIEUZE WIJZE ! EN
  MEN WEET DAT ZE MISHANDELD
  IS !?! EN WEET NIET WAAR ZE IS ?
  EN ZE LAAT 3 JARIG DOCHTER ?
  EN ZE NOEMEN HET SYRIEKAMP ?
  ZE IS VERKRACHT OP EEN TROL !
  MANIER ! NIET ENIGE ! GRAP IS AL
  S EEN MOSLIMORIGINEEL LAND
  ZIET DAT EEN ANDER LAND WORD
  AANGEVALLEN MOET JE HEM BE
  -SCHERMEN MAAR NU IS ER EEN
  SMOES MIX WETSCHOLEN ! ERDO
  GANZ HEEFT VEEL BLOED AAN
  ZIJN HANDEN ! MASSAMOORDEN
  MAAR ITS EEN VRIJE KEUS OM
  DOMHEID STEUNEN 20:130 فَاصبِر
  (عَلىٰ ما يَقولونَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ غُروبِها ۖ وَمِن آناءِ اللَّيلِ فَسَبِّح وَأَطرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرضىٰ__ITS-NEAR-39
  So be patient with what they say-I:9 and celebrate the praise of your Lord before the rising of the sun:M5 and before the sunset, and glorify Him in watches of the night and at the day’s ends-47:11 that you may be pleased-11:123-12:111-13:43:M5

  LOCKDOWN WORDT ZO SNEL
  MOGELIJK AFGESCHAFT ! EN EID
  AL ADHA ZAL DOORGAAN ? OM
  FASSAD REDENEN ! MAAR KUFR is
  NOU EENMAAL GEBAAT VOOR
  MEER CORRUPTIE ! EN MENSEN
  MUSLIMS NEMEN AFSTAND VAN
  DE OPENBARE LEUGEN ! HAD AL
  IN 2015161718-LATEN ZIEN WAT
  EN HOE FOOD PLAYS-20:131وَلا تَمُدَّنَّ
  عَينَيكَ إِلىٰ ما مَتَّعنا بِهِ أَزواجًا مِنهُم زَهرَةَ الحَياةِ الدُّنيا لِنَفتِنَهُم فيهِ ۚ وَرِزقُ رَبِّكَ خَيرٌ وَأَبقىٰ____ITS-NEAR-M5:27:28:29:30
  Do not extend your glance toward what We have provided certain groups of them as a glitter of the life of this world:11:15 so that We may test them thereby-22:15 And the provision of your Lord is better and more lasting-18:110-19:98:3:9

  SUCCES MET KEUZE:25:16-لَهُم فيها
  ما يَشاءونَ خالِدينَ ۚ كانَ عَلىٰ رَبِّكَ وَعدًا مَسئولًا__LAATSTE BERICHT:060320
  There they will have whatever they wish:JUISTE KEUZE-abiding:25:1:2 [forever], a promise besought:29:18 [binding] on your Lord-L-DAY:75:40
  IIII:SUCCES-GEWENST:III:47:38:M7
  AL-MAʿĀRIJ ( المعارج )_70:44:MECCA
  IIIIIIIIII¹:15:LOFTY STATIONS:3:18:III
  ^.__CASE CLOSED=91:15 وَلا يَخافُ
  عُقباها IMAN=DEVINE PAD=23:11:M³
  And He does not fear its outcome:R
  |||||||||||||||||||||:MEYEMI-478:19:98:|||||||
  ENERGIZR:17:77:22:77-۩:ﷺ
  IIIIIIIIIIIIIII8III-آية الكرسي:3466:﷽

  JONAHيونس YŪNUS 10:109:ME
  MECCAN_E20:110E يَعلَمُ ما بَينَ أَيديهِم
  وَما خَلفَهُم وَلا يُحيطونَ بِهِ عِلمًا-2:254:255
  He knows that which is before them and that which is behind them, but they cannot comprehend Him in:M5 their-AÏ:BLA 10:36-knowledge:53:30

  JOSEPH يوسف YŪSUF 12:111:CC:R4
  MECCAN-20:111-{۞ وَعَنَتِ الوُجوهُ
  لِلحَيِّ القَيّومِ ۖ وَقَد خابَ مَن حَمَلَ ظُلمًا-8:30
  All faces shall be humbled before:M the Living One-2:254:255 the:3:5455 All-sustainer, and he will fail who-AÏ bears [the onus of] wrongdoing:7:9

  CONSULTATION-الشورى_AL-SHŪRĀ
  42:53-MECCAN 17:42_قُل لَو كانَ مَعَهُ
  آلِهَةٌ كَما يَقولونَ إِذًا لَابتَغَوا إِلىٰ ذِي العَرشِ سَبيلًا___MET-AÏ-BLA-TRANSGRESSIE
  IS ENKEL JEZELF_DEGRADEREN IN
  DOMHEID_^Say:MENING?)-Were:M there [other] gods besides Him:3:9 as they say-(POPPENKAST-24/7)-AÏ they would surely encroach on the Lord of the Throne:IIII:83-ZELF III:E WETEN-MAAR-GEEN-TERUGWEG:R

  ORNAMENTS-الزخرف_AL-ZUKHRUF
  43:89 MECCAN-17:43_سُبحانَهُ وَتَعالىٰ
  عَمّا يَقولونَ عُلُوًّا كَبيرًا-24/7-BLA=22:73
  Immaculate is He, and greatly:2:99 exalted above what they say!:2:100

  ISLAM HEEFT NIKS TE MAKEN MET STOELENDANS-GECREËRDE
  ONZIN-IN MAATSCHAPIJEN, IS HET ZO MOEILIJK OM EEN ORDENTELIJKE KIJK TE NEMEN NAAR DE VOORAANDE TIPS GRATIS+_AL 1441-YEARS EEN FACT, EN PROBEER MAAR EEN BERICHT TE PLAATSEN OP MEYEMI.NL ITS-EEN BLOKADE ONE
  AND DEVINE, ZODAT STRAKS NIEMAND KAN BEWEREN DAT HIJ OR ZIJ NIET GEINFORMEERD ZIJN, IS HET ZO MOEILIJK OM EEN MENSELIJKE NUCHTERHEID TE BEKENNEN OP DE VERHEVEN STATION-MEYEMI NL ?-17:44تُسَبِّحُ لَهُ
  السَّماواتُ السَّبعُ وَالأَرضُ وَمَن فيهِنَّ ۚ وَإِن مِن شَيءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَلٰكِن لا تَفقَهونَ تَسبيحَهُم ۗ إِنَّهُ كانَ حَليمًا غَفورًا-40:84:86:R
  The seven heavens glorify Him:52:4 and the earth [too:MANY:114:1-and whoever is in them:3:7:8:9 There is not a thing but celebrates His:15:22 praise, but you do not understand their glorification:16:49-Indeed He:R is all-forbearing, all-forgiving-39:75

  WAAROM-DE AGRESSIE NIET SUCCESVOL IS NU-44-YEARS
  EXACT ?-17:45_وَإِذا قَرَأتَ القُرآنَ جَعَلنا
  بَينَكَ وَبَينَ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ حِجابًا مَستورًا-MEYEMI=3:54:55:56:57:58:R
  When you recite the Qurʾān-1048-B4 We draw between you-GEZONDE
  VERSTANDIGEN-and those who do not believe-(AÏ:MEDIASPECTACEL)_ in the Hereafter a hidden curtain:R5

  Politiek over bestrijding racisme: 'Zou ook willen dat het sneller ging
  ____^IN MEDIA CATCHY WORDS !
  BEDOELING IS OMZEILEN ONKUN-
  DE MACHT 0%V ! HAD IN 2018 EEN
  PERSOON LANGE TIJD GESPROKE'
  EN HIJ ADVISEERDE EEN KLACHT
  IN TE DIENEN ! VOOR HALEN VAN
  RECHT EN ZEI VOOR MIJ HOEFT
  HET NIET ! EN VIND HET NIET ERG
  WAAR ZE MEE BEZIG ZIJN ! HET IS
  MEER EEN PROBLEEM VOOR DE
  GRAFDELVERS SINDS 2007-HIJ ZEI DOE HET TOCH EN KIJK ! EN ZEI
  ZAL UW IN DE BCC ZETTEN ! EN
  HEB EEN EMAIL MET DETAILS ! EN
  IS BINNEN 24-UUR RETOUR EN GA NAAR CIVIEL RECHT ! WAT ZE
  ZELF ZIJN IN ONDERWERP ZELF !
  VELEN W.W ZAGEN DE ZOVEELSTE
  ALTERING RULES SINDS 20:08:09 ?
  2010 EN 11 BUT 74:36 نَذيرًا لِلبَشَرِ-M5
  NO EQUAL—A warner to all humans

  SALAF EN REST LAWSCHOOLS
  ARE PLAYING WITH ALLAH SWT
  WORDS-20:08-HE HAS THE BEST
  NAMES ! SALAF AL SÆUD IS LIKE
  GESTORVEN BUSH HW-5122018
  WAHAB PLAYS REST ! STILLETJES
  BUT ERGER DAN ERG ! BASHAR AL
  ASSAD ALS LAND IS BETER GE-
  CONCENTREERD EN RELAX ONDA-
  NKS 24/7 ONRECHT BLA ! WHY ?
  JE KAN IMAN NIET DOORBREKEN ! ALGHADDAR HAD DAAR RUST IN
  EERDER TIME 74:37 لِمَن شاءَ مِنكُم أَن
  يَتَقَدَّمَ أَو يَتَأَخَّرَ_NOW POPS OUT KUFR
  IS IN FATALITY ! EN DUIDELIJK IN
  FASSAD=CORRUPTIE ! For those of you who like to advance ahead:7:9
  and those who would linger behind.

  9 maart 2010-Tweede lezings voorstel constitutionele toetsing ingediend :
  Artikel 120: Constitutionele toetsing

  Grondwet van 2008-CPTLZM DEAD
  Hoofdstuk 6: Rechtspraak
  Artikel 120
  De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen

  ___^DUS RECHT IS PARTIJDIG !
  EN NIET ONAFHANKELIJK ! ZO
  OOK IN VELE MUSLIMLANDEN !
  1 POT NAT ! CPTLZM PLAYS DE
  ZWAKSTEN DER ZWAKSTEN ! 2:99

  In eenvoudig Nederlands

  De rechter mag niet beoordelen of wetten en verdragen kloppen met de Grondwet.

  Uitleg

  De Grondwet is onze hoogste wet. Andere wetten en verdragen moeten altijd kloppen met de Grondwet. Maar de rechter mag hierover niets zeggen. De rechter mag dus niet zeggen dat hij een wet niet goed vindt, als deze wet naar zijn mening niet klopt met de Grondwet.

  Waarom mag de rechter dat niet? De rechter mag dat niet omdat de Eerste en Tweede Kamer en de regering de wetten hebben gemaakt. Alleen de regering en de Eerste en Tweede Kamer mogen iets te zeggen hebben over de regels die voor iedereen gelden. Want de Tweede Kamer is door ons allemaal gekozen. En als kamerleden niet de goede dingen voor ons doen, dan kunnen we ze gewoon wegstemmen bij de volgende verkiezingen. De rechter mag zich daar niet mee bemoeien. De rechter moet gewoon doen wat in de wet staat ? EERSTE ERVARIN
  G 2011 MET € 250 EURO TOTO !
  EEN TONEELSTUK MET WIE BEN
  JE EN PROBLEEM ! ONDANKS
  FEIT NIET RELEVANT ! DUS EEN
  PARTIJDIG MENSONTERENDE
  PRAKTIJK UIT FABELTHEORIES !
  MAAR IMAN IS NOOIT ONDER DE
  INDRUK FASSAD 74:38 كُلُّ نَفسٍ بِما
  كَسَبَت رَهينَةٌ__FREE CHOICE IN LIFE
  Every soul is hostage to what it has earne-W.W-B/W-HUMAN IS WEAK !

  EERLIJK VERSTANDIGEN MENSEN
  BOEK +REST DIE GEEN GATEN
  HEBBEN IN HUN R-HAND ! ZIJN
  IN SUPPORT ALLAH SWT 74:39 إِلّا
  أَصحابَ اليَمينِ_56:96:F114:F211:M5
  Except the People of the Right Hand-17:111:018:110:19:98:98:08

  SALVATION 24/7-74:40 في جَنّاتٍ
  يَتَساءَلونَ___BEFORE THE LAST DAY
  AMAZING IS KUFR ZO GEZONKEN !
  In gardens, questioning-22:11:12;13

  DIT WAT NU GEBEURT IS A LONG
  TIME AGO GESTART ! MAAR NIET
  TE ZIEN ! BEHALVE DE SCHRIFT
  OMARMERS IN FULL IMAN !
  KUFR STARTE IN 2000-MET EEN
  OUD MAN HIER ! DIE ZEI PAS OP
  EN HET VERHAAL LIEP EERDER!EN
  ZEI NIKS ! EN VOLGDE DE SPOREN
  IN HET SPEL 74:41عَنِ المُجرِمينَ_M5:9
  Concerning the guilty-20:01:02:03:4

  NO ESCAPE 74:42 ما سَلَكَكُم في سَقَرَ-R⁴
  ‘What drew you into Hell?-NOU! HET
  WEIZIGEN SUNNA MHMD HARDCO
  -RE EN BRDROG OP BEDROG ! EN
  ZWAAR VERGREIP 74:43 قالوا لَم نَكُ
  مِنَ المُصَلّينَ__OPLICHTERS-2:99:100
  They say-2020-We were not among those who prayed-17:77:78:79:80:R
  __^SUNNA BEHOUD !
  VAN DE ZEGEL DER PROFETEN !
  EN TRAMSLATE TO NIET RELIGIEU
  IEMAND DIE MET ALLE WINDEN
  MEEGAAT IN BEDROG 74:44 وَلَم نَكُ
  نُطعِمُ المِسكينَ__LEVEREN VALS INFO
  ALS BLA PROF ! VELEN TOO MUCH
  MEDIA O.A-OF EXPER ?-Nor did we feed the poor-77:49-ANGSTZAAIER

  CPTLZM ORDER OF FORCING BLA
  TALKS ! 74:45وَكُنّا نَخوضُ مَعَ الخائِضينَ
  We used to gossip along with the W.H.O-gossipers-28112018:19:M59

  EN RAMADAN SINDS 1432 VER-
  NEUKT IN STILTE ! EN 2020 MET
  BLA W.H.O-HYPNOSE VAN MEER
  DEREN-74:46 وَكُنّا نُكَذِّبُ بِيَومِ الدّينِ-M5
  And we used to deny the Day of Retribution-22:10-REMOVING VRIJ
  HEID VAN MOSKEEEN EN ALTER
  MET ONZIN WETTEN ! DUS ALLAH
  SWT WEGDRUKKEN ? VERDIENSTE
  OP DE BORD VAN DE KUFR ! NOU
  EINDE IS NEAR 74:47حَتّىٰ أَتانَا اليَقينُ
  until death came to us-31:32:33:34

  WADA+C 51:44 فَعَتَوا عَن أَمرِ رَبِّهِم
  فَأَخَذَتهُمُ الصّاعِقَةُ وَهُم يَنظُرونَ EXIT:POLL
  Then they defied the command of their Lord:MHMD 13+5=M 52:12345
  so the thunderbolt seized them
  as they looked on 29112019:77:18:I
  WADA+D 51:45 فَمَا استَطاعوا مِن قِيامٍ
  وَما كانوا مُنتَصِرينَ SINKHOLE-77:48:49
  So they were neither able to rise up,
  nor to come to one another’s aid:R,5
  AS-THE-GLOBE-TURNS:8:30:M³
  Weer zo'n onzinnig onderzoek. Als een slager zijn eigen vlees keurt zal hij ook niet zeggen dat de kwaliteit slecht is 2:275 الَّذينَ يَأكُلونَ الرِّبا لا
  يَقومونَ إِلّا كَما يَقومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُم قالوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ۚ فَمَن جاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهىٰ فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَن عادَ فَأُولٰئِكَ أَصحابُ النّارِ ۖ هُم فيها خالِدونَ 51:41:43:44:45:46 71:23:25:R
  Those who exact usury will not stand but like one deranged by the Devil’s touch:3:54:That is because they say, ‘Trade is just like usury.’ While Allah has allowed trade and forbidden usury. Whoever, on receiving advice from his Lord, relinquishes [usury], shall keep [the gains of] what is past, and his matter shall rest with Allah. As for those who resume, they shall be the inmates of the Fire and they shall remain in IT:85:22:De slager komt erachter dat het slechte vlees inmiddels is weg gegooid. Wij hebben slechts goed vlees. Tja slechte e-mails zijn zo weggegooid natuurlijk. En een forensisch 71:28:I onderzoek in de krochten van de systemen worden niet gedaan zolang het onderzoek niet:59:12:13 onafhankelijk geschiedt 2:285:286:I

  WADA+E 51:46 وَقَومَ نوحٍ مِن قَبلُ ۖ إِنَّهُم
  كانوا قَومًا فاسِقينَ ¹.²:811=15:43 ².²:M
  ^.812=66:7:And the people of Noah aforetime. Indeed they were a transgressing lot 1999-2000-2001:R

  MHMD=1404+51:47 وَالسَّماءَ بَنَيناها
  بِأَيدٍ وَإِنّا لَموسِعونَ I LOVE IT WHEN AS
  COMES SPLENDID:19:21:114
  We have built the sky with might,
  and indeed it is We who are its expanders OF IT:UITDIJENDE:85:22
  ^.-WELCOME 8877:6667:77:77:50?

  E8³E9³E1³E2³-51:48 وَالأَرضَ فَرَشناها
  فَنِعمَ الماهِدونَUMMA 2-67M77E+EXTR
  And the earth We have spread it out
  so how excellent spreaders We have been! 1999-2019:SPLENDID:H
  ___________________________________
  HMPM_<7M:074:50 كَأَنَّهُم حُمُرٌ مُستَنفِرَةٌ
  As if they were terrified asses ³¹⁴I¹:R
  ^.I.18:99-(۞ وَتَرَكنا بَعضَهُم يَومَئِذٍ يَموجُ في
  بَعضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي الصّورِ فَجَمَعناهُم جَمعًا 74:9
  That day We shall let them surge over one another, and the Trumpet will be blown, and We shall gather them all 57C24:67M:4:176:076:31:R
  ___________________________________
  M2:285F آمَنَ الرَّسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَبِّهِ
  وَالمُؤمِنونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ ۚ وَقالوا سَمِعنا وَأَطَعنا ۖ غُفرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيكَ المَصيرُ 1:7
  The Apostle has faith in what has been sent down to him:BOOBS:32:1 WITH BRAINZ:from his Lord, and all the faithful. Each [of them] has faith in Allah, His angels, His scriptures and His apostles. [They declare,] ‘We make no distinction between any of His apostles.’ And they say, ‘We hear and obey. Our Lord, forgive us, and toward You is the return-CR³
  M-2:286-P لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها ۚ لَها
  ما كَسَبَت وَعَلَيها مَا اكتَسَبَت ۗ رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولانا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرينَ66:11
  Allah does not task any soul beyond its capacity. Whatever [good] it:8:30 earns is to its benefit, and whatever [evil] it incurs is to its harm:85:1920
  ‘Our Lord! Take us not to task if we forget or make mistakes! Our Lord! Place not upon us a burden as You placed on those who were before:R us! Our Lord! Lay not upon us what we have no strength to bear! 25:77 Excuse us and forgive us, and be merciful to us! You are our Master, so help us against the faithless lot!
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||:85:22:H
  ENERGIZR:17:77:22:77-۩:ﷺ
  IIIIIIIIIIIIIII8III-آية الكرسي:3466:M=19:1
  1:7:H.←.Sura:7:1:H.→.الفاتحة:A688:E
  OPENING:FĀTIḤA:MECCA_^16:88:R
  CM66-بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ-CM:30:M³
  B464_النور LIGHT_AL-NŪR MEDINA
  M424_وَاترُكِ البَحرَ رَهوًا ۖ إِنَّهُم جُندٌ مُغرَقونَ
  And leave the sea calmly:47E57:29
  they will indeed be a drowned host I
  CRITERION الفرقان_FURQĀN 1-67:30
  ME BE77:44:25كَم تَرَكوا مِن جَنّاتٍ وَعُيونٍ
  How many gardens and springs did they leave behind!_ER ZIJN MULTI
  MOGELIJKHEDEN FREE ENERGY IN
  MINERALS EARTH EXAMPLE JUST 1-MOLTEN DIAMOND-CRYSTALS:R¹
  REAL SECURITY+_QM-85:22:M529
  MOST EXALTED STYLE MAXIMUM
  AL-AʿLĀ الأعلى_MECC-44:26_وَزُروعٍ
  وَمَقامٍ كَريمٍ EARTH=99,36% HIDDEN:R
  Fields and splendid places-44:59:R1
  THE POETS 0,64%-الشعراء NAJD 5:66
  AL-SHUʿARĀʾB6227:MECCAN:5:56
  G 0,64%:26:224وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الغاوونَ
  As for the poets-W.H O-TOGGES:R5 the 15:MC44-perverse follow them.
  ___^A5:01الر ۚ تِلكَ آياتُ الكِتابِ وَقُرآنٍ مُبينٍ
  Alif:1396-65رمضان Lām:31:34 Rā:15 These are the signs of the Book and a manifest Qurʾān:11:12345678910
  P0857:65:08M:MVI:111:114:118:MI
  IIIIIIII:49:1:2:3:IIII:DOUNIA:BATMA:III
  FRI:47 1 M-8 2020 \ 8P:1819:رمضان I
  I:15:02رُبَما يَوَدُّ الَّذينَ كَفَروا لَو كانوا مُسلِمينَ
  Much will the W.H.O-faithless wish that they had been muslims:PEACE

  MODELS PREDICT CATASTROPHE – Climate of Freedom #4-MODELLEN
  ZIJN GEFABRICEERDE DOORDRUK ONRECHT ! DAT WAS AL IN 2011 DUIDELIJK TOEN MR BIJDEHAND
  MAXIMAAL IN ONRECHT WERD BENADEELD ! EN SINDS 2012! RECHTZAKEN VOOR MIJ EEN
  SHOW WAS !-QURAN ALGHORITHM
  EN IN 2016-EEN NIEUW RONDE
  MET NOG MEER ONRECHT DWANG
  NAAR ANDEREN ! EN ZEI NIKS ! BEHALVE BENADEELDEN MANY TE
  STIMULEREN VAN GEDULD ! VOOR DE BLA CYPHER-37:95 قالَ أَتَعبُدونَ ما
  تَنحِتونَ__W.W-OP ALLE FRONTEN-R
  He said:2011:12:13:14:15:16Do you worship what you have yourselves carved-FALSEHOOD 31122010;M5

  ER ZIJN SOMMIGEN NIET RELIGIE
  UZEN DIE HET ADEQUAAT AANPAK
  KEN EN VERZETTEN ONDANKS MOGELIJK DOOD ! TERWIJL ZE
  NIET WETEN DAT EEN FITNA EEN GROOT SCHEIDING IS ! WAARBIJ EEN LEUGEN ZWAAR VERLIEST ! GA NAAR EEN BLA RECHTZAAK IN 3 DELIG PAK EN AT M&M's ! EN
  POLIZEI AANWEZIG ! WAAROM ?
  OVERDRIJFEN you have yourselves carved-FALSEHOOD ! EN GA NA 5
  MINUTEN WEG UIT DE SHOW ! ER
  IS VERSCHIL TUSSEN BLA BLA EN
  UITKOMST 37:96وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَما تَعمَلونَ
  When Allah has created you and whatever you make?-MINERALS &

  GRONDPRODUCT ! ONTKEN MAAR!
  MAAR NO ESCAPE TO IT ! DO ΥOU
  ΚNΟW HOW IT WILL ALL ΕND? YEP
  BLA IS A WASTE 37:97 قالُوا ابنوا لَهُ
  بُنيانًا فَأَلقوهُ فِي الجَحيمِ_24/7-SINCE 10
  YEARS ! NIET ONDER DE INDRUK
  VAN BLA VERGROOT RATTENPLAG
  2010-They said:77:50 ?-Build a structure for him and cast him into a huge fire-2011:12:13:14:15:16:17
  2018-NEW CHANCE BUT THEY
  WASTE IT DOUBLE 2019:20-DO ΥOU ΚNΟW HOW IT WILL 0%-VBLA
  ALL ΕND? 37:98فَأَرادوا بِهِ كَيدًا فَجَعَلناهُمُ
  الأَسفَلينَ____? LOSERS-W.W-77:49:50
  So they sought to outwit him:BG:6 but We made them the lowermost:R

  Eid ul-Adha zal volgens astronom- ische berekeningen op 31 juli !
  ___KUFR HEEFT ZEKERHEID ? DE LEUGEN GOES ON ! RAMADAN
  VERNEUKT ALLANG FORGOTTEN !
  Advice to Muslims, your prayers are contrary to what the Prophet-ﷺ
  JAREN VAN KUFR UITROL 2:9
  250-,JAAR LEUGEN UITROL !1
  MHMD-ﷺ had ?-YOU SATAN !
  KEPT BLA-PROMISE ?-15:42__إِنَّ
  عِبادي لَيسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطانٌ إِلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغاوينَ_GRAND-PRIX-F7:1:21091441
  Indeed as for My servants you do:M not have any authority over them:M except the perverse who follow you

  DE HOLLYWOOD HAD AL EEN FILM OMEGA CODE GEMAAKT ! WAAR
  BIJ 2 MAN DE DAJJAL AANSPRA-
  KEN ! EN IN ARABIC LENTE DE EERSTE EGYPT ZIJN ER MUSLIMS DIE WERDEN BELACHELIJK
  GEMAAKT ! OM KUFR POLITIEK
  SYSTEEM TE DOORDRUKKEN ! EN GRAP VAN HOLLYWOOD IS DAT
  MENSEN MET IMAN IN PAAR SECONDEN DOORPRIKKEN ! EN DIE
  SINDS 2012-ZWAAR ARROGANT
  WERD ! MAAR BLA HEEFT ENKEL
  PRAATJES ! EN HUN REAL TIME
  ZIEN VAN HUN 0%-V ZULLEN MEE
  MAKEN ! NO ESCAPE 37:99 وَقالَ إِنّي
  ذاهِبٌ إِلىٰ رَبّي سَيَهدينِ_25:74:75:76:77:R
  He said:19:36 ‘Indeed I am going toward my Lord, who will guide me-I

  Van Gezondheid worden nog 816 coronapatiënten in ziekenhuizen verzorgd en blijft het dodental gelijk met 212 overlijdens ?-DIT IS EEN
  KUFR DIE ZWAAR WORDT AANGE-
  DIKT ! EN GEBASSEERD OP PSYCH
  DISORDENING! DUS SECULIER BLA
  DUS ALLAH ONTKENNEN ! DOOR
  DE BLA! ZELF WETEN ! EN ZE
  WETEN DONDERSGOED VAN DE
  KUFR JAREN ! MAAR WE MUSLIMS
  DONT CARE! BLA THERE OWN FRE
  CHOICE 37:100رَبِّ هَب لي مِنَ الصّالِحينَ
  ‘My Lord! Give me-95:123-one of the righteous-23:123456789101112

  Van Gezondheid worden nog 816 coronapatiënten in ziekenhuizen verzorgd en blijft het dodental gelijk met 212 overlijdens-1=nog 81:6 وَإِذَا
  البِحارُ سُجِّرَت_,31122020-66:6:7:7:175
  When the seas are set afire-66:10:R

  OVERDRIJVEN IS EEN ZWAAR VER
  GRIJP ! ZO WERKT CPTLZM NOU
  EENMAAL ! 8:16 وَمَن يُوَلِّهِم يَومَئِذٍ دُبُرَهُ
  إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ أَو مُتَحَيِّزًا إِلىٰ فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأواهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئسَ المَصيرُ-R
  RAMADAN EN SHABAAN RAJAB
  EN MUHARRAM 1433-KORT TIME
  GELEDEN ! Whoever turns his back [to flee] from them that day —36:76
  unless [he is] diverting to fight or retiring towards another troop—8:75 shall certainly earn Allah’s wrath:M5 and his refuge shall be hell:44:49 an evil destination-AANPASSEN KALM

  BEHAVE IS OWN STUPPOR ! het dodental gelijk met 212-2:12 أَلا إِنَّهُم
  هُمُ المُفسِدونَ وَلٰكِن لا يَشعُرونَ_55:19:20-R
  Look! They are themselves the agents of W.H.O-corruption:24/7:48
  but they are not aware-2:18:19-HU ?

  ZE WETEN HET NIET ? HOWCOME?
  GEEN SUPPORT ! COMPLEET BLIN
  DHEID ! ALLAH SWT ONDERSTEUN
  GEEN BLA KUFR 2:18 صُمٌّ بُكمٌ عُميٌ
  فَهُم لا يَرجِعونَ_ALLE KUFR AUTO 24/7
  RESULTS-Deaf-2011 dumb-2013:14 and blind-2015:16-they will not come back-2020-78:40:79:46:MMs

  IN 2013-2014-WAREN ER IN EGYPT
  +2015-DAAR WAS DE START VAN EEN GROEP DAJJALA FASIQEEN DIE ZEIDEN LETTERLIJK TEGEN !
  HUMBLE MOERSALIEN DIE AYAH
  UIT DE FURQAAN RECITEERDEN ! HIJ DE DAJJAL WAS 1 PERSOON WIJ ZIJN EEN POLITIEK SYSTEEM !
  EN INTERRESSEERT ONS NIET WAT JULLIE MURSALĀT المرسلات
  77:50 MECCAN-25:77-ZEGGEN ! EN ONDANKS HUN PRAATJES ! ZIE JE ZE DIEPER ZINKEN IN BLINDHEID !
  EN ZIJN LOSERS-,SQR-15:43:44:49

  NU KUFR IS OVERDUIDELIJK IN TRANSGRESSIE W.W-MEDIA ! EN AAN EINDE LATIJN ! MUSLIMS ZIJN SAFE ! OOK IN MAROC DIE OPSCHEPT IN ROLLERENDE DOM HEID MET VERWIJZINGEN NAAR 5 JAAR GELEDEN ! EN EEN DAG VOOR 0%-V TRUCK 3:90إِنَّ الَّذينَ كَفَروا
  بَعدَ إيمانِهِم ثُمَّ ازدادوا كُفرًا لَن تُقبَلَ تَوبَتُهُم وَأُولٰئِكَ هُمُ الضّالّونَ_FASSAD-PLAYS-7:9
  Indeed those who turn faithless-R6 after their faith-31122020 and then advance in faithlessness-49:16-2:99 their repentance will never be accepted-22:73 and it is they who are the astray-17:77:78:79:80:81:82

  ____^EIGEN KEUS ! EN DOEN IN ONSCHULD MUSLIMS IS EEN HEEL
  ERNSTIG DELICT SUNNA! NIET MEE BEMOEIEN ! MAAR WEET DAT ALLAH SWT KUFR VORIG WEEK HEEFT GESCHUD ! EN ONDANKS DAT HYPOCRIET 3:91 إِنَّ الَّذينَ كَفَروا
  وَماتوا وَهُم كُفّارٌ فَلَن يُقبَلَ مِن أَحَدِهِم مِلءُ الأَرضِ ذَهَبًا وَلَوِ افتَدىٰ بِهِ ۗ أُولٰئِكَ لَهُم عَذابٌ أَليمٌ وَما لَهُم مِن ناصِرينَ_SINKHOLE 7:48
  Indeed those who turn faithless-7:9 and die while they are faithless-77E a world of gold will not be accepted from any of them should he offer it for ransom-66:7 For such there will be a painful punishment-8:56 and they will have no helpers-72:27:28-II

  PASSIVE POSSEBILITY ! VOORAL BIJ BELEDEGING OP FASIQ WAYS
  MAAR KUFR TREKT ALTIJD AAN KORTSTE EIND ! BIJ EERLIJK VERSTANDIG ADVIES DOEN ZE JUIST MEEST FASIQ-3:92 لَن تَنالُوا البِرَّ
  حَتّىٰ تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ ۚ وَما تُنفِقوا مِن شَيءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَليمٌ3:175:176:177:178:179
  You will never attain piety until you spend out of what you hold dear-MII and whatever you may spend of anything-5:41 Allah indeed knows it.

  Vroeger Voor De Industriele-57:19:R Tijdperk, Maalden Vrouwen Met Een Maler Van Steen, Waarvan De Top Verwijderd Word, Om Graan Te Malen, En Het Werd Naar Rechts Gedraaid Voor De Meel, De Maler Heeft De Bovenkant Lijkt Op Een Tajine Kop Met Een Gat Om De Bovenkant Via De As Te Bevestigen Met Begane G
  ____ITS NEAR________^IMAN FOLS ! M5

  EN ZEI SPINT DE GAREN ? MAN MAN ! STEKELBLIND AS THEY ARE!
  AANPASSEN ISLAM ?-49:04:M
  Erdoğanz how he sees the world and how he has become increasingly authoritarian in his Abu Jahl’s Attempt To Assassinate The Prophet MHMD-SUNNA-ﷺ DONT BE FOOLISH_17:76وَإِن كادوا لَيَستَفِزّونَكَ
  مِنَ الأَرضِ لِيُخرِجوكَ مِنها ۖ وَإِذًا لا يَلبَثونَ خِلافَكَ إِلّا قَليلًا__SYRIA=3:54:55:DABIQ
  They:ABU JAHL-67M-8102019:R-M¹ were about to hound you out of the land, to expel you from it, but then they would not have stayed after you but a little_<17:88:89=15:44:R4
  PASSIVE PLAYS 31122019:M5:28
  ABU JAHL STAAT SYNONIEM VOOR ARROGANTIE:54:9-(۞ كَذَّبَت
  قَبلَهُم قَومُ نوحٍ فَكَذَّبوا عَبدَنا وَقالوا مَجنونٌ وَازدُجِرَ 2017:71:23:24:017:102:99:8
  The people of Noah impugned before them. So they impugned Our servant and said, A crazy man,’ and he was ostracized-26:27:28:29:30:R
  R-54:10 فَدَعا رَبَّهُ أَنّي مَغلوبٌ فَانتَصِر M³I²¹
  Thereat he invoked his Lord:112:4:R
  [saying,] ‘I have been overcome, so help [me]…17H:20:01:02:03:04:05:R
  R-54:11 فَفَتَحنا أَبوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنهَمِرٍ R⁴
  Then We opened the gates of the:R¹ sky with pouring waters-55:19:20:R⁴
  ___________________________________
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  ONE-الأحد 03051441H-40:40 مَن عَمِلَ
  سَيِّئَةً فَلا يُجزىٰ إِلّا مِثلَها ۖ وَمَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثىٰ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولٰئِكَ يَدخُلونَ الجَنَّةَ يُرزَقونَ فيها بِغَيرِ حِسابٍ 99:6:7:8:034:36
  Whoever commits a misdeed shall not be requited except with its like, but whoever acts righteously:85:03 whether male or female, should he be faithful —such shall enter:23:11:I paradise, provided therein without any reckoning-23:123456789:11+

  ΜΟSES ΤΕLLS ΥΟU ΕXΑCTLΥ ΗΟW THE ΝΕPHΙLΙM:14:22:R RΕTURΝΕD
  MECCAN FRIDAY الجمعة_JUMUʿAH
  SOVEREIGNTY الملكMULK 67:30:M5
  F211-17:108:109:111:MEDINAN:M5

  ARTIFICIELE:51:1110_قُتِلَ الخَرّاصونَ-II
  Perish the liar-ZAG TWEE MEISJES

  SPEL ONZIN DE 24/7-AÏ-RATS-NOU
  WAT EEN PRAATJES-POWER-99:8
  EEN 0%-V ZINLOZE IDIOTERIE
  VORIG MESSAGE 389-INTEL
  SPEEL GEEN VALS SPEL ! IN EIGEN NADEEL BIJ VALSHEID ! MET GEVOLGEN DIE EEN MENS MET MORAAL NOOIT IEMAND TOEWENST ! ONDANKS JAREN!
  NEUSPEUTERIJ ARROGANTIE :

  STIKSTOFBELEID MOET VOOR 2030_GEREDUCEERD TOT 0%-DE
  BEDOELING OM DE WAKKEREN UIT
  TE SCHACKELEN NA BAKCESS IN
  LAW OV ?-DIT ZIJN MENSEN DIE DWANGMATIG ACHTER DE FEITEN
  LOPEN CPTLZME! BV DJ TRUMP IS DOOR DE RUSSEN AAN DE MACHT
  EN HELE MEDIA CIRCUS ACHTER !

  EN EINDIGT MET VOLGEND INTEL :
  P5 116 203:55:08:أَلّا تَطغَوا فِي الميزانِ
  Declaring, ‘Do not infringe the balance!:ENERG:ZONDER:REDUCE
  GRAVITEIT:WAVE:CORE:LAATSTE DAG ZICHTBAAR PERMANENT:559
  وَأَقيمُوا الوَزنَ بِالقِسطِ وَلا تُخسِرُوا الميزانَ:F4
  Maintain the weights with justice7:²
  and do not shorten the balance!:MD
  ZONNEPANEEL 1MM ENERY:24/7
  PLASMA:07:76:ALMS:المص:محرك:A9
  M:07:77:R:3:7:MUHA:P:77:التكامل:FP
  QUANTUM:Slipstream:06:100:M³
  C4-AE-M5-28:31:¦^M:2:8:5:1:2:3:4:E¹
  R القرآن الخوارزميات:27:93:M³:E¹:85:15
  القران الكريم:17:77:النسبية:REL¹TIVITY
  E:6:76:QUANTUM:M³ميكانيكا الكم:MVI
  E 59:24:الهندسة المقدسة:SAC:57:27:C4
  SHUTDOWN:לכבות:0:09:غلق:2:5:M³
  ^OVER I:T IS ¹II:38:57:76:95:114 F4
  _E 74:30:عَلَيها تِسعَةَ عَشَرَ E8³:76:77:78

  _____^EERLIJKHEID DUURT HET
  LANGST ! 74:31 وَما جَعَلنا أَصحابَ النّارِ
  إِلّا مَلائِكَةً ۙ وَما جَعَلنا عِدَّتَهُم إِلّا فِتنَةً لِلَّذينَ كَفَروا لِيَستَيقِنَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ وَيَزدادَ الَّذينَ آمَنوا إيمانًا ۙ وَلا يَرتابَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ وَالمُؤمِنونَ ۙ وَلِيَقولَ الَّذينَ في قُلوبِهِم مَرَضٌ وَالكافِرونَ ماذا أَرادَ اللَّهُ بِهٰذا مَثَلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشاءُ وَيَهدي مَن يَشاءُ ۚ وَما يَعلَمُ جُنودَ رَبِّكَ إِلّا هُوَ ۚ وَما هِيَ إِلّا ذِكرىٰ لِلبَشَرِ_M5
  We have assigned angels-66:6:7 as keepers on people of the Fire-7:99
  and We have made their number
  merely a stumbling block-1999 for the faithles-24/7-51:11-and that those given the Book may be reassured-BLA IS WEAK-and the faithful may increase in [their] faith,
  and that those given the Book may not doubt-7:178-and the faithful [as well]:22:73-and that those in whose hearts is a sickness may say-2:26
  and the faithless [along with them],
  ‘What did Allah mean by this description?-FORGING SINKHOLE !
  Thus does Allah lead astray-M5:09 whomever He wishes-15:02-and guides whomever He wishes-M5:6
  No one knows the hosts of your Lord except Him-M5:37-and it is just an admonition for all humans-R

  ____LINKS DEMOCRACKS ZIJN
  VEEL MEELOPERS ! EN DUS EEN VERLOREN TOTAAL "NEVER" EEN PROMISE NAKMEN ! EN ER WORDT
  VEEL VERGETEN ! EXCUSES IS VER
  TE ZOEKEN ! MAAR DAT HOEFT OOK NIET ! IEDEREEN DRAAGT ZIJN EIGEN ONZIN ! 23:62 وَلا نُكَلِّفُ
  نَفسًا إِلّا وُسعَها ۖ وَلَدَينا كِتابٌ يَنطِقُ بِالحَقِّ ۚ وَهُم لا يُظلَمونَ_50:123456789101112
  We task no soul except according to its capacity-2:286 and with Us is a book that speaks the truth:22:10 and they will not be wronged-M5:28

  VRIJE KEUS-M 23:63 بَل قُلوبُهُم في
  غَمرَةٍ مِن هٰذا وَلَهُم أَعمالٌ مِن دونِ ذٰلِكَ هُم لَها عامِلونَ______111:12345-5:64:65:66
  Rather their hearts are in a stupor in regard to this-99:8 and there are their other deeds besides which they perpetrate-12345:55:31:32;33-I

  ITS NEAR TOK-23:64 حَتّىٰ إِذا أَخَذنا
  مُترَفيهِم بِالعَذابِ إِذا هُم يَجأَرونَ_4:159:R5
  When We seize their affluent ones with punishment-7:99 behold:R they make entreaties-93D-90D-89:24:M5
  THE ELEVATIONS الأعراف AL-AʿRĀF
  7:206-۩ MECCAN_»The surah that depicts the final separation of the believers and unbelievers on the Day of Judgment by an unscalable edifice called The Elevations that veils them from one another-99:7:8
  WIE GOED DOET AFSTAND BLA ZIET DE KLUNGELS SHRINKEN !
  GEEN MENING OVER VORMEN !
  DIRECT BAN DE KUFR !
  EN ASTAGFIRULLAH !
  PROOF II-24/7:179 58:19 استَحوَذَ
  عَلَيهِمُ الشَّيطانُ فَأَنساهُم ذِكرَ اللَّهِ ۚ أُولٰئِكَ حِزبُ الشَّيطانِ ۚ أَلا إِنَّ حِزبَ الشَّيطانِ هُمُ الخاسِرونَ
  Satan:19:44:45 has prevailed upon them-19:46 so he has caused them to forget-11:15;the remembrance of Allah:11:123:026:224:They are-IIII:9 Satan’s confederates-7:27-Look!:7:9
  Indeed it is Satan’s confederates:R5 who are the losers!-8-PRIEM:8:48-C

  But upon it stand men and women who can see both the people destined for Paradise and those fated for Hell:7:179 while their own harrowing verdict remains as yet undeclared by God-M5__SIMPLE DOOR OPGEBOUWDE ONZIN ! EN GROEI IN ARROGANTE VERHALEN !
  EN EEN KLAKKELOOS EENHEID IN
  VERBOND ! WAT VELEN NIET WILLEN SNAPPEN ! ALS ER EEN
  LEUGENS IS EN ER WORDT OVER
  GESCHREVEN GEVLOGT ETC ! DAN
  IS DE MEDIUM DE ZWAKKE MET DE ARROGANTE LEUGEN ! 49:16:R4
  Aantijgingen, geframe en halve waarheden bestrijd je alleen met steekhoudende tegenargumenten. Gescheld of gehuil doet niets meer dan de karakterisering en onzin over ons waarde toekennen 99:7فَمَن
  يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ 44:54:55:56:57
  So whoever does an atom’s weight of goodwill see IT:056:78:79:80:81:I
  R9:8وَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ III:E 7:9
  And whoever does an atom’s weight of evilwill see IT:067:27:28:29:30?

  It is named after “the Elevations” (al-Aʿrāf) mentioned in verse 46 ff. The surah begins by addressing the Prophet Muḥammad, reassuring him about his revelations, and closes emphasizing the fact that he merely repeats what is revealed to him. It warns the disbelievers of their fate via numerous stories of disobedient communities of the past, in the hope that they may take heed and repent before it is too late. Both subjects also serve to give encouragement to the Prophet and the believers.«_The surah is also known as: The Battlements-28:5:6 The Faculty of Discernment-M5:5:6 The Heights-7:46 The Ramparts:M5 Wall:3:55 Between Heaven and Hell

  M³THE MESSAGE الرساله-P:7:55ادعوا
  رَبَّكُم تَضَرُّعًا وَخُفيَةً ۚ إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُعتَدينَ M³
  Supplicate your Lord, beseechingly and secretly. Indeed He does not like the transgressors 77:18:19:11+
  P:56 وَلا تُفسِدوا فِي الأَرضِ بَعدَ إِصلاحِها
  وَادعوهُ خَوفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحمَتَ اللَّهِ قَريبٌ مِنَ المُحسِنينَ LD=57:14:014:52:052:1234
  And do not cause corruption on the earth after its restoration, and:7:34:I supplicate Him with fear and hope: indeed Allah’s mercy is close to the virtuous_RT:30:60:060:08:08:75:11+

  ABU JAHL STAAT SYNONIEM VOOR ARROGANTIE:54:9-(۞ كَذَّبَت
  قَبلَهُم قَومُ نوحٍ فَكَذَّبوا عَبدَنا وَقالوا مَجنونٌ وَازدُجِرَ 2017:71:23:24:017:102:99:8
  The people of Noah impugned before them. So they impugned Our servant and said, A crazy man,’ and he was ostracized-26:27:28:29:30:R
  R-54:10 فَدَعا رَبَّهُ أَنّي مَغلوبٌ فَانتَصِر M³I²¹
  Thereat he invoked his Lord:112:4:R
  [saying,] ‘I have been overcome, so help [me]…17H:20:01:02:03:04:05:R
  R-54:11 فَفَتَحنا أَبوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنهَمِرٍ R⁴
  Then We opened the gates of the:R¹ sky with pouring waters-55:19:20:R⁴
  ___________________________________
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  ONE-الأحد 03051441H-40:40 مَن عَمِلَ
  سَيِّئَةً فَلا يُجزىٰ إِلّا مِثلَها ۖ وَمَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثىٰ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولٰئِكَ يَدخُلونَ الجَنَّةَ يُرزَقونَ فيها بِغَيرِ حِسابٍ 99:6:7:8:034:36
  Whoever commits a misdeed shall not be requited except with its like, but whoever acts righteously:85:03 whether male or female, should he be faithful —such shall enter:23:11:I paradise, provided therein without any reckoning-23:123456789:11+

  STIKSTOFBELEID MOET VOOR 2030_GEREDUCEERD TOT 0%-DE BEDOELING OM DE WAKKEREN UIT
  TE SCHACKELEN NA BAKCESS IN LAW OV ?-DIT ZIJN MENSEN DIE DWANGMATIG ACHTER DE FEITEN
  LOPEN CPTLZME! BV DJ TRUMP IS DOOR DE RUSSEN AAN DE MACHT
  EN HELE MEDIA CIRCUS ACHTER !
  SCHOONFAMILIE VAN DONALD J TRUMP EN ZIJN ADVISEUR IS EEN JEWISH RUSS ! DIE NA DE VAL VAN DE SOVJETUNIE ! ZIJN VERHUISD!
  HIS FAMILY ! VOOR DE USSR WAS ER EEN ZIEKTEVERSPREIDERS OM EU TE VERKLEINEN ! EN DE JOKE VAN AMERICA NET NU VAN CHINA BLATRICKS ! EN IN DIE TIJD IS MECCA VEROVERD 9 JAAR LATER EEN DEPRESSIE ! EN SECOND W.W
  EN DAARNA IS HET KALM GEWORDEN VAN DE 2_JEWISH FAMILIES ZOALS NU ! UIT IRAN UIT EUROPA EMIGRATIE TO AMERICA !
  ER ZIJN VEEL ISRAELISCHE PRESIDENTEN UIT IRAN ! REALY ?
  MANY ! DE VOORBEREIDINGEN VAN USSR-VEEL RUSSEN WAREN AAN HET EIND DOODZIEK ! EN ALLES IS HERSTELT NA 30:02 غُلِبَتِ
  الرّومُ____19:18-FORGINGS EVANGEL
  Romanovs has been vanquished-MI
  ___^DAT WAS 1918+3_JAAR LATER MECCA DUS QURAN FORGE NAJD+ SAYYINGS ?-19:21قالَ كَذٰلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ
  عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجعَلَهُ آيَةً لِلنّاسِ وَرَحمَةً مِنّا ۚ وَكانَ أَمرًا مَقضِيًّا_NO-EQUAK BLA=SQR
  He said:2:98 So shall it be. Your Lord says-1:7 “It is simple for Me:MI And so that We may make him a sign for mankind and a mercy from Us-5:120 and it is a matter [already] decided-M5:37:182-3:123456789-R

  NA DE KOMST 19:21-MATTER 1396 FIRST TIME 21-YEARS OLD M 2.0
  EN 21-YEARS OLD MARY 3.0 IS DECOHESSION BLA 30:03 في أَدنَى
  الأَرضِ وَهُم مِن بَعدِ غَلَبِهِم سَيَغلِبونَ_30:60:R
  In a nearby territory-2004+R=2013 but following their defeat they will be victors-1999-M³8¹⁴⁴¹D-47:38:M5

  EN DE SUCCES GROEIT EN CPTLZM HOOPT OP BEHAALD RESULT ! MAAR ZE ZIJN ZO DIEP GEZONKEN ! PAX JUDAICA IS UITG
  ESPEELD EN AL HUN TROEVEN ZIJN UITGESPEELD ! BLA SAYS I DONT BELIEVE YOU ! HOEFT OOK NIET ! LET MAAR OP ! DIT WAS JAREN GELEDEN 30:04 في بِضعِ سِنينَ ۗ
  لِلَّهِ الأَمرُ مِن قَبلُ وَمِن بَعدُ ۚ وَيَومَئِذٍ يَفرَحُ المُؤمِنونَ__2015-STREEP RAMADAN
  in a few years:BG:6 All command belongs to Allah:BG:6 before and after-20:15:16:17:18:19:20 and on that day the faithful will rejoice:1:7

  WAAROM WORDT ER NIET TOE GEGEVEN DAT DJ TRUMP ADVISEUR DE LAATSTE EMIGRATIE UIT BEZETTE GEBIED ! KUFR ! DOORDAT BESTUURSROTKUNDE EENMAAL ZO WERKT ! TONEEL !

  Men are afraid that women will-114 laugh at them. Women are afraid that men will kill them__^This is positive discrimination in suspicion, or political colors in reverse psychology, both a retarded stimulance in human rights, its dum feminism, destroying families, thus a peaceful existence for financial
  purposes-75:20-كَلّا بَل تُحِبّونَ العاجِلَةَ:R
  No Indeed! Rather you-COVID-love this transitory life_2:33:08:55:56:R5

  Elders of Zion is a document which should be read by all. No other single document provides us with such a clear understanding of why the world is gradually moving towards a One World Government, controlled by an irreproachable hidden hand___^REALY ?-This is a story people you have to laugh at, small talk is not a indication in power, some measure more power, it's an psychology for morons, just market merchant talk, small talk is not a substitute reality 75:21_وَتَذَرون
  PAYBACK-54.000-YEARS الآخِرَةَ_H=6
  And forsake the Hereafter-3:200:E:5

  MOZESﷺTHORA 1 RULE:62:05 مَثَلُ
  الَّذينَ حُمِّلُوا التَّوراةَ ثُمَّ لَم يَحمِلوها كَمَثَلِ الحِمارِ يَحمِلُ أَسفارًا ۚ بِئسَ مَثَلُ القَومِ الَّذينَ كَذَّبوا بِآياتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لا يَهدِي القَومَ الظّالِمينَ
  THORA=SAFE BUT BLA=EXIT:The:R example of those who were-77E:98- charged with the Torah:19:58-۩-7:8-I
  then failed to carry it-PRAATJES-is that of an ass carrying books-19:46
  0%-V4:09:Evil is the example of the people who deny Allah’s signs-BG:6
  and Allah does not guide the-BLA wrongdoing lot-19:48:BELOOFDE MI LAND IS DYING ?-HOWCOME ?

  0%-SECURITY ?-NATHANYAHOOO
  TZZ-Burning Ring Of Fire 62:6_قُل يا
  أَيُّهَا الَّذينَ هادوا إِن زَعَمتُم أَنَّكُم أَولِياءُ لِلَّهِ مِن دونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا المَوتَ إِن كُنتُم صادِقينَ_R
  VEEL PRAATJES EN SNEAKY !-TALE
  Say:19:46-O Jews!:MACROCHIP ?
  If you claim that you are Allah’s:BG6 favourites:5:120-to the exclusion of other people-(Burning Ring Of Fire -I (SONG-Brother Nathanael)-then:M5 long for death-M5:28-should you be truthful:Brother Nathanael:40:54:M⁴

  Voor degenen die het niet weten, Mozes:ﷺ heeft de Furqan-3:12345- gekregen, nadat hij zijn BLA-Goliath heeft verslagen za3ma verzameling georganiseerd misdaad, zoals David:ﷺ nadat hij de Goliath heeft verslagen-Maar de Farao was simpel voor Mozes:ﷺ probleem is Samiri:DAJJAL 24/7-BLA EYEOPNR
  DAT ALLAH-8-DE REAL DEAL:62:8
  EN BLABISTEN:62:7 وَلا يَتَمَنَّونَهُ أَبَدًا
  بِما قَدَّمَت أَيديهِم ۚ وَاللَّهُ عَليمٌ بِالظّالِمينَ_M5
  Yet they will never long for it-29:41:I
  because of what their hands have sent ahead-1999:2020-7CM-HOLES
  and Allah knows best the-24/7:48:9 wrongdoers-77:18192021:021:98:R¹

  Verbleven de Israëlieten enige-309Y honderden jaren na Abraham:14:52- in Egypte waar ze na verloop van:M⁴ tijd door de toenmalige farao-10:92 werden onderdrukt:1999-waarop:M de uittocht uit Egypte volgde:2000:II het vertrek uit Egypte op weg naar dit "land van belofte". Na veertig jaar rondgezworven te hebben in de Sinaïwoestijntrokken ze onder aanvoering van Jozua Kanaän ? binnen ? In de loop der eeuwen zouden ze een groot deel van dit land op de daar wonende volken hebben veroverd ? Deze verovering werd geïnterpreteerd als een vervulling van Gods belofte ?
  Als het een Real Deal belofte was
  Dan waarom zoveel waai-onzin ?
  REAL DEAL:5:21يا قَومِ ادخُلُوا الأَرضَ
  المُقَدَّسَةَ الَّتي كَتَبَ اللَّهُ لَكُم وَلا تَرتَدّوا عَلىٰ أَدبارِكُم فَتَنقَلِبوا خاسِرينَ MOZES-WORDS
  O my people, enter the Holy Land:M which Allah has ordained for you:M³ and do not turn your backs or you will become losers-2020:44:46:47:R

  1911-TOT NU IS-VEROVERD:19:46-I
  land op de daar wonende volken hebben veroverd ? 5:22 قالوا يا موسىٰ
  إِنَّ فيها قَومًا جَبّارينَ وَإِنّا لَن نَدخُلَها حَتّىٰ يَخرُجوا مِنها فَإِن يَخرُجوا مِنها فَإِنّا داخِلونَ-R
  They said:MC O Moses, there are a tyrannical people in it:MC:44 We:6:7 will not enter it until they leave it:M5 But once they leave it, we will go in.’

  REAL DEAL 5:23 قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذينَ
  يَخافونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيهِمَا ادخُلوا عَلَيهِمُ البابَ فَإِذا دَخَلتُموهُ فَإِنَّكُم غالِبونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلوا إِن كُنتُم مُؤمِنينَGARANTEE:74:5
  Said two men from among those:M who were Godfearing and whom:R5 Allah had blessed:66:8 ‘Go at them by the gate! For once you have:M5 entered it:92:21_you will be victors. Put your trust in Allah:BG:6 should you be faithful:GARANT-44:58:59:R4

  NEE WILLEN NIET SAMEN DELEN !
  MAAR ALLES-AFPAK:5:24 قالوا يا
  موسىٰ إِنّا لَن نَدخُلَها أَبَدًا ما داموا فيها ۖ فَاذهَب أَنتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنّا هاهُنا قاعِدونَ_SINKHO
  They said:85:3-O Moses, we will:M5 never enter it so long as they-32:30 remain in it:29:64 Go ahead, you:M5 and your Lord:BG:6 and fight! We will be sitting right here-8:47:48:M5

  Farao was simpel voor Mozes:ﷺ probleem is Samiri:DAJJAL IS
  24/7-BLA-5:25 قالَ رَبِّ إِنّي لا أَملِكُ إِلّا
  نَفسي وَأَخي ۖ فَافرُق بَينَنا وَبَينَ القَومِ الفاسِقينَ_2011121314151617181920
  He said:1999 My Lord! I have no:7:9 power over-39:41 except myself:BG and my brother:BG:40 so part us:33 from the 24/7-transgressing lot:6:7

  Vertrek uit Egypte op weg naar dit "land van belofte". Na veertig jaar rondgezworven te hebben in de Sinaïwoestijntrokken ze onder aanvoering van Jozua Kanaän ?
  Sinaïwoestijn ?-5:26 قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ
  عَلَيهِم ۛ أَربَعينَ سَنَةً ۛ يَتيهونَ فِي الأَرضِ ۚ فَلا تَأسَ عَلَى القَومِ الفاسِقينَ BLABIST-0%V-R
  He said:BG:6 It shall be forbidden:M them for forty years:40:84:85 they shall wander about in the earth So do not grieve for transgressing lot:R

  DUS SINDS RAMDAN 1432-FASSAD
  NU 1441-UITERMATE HUN BEST !
  MILJARDEN INVESTERINGEN EN ENIGE WAT ZICH OPSTAPELT IS
  MANY_TRAMALANT:29:26-۞ فَآمَنَ
  لَهُ لوطٌ ۘ وَقالَ إِنّي مُهاجِرٌ إِلىٰ رَبّي ۖ إِنَّهُ هُوَ العَزيزُ الحَكيمُBLINDHEID-KRAAKT TO
  ALL SIDES-29:41:42-Thereupon Lot believed in him:85:1:2:3 and he said, ‘Indeed I am migrating toward my:M Lord:BG:6 Indeed He is the-BG:7778 All-mighty:62:6:7:8:9 the All-wise:M¹

  TIME العصر AL-ʿAṢR 2:103 وَلَو أَنَّهُم
  آمَنوا وَاتَّقَوا لَمَثوبَةٌ مِن عِندِ اللَّهِ خَيرٌ ۖ لَو كانوا يَعلَمونَ_____¹⁴:⁴¹_M³7¹⁴⁴¹D=66:7:M5
  Had they been faithful:110:3 and:R5 Godwary, the reward from Allah would have been better; had they known!=103:2 إِنَّ الإِنسانَ لَفي خُسرٍ R5:5
  Indeed man is in loss=20:78=78:40

  TIME العصر AL-ʿAṢR 103:3 إِلَّا الَّذينَ
  آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَتَواصَوا بِالحَقِّ وَتَواصَوا بِالصَّبرِ___GEDULD IS SCHONE
  ZAAK_^Except those who have faith
  and do righteous deeds, and enjoin one another to [follow] the truth,
  and enjoin one another to patience I

  ṢĀD ص ṢĀD-38:88:MECCAN QM:29
  THE RANGED ONES AL-ṢAFFĀT=M³
  37182-MECCAN الصافات
  JONAH يونس YŪNUS 10:109:N8
  TABEL_10:37وَما كانَ هٰذَا القُرآنُ أَن يُفتَرىٰ
  مِن دونِ اللَّهِ وَلٰكِن تَصديقَ الَّذي بَينَ يَدَيهِ وَتَفصيلَ الكِتابِ لا رَيبَ فيهِ مِن رَبِّ العالَمينَ I
  This Qurʾān could not have been fabricated by anyone besides Allah; rather it is a confirmation of what was [revealed] before it, and an elaboration of the Book, there is no doubt in it, from the Lord of all the worlds_^TIP_ONLY ONE ! EYE-OPNR

  DE MENSEN RELIGIEUZEN ZULLEN NEVR HERSTELLEN! TOT AFSTAND
  DOMHEID CPTLZM ! EEN SYSTEEM
  DIE ZINKEND IS ! BV. DE LANDEN MAGHREB HEEFT 2 ECONOMIES ! EXTERN EN INTERN ! EXRTERN IS CPTLZM HOPELOOS GEVAL ! OOK VEEL EUROPEANEN KLAAGDEN OVER VELE NIEUWE REGELS ! ZOALS SPERMAVRIES EN DUUR HEID VAN NORMAAL CHEAP ! BOERENLEVEN ! ZIEKTES KOMEN ECHT VAN DE WATTENSCHAPP !
  IN MAGHREB HEB JE DUS GRAS DIE BEGIN VAN HET JAAR LEKKER
  ZELFS VOOR MENSEN MAAR DAN IS HET MAX 2_CM EN GROEIT TOT 2 METER NON STOP ! EEN VROUW OF EEN MAN HAALT HET VOOR HET VEE +VEE KRIJGT VERS WATER UIT PUTTEN ! WAT MENS
  GEZOND IS ! EN DE DIEREN ZIJN NORMAAL GEEN OVERMATIGE VETGEHALTES VAN DE TEGENWO
  ORDIGE ZIEKTES ! EEN MENS IS ARROGANT EN MOET WINST MAKEN OP ZIJN MEDEMENS ! EN VERNEUKT ALLES ! BV HET VLEES DAT NA SLACHT DUS SINDS 2010
  EID AL-ADHA VERKLEURDEN ! OOK IN MOROCCO ! ITS MEDICAL BLA FASSAD USE ! BEHALVE DE EERLIJKEN ZIJN ALTIJD OK ! DIT FASSAD MAAKT DE DIEREN TOT EEN HARAM PRODUCT ! WHY ? HET ZIJN ZIEKTES VAN HEBZUCHT
  ER VALT NIKS TE ONTKENNEN !
  NO ESCAPE 17:13 وَكُلَّ إِنسانٍ أَلزَمناهُ
  طائِرَهُ في عُنُقِهِ ۖ وَنُخرِجُ لَهُ يَومَ القِيامَةِ كِتابًا يَلقاهُ مَنشورًا_19992019:20-2:97:98:99
  We have attached every person’s-M omen to his neck-22:10 and We shall bring it out for him on the Day of Resurrection as a wide open book that he will encounter-M5:28-I

  BV ONZIN VLIEGTUIG ! MONDBLA OM DE AANTAL OP TE VOEREN ?
  TAZZ ! OF OV ! WE BETALEN 2 A 3 KEER MEER EIGEN RISICO ! MAAR ARROGANTIE DOET HET OM ANDERE REDEN ! WEIRD REASON
  VOOR 1999 WAS VOEDSEL EEN ANDER SMAAK EN NU ? MET SMAAKBLA CHANGES ! MEESTEN HEBBEN GEEN FLAUWKUTIDEE ! ZOALS "QWERTY" GEWENNING IS IN SOME PARTS 17:14اقرَأ كِتابَكَ كَفىٰ
  بِنَفسِكَ اليَومَ عَلَيكَ حَسيبًاEERLIJK THINK
  ‘Read your book! Today your soul suffices as your own reckoner-M5:6

  ____^HET IS OVERDUIDELIJK VAN ZOVEEL CORRUPTIE ! TENZIJ JE HET WILT ONTKENNEN ! ZELF WETEN JE HEBT ECHT JEZELF ERMEE ! VROEGER VOOR 1999 ALS ER EEN WAKKERE IS WERD HIJ VERMOORD ! OOK IN EU DUS W.W EN VELEN WETEN HET CPTLZME !
  NU 1999-IS EEN REM ! NO EQUAL !
  EN NU MUURVAST ! ER ZIJN ZELFS
  NIET RELIGUEUZEN GEWOON EERLIJK SECURE ! EN MUCH MORE
  EN BEZINNING IS EERLIJK MENS +MEDEMENS GARANT 17:15 مَنِ
  اهتَدىٰ فَإِنَّما يَهتَدي لِنَفسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيها ۚ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخرىٰ ۗ وَما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّىٰ نَبعَثَ رَسولًا_DUS-112:4-42:¹
  Whoever is guided is guided only for [the good of] his own soul-1:7:H and whoever goes astray-MANY-7:9 goes astray only to its detriment:M5
  ER IS EEN TERMIJN VAN HERSTEL DAN FOETSIE !-No bearer shall bear another’s burden-31:33:R We do not punish [any community] until We have sent an apostle-1999
  _____^BLOCK SYSTEM CPTLZM IT THEN BECOMES A SINKHOLE ! NO ESCAPE ! TENZIJ MEN AFSTAND NEEMT VAN OPLICHTERIJ ! AN EASY CHEAP TASK !-17:16 وَإِذا أَرَدنا
  أَن نُهلِكَ قَريَةً أَمَرنا مُترَفيها فَفَسَقوا فيها فَحَقَّ عَلَيهَا القَولُ فَدَمَّرناها تَدميرًا_BIJ FASSAD
  DUS DE GHADDAR GAAT DAAR ZITTEN ALLES LOOPT AVERECHTS.
  EEN MENS IS ZWAK ! BEGEERTE IS GEEN MACHT !-NA WAARSCHUWI
  NIET GEZOND HANDEL ! WORDT DAN AUTO SINKHOLE !-And when We desire to destroy a town We command its affluent ones-99:7:8 But they commit transgression in it, and so the word becomes due against it-29:41:42 and We destroy it utterly-AUTO-18:49:50:51:M5:9

  HOE DAT KOMT ? OMDAT ALLAH MEEST BARMHARTIG IS ! BLA SPEELT OP ALLE FRONTEN VAN VOEDSEL TOT SCHRIFTEN ! EN DE MENSEN WORDEN DAN GEINFORM
  EERD VOOR DE CORRUPTIE ! EEN MENS DIE REALISEERT EN ERKEND
  IS GEEN SLACHTOFFER CPTLZM MEER ! ER ZIJN W.W ONBEKENDE
  MASSAGRAVEN VATICAN &_NAJD
  SPECIALEITEN ! EN ER IS NOG MEER MAAR BLA ZAL HET ZIEN !
  NO ESCAPE ! 17:17 وَكَم أَهلَكنا مِنَ
  القُرونِ مِن بَعدِ نوحٍ ۗ وَكَفىٰ بِرَبِّكَ بِذُنوبِ عِبادِهِ خَبيرًا بَصيرًا_MANY YEARS EXAMPLE
  How many generations We have:M5 destroyed since Noah! Your Lord suffices as one well aware and percipient of His servants’ sins-7:99

  EEN MENS IS VOOR CPTLZM EEN PRODUCT ! EN BIJDEHAND IS ENEMY OF THE STATE ! ZEI NA DE DEBAT 1998 HEB VEEL NIEUWE DINGEN GELEERD ! MAAR DE FOOD VAN DIE HEKS ! EN ZE ZEI WAT ALLAH SWT BESLIST IS DE WEG ! ZOLANG JE IN ZIJN NAAM EET IS ER NIKS AAN DE HAND! + FASSAD
  FOOD AFSTAND !-17: 18 مَن كانَ يُريدُ
  العاجِلَةَ عَجَّلنا لَهُ فيها ما نَشاءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصلاها مَذمومًا مَدحورًا-2004
  Whoever desires this transitory life, We expedite for him therein-11:15 whatever We wish-85:16 for whomever We desire-36:76 Then We appoint hell for him-6:7 to enter it-77:50 ? blameful and spurned:M5

  EN GEZOND VERSTAND AFSTAND LEUGENS ! ERKENNEN FOUTEN ! BV ALS AÏ CPTLZM REAL POWER GAAN ZE NIET 24/7 ATTACK LIGHTSPOT MILJARDENFLOP ! ZO ZWAK WAARDELOOS ! APPARAAT ENKEL AAN BIJ VOLGEND INTEL NEXT MESSAGE ! 17:19 وَمَن أَرادَ
  الآخِرَةَ وَسَعىٰ لَها سَعيَها وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولٰئِكَ كانَ سَعيُهُم مَشكورًا_BEST ASSET-22:78
  Whoever desires the Hereafter and strives for it with an endeavour worthy of it-EERLIJKHEID should he be faithful —STANDVAST the endeavour of such will be well-appreciated-V.I.P-74:56:056:96

  Hoe het begon ? dit is de Tuin en hier begin en zijkanten muur tot aan de rivier zijn druiven 39:53-(۞ قُل يا
  عِبادِيَ الَّذينَ أَسرَفوا عَلىٰ أَنفُسِهِم لا تَقنَطوا مِن رَحمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغفِرُ الذُّنوبَ جَميعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الغَفورُ الرَّحيمُ 002:283:284:285:286:M
  Say [that Allah declares,] ‘O My:114 servants who have committed excesses against their own souls:R do not despair of the mercy:1:7 of Allah. Indeed Allah will forgive all sins. Indeed He is the All-forgiving, the All-merciful-Alles is te vergeven behalve partners:14:22 naast hem, doordat zodra je dat doet, je afzinkt in logica, en geen wilskracht meer bezit om jezelf uit de "onzin" te trekken en vragen om vergeving, zelfde als rijden zonder te weten dat je remmen defect zijn, en plots moet je remmen, remmen doen het niet, en met paniek een tok:22:10:R

  Volgens een verklaring van de Ulema-raad moet rekening worden gehouden met de evolutie van de epidemiologische situatie in het land om de heropening van moskeeën zo veilig mogelijk te laten verlopen___^WIE ZIJN DEZE ULEMA? DIT IS EEN ROLLERCOAST
  MET UPS AND DOWNS ! DAT EINDIGD IN DRIJFZAND 49:04 إِنَّ
  الَّذينَ يُنادونَكَ مِن وَراءِ الحُجُراتِ أَكثَرُهُم لا يَعقِلونَ_INOVATIE FASSAD-15:43:44
  Indeed those who call you-47:38:MI
  from behind the apartments-STIEKE
  M-EN GEEN DALIL-2:23:24-24:24:25
  most of them do not apply reason-II

  Voor de W.H.O-raad zijn bepaalde voorwaarden in de islam essentieel voor het verrichten van het gebed in moskeeën, met name:-SQR-PLAYS

   Groepsgebeden vereisen volgens de Malikitische leer_<2:79 فَوَيلٌ لِلَّذينَ
  يَكتُبونَ الكِتابَ بِأَيديهِم ثُمَّ يَقولونَ هٰذا مِن عِندِ اللَّهِ لِيَشتَروا بِهِ ثَمَنًا قَليلًا ۖ فَوَيلٌ لَهُم مِمّا كَتَبَت أَيديهِم وَوَيلٌ لَهُم مِمّا يَكسِبونَ-4-W.W
  THORA EVANGEL +QURAN-So woe to those who write the Book with their hands and then say-2:44-This is from Allah-112:4’ that they may sell it for a paltry gain-9:9 So woe to them for what their hands have written-1999-2000-2001-2002-2003
  2004-2005-2006-2007-2008-2009
  2010-2011-2012-2013-2014-2015
  2016-2017:18:19:20-and woe to-8:8 them for what they earn!-NAJD:8:48

  Dat gelovigen tijdens het bidden in een rechte lijn staan, zonder lege ruimtes tussen hen in-DAT KLOPT !
  HET IS EEN EENHEIDSGEBED! MET
  EXTRA GOEDHEID !_BAN VAN WERELDSE ONZIN ! O.A FACISME !
  IEDEREEN IS GELIJK IN RECHTEN !
  EN NU DE BLA TALKS-De eerste voorwaarde voor het gebed is sereniteit ? De gelovigen mogen niet voor hun gezondheid vrezen ?
  ____EEN GELOVIGE DIE LEGITIEM IS WEET DAT ER 1 DOOD IS ! EN ENKEL EEN FASIQ EEN BLA FOLKS
  VREZEN MONEY GEZONDHEID !
  FASIQ RULES ! 2:80 وَقالوا لَن تَمَسَّنَا
  النّارُ إِلّا أَيّامًا مَعدودَةً ۚ قُل أَتَّخَذتُم عِندَ اللَّهِ عَهدًا فَلَن يُخلِفَ اللَّهُ عَهدَهُ ۖ أَم تَقولونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلَمونَ_RAMADAN VALT WEINIG
  TE VERDIENEN ? MAAR EID-UL ADHA GAAT TEN KOSTE VAN MONEY GEWOON DOOR ?-LATER MEER ?-And they say-CPTLZM ‘The Fire shall not touch us except for a number of days-22:2’ Say:47:1‘Have you taken a promise from Allah? If so-16:61:62 Allah shall never break His promise-BG:40 Or do you ascribe to Allah what you do not know?-ZE DENKEN WE KLEDEN MENSEN UIT VOOR MEER ARMOED
  E OM HET BLA CPTLZM TE HERSTRUCTEREN ! BV EID UL ADHA 1.000.000 TO MECCA SPECIAL ^ELK INDIVIDUE PAYS RUIM 5000 EURIE's VOORDAT ZIJN ANDERE RULES ! VLIEGTUIG PRE-P MET MONDMASKERS ! DE BLA IS VOORBEREID ? ZE HEBBEN GEEN FLAUW BENUL! BUT W.H.O CARES GOKKEN IS HUN ZEKERHEID ? AN WEIRD ACTIONS-2:81 بَلىٰ مَن كَسَبَ
  سَيِّئَةً وَأَحاطَت بِهِ خَطيئَتُهُ فَأُولٰئِكَ أَصحابُ النّارِ ۖ هُم فيها خالِدونَ_A SWAMP-2:102
  Certainly whoever commits-24/7:M misdeeds and is besieged by his iniquity —such shall be the inmates of the Fire-40:85 and they shall remain in it [forever]-NO ESCAPE !

  De eerste pijler van het gebed is het geloof. Twijfel is niet mogelijk

  __^BULLSHIT KUFR ! DE EERSTE PIJLER VAN HET GELOOF IS GETUIGENIS ! 2e IS HET GEBED !
  GEBED IS MENSELIJK MORAAL !
  IN STANDVASTIGHEID ! IN VASTE TIJDEN BEKEND GEMAAKT DOOR MHMD-33:40-ZELF EN IN DE QURAN VAN FADJR TOT LAATSTE GEBED ! NADAT JE DE WASSING HEBT GEDAAN DOE JE DE GETUIGE
  NIS EN ZEG JE O ALLAH MAAK MIJ VAN DE GOEDEN EN MAAK MIJ MET DE PURE ONES ! ENKEL BIJ HET ZEGGEN VAN DIT GAAN AL DE 8 DEUREN VAN DE FIRDAWS OPEN!
  EN IS HET GEBED MEER STERKTE DAN DE DAG ERVOOR-51:51 وَلا
  تَجعَلوا مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ ۖ إِنّي لَكُم مِنهُ نَذيرٌ مُبينٌ_IMAN HEEFT GEEN LAST BLA
  Do not set up another god besides Allah-22:78-Indeed I am a manifest warner to you from Him-BG:92:93-II

  Twijfel is niet mogelijk __TUURLIJK
  WEL ! BIJ TWIJFEL JUST QURAN EN GEBED BIJ MUSLIM HOUD ALLE
  ONZIN OP EEN VER AFSTAND_! WANT ALLAH SWT IS GEEN MENS EN HET ZIJN ECHT MENSEN DIE TWIJFEL ZAAIEN ! BUT IT IS A DUMB FINAL 2:84 وَإِذ أَخَذنا ميثاقَكُم لا
  تَسفِكونَ دِماءَكُم وَلا تُخرِجونَ أَنفُسَكُم مِن دِيارِكُم ثُمَّ أَقرَرتُم وَأَنتُم تَشهَدونَNEWRULE
  And when We took a pledge from you:RAMADAN:44:4 You shall not shed your own blood:59:16 and you shall not expel yourself from your homes-49:18 you pledged:7:9 and you testify-CORONAONZIN=55:34:E

  De controle van de coronamaat- regelen is onmogelijk te verrichten in de meer dan 50.000 moskeeën . In moskeeën is het risico BLA-DAJJALA +_EID UL ADHA DAN IS DE SCHAAP EEN SQR PRODUCT ! Net zoals in de twee afgelopen jaren krijgen de dieren die werden geselecteerd voor het feest een geel oormerk met hun registratienummer en de melding
  ___ ^DIT IS STRIKT FASSAD MAAR WAT MOET JE ANDERS MET BEDRIJF DIE MEDICIJNEN "ZIEKTES"_TOE DIENEN AAN DIEREN ! MET REGISTRATIE IS CONTROLE WIE HET CATCHT EN WIE NIET ! IN NL IS EID ADHA SINDS 2010-VERLEDEN TIJD ! EEN GEZOND DIER IN MAROC KRIJGT GEWOON GRAS SPECIAAL IN DE TUIN ! EN EEN VROUW GAAT HET VERS HALEN ! ELKE OCHTEND !
  EN DIEREN ETEN ERVAN ! REST IS BLA FARMACEUTISCHE HEKSEN DIE ZIEKTES PLANNEN ! HOE DIKKERE DIEREN MEER WINST+ ZOALS PECTECIDES VOOR KWANTI
  TEIT ZOWEL KILOS ALS HARTFAAL
  SUIKERPROBLEMEN ! CANCER ! EN HET CPTLZM VERDIENT ERAAN ! BV JE GAAT NAAR EEN MONTEUR
  MIJN BANDEN ZIJN VERSLETEN EN VERVANGT IETS HEEL ANDERS ITS JUST MONEYZIEKTES-CPTLZM
  EEN GROOT BESLOTEN TAART EXCLUSIF TO BLA-in de lijst opgenomen van erkende-FASIQ veebedrijven ? IN HET BEGIN BETROUWBAAR DAARNA? FASSAD
  PLAYS-OORMERK IS TROUWENS
  EEN OUD HEIDENS GEBRUIK ! OOR KNIPPEN NU IS MODDER-NZ-2:85ثُمَّ
  أَنتُم هٰؤُلاءِ تَقتُلونَ أَنفُسَكُم وَتُخرِجونَ فَريقًا مِنكُم مِن دِيارِهِم تَظاهَرونَ عَلَيهِم بِالإِثمِ وَالعُدوانِ وَإِن يَأتوكُم أُسارىٰ تُفادوهُم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيكُم إِخراجُهُم ۚ أَفَتُؤمِنونَ بِبَعضِ الكِتابِ وَتَكفُرونَ بِبَعضٍ ۚ فَما جَزاءُ مَن يَفعَلُ ذٰلِكَ مِنكُم إِلّا خِزيٌ فِي الحَياةِ الدُّنيا ۖ وَيَومَ القِيامَةِ يُرَدّونَ إِلىٰ أَشَدِّ العَذابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعمَلونَ_ZIEKTE VERSPREIDERS-R
  Then there you were-1441 killing yourself-HEALTH and expelling a part of your folks from their homes,
  RECHT ONTNEMEN IN SNEAKY
  FASSAD FOODS !-backing AÏ-one another against them in sin and aggression!-AÏ ATTACKS 24/7 OR
  BOREN OP RARE TIJDEN ! OM TE ZEGGEN GA DE GATEN KIJKEN !
  TOPPUNT IDIOTERIE ! BEN NIET GEINTERRESEERD IN BLA-And if they came to you as captives-8:30 you would ransom them-67:28-M5 though their expulsion itself was forbidden you-22:09 What! Do you believe in part of the Book and defy another part? So what is the requital of those of you who do that except disgrace in the life of this world? And on the Day of-M5:28:M5 Resurrection-96:8 they shall be consigned to the severest punishment-15:44 And Allah is not oblivious of what you do-26:224:M5

  ___^SOMMIGEN SPELEN HUN BLA SPEL EN DENKEN DAT ZE WAT DOEN MAAR HET IS JUIST EEN FITNA WAAR KUFR ALTIJD BIGGIE VERLIEST ! EN JE LOOPT EN DOET NET ALSOF JE NIET WEET ! MAAR KUFR IS DUIDELIJK TE ZIEN ! AAN DE FACE O.A-47:18 فَهَل يَنظُرونَ إِلَّا
  السّاعَةَ أَن تَأتِيَهُم بَغتَةً ۖ فَقَد جاءَ أَشراطُها ۚ فَأَنّىٰ لَهُم إِذا جاءَتهُم ذِكراهُم_16:75:76:77
  Do they await anything except that the Hour-M5:37:182-should-BG:93 overtake them suddenly?-BG:85:M5
  Certainly its portents have come:MI
  Of what avail to them will their-BLA admonition be when it overtakes them?__22:11:12:13:14:15:01:02:MI

  INTERSECTIONALITY and #BLACKLIVESMATTER__9:55=M5
  __^VOOR GELD MANY USEFULL
  IDUOTS ! EN DEZE ORGANISATIE ZIJN OLIE OP HET VUUR ! MAAR DAN VOOR DE BEDENKERS +MEE
  LOOP FIGUREN ! 9:55فَلا تُعجِبكَ أَموالُهُم
  وَلا أَولادُهُم ۚ إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِها فِي الحَياةِ الدُّنيا وَتَزهَقَ أَنفُسُهُم وَهُم كافِرونَ M5
  CPTLZM-HYPES-1332020-So let not their wealth and AÏ-children impress you:33:70:71:72 Allah only desires to punish them with these in the life of this world:11:15 and that their souls may depart while they are faithless-EIGEN KEUZES-R¹

  EEN MONDKAP IN DE OV IS EEN RACISME NAAR MENSEN DIE WETEN DAT HET 0% MEDISCHE PROFIJT HEEFT ! EN JUIST DE MENSENSELIJKE PSYCHOLOGIE ZWAAR AANTAST DIE GEEN WEET HEBBEN ! DUS ONZIN VOOR WAAR ZIEN ! DEMOCRATIE IS DEATH SINDS 1999-OVERGENOMEN DOOR
  RELIGIEUZE SECTES WAAR CPTLZM OP DRAAIT 40:04 ما يُجادِلُ
  في آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذينَ كَفَروا فَلا يَغرُركَ تَقَلُّبُهُم فِي البِلادِ_PACT 1999-THALMUD-62:7
  No one disputes the signs of Allah except the faithless-FRAUD:,19:46 So do not be misled by their bustle in the towns-MET GEBOORTE CERTI
  HEBBEN ZE EEN IDEE VAN DE PROOIEN VOOR DE MOLEN ! MAAR EEN MENS IS A BORDER ! DE CREATOR SWT BESLIST ! EEN ARROGANT MENS IS LOSSE SCHROEVEN ! 40:05 كَذَّبَت قَبلَهُم قَومُ
  نوحٍ وَالأَحزابُ مِن بَعدِهِم ۖ وَهَمَّت كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسولِهِم لِيَأخُذوهُ ۖ وَجادَلوا بِالباطِلِ لِيُدحِضوا بِهِ الحَقَّ فَأَخَذتُهُم ۖ فَكَيفَ كانَ عِقابِ_! GONE
  The people of Noah denied before them and the [heathen] factions [who came] after them:9:30:31:32-II Every nation attempted to lay hands on their apostle-87:19 and disputed erroneously to refute the truth:M5:6 Then I seized them; so how was My retribution?!-THEY ARE LOOSER !
  EN WAT SO FUN IS DAT ZOVEEL DIEREN MISBRUIKT ZIJN ! EN FOOD CORRUPTIE ! MENSEN ? ER IS GEEN EENS RESPECT VOOR DE DODEN LAAT STAAN LEVENDEN !
  MENSELIJKHEID ? VER TE ZOEKEN
  IN MARKTWERKING ! 40:06 وَكَذٰلِكَ
  حَقَّت كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذينَ كَفَروا أَنَّهُم أَصحابُ النّارِ_SHAME ON THEM 22:10
  That is how the word of your Lord became due concerning the faithless-ONZIN DOORDRUKKERS that they shall be inmates of the Fire-NIEMAND VAN BLA ZOU HET
  ACCEPTEREN AL ZIJN PLANNEN !
  WORDEN VERNEUKT ! MAAR VOOR HEN IS HET EEN FINANCIELE UITDAGING ? MAAR IMAN IS GEEN
  DUS NIET TE BEREIKEN ! VANDAAR
  DAT BLA VALSHEID OVERDUIDELIJ
  TE ZIEN DOOR VELEN ! ISLAM TERREUR HYPES OF ANDEREN IS ALLEMAAL CPTLZM SAME COIN !
  EN EEN LEUGEN IS ZWAK ! EN 24/7
  SHOWS ! 1 SIMPLE RULE SUCCES
  AFSTAND AAN DE CLOWNS ! EN SUCCES IS GUARANTEE 40:07 الَّذينَ
  يَحمِلونَ العَرشَ وَمَن حَولَهُ يُسَبِّحونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَيُؤمِنونَ بِهِ وَيَستَغفِرونَ لِلَّذينَ آمَنوا رَبَّنا وَسِعتَ كُلَّ شَيءٍ رَحمَةً وَعِلمًا فَاغفِر لِلَّذينَ تابوا وَاتَّبَعوا سَبيلَكَ وَقِهِم عَذابَ الجَحيمِ_M5
  Those who bear the Throne-2:255:R and those around it-F114 celebrate the praise of their Lord and have faith in Him:112:4 and they plead for forgiveness for the faithful:1103 ‘Our Lord! You comprehend all things in mercy and knowledge-7:2 So forgive those who repent and follow Your way and save them from the punishment of hell-CPTLZ

  ZEGGEN IN ISLAM MEERDER STROMINGEN ? GEEN DALIL HIERVOOR ER WAS 1 MHMD EN ER IS 1 ALLAH SWT EN DIE WEET HET DE BESTE ! EN AHADITH +QURAN ZIJN MAKKELIJK EN NIET INGEW-
  IKKELD ! HET ZIJN ECHT MENSEN DIE HUN EIGEN BLA BEDENKEN ! BV NU ALS IEMAND EEN MOSKEE ENTERT EN PIST IN DE MOSKEE TEGEN DE MIMBAR GELIJK EEN JURIDISCH KUTSYSTEEM ! TIJD MHMD ZEI HIJ LAAT HEM UITPLA
  SSEN IN NABI MOSQUE ! EN DAAR NA WAS HIJ AANGESPROKEN WAAROM ? +ANDEREN SCHOONMAAK ! TEGENWOORDIG
  IS ER ROMPSLOMP IN RECHT + JAIL ! TERWIJL HET ANDERS KAN !
  WAAROM HET VERBODEN IEMAND
  TE VERMOORDEN BIJ PISSEN OF BELEDEGING PROFEET ? EEN MENS KAN TOT INZIEN KOMEN !
  EN DODEN VAN EEN MENS OF JAIL IS CONTRA VERBETERING ! EN ZO WERKT CPTLZM NOU EENMAAL !
  MENSELIJK BEDACHT VERDIEN
  MODEL ! EEN SYSTEEM DAT NOOIT
  ZAL PREVALEREN 40:08 رَبَّنا وَأَدخِلهُم
  جَنّاتِ عَدنٍ الَّتي وَعَدتَهُم وَمَن صَلَحَ مِن آبائِهِم وَأَزواجِهِم وَذُرِّيّاتِهِم ۚ إِنَّكَ أَنتَ العَزيزُ الحَكيمُR⁴
  Our Lord! Admit them into the-47:5 Gardens of Eden:108:3 which You have promised them:M along with whoever is righteous among their forebears-22:78 their spouses and their descendants-13:23 Indeed You are the All-mighty, the All-wise-M5:6

  GEZOND VERSTAND IS EXTRA POWER ! EN EEN VRIJE DUIDELIJK KEUZE 40:09 وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَن تَقِ
  السَّيِّئَاتِ يَومَئِذٍ فَقَد رَحِمتَهُ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيمُ_IMAN IS 24/7-SUPP-TILL 3:9
  Save them from the BLA-W.H.O-ills and whomever You save from the ills that day-SH-20:69 You will have had mercy upon him:114:3 and that is the great success-23:123456789

  AL-JUMUʿAH-الجمعة-62:11-MEDINAN
  One day the Messenger of Allah MHMD-ﷺ was sitting amongst us that he dozed off:6:66_وَكَذَّبَ بِهِ قَومُكَ
  وَهُوَ الحَقُّ ۚ قُل لَستُ عَلَيكُم بِوَكيلٍ_DAY-35
  Your people have denied it-BLA=7:9 though it is the truth:67:M:ﷺ Say, ‘It is not my business to watch over:E4 you-:KUFR-NAJD:11:099:100:RMSG

  He then raised his head smilingly:M
  I LOVE IT WHEN A PLAN COMES:M TOGETHER-108:1إِنّا أَعطَيناكَ الكَوثَرَ-M³
  Indeed We have given you-BG:93:11 Quantum relativity-79:46:046:15:15²

  We said:6667:74:75:76 What makes you smile:5:98 Messenger of Allah? He said:5:98_اعلَموا أَنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ
  وَأَنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ_VERLOSSING=38:1
  Know that Allah is severe in-40:85:R retribution-44:49_and that Allah is:E all-forgiving-6:165:7:178 all-merciful

  A Sura has just been revealed to-M³ me:BG:77 and then recited:108:3 In the name of Allah, the-1D=1Y-354 D
  1D=30 D 1D=7 +37 D=428 DAY-BLA
  KFR:18:5:6:7 Compassionate, the Merciful 4:28_يُريدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم ۚ
  وَخُلِقَ الإِنسانُ ضَعيفًا_EYEOPENER-35-D
  Allah desires to lighten your burden,
  EEN GEMAK OM JE IMAN TE HER
  ZIEN VERBETERING-EASY:for man was created weak-BLA=42:8_وَلَو شاءَ
  اللَّهُ لَجَعَلَهُم أُمَّةً واحِدَةً وَلٰكِن يُدخِلُ مَن يَشاءُ في رَحمَتِهِ ۚ وَالظّالِمونَ ما لَهُم مِن وَلِيٍّ وَلا نَصيرٍ_FREE CHOISE 29:123456789:R
  Had Allah wished:BG:50:He would have surely made them one-3:7:M³ community:18:82-but He admits:M³ whomever He wishes-85:22-into His mercy-23:11-and the wrongdoers:N⁴
  do not have any guardian or helper:I

  Verily We have given you Kauthar (fount of abundance:POWER:7:2=R Therefore turn to thy Lord for prayer and offer sacrifice:GEDULD IS EEN
  SCHOON ZAAK-and surely your bla enemy is cut off (from the good:38¹

  ṢĀD-ص_S:1:1:2:3:4:5:6:MECCAN
  38:88-III:6وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القُرآنَ مِن لَدُن حَكيمٍ
  _M=12345=6:165:M³8¹⁴⁴D_عَليمٍ_M³
  Indeed you receive the Qurʾān from One who is all-wise:2:5 all-knowing

  Then he (the Holy Prophet) said: Do you know what Kauthar is? We said: Allah and His Messenger know-25:1 best. The Prophet-ﷺ said: It-QM:25 (Kauthar) is a canal which my Lord, the Exalted and Glorious has-1999:I promised me:1396 and there is an abundance of good in it-ﷺ It is a cistern and my people would come to it on the Day of Resurrection:77:1 and tumblers there would be equal to the number of stars-53:49:50 A servant would be turned away from (among the people gathered there). Upon this I would say:36:83 My:7:2 Lord:19:9 he is one of my people:M³ and He (the Lord) would say:61:6 You do not know that he innovated new things (Islam) after you-67:ﷺ Ibn Hujr made this addition in the hadith:" He (the Holy Prophet) was sitting amongst us in the mosque:R and He (Allah) said 40:10 إِنَّ الَّذينَ
  كَفَروا يُنادَونَ لَمَقتُ اللَّهِ أَكبَرُ مِن مَقتِكُم أَنفُسَكُم إِذ تُدعَونَ إِلَى الإيمانِ فَتَكفُرونَ_M5
  Indeed it will be proclaimed to the faithless:NAJD+POPO's-7:99 ‘Surely Allah’s outrage [towards you] is greater than your outrage towards yourselves-1999 as you were invited to faith:E but you disbelieved

  ____^DIT IS OP ALLE FRONTEN ! VELEN BOUWEN VERTROUWEN OP IN GOEDHEID "TEMP" EN NA EEN TIJDJE OOGSTEN ! VLOGGEN IS 1 VAN VELE VOORBEELDEN ! W.W ZELFDE KUTSYSTEEM OPLICHTEN
  MAAR HET WERKT ENKEL BIJ ONWETENDEN ! ZOALS TAWHEED BIJ DIVERSEN ? FASSAD KUFR 7:99
  TAWHEED IS INNOVATIE ! MAAR BINNEKORT DAN KOMT DE SAIHA !
  DRIE EENHEID SALAF NAAR VOOR
  BEELD-VATOS-VATICAN:8:55:NAJD
  الإمام صلاح الدين بن إبراهيم ┇لمن يشك ان داعش الخوارج ليست بنبته سلفية !!=LES-R
  Imam Salah al-Din bin Ibrahim, who suspects that ISIS is not a Salafist!
  Zoals nu de Hot item van de debielen-COVID-19 die het meest heilige plek hebben besmeurd met idioterie-HIJAZ:19:79 كَلّا ۚ سَنَكتُبُ ما
  يَقولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ العَذابِ مَدًّا_NEOM:27:48
  KATALISATOR-CAPITALISM:No-998 indeed! We will write down what he says-25122019-CORONA_and We will prolong his punishment=1999:R endlessly..START 567=18:VIRUS:7:9

  Waar komt dit vandaan? Het is een Nimrod gebruik om vrouwen te onderdrukken, als een vrouw niet wilt neem je haar toch mee, ketend haar vast en verkracht je haar?
  Oude gebruik onder andere pre islamitische stammen sinds eerste Babylonische rijken, midden oosten, NAJD gebied die geen grenzen kent
  WAAR DE ANTI-CHRIST WAS GE-
  -START:19:80 وَنَرِثُهُ ما يَقولُ وَيَأتينا فَردًا
  We shall take over from him what he talks about:BLA:1999 and he will come to Us alone-2:96-96:8:8:55:56

  That is, ‘He will depart=Antichrist:C
  428-D=E:44:49-unaccompanied=C³ from the world, leaving in Our-14:01 possession the wealth and children that he talks about.’-Ook in Europa, wie kent de film braveheart? Mel Gibson_JE VROUW EERSTE NACHT
  OM INGEWIJD TE WORDEN ?-DUS ZE WORDT VOOR JE ONTKURKT, SMERIGHEID, ALLE BERRIJFEN DOEN DAT NOG STEEDS-STIEKEM NEUK NAAR DE TOP-19:81 وَاتَّخَذوا
  مِن دونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكونوا لَهُم عِزًّا-MONEY-I
  TALKS_^They have taken gods:22:4 besides Allah that they may be a [source of] might to them-27:48:R8¹

  Of vrouwen besnijdenis wat voor nut heeft het? Om een vrouw te gebruiken als een koe zonder gevoel ?-EN ISLAM SCHULD GEVEN
  WAT EEN JOKE)-Mannen besnijde is anders, het is een hygiëne, en om langer tijd met je vrouw door te brengen-CLIMAX:44:9=onbesneden penis komt sneller klaar, door de voorhuid, die extra wordt gestimuleerd=19:82كَلّا ۚ سَيَكفُرونَ
  بِعِبادَتِهِم وَيَكونونَ عَلَيهِم ضِدًّا=PARTNER
  SWAP:24/7-START:1924:GROWING
  TO NOW=DYING:No Indeed! Soon:R they will disown their worship, and they will be their opponents:BV-O.A
  SECTES-OPBOUW:MANY:72:28:R
  DAARONDER VALT ALLES VAN
  POLITIEK TOT POOIERS-VOOR
  CAPITALISME=GELD STINKT NIET

  smartphone's, omdat smartphone's een spoor zijn naar alles in de plek waar de NRS:19:83 أَلَم تَرَ أَنّا أَرسَلنَا
  الشَّياطينَ عَلَى الكافِرينَ تَؤُزُّهُم أَزًّا-59:16:17
  Have you not regarded that We-7:18 unleash the devils upon the:77:50 ? faithless to urge them impetuously?

  Dus privacy onzin integratie is enkel om de mensen te bestuderen in hun dagelijkse leven, tenminste velen die het niet weten de meesten, en dan wordt de wet van de gemiddelde geïntroduceerd, en meesten mensen hebben geen flauw benul-19:84 فَلا تَعجَل عَلَيهِم ۖ إِنَّما
  PAY-BACK:4:159 نَعُدُّ لَهُم عَدًّا
  So do not make haste against them; indeed We are counting1 for them, a counting [down]-1999:20:20:M³

  That is, the number of their AÏR-ML
  MILES-SQR:22:10 ذٰلِكَ بِما قَدَّمَت يَداكَ
  وَأَنَّ اللَّهَ لَيسَ بِظَلّامٍ لِلعَبيدِ_BLAME YUR
  SELF:That is because of what your hands have committed and-20:01 because Allah is not tyrannical to the servants.’-98:123456789:99:7:8

  W.H.O. Admits Asymptomatic Spread of Coronavirus is “Very Rare”__ALLE BLA BLA IS EEN
  POLITIEKE SHOW ! POLITIEK IS EEN ANDERE WOORD LEUGENS-24
  UUR 7 DAGEN PER WEEK ! DE DOORDRUKAGENDA's ! HAD IN 2015_2016_2017_2018_EN LAATST
  KEER MONSTERS GENOMEN DIVERSE TERREINEN 2019-OM DE GROND VERONTREINEGING TE HERBEKIJKEN ! SMERIG ! GA HET NIET NOGMAALS UIT IN DE LEG !
  WANT DEMOCRACKS WETEN HET BETER ! NU DEMONSTRATIES EN GEEN 1 METER ? DEMOCRACKS VEGEN HUN EIGEN PAD SCHOON !
  EN CENTREREN DE POLITICS ! TERWIJL ECHT LINKS +DE MIDDEN MEESTE DODEN OP HUN NAAM HEBBEN ?-Asymptomatic A CLEAR LEUGEN ! NO ESCAPE !-21:52 إِذ قالَ
  لِأَبيهِ وَقَومِهِ ما هٰذِهِ التَّماثيلُ الَّتي أَنتُم لَها عاكِفونَ_31121999-31122015:16:17:R
  when he said to his father and his people-2007-20:19:20-What are these images-CPTLZM to which you keep on clinging?-24/7-KUFR !

  ____EEN KUTSYSTEEM ALS JE MEE
  DOET DAN BEN JE ERMEE 1, EN BENJE TEGEN BEN JE LETTERLIJK
  VIJAND TOT LAATSTE DAG ! NU IS HET TOZZ EINDBOSS DE ZWAKSTE DER ZWAKSTEN ! HET IS EEN A DEATH STORY-21:53 قالوا وَجَدنا آباءَنا
  لَها عابِدينَ_HET IS EEN ALLROUND AL
  INCLUSIF ! AND DE MENSEN TIJD NOAH WAREN NOG GEAVANCEERD
  IN GENE DRIVE !-_BV TIJD ABRAHA
  TOT NU EEN LIJN DAJJAL DE FLINKE BOYS MET G-D-NA 12 MAANDEN UIT BAARMOEDER ! EN
  PAS NA EEN TIJD BEKEND ZWANGERSCHAP VROUW ! EZRA BLA MAGIE ! ONDANKS DAT ZE ZIJN ZWAK ! MAAR NEMEN HET MET ELKAAR TEGEN INDIVIDUEN !
  MAAR ITS EINDE RIT ! ZELFS ALLE GENEDRIVE ZIJN CHRONLOGISCH
  78:28:29-OOK WOMAN ! They said, ‘We found our fathers worshipping them-THALMUD PLAYS-18:49:50:R⁴

  THE IPCC LIED! – Climate of Freedom #3____CPTLZM IS NOU EENMAAL CORRUPT ! EN HUN ZWAKTES IN DE BLACKMAIL ! NIKS
  NIEUWS ! KLIMAATCHANGE IS EEN
  FARCE ! POLITIEK IS EEN 1 GROOT
  LIE FOR MONEY !+VERDEEL EN HEERS ! EEN DAME VOOR DE LOCKDOWM MET 2 WEKEN ! ZEI JE MAG JE HANDEN GEBRUIKEN VOOR OPPAKKEN ARTIKEKEN ! WAAROM ? BESMETTINGSGEVAAR
  EN ZEI GRIEP GAAT OM DE NEUS !
  GELOOF JE NIET ! MAAR DAT HOEFT OOK NIET MEVROUW ! EN GELIJK DOODSTIL! + EEN BEKENDE KEEK EN ZEI NIKS ! ZEI + TIJD ZAL HET LEREN 80:33فَإِذا جاءَتِ الصّاخَّةُ
  So when the deafening Cry comes-I

  KUFR MISLOMS OR OTHER BLA RELIGOUS SCOTTEN ELKAAR ! ,+ REST BLA ?-80:34يَومَ يَفِرُّ المَرءُ مِن أَخيهِ
  —The day when a man will evade his brother-I TOLD THEM MANY !
  TIMES MET DIVERSE SOLID NO EQUAL INTELS ! SINCE 31121999:R

  L-DAY IS SOLO 80:35 وَأُمِّهِ وَأَبيهِ-M5:9
  his mother and his father-31:33:34

  IEDEREEN DIE DAG STAAT ER ALLEEN VOOR ! GOED MENS NO PROBLEM ! EN WORDT DAARNA HERENIGT ! BLA IS DE LUL-EIGEN KEUS TRANSGRS-80:36وَصاحِبَتِهِ وَبَنيهِ
  His spouse and his sons—50:12345

  RESULTAAT LEVEN IN KEUZES IS
  DESTINY 80:37 لِكُلِّ امرِئٍ مِنهُم يَومَئِذٍ
  ______M5:28____ شَأنٌ يُغنيهِ__M5:37
  That day each of them will have:M5
  a task to keep him preoccupied96:8

  EERLIJK PERSOON 80:38 وُجوهٌ يَومَئِذٍ
  مُسفِرَةٌ_______66:8:75:40:54:54:55:M
  That day some faces will be bright,

  SALVATION 80:39ضاحِكَةٌ مُستَبشِرَةٌ-M5
  laughing and joyous-MHMD:108:3-R

  TRANSGRESSR-80:40 وَوُجوهٌ يَومَئِذٍ
  عَلَيها غَبَرَةٌ____TERMINUS-79:46:47:01
  And some faces on that day-3:55:R⁴
  will be covered with dust-11:15:15:2

  TRNSGRS LOSER ! 80:41تَرهَقُها قَتَرَةٌ
  Overcast with gloom-PASSIF 50:28

  NIEMAND DWINGT MEN IN TRNSG
  START 1999-2009-20:11-2020 ?
  2018-HELE JAREN DOOR ! EN NU KOSTE WAT KOST ?-80:42 أُولٰئِكَ هُمُ
  الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ ____22:3:4:5:6:7:8:9:10
  It is they who are the faithles-24/7 the vicious ingrates-0%V PLAYS !

  KORTOM 1 RULE 108:3 إِنَّ شانِئَكَ هُوَ
  _______ الأَبتَرُ_____HUMAN IS WEAK
  Indeed it is your BLA-enemy who is without posterity-THUS SALVATION

  384-FAMILY OF IMRAN آل عمران C:9
  ĀL ʿIMRĀN 3:200-MEDINAN THE
  SPLITTING الإنشقاق AL-INSHIQĀQ
  84:25-MECCAN ṢĀD ص 38:88-ṢĀD
  MECCAN ✒️..THE PEN 68;52-القلم
  AL-QALAM MECCAN 68:35 أَفَنَجعَلُ
  المُسلِمينَ كَالمُجرِمينَ IMPOSSIBLE 48:29
  Shall We:BG:6 then:57C treat those who submit-42:19-as [We treat] the BKABLA-24/7-7:176-guilty?-27:4:5

  ZOVAAK PASSIVE ALERTS ! SMART
  BRAIN IS NIET MENGEN IN ONZIN !
  HET IS EEN SINKHOLE 68:3_ما لَكُم
  كَيفَ تَحكُمونَ_HUMAN IS WEAK 7:175
  No matters 0%V in you judges !_7:9

  EEN DOORDRUK IN DOOFPOT? YES
  SURE WISHFULL BLA ! LAATSTE GEDANE WAS 2017-MET BLACK MAIL IN HET RECHTSYSTEEM ! ZELF WETEN !-GRAPPIG SHOW !
  IN 114-TALEN 20:17:18-68:37 أَم لَكُم
  كِتابٌ فيهِ تَدرُسونَ 70:39:40:41:42:43:44
  Do you possess a scripture in which you read-TIME العصر 103:3-AL-ʿAṢR
  MECCAN The surah shows the way to salvation-SIMPLE RULE JUST 1
  ALS JE ONZIN VOLGT WORDT JE ONZIN ! LIKE JE BENT WAT JE EET!
  DUS BOUW JE POSITIEF OP ! NO WORRIES ! NEGATIEF ALWAYS IS THE CLEAR LOSR!-The image of a declining day suggests the stage in the day, or in life, when only a short while is left for those wishing to make up for time-68:38 إِنَّ لَكُم فيهِ لَما
  تَخَيَّرونَ_that you shall indeed have in
  whatever you would like?-KFR:50:51

  _^WISFULL THOUGHTS BLA ! ALS JE GEEN AANGIFTE DOET MET SECONDE SECOND FRAUDE KUFR !
  DAN BEN JE GEEN INTELLECTUAL
  ZE HABEN GEEN FLAUW BENUL CHRONLOGISCHE ROLLERBANKZ !
  ACH JA ! HET INTERESEERT ME GEEN RUK DE 0%V IN HET CIRCUS !
  ZE KOMEN HET NOG TE ZIEN ! INC.
  REST JOJO's-ST-1999 68:39 أَم لَكُم
  أَيمانٌ عَلَينا بالِغَةٌ إِلىٰ يَومِ القِيامَةِ ۙ إِنَّ لَكُم لَما تَحكُمونَ_NO ESCAPE FASSAD 1999
  Do you have a pledge binding on Us
  until the Day of Resurrection:BG:93
  that you shall indeed have whatever you decide?-CPTLZM DEAD 1999-R

  CPTLZM DOMHEID WORDT ELK KEER TOEGESCHREVEN AAN IETS
  ANDERS ! DAN ZIJN EIGEN INCOMPENTIE 68:40 سَلهُم أَيُّهُم بِذٰلِكَ
  زَعيمٌ___311211999-EEN DOMPHER
  STARTS FALIEKANT !-Ask them-7:9 which of them will aver-72:6 that!

  ENEMY OF THE STATE VANUIT ALL
  BORDERS ? REALY SCARY ! AND SO MUCH INVESTMENTS ! NOG KANT NOCH WALL ! ZE TEGEN EEN PERSONEN STEL JE WOONT IN KLINIEK EN JE HEBT 4 MAANDEN
  GEEN KRAAN ! WAT DOE JE DAN?
  ZAL MAL BAL TAL IEDEREEN HM !
  KOM KIJK ZELF ! ZIE JE DIE PADDE
  STOEL IS GEMAAKT VAN KLEI EN HOUDT BACT BENEDEN ! GEEN KICK EN ZEI HEB MEERMAALS DE EN OOK VELE PERSONEEL WEET !
  ONDERHOUD WIL NIET ! EN HEB DE PADDESTOEL NOG ! EXCLUSIEF
  1001_,TERABYTE ENCYCLOPEDIE IN 114 TALEN !-68:41 أَم لَهُم شُرَكاءُ
  فَليَأتوا بِشُرَكائِهِم إِن كانوا صادِقينَ_66:6:7:R
  Do they have any partners [they ascribe to Allah]?-2011-2020 ?-Then let them produce their BLA-partners
  if they are truthful:17:88:89-89:24:R

  LAATSTE DAG DE OPGEBOUWD !
  BLA ALLE HOEKEN W.W-68:42 يَومَ
  يُكشَفُ عَن ساقٍ وَيُدعَونَ إِلَى السُّجودِ فَلا يَستَطيعونَ_LDAY SO FUN WITH BLA
  The day when the catastrophe:75:4 occurs-20:18:19:20-and they are summoned to prostrate themselves
  they will not be able-77:49:50 ?

  Literally, ‘when the shank is uncovered-COVID IS A LIE! an idiom implying the occurrence of a calamity___CPTLZM IS DEATH IN ,,1999 NA PRIVATERING EN MARKT WORKHOLE NOG ZWAKKER ! DAN ZWAK ! WAT MEN ZAAIT ZAL MEN OOGSTEN ! CPTLZM IS SPECULATI
  EN GEEN SUBTITUTE REALITY ! DE MENS IS WEAK !-68:43خاشِعَةً أَبصارُهُم
  تَرهَقُهُم ذِلَّةٌ ۖ وَقَد كانوا يُدعَونَ إِلَ السُّجودِ وَهُم سالِمونَ_FIRST START ALGHO 9
  YEARS AGO ! AND 0%V-1989-WITH
  QAWM NOAH 2004-With a humbled look [in their eyes], they will be:24/7 overcast by abasement-20:18:19:20
  Certainly they were summoned to prostrate themselves-GRATIS OM NETJES TE GEDRAGEN !-DIRECT TAWBA !-while they were yet sound

  ___^MUSLIMS ETC. VELEN HEBBEN
  HEN BEST GEDAAN ! JAREN MAAR
  EINDE RIT 68:44 فَذَرني وَمَن يُكَذِّبُ بِهٰذَا
  الحَديثِ ۖ سَنَستَدرِجُهُم مِن حَيثُ لا يَعلَمونَ R5
  So leave Me with those who deny:M this discourse-N IS SHAME TO YOU
  NO ESCAPE !-We will draw them imperceptibly [into-20:19:20 ruin]:M
  whence they do not know-ZE DENK
  MET DE AÏ SURVEILLANCE DAT ZE
  WAT WETEN ! NO CLUE BKA-BLA !

  383-THE RENDING الإنفطار INFIṬĀR
  H219-MECCAN 3:82 فَمَن تَوَلّىٰ بَعدَ ذٰلِكَ
  فَأُولٰئِكَ هُمُ الفاسِقونَ31122019:1810¹⁴⁴¹
  Then whoever turns away after that —it is they who are the-89-86-85:04 transgressors-FASIQ RULEMENTS !
  382-M5:37:182-MMs:129:BG:6
  __^ZO BEGON DE VORIG CHAPTER
  CONCLUSIE ANTI BLA IS 19:58 أُولٰئِكَ
  الَّذينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيهِم مِنَ النَّبِيّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّن حَمَلنا مَعَ نوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبراهيمَ وَإِسرائيلَ وَمِمَّن هَدَينا وَاجتَبَينا ۚ إِذا تُتلىٰ عَلَيهِم آياتُ الرَّحمٰنِ خَرّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩_M5
  MOST-EXALTED PEOPLE_^They are the ones whom Allah has blessed from among the prophets of-1:7:H5 Adam’s progeny-7:3 and from [the progeny of] those We carried with Noah-71:28 and from among the progeny of Abraham and Israel:36:3 and from among those We guided and chose-40:15 When the signs of the All-beneficent were recited to them-47M:MIL-40:15 they would:MI fall down weeping in prostration:M5

  _____^MENSEN MET VERHEVEN TONG ! GEEN SPELD TUSSEN TE KNOPEN DOOR BLA ! BLA IS VERDE
  EL EN HEERS EN WAT ZE NIET SNAPPEN IS DAT DODEN IN EEN FITNA : DUS VERDEEL EN HEERS !
  MINDER ERG IS DAN DE FITNA ZELF ! EN DAAR IS EEN SLOT OPGEKOMEN IN 20:15 ! DE 1 FOR
  LAATSTE RAMMADAN ! WAARBIJ
  DE SLOT IS VERGRENDELD EN DE JAREN EROP ZIJN ZE SUPER ZWAAR GEKROMPEN ! WANT DE SPIRIT VAN TALAQ WERD WIJD VERSPREID ! MAAR MEDIA IS EEN BELANG IN DE ONZIN ! DE LAAGST
  DER LAAGSTEN NIETSNUTTEN !
  IMMAN IS VERHEVEN STATION DIE NIET TE KRAKEN IS ! TENZIJ EEN INDIVIDUE KIEST VOOR ONZIN EN GOOIT ZICHZELF ERUIT ! MAAR ZO GAAT HET AL EEUWEN ! NA MHMD
  EN DE 4 RECHTSGELEIDEN ONDANKS PLAYS BLA 0%-SUCCES
  EN TOEN WAS KUFR VEEL MEER POWERFULL DAN NU ! EN DAT GELD OOK VOOR DE SABBATH TROUW HUMBLE PEOPLE ! EEN MENS CPTLZM SOLO EXCLUSIEF IS ZWAK ! EN ZE GOKKEN TE VEEL
  EN ZIJN LOSERS-19:59-(۞ فَخَلَفَ مِن
  بَعدِهِم خَلفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ ۖ فَسَوفَ يَلقَونَ غَيًّا_INOVATIE 0%VALUE
  PROFETEN WILLEN ZE NIET ! BLA WEET HET BETER ?-But they were succeeded by an evil posterity who neglected the prayer-1911-and followed [their base] appetites-7:9 So they will soon encounter [the reward of] perversity_____<IS HET ZO MOEILIJK OM EEN MEDEMENS
  IN ZIJN WAARDE TE LATEN ? DAT IS WAT ER WORDT GEDAAN ! GEEN
  MOREEL BESEF ! WILLEN ENKEL
  GELD ! EN DOEN ER ALLES VOOR ?

  ______^RUINED LOT !-2:217يَسأَلونَكَ
  عَنِ الشَّهرِ الحَرامِ قِتالٍ فيهِ ۖ قُل قِتالٌ فيهِ كَبيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبيلِ اللَّهِ وَكُفرٌ بِهِ وَالمَسجِدِ الحَرامِ وَإِخراجُ أَهلِهِ مِنهُ أَكبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالفِتنَةُ أَكبَرُ مِنَ القَتلِ ۗ وَلا يَزالونَ يُقاتِلونَكُم حَتّىٰ يَرُدّوكُم عَن دينِكُم إِنِ استَطاعوا ۚ وَمَن يَرتَدِد مِنكُم عَن دينِهِ فَيَمُت وَهُوَ كافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَت أَعمالُهُم فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ ۖ وَأُولٰئِكَ أَصحابُ النّارِ ۖ هُم فيها خالِدونَ_FIRST START 1998-2018
  EN OPBOUW RAISING BUT ITS NOW 0%V+They ask you-56:78:79:R
  concerning warfare in the holy month 01071112-1396:13:15-۩ Say, ‘It is an outrageous thing to fight in it+RAMADAN-M5:28 but to keep [people] from Allah’s way-9:19 and to be unfaithful to Him-112:4 and [to keep people from] the Holy:M5:6 Mosque-22:78 and to expel its people from it are more outrageous with Allah:57:1234-And faithlessness is graver than killing.
  ^..EEN MENS IS WEAK ! EN LAST WORD NO ESCAPE !-And they will not cease fighting you until they turn you away from your religion:M5 if they can-MEEDOEN MET BLA SHAME ON YOU !-And whoever of you turns away from his religion and dies faithless —they are the ones whose works have failed in this world and the Hereafter-M5:28 They shall be the inmates of the Fire-15:43:44 and they shall remain in it-44:48:49-DESTINY BLA-7:179:R

  382-RENDINGS ? IS IT A TRICK?
  NO BITCHES ! ITS SOLID
  WRITINGS ! NO ESCAPE
  EN EINDE VAN DE VORIG CHAPTER
  CONCLUSIE ANTI BLA-WEAK HAS NO POWER OVER ANYTHING !-7:99
  EEN SPIONAGENETWERK IS ! EN NIEMAND KAN HET ONTKENNEN !
  WAAR HET BEGON-7:30 فَريقًا هَدىٰ
  وَفَريقًا حَقَّ عَلَيهِمُ الضَّلالَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطينَ أَولِياءَ مِن دونِ اللَّهِ وَيَحسَبونَ أَنَّهُم مُهتَدونَ__MANY KATVANGERS ALL
  IN-2010-2020:77:50 ?-A part [of mankind] He has guided and a part has deserved [to be consigned to] W.H.O-error-CPTLZME for they took devils for guardians instead of Allah:BG:6 and supposed they were guided-EEN MENS IS ZWAK-4:28

  +ALLES IS 78:28 وَكَذَّبوا بِآياتِنا كِذّابًا-R5
  And they denied Our signs-1999:7:9 mendaciously-2000-2020-SPIDER
  AL-ʿANKABŪT العنكبوت_29:64-MECC
  MECCAN 78:29 وَكُلَّ شَيءٍ أَحصَيناهُ كِتابًا
  and We have figured everything in a Book-PASSIVE ALERTS IN 39:53:54

  Most Merciful_بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ
  Islam is a religion of mercy and compassion 4:28 يُريدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ
  عَنكُم ۚ وَخُلِقَ الإِنسانُ ضَعيفًا_114:6-TEST
  PURPOSE_LIFE Allah desires to:7:6 lighten your burden:94:2 for man was created weak:114:6 6:165:64:9

  It only commands and prohibits that which is in the best interests of the human being. The human mind however, due to it being very limited and restricted, may not be able to understand the logic behind every ruling. It may not be able to comprehend properly why a particular ruling is given, but Allah Most High- the Merciful and All-Knowing- is the best to decide what is beneficial and harmful for us, for He is the one who created us
  Allah Most High blessed humanity with His beloved Messenger-ﷺ
  as a light and light-giving. The Sacred Law (Shariah) of Islam that the Messenger of Allah (blessings and peace be upon him) came with from Allah differentiated between a

  ___^A FREE CHOISE DIE NIEMAND EEN ANDER KAN AFNEMEN ! DOOD
  OF LEVEND ! MAAR NEE DOMHEID WIL ANDEREN DWINGEN ZIJN ACHTERLIJKHEID AAN TE NEMEN !
  ASSIMILEREN MET DOMHEID ! ZWAKSTE IDEEN OOIT ! NU ! 2020

  De publicatie van De duivelsverzen veroorzaakte een controverse onder fundamentalistische misloms? yes ! ZE WILLEN HUN PERVERSE IDEEEN DOOR DE STROT DUWEN !-In het boek zou Rushdie laten blijken niet meer in de islam te geloven-LEUK VOOR JOUW
  DEZE MAN WAS NOOIT EEN REAL MUSLIM BUT EEN ENTERTAINER DIE KOOS VOOR IZZAN EN HIJ HOORT BIJ DE VELE DAJJALA DIE UIT IRAN KWAMEN NA DE REVOLUTIE ! IN EEN MUSLIM LAND MAAKT JE GEEN MUSLIM ! ZOALS ELKE ARABIER GEEN MUSLIM IS, EN ELKE MUSLIM GEEN ARABIER !
  RUSHDIE IS EEN DAJJAL 5:66 وَلَو
  أَنَّهُم أَقامُوا التَّوراةَ وَالإِنجيلَ وَما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن رَبِّهِم لَأَكَلوا مِن فَوقِهِم وَمِن تَحتِ أَرجُلِهِم ۚ مِنهُم أُمَّةٌ مُقتَصِدَةٌ ۖ وَكَثيرٌ مِنهُم ساءَ ما يَعمَلونَ
  __^BLABISTEN !-Had they observed the Torah and the Evangel:F114 and what was sent down to them from their Lord:112:4 they would surely have drawn nourishment from above them and from beneath their feet-48:29 There is an upright group among them-19:98 but evil is what many of them do-BAHAÏ HEEFT NIKS MET ISLAM TE MAKEN ! EN DEZE BLA 2007-ZIJN NIET DE ENIG
  EIEREN BASKET CPTLZME ! MANY
  EN BLA SAYINGS riep alle "vrome moslims" op de schrijver ter dood te brengen-ER IS GEEN ENKELE TOESTEMMING HIERVOOR ! OOK NOOIT GEWEEST ! JE MAG ENKEL IEMAND EEN RAMMEL GEVEN ALS HIJ JE AANVALT NA HEM TE VERWIJZEN NAAR AFSTAND ! EN
  PARIZ
  CHARLO ABDOU IS GEWOON KUFR
  ALS ZE PRAATJES WILLEN SCHRIJFEN ! ZE WAREN NIET DE EERSTEN EN OOK NIET DE LAATSTEN ! AANDACHTTREKKERIJ
  EN ZE MOGEN BLA SCHRIJFEN OOK SCHETSEN ! REAL MUSLIMS
  DONT CARE IN THE LEAST ! WHY?
  AFLEIDING WAAR JE GEEN REET AAN HEBT +MENSEN TEGEN ELKAAR OPZET! 24/7-SQR-FOLKS!

  #BLACKLIVESMATTER or #ALLLIVESMATTER ___(5)-100.我從詛咒撒旦投靠真主
  HC+¹=75:16لا تُحَرِّك

Geef een reactie